Regulaminy, plany zajęć i studiów

Regulamin studiów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (obowiązuje od 1.10.2019)

Regulamin studiów obowiązujący od roku 2017/2018

Regulamin studiów obowiązujący do roku 2016/2017

Komunikat dot. zapisów na fakultety w semestrze letnim 2018/2019

Ogólnouczelniana lista fakultetów semestr letni 2018/2019

 

 

PLANY ZAJĘĆ I STUDIÓW

Wydział I

Harmonogram zajęć 2018/2019 – studia I stopnia – rytmika

Harmonogram zajęć 2018/2019 – studia II stopnia – rytmika

Harmonogram zajęć 2018/2019 – studia I stopnia – kompozycja, dyrygentura, teoria muzyki, publicystyka muzyczna, kompozycja elektroakustyczna

Harmonogram zajęć 2018/2019 – studia II stopnia – kompozycja, dyrygentura, teoria muzyki

 

Plany studiów:

Program studiów I stopnia

Program studiów II stopnia

 

Wydział II

Plan zajęć 2018/2019

Plan studiów 2018/2019

 

Wydział III

Plan zajęć 2018/2019

 

Plany studiów:

Program studiów – I rok – studia I stopnia – śpiew musicalowy 2018/2019

Program studiów – II rok – studia I stopnia – śpiew musicalowy 2018/2019

Program studiów – I rok – studia I stopnia – śpiew solowy 2018/2019

Program studiów – II rok – studia I stopnia – śpiew solowy 2018/2019

Program studiów – III rok – studia I stopnia 2018/2019

Program studiów – IV rok – studia I stopnia 2018/2019

Program studiów – I rok – studia II stopnia 2018/2019

Program studiów – II rok – studia II stopnia 2018/2019

 

Wydział IV

Plan zajęć 2018/2019 – 1 rok – studia I stopnia

Plan zajęć 2018/2019 – 2 rok – studia I stopnia

Plan zajęć 2018/2019 – 3 rok – studia I stopnia

Plan zajęć 2018/2019 – 1 rok – studia II stopnia

Plan zajęć 2018/2019 – 2 rok – studia II stopnia

Dyrygentura

 

Plany studiów

I stopień DCH

I stopień EM

I stopień MK

II stopień DCH

II stopień DOD

II stopień EM

II stopień MK

 

Wydział V

Plan zajęć 2018/2019 – studia I stopnia

Plan zajęć 2018/2019 – studia II stopnia

 

Program studiów 2018/2019

 

Studium Pedagogiczne

Plan studiów – Studium Pedagogiczne

Plan zajęć – Studium Pedagogiczne

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Regulamin SWFiS 2018/2019

 

Archiwum – plany zajęć i plany studiów 2017/2018

Archiwum – plany zajęć i plany studiów 2016/2017