Nasze sukcesy

 

MARZEC 2024

Sylwia Orzechowska – studentka I roku studiów magisterskich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak, została laureatką II Nagrody na IV International Gloria Artis Music Competition in Vienna 2024 (section I, category F) w Wiedniu, 10.03.2024.

Jakub Staszel – student II roku st. lic. w klasie prof. dra hab. Marcina Baranowskiego zdobył III NAGRODĘ w IV Grupie w Grunewald International Music Competition Berlin, 1-10.03.2024.

Chór Kameralny „Voces Sine Terminis” pod dyr. Macieja Grosza zdobył Srebrny Dyplom w kategorii Chórów Kameralnych na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej, Szczecin 22-24.03.2024.

Duet Karolina Marciniak, klasa fortepianu dr hab. Joanny Marcinkowskiej, prof. AMP oraz Wojciech Kowalski, klasa śpiewu solowego dra Sebastiana Szumskiego otrzymał III nagrodę na IX Polskim Międzyuczelnianym Konkursie Duetów w kategorii duetów fortepian-śpiew (Warszawa, UMFC, 15-17.03.2024 r.). Przygotowanie duetu: dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. AMP, prof. dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska, dr Sebastian Szumski.

STYCZEŃ 2024

Duet Paweł Dziuk (student I roku studiów II stopnia) oraz Paweł Goleniak (student II roku studiów II stopnia) otrzymał II nagrodę w kategorii C na XXVI Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej, Mława 29-31.01.2024 r. Przygotowanie zespołu – dr Michał Gajda, dr Paweł Kroczek.

Zespół Wokalny Minimus pod dyrekcją dr Sławomiry Raczyńskiej zdobył GRAND PRIX, NAGRODĘ za najwyższą punktację w kategorii zespoły wokalne oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za szlachetność i kulturę brzmienia oraz narrację wykonania w XIX Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie (20 I 2024).

Chór Kameralny „Voces Sine Terminis” pod dyr. Macieja Grosza zdobył Złoty Dyplom w kategorii zespołów wokalnych na XIX Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek – Chełmno 20.01.2024.

Wiktoria Nowak – IV rok licencjatu w klasie dr hab. Marzeny Michałowskiej zdobyła I MIEJSCE w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie (11-12.01.2024).

Wojciech Kowalski – II rok licencjatu w klasie dra Sebastiana Szumskiego zdobył II MIEJSCE oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie pieśni Władysława Żeleńskiego w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie (11-12.01.2024).

GRUDZIEŃ 2023

Dr hab. Ewa Fabiańska-Jelińska zdobyła STYPENDIUM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie o Stypendia Twórcze i Stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2024.

Hubert Trojanek – student II roku studiów I st. w klasie dra J. Tarnawskiego, ad. i dr A. Tarnawskiej, as. zdobył Platinum Prize /  kategoria: B1 i C3 na World Classical Music Awards (8 XII 2023).

Jakub Moneta – student I roku studiów I st. w klasie dra J. Tarnawskiego, ad. dr A. Tarnawskiej, as. zajął I MIEJSCE w IX Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (11-12 XII 2023, Kraków).

Piotr Górski – student I roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. S. Kamińskiego mgra J. Pankowiaka, as. otrzymał WYRÓŻNIENIE w IX Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (11-12 XII 2023, Kraków).

Jakub Maniecki – student I roku studiów I st. w klasie dra J. Tarnawskiego, ad. i dr A. Tarnawskiej, as. otrzymał WYRÓŻNIENIE w IX Ogólnopolskim Konkursie Organowym im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (11-12 XII 2023, Kraków).

W dniach 26-17.12.2023 odbył się VIII Przegląd Altowiolowy im. Tadeusza Goneta w Krakowie. Studenci i absolwenci naszej uczelni otrzymali następujące nagrody i wyróżnienia:
Jan Bałaban – absolwent prof. dra hab. L. Bałabana i prof. AMP dr hab. Ewy Guzowskiej otrzymał Grand Prix;
Anna Kubiak
– studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. Lecha Bałabana zajęła I MIEJSCE w grupie III;
Zuzanna Figaj – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. Lecha Bałabana zajęła III MIEJSCE w grupie III;
Karolina Gonet – studentka III roku studiów I st. w klasie prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej i dr hab. I. Mrozek, ad. zajęła II MIEJSCE w grupie III;
Mateusz Skrzypacz – student student II roku studiów II st. w klasie prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej i dr hab. I. Mrozek, ad. zajął I MIEJSCE w grupie IV.

