Formularze do pobrania

Szanowni Studenci,
w związku z obowiązującą w naszej Uczelni procedurą mającą na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w Auli Nova (ze względu na organy firmy Schuke), która odbywa się codziennie w godzinach 15.00-16.00 oraz 22.00-9.00 – wyłączenie systemu nawilżania w w/w godzinach z tytułu prób, koncertów, nagrań, egzaminów etc. będzie możliwe wyłącznie po złożeniu załączonego pisma i uzyskaniu pisemnej zgody Pana Prorektora prof. dr hab. Sławomira Kamińskiego.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 – Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni
Pismo – wyłączenie nawilżania w Auli Nova

 


 

Indywidualna organizacja studiów:

IOS – podanie
IOS – załącznik nr 1

 

Przeniesienie zajęć:

Wydział II – Podanie o przeniesienie przedmiotu – oprócz WF i Studium Języków obcych
Przeniesienie zajęć z języka obcego
Przeniesienie zajęć z wf

 

 Przepisanie zaliczenia:

Wydział II – Podanie o przepisanie zaliczenia/oceny z przedmiotu – oprócz WF i Studium Języków Obcych
Przepisanie zaliczenia z języka obcego
Przepisanie zaliczenia z wf

 

Formularze dla roku dyplomowego:

Podanie dot. zatwierdzenia/zmiany tematu pracy dyplomowej
Formularz dyplomowy I st. DCH, EM, MK
Formularz dyplomowy II st. DCH, EM, MK

 

Praktyki:

Praktyka estradowa – karta zaliczeniowa
Praktyka prowadzenia zespołów kameralnych – karta zaliczeniowa
Karta praktyki artystyczno-naukowej – Instytut Wokalistyki

 

Postępowanie nostryfikacyjne dyplomów oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Application form for a foreign diploma recognition
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o uznanie dyplomu za granicą
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o potwierdzenia studiów na określonym poziomie / Proposal for confirmation of the completion of 1st/2nd cycle degree programme
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, Article 13

 

Legitymacja studencka:

Podanie o duplikat legitymacji

 

Inne:

Program egzaminacyjny Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary

Wydział II – wniosek przeniesienie HPW

Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach

Karta hospitacji doktorantów