Rekrutacja

 

Postępowanie rekrutacyjne 2024/2025 – Szkoła Doktorska Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego:

 

Postępowanie rekrutacyjne 2024/2025 – Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów:

 

Postępowanie rekrutacyjne 2024/2025 – Szkoła Doktorska Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej:

 

 

KOMUNIKATY – rekrutacja 2024/2025

TERMINY REKRUTACJI, WYMAGANE DOKUMENTY

Termin przyjmowania dokumentów w systemie rekrutacyjnym: 16 maja – 31 maja 2024 r.
Kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji tworząc swój profil pod adresem:

https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja 

Po zalogowaniu się na swój profil kandydat załącza wymagane dokumenty w wersji elektronicznej (skany, zdjęcia).
Terminy postępowania rekrutacyjnego, regulaminy rekrutacji, wymagane dokumenty umieszczone są poniżej.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Wysokość opłaty rekrutacyjnej do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na rok akademicki 2024/2025 wynosi 200 zł.

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Santander Bank Polska S.A.
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu
nr 66109013620000000036017907

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły doktorskiej, kandydat wnosi wielokrotność opłaty odpowiadającej liczbie szkół, przy czym niezależnie od wyników postępowania, kandydat może zostać przyjęty tylko do jednej szkoły doktorskiej.
Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przypisanie jej do wybranej szkoły doktorskiej jest jednym z warunków uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że postępowanie rekrutacyjne do danej szkoły doktorskiej nie odbędzie się.

KONTAKT

Kontakt w sprawach technicznych związanych z rejestracją w systemie: rekrutacja@amuz.edu.pl
Kontakt w pozostałych sprawach: mgr Alicja Bohdanowicz-Murawska abohdanowicz@amuz.edu.pl

ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 5/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie terminów rekrutacji do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu:
Zarządzenie Rektora 5_2024 – terminy rekrutacji
Terminy postępowania rekrutacyjnego do SD 2024-25 do Zarządzenia 5

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 6/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia limitu przyjęć do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu:
Zarządzenie Rektora 6_2024 – limit przyjęć

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 7/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025:
Zarządzenie Rektora 7_2024 – opłata rekrutacyjna

 

WZORY DOKUMENTÓW do pobrania

WNIOSEK o przyjęcie do SD HPWiBI

WNIOSEK  o przyjęcie do SD KTRiE

WNIOSEK o przyjęcie do SD WWM

KWESTIONARIUSZ

WYKAZ DOROBKU

OŚWIADCZENIE o braku przeciwwskazań zdrowotnych

OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z dokumentami

OŚWIADCZENIE o zgodności danych

 

REGULAMINY REKRUTACJI

REGULAMIN rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

REGULAMIN rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

REGULAMIN rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Solowego i Zepołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

 

Skip to content