System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej (SIW) Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu to zestaw jednolitych standardów komunikacji wizualnej, które określają zasady wykorzystanie logotypu Uczelni we wszelkich materiałach i publikacjach związanych z jej działalnością artystyczno-naukową. SIW jest podstawą kreacji spójnego i konsekwentnego wizerunku Uczelni, a wytyczne z niego wynikające adresowane są do jednostek wewnętrznych oraz instytucji współpracujących z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

 

Poniżej znajdą Państwo zarządzenia rektor prof. AMP dr hab. Haliny Lorkowskiej dotyczące:
– wprowadzenia SIW z załącznikiem (katalog zasad SIW) oraz opisem: budowy logotypu Akademii, kolorystyki, typografii, zastosowania na tle oraz wytycznych określających pola ochronne i minimalną wielkość logotypu itd.
– zamieszczania logotypów: Biura Karier oraz Fundacji Akademii Muzycznej w Poznaniu.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zastosowania logotypu Uczelni, Biura Karier oraz Fundacji Akademii Muzycznej w Poznaniu, prosimy o kontakt z p. Anną Czajkowską-Zimnicką, managerem ds. marketingu i kształtowania wizerunku.
e-mail: manager@amuz.edu.pl
tel. 61 856 89 12

 


 

Uwaga! Wszelkie projekty materiałów informacyjno-promocyjnych, zawierające ww. logotypy, powinny być każdorazowo przesłane w wersji elektronicznej do Anny Czajkowskiej-Zimnickiej. Każdy taki projekt wymaga osobnej weryfikacji i akceptacji.

 

Zarządzenie rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu nr 19 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu nr 19 z dnia 19 lutego 2019

Zarządzenie rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu nr 20 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie obowiązkowego zamieszczania logotypów: Fundacji Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Biura Karier we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych Uczelni

SIW – opis

 

Kliknij, aby zobaczyć:

LOGO JUBILEUSZOWE AKADEMII IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

LOGOTYP AKADEMII MUZYCZNEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU