Inwestycje

PROGRAMY INWESTYCYJNE

Strategicznym celem Uczelni jest ciągła poprawa warunków kształcenia poprzez unowocześnienie powierzchni dydaktycznej oraz zakup najnowocześniejszego wyposażenia. Działania te są istotnym elementem utrzymania wysokiego poziomu kształcenia w naszej Akademii, a także wysokiego poziomu działalności kulturalnej i artystycznej. Realizowane przez nas projekty skutkują rosnącym zainteresowaniem ofertą dydaktyczną i kulturalną naszej Uczelni.

 

Obecnie Uczelnia realizuje następujące inwestycje:


ze środków UE
:

  1. „Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, realizowany w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020

 

ze środków inwestycyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  1. „Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”
  2. „Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”