Komunikaty i zarządzenia

Zestawienie terminów w roku akademickim 2023-2024 (637 KB)


Pracownicze Plany Kapitałowe_autozapis (401 KB)

Pracownicze Plany Kapitałowe 55+ (210 KB)


Procedura przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji w AM w Poznaniu z dn. 6.02.2023 (678 KB)


Zarządzenia Rektora/2023

Zarządzenie Rektora nr 12/2024 w sprawie wnoszenia opłat za usługi edukacyjne 2024/2025

Zarzadzenie Rektora nr_11/2024 (koszty postepowań)

Zarządzenie Rektora 10/2024 zmiana reg. organizacyjnego

Zarządzenie Rektora 10/2024 zmiana reg. organizacyjnego -_zał. 1_REGULAMIN

Zarządzenie Rektora 10/2024 zmiana reg. organizacyjnego – zał. 2_SCHEMAT

Zarządzenie Rektora 10/2024 zmiana reg. organizacyjnego_- zał. 3

Zarządzenie Rektora 9/2024 utworzenie specjalności i specjalizacji

Zarządzenie_Rektora 8/2024 dodatek komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Rektora 7/72024 opłata rekrutacyjna

Zarządzenie Rektora 6/2024 limit przyjęć

Zarządzenie_Rektora 5/2024 terminy rekrutacji

Zarządzenie Rektora nr 5/2024 terminy rekrutacji SD_Załącznik

Zarzadzenie_nr_3/2024_w sprawie_zwrotu_kosztów PDF

Zarządzenie nr 1/2024 – utworzenie specjalności. bch DOC

Zarządzenie nr 1/2024 – utworzenie specjalności. bch PDF

Zarządzenie nr 27/2023 w sprawie czasu pracy administracji w 2024 PDF (379 KB)

Zarządzenie nr 27/2023 w sprawie czasu pracy administracji w 2024 DOC

Zarządzenie nr 26/2023 – studia II st. w jęz. angielskim PDF (529 KB)

Zarządzenie nr 26/2023 – studia II st. w jęz. angielskim DOC 

Zarządzenie 23/2023 – utworzenie Sensorium (396 KB)

Zarządzenie nr 22/2023 – w sprawie wysokości dochodu do stypendium socjalnego (526 KB)

Zarządzenie nr 22/2023 – w sprawie wysokości dochodu do stypendium socjalnego

Zarządzenie nr 21/2023 – w sprawie dodatku zadaniowego z udział w rekrutacji (629 KB)

Zarządzenie nr 21/2023 – w sprawie dodatku zadaniowego za udział w rekrutacji

Zarządzenie nr 19/2023 – w sprawie niektórych zasad finansowania (436 KB)

Zarządzenie nr 19/2023 – w sprawie niektórych zasad finansowania

Zarządzenie nr 16/2023 – utworzenie Centrum Dokumentacji Kultury Muzycznej Poznania i Wielkopolski (611 KB)

Zarządzenie nr 16/2023 – utworzenie Centrum Dokumentacji Kultury Muzycznej Poznania i Wielkopolski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2023 (schemat organizacyjny, aktualizacja z dn. 29.05.2023, 1 MB)

Zarządzenie nr 15/2023 – W sprawie korzystania z infrastruktury oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (450 KB)

Zarządzenie nr 15/2023 – W sprawie korzystania z infrastruktury oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (alkohol)

Zarządzenie nr 14/2023 – Oplata rekrutacyjna

Zarządzenie nr 14/2023 – Opłata rekrutacyjna

Zarządzenie nr 12/2023 – terminy rekrutacji SD (432 KB)

Terminy postępowania rekrutacyjnego do SD 2023-24 – załącznik do Zarządzenia nr 12 (437 KB)

Zarządzenie nr 13/2023 – Komisja rekrutacyjna

Zarządzenie nr 13/2023 – Komisja rekrutacyjna

Zarządzenie nr 11/2023 – opłata rekrutacyjna SD (440 KB)

Zarządzenie nr 10/2023 – limit przyjęć SD (439 KB)

Zarządzenie nr 9/2023 – dodatek komisji rekrutacyjnej SD (447 KB)

Zarządzenie nr 8/2023 – Akordeon jazzowy (496 KB)

Zarządzenie nr 7/2023 – Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej(587KB)

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2023 – schemat nowej struktury Uczelni

Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie wnoszenia opłat za usługi edukacyjne 2023/24

Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie opłat za postępowanie nostryfikacyjne (495 KB)

Zarządzenie nr 5_23/2023 w sprawie opłat za postępowanie nostryfikacyjne

Zarządzenie nr 4/2023— procedura antymobbingowa (464 KB)

Zarządzenie nr 3/2023 – Regulamin organizacyjny (486 KB)

Regulamin organizacyjny z dnia 25.01.2023 (2,58 MB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego (885 KB)

Zarządzenia Rektora/2022

Zarządzenie nr 28/2022 – Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 27/2022 – Zarządzenie ws. opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 26/2022 – Zarządzenie Rektora ws. wysokości świadczeń 2022-23

