Dyplomanci

IJiME – Pytania egz. – LICENCJAT PL-ANG.

IJiME – ZAGADNIENIA – DYPLOM – I STOPIEŃ DOC

IJiME – ZAGADNIENIA – DYPLOM – I STOPIEŃ PDF

IJiME – ZAGADNIENIA – DYPLOM – II STOPIEŃ DOC

IJiME – ZAGADNIENIA – DYPLOM – II STOPIEŃ PDF

 

Instytut Instrumentalistyki – ZAGADNIENIA – DYPLOM -I STOPIEŃ

Instytut Instrumentalistyki – ZAGADNIENIA – DYPLOM – II STOPIEŃ

 

Instytut Instrumentów Lutniczych – ZAGADNIENIA – DYPLOM – I STOPIEŃ PDF

Instytut Instrumentów Lutniczych – ZAGADNIENIA – DYPLOM – I STOPIEŃ DOC

Instytut Instrumentów Lutniczych –  ZAGADNIENIA – DYPLOM – II STOPIEŃ PDF

Instytut Instrumentów Lutniczych – DYPLOM – II STOPIEŃ DOC


Komunikat dla studentów roku dyplomowego – studia I stopnia

Komunikat dla studentów roku dyplomowego – studia II stopnia

Zestawienie terminów


Załącznik nr 1 – program recitalu dyplomowego

Załącznik nr 2 – KARTA OBIEGOWA

Załącznik nr 3 – Karta informacyjna studenta

Załącznik nr 4 – wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów

Załącznik nr 5 – wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów

 

Wytyczne, zasady, wzory — prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe

Szczegolowe wytyczne dotyczace prac pisemnych

Wytyczne dotyczące konstruowania przypisów i bibliografii (161 KB)

Zasady pisowni tytułów dzieł muzycznych (495 KB)

Wzór — oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy

Propedeutyka badań naukowych — wzór strony tytułowej

Praca licencjacka — wzór strony tytułowej

Praca magisterska — wzór strony tytułowej

Praca dyplomowa — wzór strony tytułowej

Skip to content