Chór Kameralny „Voces Sine Terminis” pod dyrekcją Macieja Grosza otrzymał Srebrny Dyplom w kategorii Chórów Kameralnych na 6. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Muzyki Adwentowej i Świątecznej „Mundus Cantat”, Sopot, 2023.12.16.

LISTOPAD 2023

Sylwia Orzechowska – studentka I roku studiów magisterskich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak została laureatką II Nagrody na International Piano Competition „Ad libitum” (category Piano Master) w Warszawie, 30.11.2023.

Urszula Szumska – studentka II roku studiów I st. w klasie dra M. Wortmanna, ad. zdobyła GRAND PRIX za wykonanie utworu z repertuaru Danuty Rinn Czy to wszystko ma sens (autor tekstu: Jonasz Kofta, kompozytor: Włodzimierz Korcz) w VIII Ogólnopolskim Konkursie Danuta Rinn Festiwal (25 XI 2023, Warszawa).

Filip Rutkowski –  student I roku studiów magisterskich w klasie dra Jaromira Trafankowskiego otrzymał stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (30.11.2023).

Natalia Wielgosz – studentka IV roku studiów I st. w klasie dr hab. M. Woltmann-Żebrowskiej, prof. AMP została FINALISTKĄ w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Viva Calisia” (29 XI – 1 XII 2023, Kalisz).

Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni pod dyrekcją dra hab. Pawła Łuczaka został laureatem Nagrody za najlepsze wykonanie utworu kompozytora poznańskiego w konkursie Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu 2023 – za utwór Wiwat bratu memu ze zbioru Tryptyk Wielkopolski Andrzeja Koszewskiego.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów II st. w klasie dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP zdobył GRAND PRIX w XI Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Jana Rakowskiego (Poznań, 20-25 XI 2023).

Jan Bałaban – absolwent z klasy prof. dra hab. Lecha Bałabana i dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP zdobył I NAGRODĘ ex aequo w XI Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Jana Rakowskiego (Poznań, 20-25 XI 2023).

Julia Iwanciw-Gąsior – absolwentka z klasy dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP zdobyła I NAGRODĘ ex aequo w XI Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Jana Rakowskiego (Poznań, 20-25 XI 2023).

Jan Cieszyński – student III roku studiów I st. w klasie prof. dra hab. Lecha Bałabana i dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP. zdobył II NAGRODĘ ex aequo w XI Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Jana Rakowskiego (Poznań, 20-25 XI 2023).

Łukasz Januszkiewicz – student I roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. Bartosza Bryły i dr Aleksandry Bryły, ad. zdobył I MIEJSCE w V Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej w Częstochowie (7-12 XI 2023).

Wiktor Dziedzic – student III roku studiów I st. w klasie prof. dra hab. B. Bryły zdobył STYPENDIUM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 (17 XI 2023, Warszawa).

Karolina Marciniak – studentka I roku studiów II st. w klasie dr hab. J. Marcinkowskiej, prof. AMP zdobyła STYPENDIUM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 (17 XI 2023, Warszawa).

Wiktoria Nowak – studentka IV roku w klasie śpiewu dr hab. Marzeny Michałowskiej zdobyła STYPENDIUM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 (17 XI 2023, Warszawa).

Sylwia Orzechowska – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. Anny Organiszczak zdobyła STYPENDIUM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 (17 XI 2023, Warszawa).

Rozalia Galica – studentka II roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. Alicji Kledzik zdobyła III NAGRODĘ w kategorii D na 8th Danubia Talents International Music Competition 2023 (16-17 XI 2023, Budapeszt).

