Komunikaty i zarządzenia

KOMUNIKATY Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta
KOMUNIKATY Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania i opieki nad studentami z niepełnosprawnością

Zestawienie terminów w roku akademickim 2023-2024 (637 KB)


 

Komunikat dot. stypendium na semestr letni 2023/2024 (171 KB)

Załącznik nr 7 – Podanie o przyznanie pomocy materialnej w roku 2023/2024

 


Przypominamy o obowiązku elektronicznych zapisów na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym. Wyboru fakultetów należy dokonać za pośrednictwem systemu eHMS w okresie od 6 do 20 października br.
Uwaga! Fakultety wybrane i realizowane w semestrze zimowym nie są automatycznie przenoszone na semestr letni.

KOMUNIKAT dotyczący zapisów na fakultety w semestrze letnim 2023-2024 DOC

KOMUNIKAT dotyczący zapisów na fakultety w semestrze letnim 2023-2024 PDF

OGÓLNOUCZELNIANA LISTA FAKULTETÓW 2023-2024 DOC

OGÓLNOUCZELNIANA LISTA FAKULTETÓW 2023-2024 PDF

KOMUNIKAT — ankietowanie dla studentów (110 KB)

Instrukcja wyboru przedmiotów (564 KB)


Pomoc materialna: (załączniki, formularze): tutaj

Załącznik nr 7 – Podanie o przyznanie pomocy materialnej w roku 2023/2024

Zarządzenie nr 22/2023 – w sprawie wysokości dochodu do stypendium socjalnego (526 KB)

Zarządzenie nr 22/2023 – w sprawie wysokości dochodu do stypendium socjalnego

Wsparcie finansowe dla studentów — informator MEiN

 


Oferta wirtualnego ubezpieczenia:

Ubezpieczenie na kwotę 25 tys. (270 KB), Ubezpieczenie na kwotę 40 tys. (240 KB), Ogólne Warunki Ubezpieczenia (890 KB)

 


Nr 26 Zarządzenie Rektora ws. wysokości świadczeń 2022-23

Oferta ubezpieczenia PZU — KLIK

 


Regulamin nagrody Student Roku (czerwiec 2022)

 


Załącznik – program recitalu dyplomowego

Załącznik nr 2 – Karta obiegowa

Załącznik nr 3 – Karta informacyjna studenta

Załącznik nr 4 – Podanie o odpis dyplomu w j. ang.

Załącznik nr 5 – Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów

załącznik nr 6 – Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów

 


Oferty pracy (kliknij, aby przeczytać więcej)

Komunikaty i dokumenty do pobrania dla studentów roku dyplomowego studiów I i II stopnia (kliknij, aby przeczytać więcej)

Rankingi absolwentów (kliknij, aby przeczytać więcej)

 


Zarządzenia i komunikaty Rektora

Zarządzenie Rektora nr 12/2024 w sprawie wnoszenia opłat za uslugi edukacyjne 2024/2025

Zarządzenie Rektora 8/2024 dodatek komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Rektora 7/72024 opłata rekrutacyjna

Zarządzenie Rektora 6/2024 limit przyjęć

Zarządzenie_Rektora 5/2024 terminy rekrutacji

Zarządzenie Rektora nr 5/2024 terminy rekrutacji SD_Załącznik

Zarzadzenie_Rektora_nr_3/2024_w sprawie_zwrotu_kosztów PDF

Zarządzenie Rektora nr 1/2024 – utworzenie specjalności. bch DOC

Zarządzenie Rektora nr 1/2024 – utworzenie specjalności. bch PDF

Zarządzenie nr 26/2023 – studia II st. w jęz. angielskim PDF (529 KB)

Zarządzenie nr 26/2023 – studia II st. w jęz. angielskim DOC 

Zarzadzenie 23/2023 – utworzenie Sensorium (396 KB)

Zarządzenie nr 16/2023 – utworzenie Centrum Dokumentacji Kultury Muzycznej Poznania i Wielkopolski (611 KB)

Zarządzenie nr 16/2023 – utworzenie Centrum Dokumentacji Kultury Muzycznej Poznania i Wielkopolski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2023 (schemat organizacyjny, aktualizacja z dn. 29.05.2023, 1 MB)

Zarządzenie nr 15/2023 – W sprawie korzystania z infrastruktury oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (450 KB)

Zarządzenie nr 15/2023 – W sprawie korzystania z infrastruktury oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (alkohol)

Zarządzenie nr 14/2023 – Oplata rekrutacyjna

Zarządzenie nr 14/2023 – Opłata rekrutacyjna

Zarządzenie nr 13/2023 – Komisja rekrutacyjna

Zarządzenie nr 13/2023 – Komisja rekrutacyjna

Zarządzenie nr 12/2023 – terminy rekrutacji SD (432 KB)

Terminy postępowania rekrutacyjnego do SD 2023-24 – załącznik do Zarządzenia nr 12 (437 KB)

Zarządzenie nr 11/2023 – opłata rekrutacyjna SD (440 KB)

Zarządzenie nr 10/2023 – limit przyjęć SD (439 KB)

Zarządzenie 8/2023 – Akordeon jazzowy

Zarządzenie 7/2023 – Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej

Załącznik do Zarządzenia 7/2023 – schemat nowej struktury Uczelni

Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie wnoszenia opłat za usługi edukacyjne 2023/24

Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie opłat za postępowanie nostryfikacyjne (495 KB)

Zarządzenie nr 5_23/2023 w sprawie opłat za postępowanie nostryfikacyjne

Nr 3 Zarządzenie  dot. zwrotu kosztów podróży studentów

Zarządzenie Rektora nr 15/2020 w sprawie zasad przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Zarządzenie Rektora nr 13/2020 w sprawie ustanowienia nagrody „Student Roku”oraz zasad ich przyznawania

Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Biblioteki

Nr 5 Zarządzenie Rektora — zmiana nazwy wydziału

Zarządzenie Nr 27 ws. opłat za usługi edukacyjne

Komunikat kanclerza dot. korzystania z identyfikatorów (kart pracowniczych i ELS) od 7.09.2020

Obwieszczenie Rektora z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie składu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kadencję 2021-2024

Nowy system e-nauczania

Informacja dot. rejestracji na platformie e-learning

Nr 5 Komunikat Rektora – Ukraina

 


Regulaminy

Regulamin przyznawania nagrody Student Roku dla najlepszych studentów Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

 


Załączniki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Application form for a foreign diploma recognition

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o uznanie dyplomu za granicą

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o potwierdzenia studiów na określonym poziomie / Proposal of confirmation of the completion of 1st/2nd cycle degree programme

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, Article 13

Skip to content