Komunikaty

Poczta służbowa (kliknij, aby przejść do strony logowania)

 

Komunikat dotyczący zebrania z pedagogami 2.10.2018

Zestawienie terminów obowiązujących w roku akademickim 2018/2019

Komunikat dotyczący przerwy wakacyjnej

Komunikat dotyczący ankietyzacji

Komunikat dotyczący wniosków urlopowych i o dofinansowanie wypoczynku

Komunikat dotyczący letniej sesji egzaminacyjnej

Komunikat dotyczący godzin ponadwymiarowych

Komunikat uzupełniający w sprawie oświadczeń o działalności twórczej

Komunikat dotyczący dokumentów związany z zaliczeniem 50% kosztów uzyskania

Komunikat dotyczący dodatkowego wynagrodzenia

 

Stan prac nad projektem ustawy 2.0.

Komunikat o dostarczeniu do kwestury dokumentów finansowych

Komunikat dotyczący składu grup

Program szkolenia okresowego z zakresu BHP i P.POŻ. dla nauczycieli akademickich

Test egzaminacyjny ze szkolenia okresowego BHP dla nauczycieli akademickich

Dostęp do pomieszczenia nr 155

Stypendia DAAD 2018

Zestawienie terminów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018

Komunikat Kanclerza w sprawie użytkowania windy

Komunikat dotyczący problemów z dostarczaniem wiadomości e-mail

Grupy studenckie – lista do pobrania i uzupełnienia

W celu założenia konta pocztowego w domenie naszej Uczelni prosimy o kontakt pod adresem it@amuz.edu.pl

Procedura antyplagiatowa

 

 

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

Wniosek urlopowy dla nauczycieli akademickich