Regulaminy, plany zajęć i studiów, sylabusy

REGULAMINY

 

Załącznik do Uchwały Senatu nr 63 2021/2022  – REGULAMIN STUDIÓW (PDF 1 MB)


Przypominamy o obowiązku elektronicznych zapisów na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym. Wyboru fakultetów należy dokonać za pośrednictwem systemu eHMS w okresie od 6 do 20 października br.
Uwaga! Fakultety wybrane i realizowane w semestrze zimowym nie są automatycznie przenoszone na semestr letni.

KOMUNIKAT dotyczący zapisów na fakultety w semestrze letnim 2023-2024

OGÓLNOUCZELNIANA LISTA FAKULTETÓW 2023-2024 DOC

OGÓLNOUCZELNIANA LISTA FAKULTETÓW 2023-2024 PDF

Instrukcja wyboru przedmiotów (564 KB)


PLANY ZAJĘĆ 2023/2024

WYDZIAŁ I

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki:

IKiTM_- I stopień_- plan zajęć 2023/2024

IKiTM — I stopień — plan zajęć 2023/2024 (319 KB)

IKiTM — II stopień — plan zajęć 2023/2024 (246 KB)

Rytmika — I stopień — plan zajęć 2023/2024 (261 KB)

Rytmika — II stopień — plan zajęć 2023/2024 (404 KB)

 

Instytut Dyrygentury:

ID — I stopień — plan zajęć 2023/2024 (353 KB)

ID — II stopień — plan zajęć 2023/2024 (271 KB)

 

Instytut Wokalistyki:

IW — Plan zajęć — śpiew musicalowy 2023/2024 (269 KB)

IW — Plan zajęć — śpiew solowy 2023/2024 (212 KB)

 

Instytut Edukacji Artystycznej:

IEA — I stopień — plan zajęć 2023/2024 (152 KB)

IEA — II stopień — plan zajęć 2023/2024 (100 KB)

 

WYDZIAŁ II

Instytut Instrumentów Lutniczych:

IIL — I stopień — plan zajęć 2023/2024 (397 KB)

IIL — II stopień — plan zajęć 2023/2024 (273 KB)

 

Instytut Instrumentalistyki:

II — I stopień — plan zajęć 2023/2024 (671 KB)

II — II stopień — plan zajęć 2023/2024 (564 KB)

 

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej:

IJiME — Plan zajęć 2023/2024 (257 KB)


PLANY STUDIÓW

Plany studiów 2023/2024

Plany studiów 2022/2023

Plany studiów 2021/2022

Plany studiów 2020/2021

Plany studiów 2019/2020

Plany studiów 2018/2019

 


SYLABUSY

 

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej

Skip to content