Formularze do pobrania

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującą w naszej Uczelni procedurą mającą na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w Auli Nova (ze względu na organy firmy Schuke), która odbywa się codziennie w godzinach 15.00-16.00 oraz 22.00-9.00 – wyłączenie systemu nawilżania w ww. godzinach z tytułu prób, koncertów, nagrań, egzaminów etc. będzie możliwe wyłącznie po złożeniu załączonego pisma i uzyskaniu pisemnej zgody Pana Prorektora prof. dr hab. Sławomira Kamińskiego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 – Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni
Pismo — wyłączenie nawilżania w Auli Nova

Skip to content