Instytut Instrumentalistyki

FORTEPIAN:

Fortepian I st. 2022

Fortepian II st. 2022

Fortepian nauka akompaniamentu I st.- 2022

Fortepian nauka akompaniamentu II st.- 2022

Kameralistyka fortepianowa I st. – 2022

Kameralistyka fortepianowa II st. – 2022

Literatura specjalistyczna – fortepian I st. – 2022

Literatura specjalistyczna – fortepian II st. 2022

Organy dla pianistów – 2022

Chór ogólnouczelniany – 2022

 


ORGANY:

Organy I st. – 2022

Organy – bas cyfrowany I st. – 2022

Organy – gra liturgiczna z improwizacją I st. – 2022

Organoznawstwo I st. – 2022

Organy – Harmonia I st. – 2022

Organy – praktyka akompaniamentu I st. – 2022

Organy – praktyka kontrapunktu z fugą I st. – 2022

Organy II st. – 2022

Organy – literatura specjalistyczna II st. – 2022

Organy – metodyka – 2022

 


AKORDEON:

Akordeon – kameralistyka, studia I st./2021

Akordeon – kameralistyka, studia II st./2021

Akordeon – literatura specjalistyczna, studia I st./2021

Akordeon – literatura specjalistyczna, studia II st./2021

Akordeon – podstawy transkrypcji i aranżacji/2021

Akordeon – studia I st./2021

Akordeon – studia II st. /2021

Akordeon – metodyka nauczania/2021

Chór ogólnouczelniany/2021

 


DĘTE DREWNIANE:

Flet I st. – 2022

Flet II st. – 2022

Klarnet I st. – 2022

Klarnet II st. – 2022

Obój I st. – 2021

Obój II st. – 2022

Obój – studia orkiestrowe I st. – 2022

Technologia budowy stroików I st. – 2022

Saksofon I st. – 2022

Saksofon II st. – 2022

Instrumenty dęte drewniane – kameralistyka I st. – 2022

Instrumenty dęte drewniane – kameralistyka II st. – 2022

Instrumenty dęte drewniane – zespół studiów orkiestrowych II st. – 2022

Fagot I st. – 2022

Fagot II st. – 2022

Fagot – literatura specjalistyczna I st. 2022

Fagot – studia orkiestrowe II st. – 2022

Fagot – studia orkiestrowe z grą a vista I st. – 2022

 


DĘTE BLASZANE:

Instrumenty dęte blaszane – zespół studiów orkiestrowych II st. – 2022

Zespół studiów orkiestrowych – instrumenty dęte blaszane I st. – 2022

Metodyka – instrumenty dęte blaszane I st. – 2022

Eufonium – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Eufonium I st. – 2022

Eufonium – studia orkiestrowe I st. – 2022

Eufonium II st. – 2022

Eufonium – studia orkiestrowe II st. – 2022

Puzon – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Puzon – studia orkiestrowe I st. – 2022

Puzon – studia orkiestrowe II st. – 2022

Puzon I st. – 2022

Puzon II st. – 2022

Trąbka – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Trąbka – studia orkiestrowe I st. – 2022

Trąbka – studia orkiestrowe II st. – 2022

Trąbka I st. – 2022

Trąbka II st. – 2022

Tuba – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Tuba – studia orkiestrowe I st. – 2022

Tuba – studia orkiestrowe II st. – 2022

Tuba I st. – 2022

Tuba II st. – 2022

Waltornia – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Waltornia – studia orkiestrowe I st. – 2022

Waltornia – studia orkiestrowe II st. – 2022

Waltornia I st. – 2022

Waltornia II st. – 2022

 


HPW:

Klawesyn – studia I stopnia

Klawesyn – studia II stopnia

Altówka historyczna – studia I stopnia

Skrzypce historyczne – studia I stopnia

Skrzypce historyczne – studia II stopnia

Klawesyn (dla organistów) – studia I stopnia

Orkiestra barokowa – studia I stopnia

Orkiestra barokowa – studia II stopnia

Studia orkiestrowe z grą a’vista – studia I stopnia

Studia orkiestrowe – studia II stopnia

Bas cyfrowany z elementami improwizacji – studia I stopnia

Realizacja basu cyfrowanego – studia I stopnia

Bas cyfrowany – studia II stopnia

Improwizacja – studia II stopnia

Historia Kultury/2021

Kontrapunkt historyczny – studia II st./2021

Retoryka – studia II st./2021

Analiza dzieła muzycznego/2021

WF/2021

 


PERKUSJA:

Perkusja – kameralistyka I st. – 2022

Perkusja – kameralistyka II st. – 2022

Perkusja – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Perkusja – literatura specjalistyczna II st. – 2022

Perkusja – metodyka I st. – 2022

Perkusja – studia orkiestrowe I st. – 2022

Perkusja – studia orkiestrowe II st. – 2022

Perkusja – zespół studiów orkiestrowych II st. – 2022

Perkusja – zestaw perkusyjny I st. – 2022

Perkusja I st. – 2022

Perkusja II st. – 2022

 


PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE:

Harmonia z elementami improwizacji I st./2021

Harmonia z elementami improwizacji II st./2021

Propedeutyka muzyki współczesnej II st./2021

Seminarium muzyki klasycznej i romantycznej I st./2021

Praca z pianistą – st. I st./2021

Praca z pianistą – st. II st./2021

Chór ogólnouczelniany – fortepian, akordeon, organy – st. I st./2021

Estetyka muzyki – st. II st./2021

Historia muzyki baroku Instr. – st. I st./2021

Historia muzyki klasycyzmu Instr. – st. I st./2021

Historia muzyki romantyzmu Instr. – st. I st./2021

Seminarium muzyki klasycznej i romantycznej – st. I st./2021

Język angielski – st. I st. Instr./2021

Język angielski – st. II st. Instr./2021

Język niemiecki – st. I st. Instr./2021

Język niemiecki – st. II st. Instr./2021

Język polski Instr. – st. I st./2021

Język polski Instr. – st. II st./2021

Kształcenie słuchu – st. I st. – fortepian, akordeon, organy/2021

Podstawy etyki Instr. – st. II st./2021

Prawa autorskie i prawa pokrewne Instr. – st. I st./2021

Seminarium prelekcji Instr. – st. II st./2021

Technologie informacyjne – I st./2021

WF – st. I st./2021

Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej – st. II st. Instr./2021

Orkiestra I st. – 2022

Orkiestra II st. – 2022

Harmonia – studia I st., skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa,
gitara
/2021

Harmonia – studia I st., organy/2021

Propedeutyka badań naukowych/2021

Marketing i animacja kultury – studia I st./2021

Seminarium krytyki/2021

WF/2021

Wykład monograficzny – studia I st./2021

Wykład monograficzny – studia II st./2021

Filozofia – studia II st./2021

Retoryka – studia II st./2021

Analiza dzieła muzycznego – 2022

Historia Kultury/2021

 

Skip to content