Formularze do pobrania

Szanowni Studenci,
w związku z obowiązującą w naszej Uczelni procedurą mającą na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w Auli Nova (ze względu na organy firmy Schuke), która odbywa się codziennie w godzinach 15.00-16.00 oraz 22.00-9.00, decyzją Pana Prorektora prof. dra hab. Janusza Stalmierskiego – wyłączenie systemu nawilżania w w/w godzinach z tytułu prób, koncertów, nagrań, egzaminów etc. będzie możliwe wyłącznie po złożeniu załączonego pisma i uzyskaniu pisemnej zgody Pana Rektora.

Pismo dotyczące wyłączenia nawilżania w Auli Nova

 

Wydział IV – formularz dyplomowy, studia I stopnia

Wydział IV – formularz dyplomowy, studia II stopnia

Wniosek o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów (IPS) – Wydział II

Karta praktyki artystyczno-naukowej – Wydział III

Przeniesienie zajęć z wf

Przepisanie zaliczenia z wf

Podanie o duplikat legitymacji


Karta zaliczenia praktyki estradowej i prowadzenia zespołów kameralnych:

Praktyka estradowa – karta zaliczenia
Praktyka prowadzenia zespołów kameralnych

 

Karta hospitacji doktorantów