Komunikaty

Zestawienie terminów obowiązujących w roku akademickim 2019/2020

UBEZPIECZENIE (kliknij, aby przeczytać więcej)

INFORMACJE O STYPENDIACH (kliknij, aby przeczytać więcej)

INFORMACJE O KONKURSACH, PRZESŁUCHANIACH, FESTIWALACH, KURSACH MISTRZOWSKICH (kliknij, aby przeczytać więcej)

KOMUNIKATY I DOKUMENTY DO POBRANIA DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO STUDIÓW I i II STOPNIA (kliknij, aby przeczytać więcej)

RANKINGI ABSOLWENTÓW

Komunikat dotyczący organizacji pracy Akademii w okresie pandemii od 2 lipca do 31 sierpnia 2020 roku

Komunikat Samorządu Studenckiego – wybory członków Senatu

Komunikat Samorządu Studenckiego – zgłoszenia kandydatów na członków Senatu

Komunikat Samorządu Doktorantów – wybory do Senatu

Komunikat Samorządu Doktorantów – zgłaszanie kandydatów na członków Senatu

Komunikat Kanclerza w sprawie otwarcia uczelni 11.06.2020

MKiDN – Wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć na uczelniach artystycznych z dnia 27 maja 2020

Komunikat Rektora – wyjaśnienie dotyczące zapytań wyborców

Zarządzenie Rektora nr 55 w sprawie warunków realizacji zajęć zapewniających bezpieczeństwo oraz warunków korzystania z infrastruktury uczelni

Załącznik nr 1 – instrukcja realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury uczelni

Załącznik nr 2b – wniosek studenta lub doktoranta o zgodę na korzystanie z infrastruktury uczelni

Działanie Biblioteki od 25 maja

Terminarz dyplomowy – informacja

Komunikat dotyczący informacji o sesji i dyplomach

Komunikat dotyczący ważności legitymacji

Zmiany w godzinach pracy Biblioteki Głównej

UWAGA! Zmiana siedziby SWFiS

Komunikat dotyczący przyznawania świadczeń dla studentów 2019/2020

Wzór wniosku o stypendium ministra 2019/2020

Najważniejsze zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów 

Więcej o pomocy materialnej (załączniki, formularze): tutaj

Komunikat o pomocy materialnej dla doktorantów 2019/2020

Więcej o pomocy materialnej dla doktorantów (załączniki, formularze): tutaj

Zarządzenie Rektora nr 31 w sprawie: ustalenia Regulaminu świadczeń dla studenta

Załączniki 31 – Regulamin świadczeń dla studentów

Zarządzenie Rektora nr 32 w sprawie: ustalenia treści dokumentów pomocniczych na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów

Instrukcja stosowania niniejszego załącznika na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Instrukcja stosowania Regulaminu świadczeń dla studentów na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

 

Godziny pracy dziekanatu

Informacja dot. rejestracji na platformie e-learning

Nowy system e-nauczania

Komunikat dotyczący podejmowania studiów w języku polskim przez cudzoziemców

 

Możliwość z bezpłatnego korzystania z pakietu biurowego MSOffice 365