Filip Rutkowski –  student I roku studiów magisterskich w klasie dra Jaromira Trafankowskiego zdobył III NAGRODĘ oraz dwie nagrody dodatkowe: Nagrodę Dyrektor Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Renaty Borowskiej-Juszczyńskiej oraz Nagrodę Dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi, Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Bogdana Paprockiego, który odbył się w dniach 13-19 listopada 2023 r. w Operze Nova w Bydgoszczy.

Andrei Yakushau – słuchacz 3 roku SD KTRE zdobył I NAGRODĘ za utwór  L’ingresso del clown na Concorso Internationale di Compositione „Finzi Academy Competition” 2023. 

Wiktoria Nowak – studentka IV roku w klasie śpiewu dr hab. Marzeny Michałowskiej zdobyła III MIEJSCE w kategorii Junior w 57. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Antoniego Dworzaka w Karlowych Warach. W I oraz II etapie towarzyszyła jej przy fortepianie prof. dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska.

Anna Kubiak – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. L. Bałabana zdobyła III NAGRODĘ w kategorii grupa III w I Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Mieczysława Szaleskiego w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (4-5 XI 2023).

PAŹDZIERNIK 2023

Jakub Krawczyk – student I roku studiów II st. w klasie perkusji dra Bartłomieja Millera zdobył III MIEJSCE w IX Międzynarodowym Konkursie Marimbowym w Opolu.

Kinga Piechowiak – studentka II roku studiów II st. w klasie dr E. Mizerskiej, ad. zdobyła II MIEJSCE w Konkursie Flecistów Orkiestr Wojska Polskiego (24 X 2023, Warszawa). Przy fortepianie towrzyszyła jej ad. dr Maria Rutkowska.

Chór Kameralny „Armia Św. Jerzego” z Poznania pod dyrekcją Damiana Skoczypca zdobył następujące nagrody:
Grand Prix, Złote Pasmo oraz Nagrodę Specjalną Starosty Powiatu Rawickiego w V Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów (28 X 2023, Rawicz).

Chór Kameralny „Armia Św. Jerzego” z Poznania pod dyrekcją Damiana Skoczypca zdobył nagrodę Srebrne Pasmo na XI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej – Lubuskie Święto Pieśni (24 IX 2023, Sława).

Chór Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu pod dyrekcją Damiana Skoczypca zdobył Nagrodę Debiutu oraz Nagrodę Specjalną Prezesa Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Rawiczu w V Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów (28 X 2023, Rawicz).

Chór Kameralny Voces Sine Terminis z Poznania pod dyrekcją Macieja Grosza zdobył Srebrny Dyplom w kategorii Zespoły Wokalne na V Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego w Łowiczu (28 X 2023).

Chór Kameralny Voces Sine Terminis z Poznania pod dyrekcją Macieja Grosza zdobył Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu Mikołaja Zieleńskiego, ufundowana przez biskupa łowickiego Andrzeja Dziubę na V Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego w Łowiczu (28 X 2023).

Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni pod dyrekcją dra hab. Pawła Łuczaka zdobył następujące nagrody na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. Kazimierza Fobera Gaude Cantem, który odbył się w dniach 19-22 października 2023 w Bielsku-Białej:
Złoty Dyplom
Pierwsze miejsce w kategorii chórów akademickich
Grand Prix nieoficjalnego jury złożonego ze słuchaczy seminarium dla dyrygentów
Grand Prix całego festiwalu
Nominację do Grand Prix Polskiej Chóralistyki 2023.
Każda z wymienionych nagród jest osobną nagrodą i została uhonorowana gratyfikacją finansową lub pucharem.

Jakub Moneta – student I roku studiów I st. w klasie dra J. Tarnawskiego, ad. i dr A. Tarnawskiej, as. zdobył I NAGRODĘ w I Międzynarodowym Konkursie “Orava Organ Prix” w Dolnym Kubinie (8-11 XI 2023, Słowacja).

WRZESIEŃ 2023

Hubert Trojanek – student III roku studiów I st. w klasie dra J. Tarnawskiego, ad. i dr A. Tarnawskiej, as. zdobył Artistic Excellence Award w Classic Pure Vienna (4-6 IX 2023).

