Formularze do pobrania

Program egzaminacyjny – formularz

Program egzaminacyjny – Instytut Wokalistyki

Załącznik – program recitalu dyplomowego 2022


Szanowni Studenci,
w związku z obowiązującą w naszej Uczelni procedurą mającą na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w Auli Nova (ze względu na organy firmy Schuke), która odbywa się codziennie w godzinach 15.00-16.00 oraz 22.00-9.00 – wyłączenie systemu nawilżania w w/w godzinach z tytułu prób, koncertów, nagrań, egzaminów etc. będzie możliwe wyłącznie po złożeniu załączonego pisma i uzyskaniu pisemnej zgody Pana Prorektora prof. dr hab. Sławomira Kamińskiego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 – Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni
Pismo – wyłączenie nawilżania w Auli Nova


Indywidualna organizacja studiów:

IOS – podanie
IOS – załącznik nr 1

Przeniesienie zajęć:

Podanie o przeniesienie przedmiotu

Podanie o przeniesienie przedmiotu

Przeniesienie zajęć z języka obcego

Przeniesienie zajęć z wf

 Przepisanie zaliczenia:

Podanie o przepisanie zaliczenia/oceny z przedmiotu

Podanie o przepisanie zaliczenia/oceny z przedmiotu

Przepisanie zaliczenia/oceny z języka obcego (oprócz WF i SJO)

Przepisanie zaliczenia z wf

Formularze dla roku dyplomowego:

Podanie dot. zatwierdzenia/zmiany tematu pracy dyplomowej
Formularz dyplomowy I st. DCH, EM, MK
Formularz dyplomowy II st. DCH, EM, MK

Praktyki:

Praktyka estradowa – karta zaliczenia – semestr letni 2021/2022

Praktyka estradowa – karta zaliczenia – semestr letni 2021/2022

Praktyka prowadzenia zespołów kameralnych – karta zaliczenia – semestr letni 2021/2022

Praktyka prowadzenia zespołów kameralnych – karta zaliczenia – semestr letni 2021/2022

Karta praktyki artystyczno naukowej – Instytut Wokalistyki


Postępowanie nostryfikacyjne dyplomów oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Application form for a foreign diploma recognition
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o uznanie dyplomu za granicą
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o potwierdzenia studiów na określonym poziomie / Proposal for confirmation of the completion of 1st/2nd cycle degree programme
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, Article 13

Legitymacja studencka:

Podanie o duplikat legitymacji

Inne:

Program egzaminacyjny Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary

Wydział II – wniosek przeniesienie HPW

Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach

Karta hospitacji doktorantów

 

Skip to content