Regulaminy, plany zajęć i studiów, sylabusy

REGULAMINY

Komunikat dotyczący zapisu na fakultety 2022-2023

Ogólnouczelniana lista fakultetów 2022-2023

Komunikat dotyczący zapisów na fakultety 2021/2022

Ogólnouczelniana lista fakultetów 2021/2022

Regulamin studiów (obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)

Regulamin studiów (obowiązujący do 30.09.2021)

Regulamin studiów Akademii Muzycznej w Poznaniu (od roku akademickiego 2019/2020)

Regulamin studiów obowiązujący od roku 2017/2018

Regulamin studiów obowiązujący do roku 2016/2017

Ogólnouczelniana lista fakultetów 2020/2021

Komunikat dot. zapisów na fakultety 2020/2021


PLANY ZAJĘĆ 2022/2023

WYDZIAŁ I

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki:

Plan zajęć – studia I stopnia – kompozycja, teoria muzyki, publicystyka muzyczna, kompozycja elektroakustyczna

(aktualizacja: 6.10 – zmiana godzin zajęć z analizy dzieła muzycznego dla I roku KE; 5.10 – dodano zajęcia z akustyki dla KE)

Plan zajęć – studia II stopnia – kompozycja, teoria muzyki, kompozycja muzyki filmowej i teatralnej (aktualizacja: 28.09)

Plan zajęć – studia I stopnia – rytmika

Plan zajęć – studia II stopnia – rytmika

 

Instytut Dyrygentury:

Plan zajęć – studia I stopnia

Plan zajęć – studia II stopnia

 

Instytut Wokalistyki:

Plan zajęć – śpiew musicalowy

Plan zajęć – śpiew solowy

 

Instytut Edukacji Artystycznej:

Plan zajęć – studia I stopnia

Plan zajęć – studia II stopnia

 

WYDZIAŁ II

Instytut Instrumentów Lutniczych:

Plan zajęć – studia I stopnia

Plan zajęć – studia II stopnia

 

Instytut Instrumentalistyki:

Plan zajęć – studia I stopnia

Plan zajęć – studia II stopnia

 

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej:

Plan zajęć 2022-2023

 

Regulaminy, plany zajęć i studiów, sylabusy

 


PLANY STUDIÓW

Plany studiów 2022/2023

Plany studiów 2021/2022

Plany studiów 2020/2021

Plany studiów 2019/2020

Plany studiów 2018/2019

 


SYLABUSY

 

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej

Skip to content