Formularze do pobrania

Protokół egzaminu semestralnego

Program egzaminacyjny — formularz

Program egzaminacyjny — Instytut Wokalistyki

Załącznik – program recitalu dyplomowego


Szanowni Studenci,
w związku z obowiązującą w naszej Uczelni procedurą mającą na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w Auli Nova (ze względu na organy firmy Schuke), która odbywa się codziennie w godzinach 15.00-16.00 oraz 22.00-9.00 – wyłączenie systemu nawilżania w ww. godzinach z tytułu prób, koncertów, nagrań, egzaminów etc. będzie możliwe wyłącznie po złożeniu załączonego pisma i uzyskaniu pisemnej zgody Pana Prorektora prof. dr hab. Sławomira Kamińskiego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 – Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni

Pismo w sprawie wyłączenia nawilżania w Auli Nova


Indywidualna organizacja studiów:

IOS — podanie

IOS — załącznik nr 1

Przeniesienie zajęć:

Podanie o przeniesienie przedmiotu

Podanie o przeniesienie przedmiotu

Przeniesienie zajęć z języka obcego

Przeniesienie zajęć z wf

 Przepisanie zaliczenia:

Podanie o przepisanie zaliczenia/oceny z przedmiotu (oprócz SJO i SWFiS)

Podanie o przepisanie zaliczenia/oceny z przedmiotu (oprócz SJO i SWFiS)

Podanie o przepisanie zaliczenia / oceny z języka obcego

Przepisanie zaliczenia z wf

Formularze dla roku dyplomowego:

Podanie o zatwierdzenie/zmianę tematu pracy dyplomowej

Formularz dyplomowy I st. DCH, EM, MK

Formularz dyplomowy II st. DCH, EM, MK

Praktyki:

2023/2024

PRAKTYKA ESTRADOWA – DRUK

PRAKTYKA ESTRADOWA – DRUK

PRAKTYKA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH – DRUK

PRAKTYKA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH – DRUK

Karta praktyk studenta – IKTM DOC

Karta praktyk studenta – IKTM PDF


Praktyka estradowa — karta zaliczenia, semestr zimowy 22-23

Praktyka estradowa — karta zaliczenia, semestr zimowy 22-23 (40 KB)

Praktyka estradowa — karta zaliczenia, semestr letni 22-23

Praktyka estradowa — karta zaliczenia, semestr letni 22-23 (41 KB)

Praktyka prowadzenia zespołów kameralnych — karta zaliczenia, semestr zimowy 22-23

Praktyka prowadzenia zespołów kameralnych — karta zaliczenia, semestr zimowy 22-23 (52 KB)

Praktyka prowadzenia zespołów kameralnych — karta zaliczenia, semestr letni 22-23

Praktyka prowadzenia zespołów kameralnych — karta zaliczenia, semestr letni 22-23 (51 KB)

Karta praktyki artystyczno-naukowej DOC – Instytut Wokalistyki

 

Postępowanie nostryfikacyjne dyplomów oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Application form for a foreign diploma recognition

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o uznanie dyplomu za granicą

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Wniosek o potwierdzenia studiów na określonym poziomie / Proposal for confirmation of the completion of 1st/2nd cycle degree programme

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 15/2020 – In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, Article 13

Legitymacja studencka:

Podanie o duplikat legitymacji

Inne:

Program egzaminacyjny Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary

Wydział II — wniosek przeniesienie HPW

Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach

Karta hospitacji doktorantów

Skip to content