Pomoc materialna

Zarządzenie Rektora dotyczące świadczeń socjalnych na semestr letni 2024 DOC

Zarządzenie Rektora dot. świadczeń socjalnych na semestr letni PDF

Komunikat dot. stypendium na semestr letni 2023/2024 (171 KB)

Załącznik nr 7 – Podanie o przyznanie pomocy materialnej w roku 2023/2024


Listy najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego za rok akademicki 2022/2023, uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego:

Absolwenci I st. roku 2022-2023

Absolwenci II st. roku 2022-2023


Regulamin świadczeń dla studentów

Komunikat o przyznawaniu świadczeń dla studentów w roku 2023-24 (300 KB)

Stypendium socjalne — wymagane dokumenty

Szczegółowe zasady ustalania dochodu — druk informacyjny

Załącznik nr 2 Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 2.1 Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2.2 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

Załącznik nr 3 Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 5 Wniosek o stypendium rektora

Załącznik nr 5.1 Wniosek o stypendium rektora (olimpiada)

Załącznik nr 6 Podanie o zakwaterowanie w Domu Studenta

Zarządzenie Rektora nr 22/2023 – w sprawie wysokości dochodu do stypendium socjalnego (526 KB)

Zarządzenie Rektora nr 22/2023 – w sprawie wysokości dochodu do stypendium socjalnego

Stypendia pomostowe dla studentów (379 KB)

 


Stypendia zagraniczne — link do strony gov.pl

Program Exchange to the US Fundacji Kościuszkowskiej 10.2022

 


ARCHIWUM


INNE

Regulamin przyznawania nagrody im. M. Urbanek-Jaworowicz

Załącznik — wniosek o przyznanie Stypendium im. Mai Urbanek-Jaworowicz

Wniosek o Stypendium im. Mai Urbanek-Jaworowicz

Skip to content