Wydawnictwo

Wydajemy:
– książki
– płyty
– nuty
– czasopismo

Jak kupić nasze publikacje? Zapraszamy do naszego sklepu internetowego (kliknij)


Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu funkcjonuje od 1999 roku. Wcześniej (począwszy od 1955 roku) staraniem przede wszystkim teoretyków muzyki – pracowników Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki – przygotowano do druku i opublikowano 22 książki, w tym wydawnictwa związane z jubileuszami uczelni, oraz edycje nutowe.

Powołanie Wydawnictwa jako odrębnej jednostki nastąpiło 15 września 1999 roku. Od tego momentu datuje się znacząca intensyfikacja prac edytorskich, którą umożliwiły przede wszystkim środki finansowe pozyskiwane w ramach dotacji na badania naukowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzrosła liczba publikacji własnych, poza książkami i różnego typu folderami obejmująca także edycję nut oraz CD i DVD. W latach 1999-2024 opublikowano: ponad 150 książek, w tym m.in.: 10 tomów z serii Musica practica – musica theoretica, 4 tomy z serii: De musica commentarii, 5 tomów z serii: Biografie, 5 podręczników do kształcenia słuchu, publikacje poświęcone uczelni, foldery okolicznościowe (kalendaria, informatory, katalogi konkursów, programy); 66 wydawnictw nutowych (w tym partytury utworów kompozytorów poznańskich, m.in.: Feliksa Nowowiejskiego, Floriana Dąbrowskiego, Andrzeja Koszewskiego, Jana Astriaba, Mirosława Bukowskiego, Zbigniewa Kozuba, Janusza Stalmierskiego, Moniki Kędziory, Artura Kroschla); łącznie ponad 100 CD i DVD oraz 5 roczników (2015-2019) czasopisma „De Musica Commentarii”.

Dorobek edytorski Wydawnictwa jest dziełem wąskiego grona pracowników; kolegium redakcyjne obecnie tworzą dwie osoby – pracowniczki naukowo-dydaktyczne dodatkowo (poza działalnością dydaktyczną i naukową) wykonujące prace redakcyjne i techniczne, w tym jedna pełniąca również funkcję redaktorki naczelnej: Małgorzata Pawłowska – redaktorka naczelna oraz Iwona Fokt – koordynatorka pracy Wydawnictwa. Komputerową edycją nut zajmuje się Andrzej Bielerzewski, natomiast nad realizacją nagrań CD i DVD czuwa Michał Garstecki. „czytaj więcej…”


WYDAWNICTWO AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO

ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań
Aula Nova, pokój 031

tel. 061 856 89 41 (pon.-pt., 8.00-15.00) lub 061 856 89 11

e-mail: wydawnictwo@amuz.edu.pl

dr Małgorzata Pawłowska – redaktorka naczelna
dr Iwona Fokt – koordynatorka pracy Wydawnictwa
mgr Tomasz Noculak – obsługa sklepu internetowego


ePNP_180x180

 

 

Wybrane publikacje Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu zostały zamieszczone na platformie epnp.pl.

 

Skip to content