Fundacja Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Prezes Fundacji
prof. dr hab. Sławomir Kamiński

Członkowie Zarządu
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska
dr hab. Patryk Piłasiewicz

Na początku roku akademickiego 1999/2000 wznowiona została działalność Fundacji Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Przez pięć lat jej prezesem był prof. dr hab. Bogumił Nowicki, kolejno dr hab. Halina Lorkowska oraz prof. dr hab. Janusz Stalmierski. Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Sławomir Kamiński, członkami zarządu zaś są dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska oraz dr hab. Patryk Piłasiewicz.

Kierunki działania Fundacji wyznaczają podstawowe cele statutowe takie jak m.in.:

  • udzielanie poznańskiej Akademii Muzycznej pomocy materialnej we wszelkich możliwych formach oraz we wszystkich sferach jej aktywności
  • promocja osiągnięć artystycznych Akademii
  • współpraca w zakresie zadań statutowych z innymi fundacjami, organizacjami oraz instytucjami w kraju i za granicą 
  • wspieranie innych osób prawnych i fizycznych w działaniach zbieżnych z celami statutowymi Fundacji
  • gromadzenie środków pieniężnych i materialnych niezbędnych do finansowania celów statutowych.

Dane kontaktowe Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu są tożsame z danymi kontaktowymi Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Fundacją Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – w kwestiach organizacji i realizacji wspólnych projektów artystycznych, już na etapie konstruowania założeń merytorycznych danego zadania lub wnioskowania o jego dofinansowanie – prosimy o kontakt z prof. dr. hab. Sławomirem Kamińskim, Prezesem Fundacji. 

 

Statut Fundacji Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Informacja dot. darowizny na rzecz Fundacji w roku 2021

 

Dane kontaktowe:

NIP:
778-13-60-606

Adres:
ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań

Numer rachunku bankowego:
Santander Bank Polska
79 1090 1362 0000 0000 3601 8352

Kontakt: skaminski@amuz.edu.pl

 


Scena Letnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w roku 2023

 

Fundacja Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu we współpracy z Akademią Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu przygotowała letnią ofertę kulturalną dla mieszkańców Poznania i okolic. Projekt „Scena Letnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w roku 2023”, obejmuje organizację i realizację czterech koncertów, które zaprezentujemy w standardowej, oryginalnej formie — spotkań „na żywo”. Koncerty, nawiązując do formuły z poprzednich lat, odbywać się będą w cztery środy lipca (5, 12, 19 i 26 lipca), o godz. 17.00, w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Każdy z koncertów poprzedzony zostanie krótką słowną prezentacją, która przybliży odbiorcom prezentowany repertuar oraz sylwetki artystów. Wstęp na każdy z koncertów będzie dla wszystkich zainteresowanych wolny. Podczas każdego z koncertów uczestnicy otrzymają książkę programową wydarzenia (w której znajdzie się program każdego z koncertów) oraz wydawnictwo książkowe lub CD przygotowane przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, w celu bezpłatnej dystrybucji podczas realizacji zadania.

 

Serdecznie zapraszamy na koncerty Sceny Letniej w Akademii Muzycznej!:

5 lipca 2023 (KLIK po szczegóły)
12 lipca 2023 (KLIK po szczegóły)
19 lipca 2023 (KLIK po szczegóły)
26 lipca 2023 (KLIK po szczegóły)

 


Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

Całkowita wartość zadania publicznego: 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych)

 


 

Logo

 

 

Skip to content