Instytut Instrumentalistyki

FORTEPIAN:

Fortepian I st. 2023 (393 KB)

Fortepian II st. 2023 (379 KB)

Fortepian nauka akompaniamentu I st. 2022

Fortepian nauka akompaniamentu II st. 2022

Kameralistyka fortepianowa I st. 2022

Kameralistyka fortepianowa II st. 2022

Literatura specjalistyczna – fortepian I st. 2022

Literatura specjalistyczna – fortepian II st. 2022

Organy dla pianistów 2022

Chór ogólnouczelniany 2022

 


ORGANY:

Organy I st. 2023 (472 KB)

Organy II st. 2023 (455 KB)

Organy – bas cyfrowany I st. 2022

Organy – gra liturgiczna z improwizacją I st. 2022

Organoznawstwo I st. 2022

Organy – Harmonia I st. 2022

Organy – praktyka akompaniamentu I st. 2022

Organy – praktyka kontrapunktu z fugą I st. 2022

Organy – literatura specjalistyczna II st. 2022

Organy – metodyka 2022

 


AKORDEON:

Akordeon I st. 2023 (995 KB)

Akordeon II st. 2023 (440 KB)

Akordeon – kameralistyka, studia I st./2021

Akordeon – kameralistyka, studia II st./2021

Akordeon – literatura specjalistyczna, studia I st./2021

Akordeon – literatura specjalistyczna, studia II st./2021

Akordeon – podstawy transkrypcji i aranżacji/2021

Akordeon – metodyka nauczania/2021

Chór ogólnouczelniany/2021

 


DĘTE DREWNIANE:

Fagot I st. 2023 (312 KB)

Fagot II st. 2023 (292 KB)

Fagot – literatura specjalistyczna I st. 2022

Fagot – studia orkiestrowe II st. 2022

Fagot – studia orkiestrowe z grą a vista I st. 2022

Flet I st. 2023 (309 KB)

Flet II st. 2023 (278 KB)

Instrumenty dęte drewniane kameralistyka I st. 2023

Instrumenty dęte drewniane kameralistyka II st. 2023

Instrumenty dęte drewniane zespół studiów orkiestrowych II st. 2023

Klarnet I st. 2023 (321 KB)

Klarnet studia orkiestrowe I st. 2023

Klarnet II st. 2023 (282 KB)

Obój I st. 2023 (305 KB)

Obój studia orkiestrowe I st. 2023

Obój II st. 2023 (467 KB)

Technologia budowy stroików I st. 2023

Saksofon I st. 2023 (307 KB)

Saksofon literatura specjalistyczna I st. 2023

Saksofon studia orkiestrowe z grą a vista I st.-2023

Saksofon II st. 2023 (292 KB)

Technologia budowy stroików I st. 2023

 


DĘTE BLASZANE:

Eufonium I st. – 2023 (273 KB)

Eufonium II st. – 2023 (266 KB)

Puzon I st. – 2023 (449 KB)

Puzon II st. – 2023 (269 KB)

Trąbka I st. – 2023 (280 KB)

Trąbka II st. – 2023 (442 KB)

Tuba I st. – 2023 (278 KB)

Tuba II st. – 2023 (267 KB)

Waltornia I st. – 2023 (451 KB)

Waltornia II st. – 2023 (614 KB)

Instrumenty dęte blaszane – zespół studiów orkiestrowych II st. – 2022

Zespół studiów orkiestrowych – instrumenty dęte blaszane I st. – 2022

Metodyka – instrumenty dęte blaszane I st. – 2022

Eufonium – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Eufonium – studia orkiestrowe I st. – 2022

Eufonium – studia orkiestrowe II st. – 2022

Puzon – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Puzon – studia orkiestrowe I st. – 2022

Puzon – studia orkiestrowe II st. – 2022

Trąbka – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Trąbka – studia orkiestrowe I st. – 2022

Trąbka – studia orkiestrowe II st. – 2022

Tuba – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Tuba – studia orkiestrowe I st. – 2022

