Komunikaty

Zestawienie terminów obowiązujących w roku akademickim 2019/2020

UBEZPIECZENIE (kliknij, aby przeczytać więcej)

INFORMACJE O STYPENDIACH (kliknij, aby przeczytać więcej)

INFORMACJE O KONKURSACH, PRZESŁUCHANIACH, FESTIWALACH, KURSACH MISTRZOWSKICH (kliknij, aby przeczytać więcej)

KOMUNIKATY I DOKUMENTY DO POBRANIA DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO STUDIÓW I i II STOPNIA (kliknij, aby przeczytać więcej)

 

Tryb działania uczelni w okresie świątecznym – komunikat

UWAGA! Zmiana siedziby SWFiS

Komunikat dotyczący zapisów na fakultety

KOMUNIKAT fakultety 4.10.2019

Studium Języków Obcychgłoszenie dla I roku studiów I i II stopnia 2019/2020

Studium Języków Obcych – Przydział studentów do grup językowych 2019/2020

 

Komunikat dotyczący przyznawania świadczeń dla studentów 2019/2020

Wzór wniosku o stypendium ministra 2019/2020

Najważniejsze zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów 

Więcej o pomocy materialnej (załączniki, formularze): tutaj

Komunikat o pomocy materialnej dla doktorantów 2019/2020

Więcej o pomocy materialnej dla doktorantów (załączniki, formularze): tutaj

Zarządzenie Rektora nr 31 w sprawie: ustalenia Regulaminu świadczeń dla studenta

Załączniki 31 – Regulamin świadczeń dla studentów

Zarządzenie Rektora nr 32 w sprawie: ustalenia treści dokumentów pomocniczych na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów

Instrukcja stosowania niniejszego załącznika na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Instrukcja stosowania Regulaminu świadczeń dla studentów na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

 

Godziny pracy dziekanatu

Informacja dot. rejestracji na platformie e-learning

Nowy system e-nauczania

Komunikat dotyczący podejmowania studiów w języku polskim przez cudzoziemców

 

Możliwość z bezpłatnego korzystania z pakietu biurowego MSOffice 365