Współpraca z zagranicą

Prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Sławomir Kamiński
e-mail: skaminski@amuz.edu.pl 

 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
mgr Barbara Baszuk
tel. +48 61 856 89 53
e-mail: bbaszuk@amuz.edu.pl

 

Pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Marcin Murawski
e-mail: mmurawski@amuz.edu.pl

 

Pełnomocnik rektora ds. międzynarodowych projektów artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Ewa Murawska
e-mail: emurawska@amuz.edu.pl

 

Skip to content