Komunikaty

Zestawienie terminów obowiązujących w roku akademickim 2020/2021

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

Zarządzenie Rektora w sprawie funkcjonowania Biblioteki

Komunikat kanclerza dot. spotkania z Kolegium Rektorskim

Procedura antyplagiatowa

Dostęp do pomieszczenia nr 155

 

Pracowniczy Plan Kapitałowy – informacje

 

 

UWAGA! Przypominamy o obowiązku odbioru e-deklaracji PIT-11 za rok 2020 do 26-02-2021r.

KOMUNIKAT! Prosimy o odbiór e-deklaracji PIT-11 za rok 2020


 

Komunikat dotyczący organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

 


 

Obwieszczenie Rektora z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie składu Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kadencję 2021-2024

 


 

Zarządzenie Rektora nr 17/2020 w sprawie wysokości wynagrodzeń dla uczestników konferencji, warsztatów i koncertów organizowanych przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora nr 12/2020 w sprawie ustanowienia regulaminu umożliwiania korzystania z parkingu przy ul. Składowej oraz parkingu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin płatnego, niestrzeżonego parkingu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Regulamin umożliwiania pracownikowi Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu korzystania z parkingu przy ul. Składowej

 


 

Komunikat Rektora nr 8/2021 z dnia 1.03.2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Komunikat Rektora nr 7/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Komunikat Rektora nr 6/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 5/2020 w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 4/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 3/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wpływu nowuch regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na funkcjonowanie Uczelni
Komunikat Rektora nr 2/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Komunikat rektora w sprawie organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury w dobie pandemii koronawirusa

 


 

Zarządzenie Kanclerza nr 2020/12/01 dot. wysokości opłaty parkingowej
Komunikat kanclerza dotyczący wyłączenia wejścia głównego
Komunikat kanclerza w sprawie użytkowania windy
Komunikat kanclerza dot. korzystania z identyfikatorów (kart pracowniczych i ELS) od 7.09.2020
Komunikat dotyczący problemów z dostarczaniem wiadomości e-mail

 


 

Załączniki

Załącznik 1. Nowe oświadczenie COVID
Załącznik 2. Zestawienie sal dydaktycznych i limit osób

 

Poczta służbowa

W celu założenia konta pocztowego w domenie naszej Uczelni prosimy o kontakt pod adresem:
it@amuz.edu.pl

Poczta służbowa (kliknij, aby przejść do strony logowania)

 

Druki do pobrania

Wniosek o urlop dla nauczycieli akademickich
Wniosek o urlop wypoczynkowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Wniosek o GRUSZĘ
Wniosek o GRUSZĘ