Ewa Fabiańska-Jelińska otrzymała ZŁOTY DYPLOM w III Międzynarodowym Konkursie „Muzyczne Orły” w Kategorii II — Kompozycja, za kompozycję Suita na kwartet puzonowy i orkiestrę symfoniczną, która została uznana przez międzynarodową Kapitułę za wybitne osiągnięcie w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne zrealizowane w 2022 roku.

Publikacja pt. Edukacja jako impuls do społecznej inkluzji pod redakcją prof. dr hab. Ewy Murawskiej, dr. hab. Mikołaja Rykowskiego prof. AMP, Ewy Baum i Jorna Eivinda Schaua otrzymała ZŁOTY DYPLOM w III Międzynarodowym Konkursie „Muzyczne Orły” w Kategorii VII — Publikacje naukowe i popularnonaukowe.

ZŁOTY DYPLOM w Kategorii IX — Wydarzenie muzyczne w III Międzynarodowym Konkursie „Muzyczne Orły” otrzymało wydarzenie organizowane przez prof. dr hab. Teresę Adamowicz-Kaszubę — „Ako Poznań”.

Płyta „Vespere, Nox et Aurora” z kompozycjami Marka Raczyńskiego (studenta Szkoły Doktorskiej), nagrana przez Zespół Wokalny Minimus, którego dyrygentką jest wykładowczyni Akademii Muzycznej, Sławomira Raczyńska, została uznana przez Kapitułę III Międzynarodowego Konkursu „Muzyczne Orły” za wybitne osiągnięcie artystyczne i otrzymała BRĄZOWY DYPLOM w kategorii Płyta Fonograficzna.

Spis nagród przyznanych w Konkursie „Muzyczne Orły” za 2022 rok: KLIK

Luis Lopez – absolwent studiów magisterskich w klasie fortepianu prof. AMP dra hab. Piotra Szychowskiego został nominowany do nagrody Latin GRAMMY 2023 w kategorii Najlepszy Album Muzyki Klasycznej, za album Albéniz & Granados Piano Works.

SIERPIEŃ 2023

Żanna Rudaja – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. G. Flicińskiej-Panfil otrzymała WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Bella Voce w Busku-Zdroju (17-19 VIII 2023).

Ivan Klymenko – student I roku studiów I st. w klasie dra M. Wortmanna, ad. zajął II MIEJSCE w kategorii piosenka polska oraz II MIEJSCE w kategorii piosenka międzynarodowa na II Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Wokalnym Vistula Sounds (Ciechocinek, 14-18 VIII 2023).

Kompozycja Aliny Kubik „The Secret of My Existence” miała swoje prawykonanie w Australii podczas pokazu mody nagrodzonej projektantki Elżbiety Cios-Jonas na Australian Wearable Art Festival 2023.

Joanna Lupa – studentka II roku studiów I st. w klasie dr A. Kamińskiej-Rykowskiej, ad. otrzymała WYRÓŻNIENIE na III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki w Tarnowie Podgórnym (27 VIII 2023).

Agnieszka Skorupa – wykładowczyni, pianistka – kameralistka w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych zdobyła I NAGRODĘ w Międzynarodowym Konkursie Biagio Marini w Neuburgu nad Dunajem (XXIII Biagio Marini Competition) dla zespołu „Daimona Ensemble” w składzie: Agnieszka Skorupa – klawesyn, Semion Gurevich – skrzypce barokowe, Mireia Peñalver Guilleumes – viola da gamba, Johann Martin Krampe – violone (7 VIII 2023).

LIPIEC 2023

Zespół Wokalny Minimus, prowadzony przez Sławomirę Raczyńską otrzymał dwie nagrody podczas 10th”per Musicam ad Astram” – International Copernicus Choir Festival & Competition w Toruniu: Złoty Dyplom w kategorii Chórów Mieszanych oraz Złoty Dyplom kategorii Muzyki Sakralne.

CZERWIEC 2023

Bozhena Vozniuk – studentka I roku studiów I st. w klasie dr A. Kamińskiej-Rykowskiej, ad. zdobyła II MIEJSCE na V Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Bursztynowe Pieśni” 2023 (21 VI 2023).

