Regulaminy, plany zajęć i studiów, sylabusy

REGULAMINY

Komunikat dotyczący zapisu na fakultety 2022-2023

OGÓLNOUCZELNIANA LISTA FAKULTETÓW 2022-2023 (387 KB)

Regulamin studiów (obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022)


PLANY ZAJĘĆ 2022/2023

WYDZIAŁ I

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki:

Plan zajęć — studia I stopnia — kompozycja, teoria muzyki, publicystyka muzyczna, kompozycja elektroakustyczna (318 KB)

Plan zajęć — studia II stopnia — kompozycja, teoria muzyki, kompozycja muzyki filmowej i teatralnej (244 KB)

Plan zajęć — studia I stopnia — rytmika (265 KB)

Plan zajęć — studia II stopnia — rytmika (232 KB)

 

Instytut Dyrygentury:

Plan zajęć — studia I stopnia (385 KB)

Plan zajęć – studia II stopnia

 

Instytut Wokalistyki:

Plan zajęć – śpiew musicalowy

Plan zajęć – śpiew solowy

 

Instytut Edukacji Artystycznej:

Plan zajęć 2022/23 – I stopień (319 KB)

Plan zajęć 2022/23 – II stopień (200 KB)

 

WYDZIAŁ II

Instytut Instrumentów Lutniczych:

Plan zajęć – studia I stopnia

Plan zajęć – studia II stopnia

 

Instytut Instrumentalistyki:

Plan zajęć – studia I stopnia

Plan zajęć – studia II stopnia

 

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej:

Plan zajęć 2022-2023

 

Regulaminy, plany zajęć i studiów, sylabusy

 


PLANY STUDIÓW

Plany studiów 2022/2023

Plany studiów 2021/2022

Plany studiów 2020/2021

Plany studiów 2019/2020

Plany studiów 2018/2019

 


SYLABUSY

 

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej

Skip to content