Pomoc materialna

Nr 2 Zarządzenie Rektora ws. wysokości świadczeń 2021/2022, sem. letni

Regulamin nagrody Student Roku, formularz zgłoszenia (listopad 2021)

Zarządzenie Rektora nr 2/2020/2021 dotyczące wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 3/2020/2021 dot. wysokości świadczeń w semestrze zimowym w roku 2020/2021

Komunikat w sprawie przyznawania świadczeń w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Najważniejsze zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów

Stypendia dla cudzoziemców

Komunikat dotyczący przyznawaia świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021-2022


Regulamin świadczeń dla studentów

Załączniki

Szczegółowe zasady ustalania dochodu – druk informacyjny

Załącznik nr 1 Zasady przyznawania stypendium rektora

Zalacznik nr 2 Wniosek o stypendium socjalne

Zalacznik nr 2.1 Oświadczenie o dochodach

Zalacznik nr 2.2 Oświadczenie o nieprowadzeniu-wspolnego gospodarstwa

Zalacznik nr 3 Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Zalacznik nr 4 Wniosek o zapomogę

Zalacznik nr 5 Wniosek o stypendium rektora

Zalacznik nr 5.1 Wniosek o stypendium rektora (olimpiada)

Zalacznik nr 6 Podanie o zakwaterowanie w Domu Studenta

Załącznik nr 7 Podanie o przyznanie pomocy materialnej na semestr letni w roku akademickim 2020/2021


Informacje dotyczące pomocy materialnej dla doktorantów znajdują się na stronie:


 STUDIA DOKTORANCKIE (kliknij, aby przejść do strony)


Inne

Wzór wniosku o stypendium ministra 2020

Regulamin przyznawania nagrody im. M. Urbanek-Jaworowicz

Załącznik – wniosek o przyznanie Stypendium im. Mai Urbanek-Jaworowicz

Wniosek o Stypendium im. Mai Urbanek-Jaworowicz

Skip to content