Dr hab. Barbara Kaszuba adiunkt – utwór dr hab. Barbary Kaszuby „Na wierchowej polanie” na orkiestrę kameralną w wyniku konkursowych eliminacji Call for score został zakwalifikowany z ponad 140 zgłoszonych kompozycji do wykonania przez the Orlando Contemporary Chamber Orchestra podczas koncertu “Homages” w Orlando na Florydzie/USA w przyszłym sezonie koncertowym.

MAJ 2023

Barbara Pliszka – studentka I roku studiów I st. w klasie skrzypiec dr hab. K. Gidaszewskiej, prof. AMP, mgr M. Gidaszewskiej, as. zdobyła II MIEJSCE na 60. Internationaler Akkordeonwettbewerb (7-13 V 2023 Klingenthal, Niemcy) za występ w duecie z Józefem Wajdzikiem.

Zuzanna Zamęska – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek, prof. AMP zdobyła II NAGRODĘ (I nie przyznano) na X Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Sztokholmie.

Piotr Paszkiewicz – student II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. J. Kaszuby zdobył I NAGRODĘ w kategoria solistycznej na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej w w Solcu-Zdroju (26-28 V 2023).

Mateusz Doniec – student III roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. T. Kaszuby zdobył III NAGRODĘ w kategorii solistycznej na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju (26-28 V 2023).

Sonorum Duo: Piotr Paszkiewicz, student II roku studiów II st. §  Mateusz Doniec, student III roku studiów I st. w klasie prof. dra hab. J. Kaszuby zdobyło I NAGRODĘ w kategorii kameralnej na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju (26-28 V 2023).

Lukas Gogol – student I roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. T. Kaszuby zajął II MIEJSCE w kategorii solistycznej na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Solcu Kujawskim (17-18 V 2023).

Piotr Stachurski – student I roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. T. Kaszuby otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii solistycznej na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Solcu Kujawskim (17-18 V 2023).

Mateusz Gołaszewski – student II roku studiów I st. w klasie dra hab. Macieja Pabicha, prof. AMP i dra Jaime Peñate Conde, as. zajął III MIEJSCE w XX Edycji Konkursu De Girard International Young Pianists Competition (19-21 V 2023 Żyrardów).

Wojciech Kowalski – student I roku studiów I st. w klasie prof. dra hab. J. Bręka zdobył III NAGRODĘ i WYRÓŻNIENIE za najlepsze wykonanie pieśni Marii Zamoyskiej na I Ogólnopolskim  Konkursie Wokalnym im. Marii Zamoyskiej w Kórniku (13-14 V 2023).

Agnieszka Skorupa – wykładowczyni, pianistka-kameralistka w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych zdobyła I NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Händlowskim w Getyndze Göttingen International Händel Competition 2023 dla zespołu Duo Agion w składzie: Agnieszka Skorupa – klawesyn, Semion Gurevich – skrzypce barokowe (22-25.05.2023).

Nikodem Kluczyński – student II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. Z. Wrombla został FINALISTĄ 5th Zodiac International Music Competition we Francji.

Nikodem Kluczyński – student II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. Z. Wrombla został FINALISTĄ 2023 Lake George Music Festival Composition Competition.

Nikodem Wojciechowski – z klasy fortepianu prof. zw. dr hab. Alicji Kledzik w Szkole Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego (III rok) otrzymał II NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2023.

Karol Siedlarz – student I roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. P. Drobnika zajął I MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2023.

Filip Mikulski – student III roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek, prof. AMP został LAUREATEM konkursu do Akademii Orkiestrowej orkiestry NDR Elbphilharmonie w Hamburgu.

KWIECIEŃ 2023

Cecylia Sobczak – studentka I roku studiów I st. w klasie prof. dra hab. W. Maciejowskiego zdobyła I MIEJSCE i GRAND PRIX w kategorii 18+ na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki ŚpiewOK w Środzie Wielkopolskiej (29 IV 2023).

Urszula Szumska – studentka I roku studiów I st. w klasie dra M. Wortmanna, ad. zdobyła NAGRODĘ DYREKTORA FESTIWALU za wykonanie utworu z repertuaru Stanisława Soyki Epitafium dla Mahalii Jackson na III Międzynarodowym Internetowym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej “Your Song” (29 IV 2023).

