PoMost

PoMost

jest programem wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami publicznymi w Poznaniu. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, który umożliwia osobom studiującym realizację wybranego przedmiotu (z pewnymi wyjątkami) na innej uczelni partnerskiej w Poznaniu. Program jest wyjątkową okazją na rozwój własnych zainteresowań i poznanie obszarów niedostępnych w macierzystej uczelni.

Porozumienie zawarły następujące uczelnie:

 

Jednostki odpowiedzialne za sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie:
PoMost – Załącznik nr 1

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami oraz procedurą udziału w programie PoMost.


 

PoMost dla osób studiujących w poznańskich uczelniach partnerskich

 

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie z innej Uczelni,

 Zapoznaj się z tekstem Porozumienia PoMost w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania oraz zasadami realizacji programu:
Porozumienie PoMost

→ Wybierz kierunek studiów i przedmiot, który chcesz zrealizować w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zapoznaj się z planami studiów i sylabusami (KLIK). Uwaga: przedmioty prowadzone w indywidualnej formie zajęć są wykluczone z programu PoMost.

→ Złóż podanie o zakwalifikowanie do Programu PoMost (Załącznik nr 2) na swojej macierzystej uczelni u dziekana (właściwego prodziekana) wraz z sylabusem przedmiotu wybranego do realizacji w Akademii Muzycznej w Poznaniu:
PODANIE o zakwalifikowanie do Programu PoMost – Załącznik nr 2
Uwaga: wniosek musi zostać złożony co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem semestru w Akademii Muzycznej! Zapoznaj się z zestawieniem terminów w Akademii Muzycznej:
Zestawienie terminów 2023-2024

→ Po uzyskaniu akceptacji na Twojej macierzystej uczelni, podanie zostanie przekazane przez Biuro PoMost Twojej uczelni do Działu Nauczania Akademii Muzycznej.

→ W przypadku zakwalifikowania się do Programu PoMost, postępuj zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu.
Porozumienie PoMost

→ W przypadku negatywnej decyzji, otrzymasz jej uzasadnienie.

→ Po otrzymaniu zaliczenia przedmiotu uzyskaj jego potwierdzenie (Załącznik nr 3) w Dziale Organizacji Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej (Załącznik nr 3). Przekaż je do dziekanatu/biura obsługi studenta Twojej uczelni macierzystej:
Wykaz przedmiotów zaliczonych – Załącznik nr 3

 Pomost dla osób studiujących w Akademii Muzycznej w Poznaniu

 

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie Akademii Muzycznej w Poznaniu,

→  Zapoznaj się z tekstem Porozumienia PoMost w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania oraz zasadami realizacji programu:
Porozumienie PoMost

→ Wybierz uczelnię, kierunek studiów i przedmiot, który chcesz zrealizować na innej uczelni. Jeśli sylabus danego przedmiotu jest niedostępny, skontaktuj się mailowo z jednostką wskazaną w Załączniku nr 1. Do kontaktu mailowego należy używać tylko poczty uczelnianej.
PoMost – Załącznik nr 1

→  Złóż Podanie o zakwalifikowanie do Programu PoMost (Załącznik nr 2) u dziekana właściwego dla swojego kierunku studiów wraz sylabusem przedmiotu wybranego do realizacji na uczelni przyjmującej. Uwaga: wniosek musi zostać złożony co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem semestru w uczelni przyjmującej!
PODANIE o zakwalifikowanie do Programu PoMost – Załącznik nr 2

→ Po uzyskaniu akceptacji dziekana, podanie zostanie przekazane przez Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej w Poznaniu do uczelni przyjmującej. O decyzji uczelni przyjmującej zostaniesz poinformowany przez Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej w Poznaniu.

→ W przypadku zakwalifikowania się do Programu PoMost postępuj zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu.

→ W przypadku negatywnej decyzji dziekana/właściwego prodziekana uczelni przyjmującej otrzymasz jej uzasadnienie.

→ Po otrzymaniu zaliczenia przedmiotu uzyskaj jego potwierdzenie w dziekanacie/biurze obsługi studenta uczelni przyjmującej. Poświadczone zaliczenie (Załącznik nr 3) przekaż do Działu Organizacji Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Wykaz przedmiotów zaliczonych – Załącznik nr 3

 


 

Załączniki:

 

Porozumienie_PoMost

PoMost – Załącznik nr 1

PODANIE o zakwalifikowanie do Programu PoMost – Załącznik nr 2

WYKAZ przedmiotów zaliczonych – Załącznik nr 3

Zestawienie terminów 2023-2024

Sylabusy:
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej (klik)
Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej (klik)

Skip to content