Regulaminy, plany zajęć i studiów

Regulamin studiów obowiązujący od roku 2017/2018

Regulamin studiów obowiązujący do roku 2016/2017

Komunikat dot. zapisów na fakultety w semestrze letnim 2018/2019

Ogólnouczelniana lista fakultetów semestr letni 2018/2019

 

 

 

PLANY ZAJĘĆ I STUDIÓW

Wydział I

Plan zajęć 2018/2019 – studia I stopnia – rytmika

Plan zajęć 2018/2019 – studia II stopnia – rytmika

Plan zajęć 2018/2019 – studia I stopnia – kompozycja, dyrygentura, teoria muzyki, publicystyka muzyczna, kompozycja elektroakustyczna

Plan zajęć 2018/2019 – studia II stopnia – kompozycja, dyrygentura, teoria muzyki

Studium Pedagogiczne 2018/2019, studia I stopnia

 

Plany studiów:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 

Wydział II

Plan zajęć 2018/2019

Plan studiów 2018/2019

 

Wydział III

Plan zajęć 2018/2019

 

Plany studiów:

Plan studiów – I rok – studia I stopnia – śpiew musicalowy 2018/2019

Plan studiów – II rok – studia I stopnia – śpiew musicalowy 2018/2019

Plan studiów – I rok – studia I stopnia – śpiew solowy 2018/2019

Plan studiów – II rok – studia I stopnia – śpiew solowy 2018/2019

Plan studiów – III rok – studia I stopnia 2018/2019

Plan studiów – IV rok – studia I stopnia 2018/2019

Plan studiów – I rok – studia II stopnia 2018/2019

Plan studiów – II rok – studia II stopnia 2018/2019

 

 

 

Wydział IV

Plan zajęć 2018/2019 – 1 rok – studia I stopnia

Plan zajęć 2018/2019 – 2 rok – studia I stopnia

Plan zajęć 2018/2019 – 3 rok – studia I stopnia

Plan zajęć 2018/2019 – 1 rok – studia II stopnia

Plan zajęć 2018/2019 – 2 rok – studia II stopnia

Dyrygentura

 

Plany studiów:

I stopień DCH

I stopień EM

I stopień MK

II stopień DCH

II stopień DOD

II stopień EM

 

Wydział V

Plan zajęć 2018/2019 – studia I stopnia

Plan zajęć 2018/2019 – studia II stopnia

 

Plan studiów 2018/2019

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Regulamin SWFiS 2018/2019

 

Archiwum – plany zajęć i plany studiów 2017/2018

Archiwum – plany zajęć i plany studiów 2016/2017