Davide Pizzo (stypendium Erasmus) – student dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zdobył I MIEJSCE w kategorii: grupa magisterska na VI Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Warszawie (13-14 IV 2023).

Aleksandra Borowik – studentka I roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zdobyła II MIEJSCE w kategorii: grupa magisterska na VI Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Warszawie (13-14 IV 2023).

Zuzanna Ogorzelec – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dr. hab. L. Bałabana zdobyła III MIEJSCE w kategorii: grupa magisterska na VI Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Warszawie (13-14 IV 2023).

Anna Kubiak – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr. hab. L. Bałabana otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii: grupa magisterska na VI Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Warszawie (13-14 IV 2023).

Mateusz Skrzypacz – student I roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii: grupa magisterska na VI Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Warszawie (13-14 IV 2023).

Maria Woźniak – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dr. hab. L. Bałabana otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii: grupa magisterska na VI Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Warszawie (13-14 IV 2023).

Michał Kubica – student III roku studiów I st. w klasiedr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP oraz prof. dr. hab. L. Bałabana zdobył I MIEJSCE w kategorii: grupa licencjat na VI Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Warszawie (13-14 IV 2023).

Jan Cieszyński – student II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zdobył II MIEJSCE w kategorii: grupa licencjat na VI Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Warszawie (13-14 IV 2023).

Hanna Targowska – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii: grupa licencjat na VI Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Warszawie (13-14 IV 2023).

Karolina Gonet – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii: grupa licencjat na VI Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Warszawie (13-14 IV 2023).

Dr hab. Ewa Fabiańska-Jelińska – adiunkt, otrzymała STYPENDIUM z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS na skomponowanie nowego utworu kameralnego (kwiecień 2023).

Gabriela Kwas – studentka II roku studiow licencjackich w klasie fortepianu dra hab. Piotra Szychowskiego, prof. AMP zajęła I miejsce na Beethoven International Music Competition (17.04.2023, Wielka Brytania), a także I miejsce w kategorii Concerto.
Gabriela Kwas otrzymała także Nagrodę specjalną – Virtuosic Performance Special Award.

Zuzanna Ogorzelec – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. L. Bałabana zdobyła zdobyła II NAGRODĘ w kategorii: grupa III na II Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej Zbigniewa Friemana w Bydgoszczy (22-23 IV 2023).

Maria Woźniak – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. L. Bałabana zdobyła zdobyła III NAGRODĘ w kategorii: grupa III na II Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej Zbigniewa Friemana w Bydgoszczy (22-23 IV 2023).

Teresa Rząsa – studentka I roku studiów I st. w klasie prof. dra hab. L. Bałabana zdobyła WYRÓŻNIENIE w kategorii: grupa II na II Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej Zbigniewa Friemana w Bydgoszczy (22-23 IV 2023).

Michał Kubica – student III roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP i prof. dr. hab. L. Bałabana zdobył I NAGRODĘ ex equo w kategorii: grupa open na II Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej Zbigniewa Friemana w Bydgoszczy (22-23 IV 2023).

Aleksandra Borowik – studentka I roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zdobyła II NAGRODĘ w kategorii: grupa II na II Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej Zbigniewa Friemana w Bydgoszczy (22-23 IV 2023).

Jan Cieszyński – student II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zdobył III NAGRODĘ w kategorii: grupa II na II Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej Zbigniewa Friemana w Bydgoszczy (22-23 IV 2023).

Hanna Targowska – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zdobyła WYRÓŻNIENIE w kategorii: grupa II na II Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej Zbigniewa Friemana w Bydgoszczy (22-23 IV 2023).

Iwona Czemarmazowicz – absolwentka z klasy prof. dra hab. L. Bałabana otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ DLA PEDAGOGA OD STOWARZYSZENIA VIOLA ARTE na II Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej Zbigniewa Friemana w Bydgoszczy (22-23 IV 2023).

Daria Korolova – studentka II roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. G. Flicińskiej-Panfil, mgr A. Adamczak otrzymała:
II NAGRODĘ oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za wykonanie pieśni Zygmunta Noskowskiego na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym dla dzieci i młodzieży Zygmunta Noskowskiego (15 IV 2023).