Zarządzenie nr 25/2022 – Zarządzenie Rektora w sprawie przesunięcia zamknięcia Olimpii

Zarządzenie nr 24/2022 – Zarządzenie Rektora — ws. zamknięcia Olimpii

Zarządzenie nr 22/2022 – Zarządzenie Rektora ws. powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 20/2022 – Zarządzenie Rektora ws. dodatku zadaniowego za udział w rekrutacji

Zarządzenie nr 19/2022 – Studium Pedagogiczne — zmiana Regulaminu

Zarządzenie nr 18/2022 – Wyznaczenie limitu przyjęć UKRAINA

Zarządzenie nr 17/2022 — Terminarz roku akademickiego 2022/2023

Zał. do Zarządzenia nr 17 / Zestawienie terminów roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 16/2022 – Opłata rekrutacyjna 2020

Nr 15 / Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej

Nr 13  / Zarządzenie Rektora ws. powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Nr 6 / Zarządzenie Rektora ws. COVID-19

Nr 5 /Zarządzenie Rektora ws. zmiany nazwy Wydziału

Nr 1 / Zarządzenie Rektora ws. uchylenia obowiązku stosowania logotypów


Komunikat dot. nadgodzin_2022

Nr 6 / Komunikat Rektora z dn. 28.03.2022

Nr 5 / Komunikat Rektora z dn. 17.03.2022 – Ukraina

Nr 4 / Komunikat Rektora z dn. 28.02.2022


Zestawienie terminów w roku akademickim 2021-2022


 

Komunikat w sprawie odbioru PIT-11 i RMUA za rok 2021

Komunikat – sesja zimowa 2022

Komunikat w sprawie organizacji sesji online

Komunikat dotyczący organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej 2021/2022

Komunikat w sprawie przenoszenia i przepisywania przedmiotów w semestrze letnim 2021/2022

Komunikat w sprawie zajęć 28 stycznia 2022


 

Komunikat NIMIT – Program WspieraMY

Zarządzenie Rektora nr 66_rozkład czasu pracy na 2022

Komunikat Rektora nr 3 – Covid-19

Zebranie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zarządzenie Rektora nr 62 – w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Komunikat Rektora w sprawie COVID-19/15.11.2021

Zarządzenie Rektora nr 65 – w sprawie organizacji nauczania i korzystania z infrastruktury Akademii/15.11.2021

Komunikat Kanclerza dot. pracy uczelni w dniach 11-12.11.2021

Zarządzenie Rektora nr 63 (2 listopada 2021)

Komunikat Rektora z dn. 2.11.2021

Komunikat Rektora z dn. 19.10.2021 (maseczki)

Zarządzenie Rektora w sprawie wygaśnięcia mandatu Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej

Komunikat Rektora z dn. 30.09.2021

Zarządzenie nr 30 a/2021

Załącznik do Zarządzenia nr 30 a

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30 a

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30 a

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Biblioteki

Komunikat kanclerza dot. spotkania z Kolegium Rektorskim


Pracowniczy Plan Kapitałowy – informacje


 

Obwieszczenie Rektora z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie składu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kadencję 2021-2024


Zarządzenie Rektora nr 17/2020 w sprawie wysokości wynagrodzeń dla uczestników konferencji, warsztatów i koncertów organizowanych przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 12/2020 w sprawie ustanowienia regulaminu umożliwiania korzystania z parkingu przy ul. Składowej oraz parkingu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin płatnego, niestrzeżonego parkingu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Regulamin umożliwiania pracownikowi Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu korzystania z parkingu przy ul. Składowej


Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 14 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 13/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 12 z dnia 7 maja 2021r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 44/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 11 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wpływu obecnych i zapowiadanych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 34/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2
Zarządzenie Rektora nr 31/2021 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 10/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wpływu regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 9/2021 z dnia 14 marca 2021 r. w sprawie wpływu regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 8/2021 z dnia 1.03.2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 7/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Komunikat Rektora nr 6/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 5/2020 w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 4/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 3/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 2/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Komunikat rektora w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury w dobie pandemii koronawirusa


Zarządzenie Kanclerza nr 2020/12/01 dot. wysokości opłaty parkingowej
Komunikat kanclerza dotyczący wyłączenia wejścia głównego
Komunikat kanclerza w sprawie użytkowania windy
Komunikat kanclerza dot. korzystania z identyfikatorów (kart pracowniczych i ELS) od 7.09.2020
Komunikat dotyczący problemów z dostarczaniem wiadomości e-mail


Załączniki

Załącznik 1. Nowe oświadczenie COVID
Załącznik 2. Zestawienie sal dydaktycznych i limit osób

Poczta służbowa

W celu założenia konta pocztowego w domenie naszej Uczelni prosimy o kontakt pod adresem:
it@amuz.edu.pl

Poczta służbowa (kliknij, aby przejść do strony logowania)

Druki do pobrania

Wniosek o urlop dla nauczycieli akademickich
Wniosek o urlop wypoczynkowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Załącznik nr 1_Wniosek o GRUSZĘ/2023
Załącznik nr 1_Wniosek o GRUSZĘ/2023 (181 KB)

 

Skip to content