Formularze do pobrania

Szanowni Studenci,
w związku z obowiązującą w naszej Uczelni procedurą mającą na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w Auli Nova (ze względu na organy firmy Schuke), która odbywa się codziennie w godzinach 15.00-16.00 oraz 22.00-9.00, decyzją Pana prorektora prof. dra hab. Janusza Stalmierskiego – wyłączenie systemu nawilżania w w/w godzinach z tytułu prób, koncertów, nagrań, egzaminów etc. będzie możliwe wyłącznie po złożeniu załączonego pisma i uzyskaniu pisemnej zgody Pana rektora.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 – Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni

Pismo dotyczące wyłączenia nawilżania w Auli Nova

 


 

Indywidualna organizacja studiów:

IOS – podanie
IOS – załącznik nr 1

 

Przeniesienie zajęć:

Wydział II – Podanie o przeniesienie przedmiotu – oprócz WF i Studium Języków obcych
Przeniesienie zajęć z języka obcego
Przeniesienie zajęć z wf

 

 Przepisanie zaliczenia:

Wydział II – Podanie o przepisanie zaliczenia/oceny z przedmiotu – oprócz WF i Studium Języków Obcych
Przepisanie zaliczenia z języka obcego
Przepisanie zaliczenia z wf

 

Formularze dla roku dyplomowego:

Podanie – temat pracy dyplomowej
Formularz dyplomowy I st. DCH, EM, MK
Formularz dyplomowy II st. DCH, EM, MK

 

Praktyki:

Praktyka estradowa – karta zaliczenia
Praktyka prowadzenia zespołów kameralnych – karta zaliczenia
Karta praktyki artystyczno-naukowej – Instytut Wokalistyki

 

Legitymacja studencka:

Podanie o duplikat legitymacji

 

Inne:

Wydział II – wniosek przeniesienie HPW

Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach

Karta hospitacji doktorantów