Wojciech Kowalski – student I roku studiów I st. z klasy prof. dra hab. J. Bręka zdobył II MIEJSCE w kategorii: studenci I stopnia oraz WYRÓŻNIENIE za najlepsze wykonanie utworu polskiego na V Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej ,,Ars et Gloria” w Katowicach (10 III-14 IV 2023).

Wiktoria Nowak – studentka III roku studiów I st. w klasie dr M. Michałowskiej otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii: studenci I stopnia na V Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej ,,Ars et Gloria” w Katowicach (10 III-14 IV 2023).

Marta Rasztar – studentka II roku studiów I st. w klasie dra hab. T. Lisieckiego zdobyła II MIEJSCE ex aequo na XI Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego (26.03.-2.04.2023, Poznań).

Dominik Drewniak – absolwent z klasy prof. dra hab. M. Mazurka zajął II MIEJSCE ex aequo na XI Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego (26.03.-2.04.2023, Poznań).

Jagna Słocińska – studentka II roku studiów I st. w klasie dra hab. T. Lisieckiego otrzymała WYRÓŻNIENIE na XI Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego (26.03.-2.04.2023, Poznań).

Jakub Zoń – absolwent z klasy dra hab. Sz. Guzowskiego zdobył II MIEJSCE XI Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. Adama Bronisława Ciechańskiego (26.03.-2.04.2023, Poznań).

MARZEC 2023

Wiktoria Krakowska – studentka II roku studiów I st. w klasie mgr M. Antkowiak-Świątek i dr hab. J. Horodko zdobyła II NAGRODĘ na II Międzyuczelnianym Konkursie Musicalowym (27.03.2023, Poznań).

Julia Szkudlarek – studentka IV roku studiów I st. w klasie mgr M. Antkowiak-Świątek zdobyła III NAGRODĘ na II Międzyuczelnianym Konkursie Musicalowym (27.03.2023, Poznań).

Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni pod dyrekcją dra hab. Pawła Łuczaka otrzymał ZŁOTY DYPLOM w kategorii: chóry mieszane na XI Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (17-19 III 2023).

Paulina Bartkowiak – studentka I roku studiów II st. w klasie klasa prof. dra hab. S. Kamińskiego i mgra J. Pankowiaka, as. zdobyła II NAGRODĘ na VIII Akademickim Konkursie Organowym „Romuald Sroczyński in memoriam”, który odbył się w Poznaniu w dniach 1-3 III 2023.

Amadeusz Maksymiuk – student I roku studiów licencjackich z klasy fortepianu dra hab. Piotra Szychowskiego, prof. AMP zdobył II MIEJSCE na 1st Globe International Piano Competition (Hilversum, Holandia, 12.03.2023) oraz Nagrodę Specjalną: Stypendium – uczestnictwo w „Summer Music School” w Hilversum.

LUTY 2023

Urszula Szumska – studentka I roku studiów I st. w klasie dra M. Wortmanna, ad. zdobyła II NAGRODĘ „SREBRNY CEKIN” za wykonanie utworu z repertuaru Maryli Rodowicz Polska Madonna na II Karnawałowym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej ,,O Złoty Cekin’’ (19 II 2023).

Paszkiewicz – student II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. J. Kaszuby zdobył I MIEJSCE w kategorii solistycznej na Międzynarodowym Konkursie online Golden Time Talent (26 II 2023, Ukraina/Wielka Brytania).

Sonorum Duo: Piotr Paszkiewicz, student II roku studiów II st. i Mateusz Doniec, student III roku studiów I st. w klasie prof. dra hab. J. Kaszuby zdobyli I MIEJSCE w kategorii kameralnej na Międzynarodowym Konkursie online Golden Time Talent (26 II 2023, Ukraina/Wielka Brytania).

Yuhang Liu – stażysta w klasie prof. dr hab. Alicji Kledzik zdobył:
I NAGRODĘ,
NAGRODĘ SPECJALNĄ Filharmonii w Toruniu: koncert symfoniczny i recital w Filharmonii toruńskiej w przyszłym sezonie artystycznym
na VII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Turznie (24-26 II 2023).

