Komunikaty

Komunikat SWFiS_2.12.2021

Regulamin nagrody Student Roku, formularz (listopad 2021)

Komunikat Rektora – Covid-19 (listopad 2021)

Wsparcie finansowe dla studentów – informator MEiN

Zestawienie terminów w roku akademickim 2021-2022

Komunikat Rektora z dn. 19.10.2021 (maseczki)

Ubezpieczenie (kliknij, by poznać szczegóły)

Komunikat dot. ubezpieczenia – 2021

INFORMACJE O STYPENDIACH (kliknij, aby przeczytać więcej)

INFORMACJE O KONKURSACH, PRZESŁUCHANIACH, FESTIWALACH, KURSACH MISTRZOWSKICH (kliknij, aby przeczytać więcej)

KOMUNIKATY I DOKUMENTY DO POBRANIA DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO STUDIÓW I i II STOPNIA (kliknij, aby przeczytać więcej)

RANKINGI ABSOLWENTÓW

Nowy system e-nauczania
Informacja dot. rejestracji na platformie e-learning


Komunikat – ankiety studenckie
Komunikat Kanclerza dot. funkcjonowania uczelni w dniu 3.06.2021 r. (Boże Ciało)
Komunikat dotyczący organizacji letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021


Komunikat z dnia 6.05.2021 r. dot. zaliczenia praktyk ogólnopedagogicznych i metodyczno – przedmiotowych
Komunikat dot. przeniesienia lub przepisania przedmiotów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
Komunikat dot. organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021


Zarządzenie Rektora nr 15/2020 w sprawie zasad przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie


Zarządzenie Rektora nr 13/2020 w sprawie ustanowienia nagrody „Student Roku”oraz zasad ich przyznawania


Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Biblioteki
Komunikat kanclerza dot. korzystania z identyfikatorów (kart pracowniczych i ELS) od 7.09.2020


Obwieszczenie Rektora z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie składu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kadencję 2021-2024


Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 14 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 13/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 12 z dnia 7 maja 2021r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 44/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 11 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wpływu obecnych i zapowiadanych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 34/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2

Zarządzenie Rektora nr 31/2021 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 10/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wpływu regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 9/2021 z dnia 14 marca 2021 r. w sprawie wpływu regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 8/2021 z dnia 1.03.2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 7/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 6/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 5/2020 w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 4/2020 w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 3/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wpływu nowuch regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 2/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Komunikat kanclerza dotyczący wyłączenia wejścia głównego


 Regulaminy

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

Regulamin przyznawania nagrody Student Roku dla najlepszych studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Załączniki

Załącznik 1. Nowe oświadczenie COVID
Załącznik 2. Zestawienie sal dydaktycznych i limit osób

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Application form for a foreign diploma recognition
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o uznanie dyplomu za granicą
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o potwierdzenia studiów na określonym poziomie / Proposal of confirmation of the completion of 1st/2nd cycle degree programme
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, Article 13

Pomoc materialna

Komunikat dotyczący przyznawania świadczeń dla studentów w roku 2020/2021

Więcej o pomocy materialnej (załączniki, formularze): tutaj

Komunikat o pomocy materialnej dla doktorantów w roku 2020/2021

Więcej o pomocy materialnej dla doktorantów (załączniki, formularze): tutaj

 

Skip to content