Instytut Instrumentalistyki

Fortepian – studia I stopnia

Fortepian – studia II stopnia

Literatura specjalistyczna – studia I stopnia

Literatura specjalistyczna – studia II stopnia

Metodyka nauczania gry na instrumencie

Kameralistyka – studia I stopnia

Kameralistyka – studia II stopnia

Nauka akompaniamentu – studia I stopnia

Nauka akompaniamentu – studia II stopnia

Organy (instrument główny) – studia I stopnia

Organy (instrument główny) – studia II stopnia

Praktyka kontrapunktu z fugą – studia I stopnia

Harmonia – studia I stopnia

Fagot – studia I stopnia

Fagot – studia II stopnia

Flet – studia I stopnia

Flet – studia II stopnia

Klarnet – studia I stopnia

Klarnet – studia II stopnia

Obój – studia I stopnia

Obój – studia II stopnia

Saksofon – studia I stopnia

Saksofon – studia II stopnia

Literatura specjalistyczna – Fagot – studia I stopnia

Literatura specjalistyczna – Flet – studia I stopnia

Literatura specjalistyczna – Klarnet – studia I stopnia

Literatura specjalistyczna – Saksofon – studia I stopnia

Studia orkiestrowe – Saksofon – studia I stopnia

Studia orkiestrowe – Obój – studia I stopnia

Studia orkiestrowe – Obój – studia II stopnia

Studia orkiestrowe – Fagot – studia II stopnia

Studia orkiestrowe – Flet – studia I stopnia

Studia orkiestrowe – Flet – studia II stopnia

Studia orkiestrowe – Klarnet – studia I stopnia

Studia orkiestrowe – Klarnet – studia II stopnia

Technologia budowy stroików

Eufonium – studia I stopnia

Eufonium – studia II stopnia

Puzon (instrument główny) – studia I stopnia

Puzon (instrument główny) – studia II stopnia

Trąbka (instrument główny) – studia I stopnia

Trąbka (instrument główny) – studia II stopnia

Tuba (instrument główny) – studia I stopnia

Tuba (instrument główny) – studia II stopnia

Waltornia (instrument główny) – studia I stopnia

Waltornia (instrument główny) – studia II stopnia

Klawesyn – studia I stopnia

Klawesyn – studia II stopnia

Altówka historyczna – studia I stopnia

Skrzypce historyczne – studia I stopnia

Skrzypce historyczne – studia II stopnia

Klawesyn (dla organistów) – studia I stopnia

Orkiestra barokowa – studia I stopnia

Orkiestra barokowa – studia II stopnia

Studia orkiestrowe z grą a’vista – studia I stopnia

Studia orkiestrowe – studia II stopnia

Bas cyfrowany z elementami improwizacji – studia I stopnia

Realizacja basu cyfrowanego – studia I stopnia

Bas cyfrowany – studia II stopnia

Improwizacja – studia II stopnia

Perkusja – studia I stopnia

Perkusja – studia II stopnia

Kameralistyka (perkusja) – studia I stopnia

Kameralistyka (perkusja) – studia II stopnia

Literatura specjalistyczna (perkusja) – studia I stopnia

Literatura specjalistyczna (perkusja) – studia II stopnia

Metodyka nauczania przedmiotu głównego (perkusja) – studia I stopnia

Studia orkiestrowe z grą a vista (perkusja) – studia I stopnia

Studia orkiestrowe z grą a vista (perkusja) – studia II stopnia

Zespół studiów orkiestrowych (perkusja) – studia II stopnia

Zestaw perkusyjny (perkusja) – studia I stopnia

Retoryka – studia II stopnia

Seminarium prelekcji – studia II stopnia

Propedeutyka badań naukowych – studia I stopnia

Historia kultury

Historia muzyki baroku – studia I stopnia

Historia muzyki klasycyzmu – studia I stopnia

Historia muzyki romantyzmu

Harmonia (HPW) – studia I stopnia

Harmonia (Skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, gitara) – studia I stopnia

Kształcenie słuchu (HPW)

Kultura muzyczna XX i XXI wieku (HPW)

Kultura muzyczna XX i XXI wieku

 

Skip to content