Pomoc materialna

Komunikat o pomocy materialnej dla studentów 2017/2018

Informacja szczegółowa o zasadach ustalania wysokości dochodu przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów 2017/2018

Załącznik nr 1 – Zasady przyznawania stypendium rektora

Załącznik nr 2 – Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 2.1 – Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2.2 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

Załącznik nr 3 – Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 – Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 5 – Wniosek o stypendium rektora

Załącznik nr 5.1 – Wniosek o stypendium rektora na podstawie osiągnięć w olimpiadach

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innych kierunkach

Załącznik nr 7 – Podanie o miejsce w Domu Studenta

 

Komunikat o pomocy materialnej dla doktorantów 2017/2018

Informacja szczegółowa o zasadach ustalania wysokości dochodu przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów 2017/2018

Załącznik nr 1 – Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej kwocie

Załącznik nr 1.2 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

Załącznik nr 1.3 – Podanie o stypendium socjalne, zwiększone, dla niepełnosprawnych

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Podanie o stypendium rektora

Załącznik nr 4 – Podanie o miejsce w Domu Studenta

Załącznik nr 5 – Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 6 – Wniosek o stypendium doktoranckie

Załącznik nr 7 – Szczegółowe kryteria

 

Wniosek o Stypendium im. Mai Urbanek-Jaworowicz

Regulamin Stypendium im. Mai Urbanek-Jaworowicz