System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej (SIW) Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu to zestaw jednolitych standardów komunikacji wizualnej, które określają zasady wykorzystania logo uczelni we wszelkich materiałach i publikacjach związanych z jej działalnością artystyczną i naukową. SIW jest podstawą kreacji spójnego i konsekwentnego wizerunku uczelni, a wytyczne z niego wynikające adresowane są do jednostek wewnętrznych oraz instytucji współpracujących z Akademią Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

 

Poniżej znajdą Państwo:

  • załączniki przedstawiające logo Akademii wraz z opisem dotyczącym jego budowy, kolorystyki, typografii, zastosowania na tle oraz wytycznych określających pola ochronne i minimalną wielkość logo
  • logo Fundacji Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego.

 

SIW_opis

 

Logo polskie:

 

Logo polskie, negatyw:

 

Logo w jęz. angielskim:

 

Logo w jęz. angielskim, negatyw:

 

Akademia Muzyczna Poznań – logo

Akademia Muzyczna Poznań – logo/negatyw

Akademia Muzyczna Poznań – logo Eng.

Akademia Muzyczna Poznań – logo Eng./negatyw

 

Logo Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego:

 

Logo Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, negatyw:

 

 

Fundacja Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego – logo

 

Logo Fundacji w jęz. angielskim:

 

W razie pytań dotyczących zastosowania logo uczelni oraz Fundacji Akademii Muzycznej, prosimy o kontakt z:

Malwina Kunc
e-mail: mkunc@amuz.edu.pl
tel.: 61 856 89 03

Uwaga! Wszelkie projekty materiałów informacyjno-promocyjnych zawierające logo powinny być każdorazowo przesłane w wersji elektronicznej. Każdy z projektów wymaga osobnej weryfikacji i akceptacji.

Skip to content