Eduroam

Co to jest eduroam?

Założeniem projektu eduroam jest umożliwienie użytkownikowi uzyskania połączenia z Internetem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (lub rzadziej przewodowej) na terenie dowolnej instytucji naukowej biorącej udział w projekcie. To rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do pracowników oraz studentów uczelni wyższych oraz jednostek naukowych. Każdy użytkownik korzysta z ustawień uwierzytelniania do sieci dotyczącej swojej macierzystej instytucji. Uwierzytelnianie w sieci eduroam oparte jest na standardzie 802.1x (logowanie do sieci). Sprawdzana jest przynależność użytkownika do danej grupy i na bazie tego otrzymuje on odpowiednie prawa dostępu. Transmisja podczas procesu uwierzytelniania jest szyfrowana i opierać się może na różnych metodach, zależnie od przyjętej w danej instytucji polityki.

 


 

Jak skonfigurować dostęp

Po zalogowaniu do e-dziekanat.amuz.edu.pl należy wejść w zakładkę „Eduroam”

Pojawi się okienko:

  1. W przypadku studentów – z wypełnionym adresem e-mail w formacie NIU@students.amuz.edu.pl
  2. W przypadku pedagogów – trzeba wypełnić przedrostek w służbowym adresie mailowym np. jnowak@amuz.edu.pl (wpisać tylko to, co jest zaznaczone na czerwono)

Następnie należy kliknąć przycisk „ustaw/zmień”, który znajduje się poniżej. Na adres mailowy, który jest wpisany w zakładce, w przeciągu 15 minut zostanie wysłana wiadomość z loginem oraz hasłem

Następnie w laptopie lub telefonie należy wybrać sieć eduroam, wpisać otrzymane login oraz hasło oraz zaznaczyć opcję połącz automatycznie. Od tego momentu urządzenie będzie się łączyć automatycznie wszędzie tam, gdzie będzie dostępna sieć eduroam.

 


 

Kontakt

Opiekunem projektu eduroam w Akademii Muzycznej w Poznaniu im. I. J. Paderewskiego jest Dział IT. Jednostka ta odpowiedzialna jest za warstwę sieciową, punkty dostępowe zlokalizowane w Akademii oraz uwierzytelnianie użytkowników.

Skip to content