Tuba – studia orkiestrowe II st. – 2022

Waltornia – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Waltornia – studia orkiestrowe I st. – 2022

Waltornia – studia orkiestrowe II st. – 2022

 


HPW:

Skrzypce historyczne I st. 2023 (310 KB)

Skrzypce historyczne II st. 2023 (311 KB)

Altówka historyczna st. I 2023 (311 KB)

Wiolonczela historyczna st. I 2023 (362 KB)

Wiolonczela historyczna st. II 2023 (374 KB)

Lutnia I st. 2023 (298 KB)

Lutnia II st. 2023 (381 KB)

Klawesyn – studia I stopnia

Klawesyn – studia II stopnia

Klawesyn (dla organistów) – studia I stopnia

Orkiestra barokowa – studia I stopnia

Orkiestra barokowa – studia II stopnia

Studia orkiestrowe z grą a’vista – studia I stopnia

Studia orkiestrowe – studia II stopnia

Bas cyfrowany z elementami improwizacji – studia I stopnia

Realizacja basu cyfrowanego – studia I stopnia

Bas cyfrowany – studia II stopnia

Improwizacja – studia II stopnia

Historia Kultury/2021

Kontrapunkt historyczny – studia II st./2021

Retoryka – studia II st./2021

Analiza dzieła muzycznego/2021

WF/2021

 


PERKUSJA:

Perkusja I st. 2023 (563 KB)

Perkusja II st. 2023 (475 KB)

Perkusja – kameralistyka I st. – 2022

Perkusja – kameralistyka II st. – 2022

Perkusja – literatura specjalistyczna I st. – 2022

Perkusja – literatura specjalistyczna II st. – 2022

Perkusja – metodyka I st. – 2022

Perkusja – studia orkiestrowe I st. – 2022

Perkusja – studia orkiestrowe II st. – 2022

Perkusja – zespół studiów orkiestrowych II st. – 2022

Perkusja – zestaw perkusyjny I st. – 2022

 


PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE:

Harmonia z elementami improwizacji I st./2021

Harmonia z elementami improwizacji II st./2021

Propedeutyka muzyki współczesnej II st./2021

Seminarium muzyki klasycznej i romantycznej I st./2021

Praca z pianistą – st. I st./2021

Praca z pianistą – st. II st./2021

Chór ogólnouczelniany – fortepian, akordeon, organy – st. I st./2021

Estetyka muzyki – st. II st./2021

Historia muzyki baroku Instr. – st. I st./2021

Historia muzyki klasycyzmu Instr. – st. I st./2021

Historia muzyki romantyzmu Instr. – st. I st./2021

Seminarium muzyki klasycznej i romantycznej – st. I st./2021

Język angielski – st. I st. Instr./2021

Język angielski – st. II st. Instr./2021

Język niemiecki – st. I st. Instr./2021

Język niemiecki – st. II st. Instr./2021

Język polski Instr. – st. I st./2021

Język polski Instr. – st. II st./2021

Kształcenie słuchu – st. I st. – fortepian, akordeon, organy/2021

Podstawy etyki Instr. – st. II st./2021

Prawa autorskie i prawa pokrewne Instr. – st. I st./2021

Seminarium prelekcji Instr. – st. II st./2021

Technologie informacyjne – I st./2021

WF – st. I st./2021

Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej – st. II st. Instr./2021

Orkiestra I st. – 2022

Orkiestra II st. – 2022

Harmonia – studia I st., skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa,
gitara
/2021

Harmonia – studia I st., organy/2021

Propedeutyka badań naukowych/2021

Marketing i animacja kultury – studia I st./2021

Seminarium krytyki/2021

WF/2021

Wykład monograficzny – studia I st./2021

Wykład monograficzny – studia II st./2021

Filozofia – studia II st./2021

Retoryka – studia II st./2021

Analiza dzieła muzycznego – 2022

Historia Kultury/2021

 

Skip to content