Komunikaty i zarządzenia

Zestawienie terminów w roku akademickim 2022-2023


Procedura antyplagiatowa

Procedura przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji w AM w Poznaniu


Zarządzenia Rektora/2022

NR 28 /Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Zarządzenie_27 ws. opłat za usługi edukacyjne

Nr 37a / Zarządzenie Rektora z dn. 4.11.2019 – procedura antymobbingowa

Nr 26 / Zarządzenie Rektora ws. wysokości świadczeń 2022-23

Nr 25 / Zarządzenie Rektora – przesunięcie zamknięcia Olimpii

Nr 24 / Zarządzenie Rektora – zamknięcie Olimpii

Nr 22 / Zarządzenie Rektora – powołanie Komisji Socjalnej

Nr 20 / Zarządzenie_Rektora_ws_dodatku_zadaniowego_za_udział_w_rekrutacji

Nr 19 / Zarządzenie Rektora – Studium Pedagogiczne – zmiana Regulaminu

Nr 18 / Zarządzenie Rektora – wyznaczenie limitu przyjęć UKRAINA

Nr 17 / Zarządzenie Rektora – terminarz roku akademickiego 2022/2023

Zał. do Zarządzenia nr 17 / Zestawienie terminów roku akademickiego 2022/2023

Nr 16 / Zarządzenie Rektora ws. opłaty rekrutacyjnej 2020

Nr 15 / Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej

Nr 13  / Zarządzenie Rektora ws. powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Nr 6 / Zarządzenie Rektora ws. COVID-19

Nr 5 /Zarządzenie Rektora ws. zmiany nazwy Wydziału

Nr 1 / Zarządzenie Rektora ws. uchylenia obowiązku stosowania logotypów


Komunikat dot. nadgodzin_2022

Nr 6 / Komunikat Rektora z dn. 28.03.2022

Nr 5 / Komunikat Rektora z dn. 17.03.2022 – Ukraina

Nr 4 / Komunikat Rektora z dn. 28.02.2022


Zestawienie terminów w roku akademickim 2021-2022


 

Komunikat w sprawie odbioru PIT-11 i RMUA za rok 2021

Komunikat – sesja zimowa 2022

Komunikat w sprawie organizacji sesji online

Komunikat dotyczący organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej 2021/2022

Komunikat w sprawie przenoszenia i przepisywania przedmiotów w semestrze letnim 2021/2022

Komunikat w sprawie zajęć 28 stycznia 2022


 

Komunikat NIMIT – Program WspieraMY

Zarządzenie Rektora nr 66_rozkład czasu pracy na 2022

Komunikat Rektora nr 3 – Covid-19

Zebranie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zarządzenie Rektora nr 62 – w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Komunikat Rektora w sprawie COVID-19/15.11.2021

Zarządzenie Rektora nr 65 – w sprawie organizacji nauczania i korzystania z infrastruktury Akademii/15.11.2021

Komunikat Kanclerza dot. pracy uczelni w dniach 11-12.11.2021

Zarządzenie Rektora nr 63 (2 listopada 2021)

Komunikat Rektora z dn. 2.11.2021

Komunikat Rektora z dn. 19.10.2021 (maseczki)

Zarządzenie Rektora w sprawie wygaśnięcia mandatu Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej

Komunikat Rektora z dn. 30.09.2021

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Biblioteki

Komunikat kanclerza dot. spotkania z Kolegium Rektorskim


Pracowniczy Plan Kapitałowy – informacje


 

Obwieszczenie Rektora z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie składu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kadencję 2021-2024


Zarządzenie Rektora nr 17/2020 w sprawie wysokości wynagrodzeń dla uczestników konferencji, warsztatów i koncertów organizowanych przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 12/2020 w sprawie ustanowienia regulaminu umożliwiania korzystania z parkingu przy ul. Składowej oraz parkingu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin płatnego, niestrzeżonego parkingu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Regulamin umożliwiania pracownikowi Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu korzystania z parkingu przy ul. Składowej


Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 14 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 13/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 12 z dnia 7 maja 2021r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 44/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2
Komunikat Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 11 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wpływu obecnych i zapowiadanych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 34/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2
Zarządzenie Rektora nr 31/2021 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 10/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wpływu regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 9/2021 z dnia 14 marca 2021 r. w sprawie wpływu regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 8/2021 z dnia 1.03.2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 7/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Komunikat Rektora nr 6/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 5/2020 w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 4/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 3/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 2/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Komunikat rektora w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury w dobie pandemii koronawirusa


Zarządzenie Kanclerza nr 2020/12/01 dot. wysokości opłaty parkingowej
Komunikat kanclerza dotyczący wyłączenia wejścia głównego
Komunikat kanclerza w sprawie użytkowania windy
Komunikat kanclerza dot. korzystania z identyfikatorów (kart pracowniczych i ELS) od 7.09.2020
Komunikat dotyczący problemów z dostarczaniem wiadomości e-mail


Załączniki

Załącznik 1. Nowe oświadczenie COVID
Załącznik 2. Zestawienie sal dydaktycznych i limit osób

Poczta służbowa

W celu założenia konta pocztowego w domenie naszej Uczelni prosimy o kontakt pod adresem:
it@amuz.edu.pl

Poczta służbowa (kliknij, aby przejść do strony logowania)

Druki do pobrania

Wniosek o urlop dla nauczycieli akademickich
Wniosek o urlop wypoczynkowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Załącznik nr 1_Wniosek o GRUSZĘ_2022
Załącznik nr 1_Wniosek o GRUSZĘ_2022

 

Skip to content