Fundacja Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Prezes Fundacji

prof. dr hab. Sławomir Kamiński

Członkowie Zarządu

dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

dr hab. Patryk Piłasiewicz

Na początku roku akademickiego 1999/2000 wznowiona została działalność Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Przez pięć lat jej prezesem był prof. dr hab. Bogumił Nowicki, kolejno dr hab. Halina Lorkowska oraz prof. dr hab. Janusz Stalmierski. Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Sławomir Kamiński, członkami zarządu zaś są dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska oraz dr hab. Patryk Piłasiewicz.

Kierunki działania Fundacji wyznaczają podstawowe cele statutowe takie jak m.in.:

  • udzielanie poznańskiej Akademii Muzycznej pomocy materialnej we wszelkich możliwych formach oraz we wszystkich sferach jej aktywności
  • promocja osiągnięć artystycznych Akademii
  • współpraca w zakresie zadań statutowych z innymi fundacjami, organizacjami oraz instytucjami w kraju i za granicą 
  • wspieranie innych osób prawnych i fizycznych w działaniach zbieżnych z celami statutowymi Fundacji
  • gromadzenie środków pieniężnych i materialnych niezbędnych do finansowania celów statutowych.

Dane kontaktowe Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu są tożsame z danymi kontaktowymi Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Fundacją Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – w kwestiach organizacji i realizacji wspólnych projektów artystycznych, już na etapie konstruowania założeń merytorycznych danego zadania lub wnioskowania o jego dofinansowanie – prosimy o kontakt z prof. dr. hab. Sławomirem Kamińskim, Prezesem Fundacji. 

 

Statut Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Informacja dot. darowizny na rzecz Fundacji w roku 2021

 

Dane kontaktowe:

NIP:
778-13-60-606

Adres:
ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań

Numer rachunku bankowego:
Santander Bank Polska
79 1090 1362 0000 0000 3601 8352

Kontakt: skaminski@amuz.edu.pl

 


 

Logo

 

 

Skip to content