Pomoc materialna

Komunikat dotyczący przyznawania świadczeń w semestrze letnim

Załącznik nr 7 – Podanie o przyznanie pomocy materialnej na semestr letni

Komunikat dotyczący przyznawania świadczeń dla studentów 2019/2020

Wzór wniosku o stypendium ministra 2019/2020

Najważniejsze zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów 

Załącznik nr 1. Zasady przyznawania stypendium rektora

Załącznik nr 2. Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 2.1. oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2.2. oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

Załącznik nr 3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4. Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 5. Stypendium rektora

Załącznik nr 5.1 Wniosek o stypendium rektora – Olimpiada

Załącznik nr 6. Podanie o zakwaterowanie

Szczegółowe zasady ustalania dochodu – druk informacyjny

Zarządzenie Rektora nr 31 w sprawie: ustalenia Regulaminu świadczeń dla studenta

Załączniki 31 – Regulamin świadczeń dla studentów

 

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla doktorantów znajdują się na stronie: Studia doktoranckie

Zarządzenie Rektora nr 32 w sprawie: ustalenia treści dokumentów pomocniczych na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów

Instrukcja stosowania niniejszego załącznika na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

Instrukcja stosowania Regulaminu świadczeń dla studentów na potrzeby przyznawania świadczeń doktorantom

 

Stypendia rządu włoskiego 2019/2020

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Więcej informacji o Stypendium Marszałka: tutaj

 

Wniosek o Stypendium im. Mai Urbanek-Jaworowicz

Regulamin Stypendium im. Mai Urbanek-Jaworowicz