Koła Naukowe i inne organizacje studenckie

WYDZIAŁ I

1. Artystyczno-Naukowe Koło Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki 

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki funkcjonuje od grudnia 2011 roku. Dzięki aktywności członków do tej pory udało się zrealizować trzy edycje Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Neofonia” połączonej z Międzyuczelnianym Koncertem Kompozytorskim, regularnie odbywają się także Studenckie Koncerty Muzyki Współczesnej oraz Międzyuczelniane Koncerty Kompozytorskie Młodych Twórców z udziałem zaproszonych gości reprezentujących wszystkie polskie uczelnie muzyczne. W skład Zarządu Koła Artystyczno-Naukowego, wchodzą: Ewa Chorościan, Paulina Zujewska, Marta Beszterda oraz Michał Janocha. Opiekunami Koła Artystyczno-Naukowego, są: prof. Janina Tatarska (teoria muzyki) oraz wykł. Ewa Fabiańska-Jelińska (kompozycja).

DSC01231DSC01251DSC01266OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Koło Artystyczno-Naukowe na facebooku

STATUT KOŁA ARTYSTYCZNO-NAUKOWEGO

 

2. Studenckie Koło Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Studenckie Koło Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu powstało z naturalnej potrzeby tworzenia działań artystycznych oraz mówienia o nich na forum akademickim. Koło, jako przestrzeń otwarta, staje się partnerem dla różnych jednostek, dzięki czemu wzajemna wymiana doświadczeń służy nie tylko integracji, ale również wypracowaniu nowych jakości w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk plastycznych czy pedagogiki. Do najważniejszych działań Koła należą warsztaty i performance promujące metodę Emila Jaques-Dalcroze’a, przedstawienia edukacyjne, konferencje studenckie czy publikacje o charakterze naukowym.

rytmika1rytmika2

3. Orkiestra CoOperate

Orkiestra Co-operate powstała w 2010 roku, z inicjatywy studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu pod wodzą jej dyrygenta Adama Domurata a także menadżera Patrycji Kubiak. Przez niespełna trzy lata swojej działalności występowała na ponad 20 koncertach, do których najważniejszych należą koncerty charytatywne na rzecz fundacji Sanctuary for Kids, czy koncerty w ramach Festiwalu Fletowego w Poznaniu, a także koncert w ramach Europejskiego Forum Fletowego w Kristiansand (Norwegia). Zespół współpracował z takimi solistami jak m.in. Patrick Gallois, Moshe Aaron Epstein, Katarzyna Hołysz, Karol Marianowski, Michał Marzec, Ewa Murawska, Elżbieta Karolak, Mariusz Derewecki.

36616_483720371650315_1245072430_n

 

WYDZIAŁ IV

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej działa przy Katedrze Edukacji Muzycznej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Działalność Koła dotyczy szeroko rozumianej edukacji muzycznej, głównie w odniesieniu do szkolnictwa powszechnego. Członkowie Koła organizują szereg warsztatów muzycznych, koncertów, prelekcji, projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Uczelni, jak i w placówkach zaprzyjaźnionych. Koło współorganizuje konkursy i przeglądy muzyczne (chóralne), których organizatorem jest Katedra Edukacji Muzycznej we współpracy z innymi podmiotami. Członkowie SKNEM są zaangażowani w konferencje i seminaria metodyczne i naukowe, współorganizują spotkania i warsztaty z metodykami, pedagogami i artystami spoza Uczelni, a także organizują warsztaty i konkursy dla grona studenckiego. Ponadto, członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych, których efektami są publikacje naukowe oraz prelekcje podczas konferencji. Koło uczestniczy także w międzynarodowych projektach, które odbywają się w Polsce, jak i poza granicami kraju.

SKNEM współpracuje z instytucjami artystycznymi, placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi.

Zarząd SKNEM w roku akademickim 2018/2019:
Przewodnicząca – Julia Wolska
Zastępca Przewodniczącej – Alicja Matuszczak
Sekretarz – Antonina Pedrycz

Opiekunowie SKNEM:
prof. dr hab. Leon Zaborowski
mgr Natalia Kłysz-Sokalska

 


MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁA NAUKOWE

AKADEMICKIE KOŁO TEATRALNE “AKT”

zdj

Powstałe w październiku 2012 roku Akademickie Koło Teatralne „AKT”, jest działającą przy Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, międzywydziałową formacją, zrzeszającą studentów kochających teatr. Powołane do życia przez studentkę wydziału wokalno-aktorskiego – Zuzannę Głowacką, na dzień dzisiejszy „AKT” liczy około 40 członków – studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Minolta DSC

Cotygodniowe zajęcia teatralne grupy owocują organizacją licznych edukacyjno-artystycznych eventów, takich jak: wieczory filmowe i poetyckie, gry scenariuszowe oraz czytania dramatów. Nadrzędnym celem młodych ludzi jest jednak tworzenie widowisk teatralnych. Badanie koneksji słowa z muzyką, poszukiwanie scenicznej ekspresji nie tylko w ciele, ale i w umiłowanym przez siebie instrumencie, kreowanie postaci scenicznej – to tylko nieliczne z etapów budowania spektakli leżących na pograniczu muzyki i teatru.

Minolta DSC

Pierwszym projektem scenicznym grupy „AKT” był wyreżyserowany przez Zuzannę Głowacką (studentkę AM Poznań) spektakl „PRÓBA” wg dramatu „Próby” Bogusława Schaeffera. Jego premiera odbyła się  18 maja 2013 roku w Sali Błękitnej Akademii Muzycznej. Wystawione tam wówczas cztery przedstawienia miało szansę obejrzeć około 300 widzów. Sztuka jest pełną absurdalnego humoru, metateatralną opowieścią o procesie tworzenia. Jej wyjątkową wartością jest  wykonywana na żywo muzyka skomponowana specjalnie na tę okazję przez Tomasza Citaka (studenta AM Poznań). Wizualna oprawa przygotowana została przez studentów Uniwersytetu Artystycznego(Paulina Prokop-scenografia, Agnieszka Majkutewicz-kostiumy, Paweł Krupski-światło i oprawa graficzna). W sztuce wystąpiło jedenastu aktorów, a towarzyszył im zespół instrumentalny składający się z dziesięciu muzyków.

proba_schaeffer_netProbaMN_48

Kolejnym projektem grupy „AKT” było widowisko teatralno-muzyczne „POSTKARNAWAŁ, czyli droga do Prawdy”(reż. Zuzanna Głowacka), którego premiera odbyła się 6 października 2013 na poznańskiej Śródce. Spektakl miał charakter plenerowy. Inspirowany karnawałową tradycją „pochód gigantów” przemieszczający się przy dźwiękach skocznej muzyki (Tomasz Citak) z kościoła św. Małgorzaty ku Katedrze, wskrzesił związane z Poznaniem postaci: biskupa Jordana i św. Małgorzaty. W widowisku, prócz czwórki aktorów wystąpił: zespół z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, dzieci ze Szkoły Katedralnej, zespół wokalny oraz instrumentalny z Akademii Muzycznej, zespół perkusyjny „Gladiatorzy”, Poznański Chór Katedralny.

postkarnawal_plakat-02

Zarząd Akademickiego Koła Teatralnego “AKT”:
Zuzanna Głowacka – przewodnicząca
Michał Mroczkowski – zastępca przewodniczącej
Marta Kmieciak – zastępca przewodniczącej
Joanna Kędzior – sekretarz
Opiekunowie Akademickiego Koła Teatralnego “AKT”:
prof. Zbigniew Grochal
prof. Paweł Hadyński