Komunikaty

ZESTAWIENIE TERMINÓW w roku akademickim 2022-2023


KOMUNIKAT dotyczący zapisów na fakultety w semestrze letnim 2022-2023

OGÓLNOUCZELNIANA LISTA FAKULTETÓW 2022-2023_16.01.2023


Zarządzenie Rektora Nr 2/2023 w sprawie pomocy materialnej

Komunikat ws. pomocy materialnej na semestr letni 2022-23

Załącznik nr 7 – Podanie o przyznanie pomocy materialnej na semestr letni 2022-23


Komunikat dotyczący szkolenia BHP, 9.01.2023 (ostatnia szansa)


Ranking najlepszych absolwentów 2021-2022 studia licencjackie

Ranking najlepszych absolwentów 2021-2022 studia magisterskie


Zarządzenie_27 ws. opłat za usługi edukacyjne

Komunikat dotyczący ubezpieczenia dla studentów – 2022

Oferta_wirtualna ubezpieczenia

Nr 26 Zarządzenie Rektora ws. wysokości świadczeń 2022-23

 


Komunikat dotyczący zapisu na fakultety 2022-2023

OGÓLNOUCZELNIANA LISTA FAKULTETÓW 2022-2023

 


Regulamin nagrody Student Roku_czerwiec 2022


 

Komunikat dla studentów roku dyplomowego – studia I st.

Komunikat dla studentów roku dyplomowego – studia I st.

Komunikat dla studentów roku dyplomowego – studia II st.

Komunikat dla studentów roku dyplomowego – studia II st.

Załącznik nr 1 – program recitalu dyplomowego/2022

Załącznik nr 2 – KARTA OBIEGOWA/2022

Załącznik nr 3 – Karta informacyjna studenta/2022

Załącznik nr 4 – Podanie o odpis dyplomu w j. ang./2022

Załącznik nr 5 – Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów

załącznik nr 6 – Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów


Nr 5 Komunikat Rektora – Ukraina

Akademia Sinfonia Varsovia 2022 – informacja dla kandydatów


Nr 4 Komunikat Rektora Covid – luty 2022

Nr 6 Zarządzenie Rektora Covid


Zestawienie terminów w roku akademickim 2021-2022


Komunikat SJO dot. fakultetów – semestr letni 2021/2022


Nr 3 Zarządzenie  dot. zwrotu kosztów podróży studentów


Nr 5 Zarządzenie Rektora – zmiana nazwy wydziału

Komunikat – sesja zimowa 2022

Program egzaminacyjny – formularz

Program egzaminacyjny – Instytut Wokalistyki


Nr 2 – Zarządzenie Rektora ws. wysokości świadczeń 2021/2022, sem. letni

Stypendia dla młodych twórców i Nagroda Artystyczna Miasta Poznania 2022 – wnioski do 31.03.2022

Informacje: KOMUNIKAT


Komunikat dotyczący zapisów na fakultety – semestr letni 2021/2022

Ogólnouczelniana lista fakultetów 2021/2022 (12.01.2022)


Dyżury pracowników Wydziału I

Komunikat dotyczący organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej 2021/2022

Komunikat w sprawie przenoszenia i przepisywania przedmiotów w semestrze letnim 2021/2022

Komunikat w sprawie zajęć 28 stycznia 2022


Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń w semestrze letnim 2021/2022

Komunikat dot. zawieszenia zajęć_22.12.2021

Komunikat dot. zajęć czwartkowych w środę, 22.12.2021

Komunikat_NIMIT – Program WspieraMY

Komunikat Rektora – Covid-19 (listopad 2021)

Wsparcie finansowe dla studentów – informator MEiN

Komunikat Rektora z dn. 19.10.2021 (maseczki)

Ubezpieczenie (kliknij, by poznać szczegóły)

Komunikat dot. ubezpieczenia – 2021

INFORMACJE O STYPENDIACH (kliknij, aby przeczytać więcej)

INFORMACJE O KONKURSACH, PRZESŁUCHANIACH, FESTIWALACH, KURSACH MISTRZOWSKICH (kliknij, aby przeczytać więcej)

KOMUNIKATY I DOKUMENTY DO POBRANIA DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO STUDIÓW I i II STOPNIA (kliknij, aby przeczytać więcej)

RANKINGI ABSOLWENTÓW

Nowy system e-nauczania
Informacja dot. rejestracji na platformie e-learning


Komunikat – ankiety studenckie
Komunikat Kanclerza dot. funkcjonowania uczelni w dniu 3.06.2021 r. (Boże Ciało)
Komunikat dotyczący organizacji letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021


Komunikat z dnia 6.05.2021 r. dot. zaliczenia praktyk ogólnopedagogicznych i metodyczno – przedmiotowych
Komunikat dot. przeniesienia lub przepisania przedmiotów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
Komunikat dot. organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021


Zarządzenie Rektora nr 15/2020 w sprawie zasad przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie


Zarządzenie Rektora nr 13/2020 w sprawie ustanowienia nagrody „Student Roku”oraz zasad ich przyznawania


Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Biblioteki
Komunikat kanclerza dot. korzystania z identyfikatorów (kart pracowniczych i ELS) od 7.09.2020


Obwieszczenie Rektora z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie składu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kadencję 2021-2024


Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 14 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 13/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 12 z dnia 7 maja 2021r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 44/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 11 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wpływu obecnych i zapowiadanych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 34/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2

Zarządzenie Rektora nr 31/2021 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 10/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wpływu regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 9/2021 z dnia 14 marca 2021 r. w sprawie wpływu regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 8/2021 z dnia 1.03.2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 7/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 6/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 5/2020 w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 4/2020 w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 3/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wpływu nowuch regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 2/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Komunikat kanclerza dotyczący wyłączenia wejścia głównego


 Regulaminy

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

Regulamin przyznawania nagrody Student Roku dla najlepszych studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załączniki

Załącznik 1. Nowe oświadczenie COVID
Załącznik 2. Zestawienie sal dydaktycznych i limit osób

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Application form for a foreign diploma recognition
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o uznanie dyplomu za granicą
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o potwierdzenia studiów na określonym poziomie / Proposal of confirmation of the completion of 1st/2nd cycle degree programme
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, Article 13

Pomoc materialna

Komunikat dotyczący przyznawania świadczeń dla studentów w roku 2020/2021

Więcej o pomocy materialnej (załączniki, formularze): tutaj

Komunikat o pomocy materialnej dla doktorantów w roku 2020/2021

Więcej o pomocy materialnej dla doktorantów (załączniki, formularze): tutaj

 

Skip to content