Komunikaty

INFORMACJE O STYPENDIACH, KONKURSACH, PRZESŁUCHANIACH, FESTIWALACH, KURSACH MISTRZOWSKICH

 

Komunikat dotyczący przerwy wakacyjnej

Komunikat dotyczący ankietyzacji

Komunikat Studium Języków Obcych

Komunikat dotyczący letniej sesji egzaminacyjnej

Komunikat w sprawie przenoszenia przedmiotów

Komunikat w sprawie pomocy materialnej w semestrze letnim

Załącznik nr 8. wniosek na semestr letni

 

Możliwość z bezpłatnego korzystania z pakietu biurowego MSOffice 365

Komunikat dotyczący ubezpieczenia 2017/2018

Więcej informacji o ubezpieczeniu tutaj

Komunikat dotyczący zapisów na fakultety

Ogólnouczelniana lista fakultetów (uaktualniona: 18.10.2017)

Zarząd Transportu Miejskiego – Informator dla studentów I roku

Komunikat o pomocy materialnej dla studentów 2017/2018

Komunikat o pomocy materialnej dla doktorantów 2017/2018

Więcej informacji o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów tutaj

Zestawienie terminów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018

 

Komunikat dotyczący Stypendiów Ministra dla studentów

Komunikat dotyczący Stypendiów Ministra dla doktorantów

 

Komunikaty dla studentów roku dyplomowego studiów I i II stopnia

Komunikat dla studentów roku dyplomowego studia I stopnia (2018)

Komunikat dla studentów roku dyplomowego studia II stopnia (2018)

Procedura antyplagiatowa (2018)

Przypisy i bibliografia – wytyczne (2018)

 

Dokumenty do pobrania:

Przypisy i bibliografia – wytyczne

Formularz dyplomowy, Wydział I

Formularz dyplomowy, Wydziały II i V

Formularz dyplomowy, Wydział III

Formularz dyplomowy, Wydział IV

Karta obiegowa (nowa)

Karta informacyjna studenta

Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim

Informacja dotycząca angielskich wersji dyplomów 2018

Strona tytułowa pracy z propedeutyki badań naukowych – wzór

Strona tytułowa – wzór

Strona tytułowa pracy dyplomowej – wzór – przykład

Oświadczenie