Regulaminy, plany zajęć i studiów

Regulamin studiów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (obowiązuje od 1.10.2019)

Regulamin studiów obowiązujący od roku 2017/2018

Regulamin studiów obowiązujący do roku 2016/2017

 

OGÓLNOUCZELNIANA LISTA FAKULTETÓW 2019/2020

PLANY ZAJĘĆ I STUDIÓW

Wydział I:

Plan zajęć 2019/2020, studia I stopnia – rytmika

Plan zajęć 2019/2020, studia II stopnia – rytmika

Plan zajęć 2019/2020, studia I stopnia – kompozycja, teoria muzyki, dyrygentura, publicystyka muzyczna, kompozycja elektroakustyczna

Plan zajęć 2019/2020, studia II stopnia – kompozycja, teoria muzyki, dyrygentura, publicystyka muzyczna, kompozycja elektroakustyczna

Plan studiów I stopnia – rytmika, kompozycja, teoria muzyki, dyrygentura, publicystyka muzyczna, kompozycja elektroakustyczna 

Plan studiów II stopnia – rytmika, kompozycja, teoria muzyki, dyrygentura, publicystyka muzyczna, kompozycja elektroakustyczna

Plan zajęć 2019/2020 – śpiew musicalowy

Plan zajęć 2019/2020 – śpiew solowy

Plany studiów i przydziały studentów – Instytut Wokalistyki

Plan zajęć 2019/2020, studia I stopnia, dyrygentura chóralna

Instytut Edukacji Artystycznej:

I rok, studia I stopnia

II rok, studia I stopnia

III rok, studia I stopnia

I rok, studia II stopnia

II rok, studia II stopnia

Plan zajęć, 2019/2020, studia II stopnia, dyrygentura chóralna, dyrygentura orkiestr dętych

Plan dyrygowania – Instytut Edukacji Artystycznej

Plan studiów – Edukacja Muzyczna, Muzyka Kościelna

 

Wydział II:

Plan zajęć 2019/2020 – studia I stopnia, Instytut Instrumentów Lutniczych

Plan zajęć 2019/2020 – studia II stopnia, Instytut Instrumentów Lutniczych

Plan studiów 2019/2020 – studia I i II stopnia, Instytut Instrumentów Lutniczych

Plan zajęć 2019/2020 – studia I i II stopnia, Instytut Instrumentalistyki, Instytut Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Plan studiów 2019/2020 – studia I i II stopnia, Instytut Instrumentalistyki, Instytut Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

 

Plany studiów 2018/2019

 

Studium Pedagogiczne

Plan studiów 2019/2020

Plan zajęć 2019/2020

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Regulamin SWFiS 2019/2020