Współpraca z zagranicą

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
mgr Barbara Baszuk
tel. +48 61 856 89 53
e-mail: bbaszuk@amuz.edu.pl

 

Pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Marcin Murawski
e-mail: mmurawski@amuz.edu.pl

 

Pełnomocnik rektora ds. międzynarodowych projektów artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Ewa Murawska
e-mail: emurawska@amuz.edu.pl

 

Afisze dokumentujące zagraniczą współpracę Akademii Muzycznej z innymi jednostkami Afisze dokumentujące zagraniczą współpracę Akademii Muzycznej z innymi jednostkami

Afisze dokumentujące zagraniczą współpracę Akademii Muzycznej z innymi jednostkami Afisze dokumentujące zagraniczą współpracę Akademii Muzycznej z innymi jednostkami

EDU-ACTION 2022-2023 _ Listaháskóli Íslands

Samarbeider om nytt EØS-prosjekt innen klassisk musikk – Universitetet i Agder

UiA welcomes Polish colleagues – Universitetet i Agder

UiA participates on International Musical Education Forum in Iceland – Universitetet i Agder

Skip to content