Zofia Jamróz – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. Alicji Kledzik zdobyła III NAGRODĘ na VII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Turznie (24-26 II 2023).

Kehan Chen – studentka II roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. Alicji Kledzik zdobyła WYRÓŻNIENIE na VII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Turznie (24-26 II 2023).

Aneta Strzelecka – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil i dr hab. Joanny Horodko zdobyła III NAGRODĘ na VIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Kielcach i Busko-Zdroju (18-21 II 2023).

Prof. dr hab. Laura Kluwak-Sobolewska otrzymała NAGRODĘ DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY na VIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Kielcach i Busko-Zdroju (18-21 II 2023).

Mgr Miłosz Lewandowski otrzymał NAGRODĘ DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY na VIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Kielcach i Busko-Zdroju (18-21 II 2023).

Wiktoria Nowak – studentka III roku studiów I st. w klasie dr M. Michałowskiej zdobyła:
II NAGRODĘ w kategorii żeńskiej (I nagrody nie przyznano),
NAGRODĘ SPECJALNĄ – NAGRODĘ DYREKTORA FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IM. OSKARA KOLBERGA,
NAGRODĘ SPECJALNĄ – NAGRODĘ IM. KRYSTYNY JAMROZ DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ SOPRANU
na VIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Kielcach i Busku-Zdroju (18-21.02.2023).

Filip Rutkowski – student IV roku studiów I st. w klasie dra hab. J. Trafankowskiego zdobył:
I NAGRODĘ w kategorii męskiej,
NAGRODĘ SPECJALNĄ – NAGRODĘ DYREKTORA FILHARMONII POMORSKIEJ,
NAGRODĘ SPECJALNĄ – NAGRODĘ SEKCJI TEATRÓW MUZYCZNYCH ZASP
na VIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Kielcach i Busku-Zdroju (18-21.02.2023).

Aneta Strzelecka – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil oraz dr hab. Joanny Horodko, ad. zdobyła III NAGRODĘ w kategorii żeńskiej na VIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Kielcach i Busku-Zdroju (18-21.02.2023).

Zuzanna Wrona – studentka IV roku studiów I st. w klasie dr hab. B. Mądrej-Bednarek, prof. AMP zdobyła I WYRÓŻNIENIE na VIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Kielcach i Busku-Zdroju (18-21.02.2023).

STYCZEŃ 2023

Urszula Szumska – studentka I roku studiów I st. w klasie dra M. Wortmanna, ad. zdobyła NAGRODĘ „GLORIA ART” – nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach, za wykonanie utworu I’ll be home for Christmas: kompozytor – Walter Kent, autor tekstu – Kim Cannon na X Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek GLORIA 2023 (27 I 2023).

Ilona Kępczyńska – studentka 1 roku studiów licencjackich z klasy fortepianu dra hab. Piotra Szychowskiego, prof. AMP, zdobyła II nagrodę na Eutepre Music Awards (22.01.2023, Berlin).

Ilona Kępczyńska – studentka 1 roku studiów licencjackich z klasy fortepianu dra hab. Piotra Szychowskiego, prof. AMP, zdobyła II nagrodę na VII Danubia Talents International Music Competition (3.01.2023, Budapeszt).

GRUDZIEŃ 2022

Marta Benk – studentka II roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. Elżbiety Wiechowicz-Karolak i dr Agnieszki Tarnawskiej, as. została LAUREATKĄ konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze i stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2023.

19 XII 2022 Amadeusz Maksymiuk – student I roku studiów licencjackich w klasie fortepianu dra hab. Piotra Szychowskiego, prof. AMP zdobył II nagrodę na 1st International Music Competiton (Paryż, grudzień 2022).

Alicja Lehwark – studentka II roku studiów II st. w klasie dra hab. Jarosława Żołnierczyka, prof. AMP, zdobyła III MIEJSCE w kategorii skrzypce na International Music Competition w Paryżu (15 XII 2022, Paryż).

Filip Rutkowski – student IV roku studiów I st. w klasie dra hab. Jaromira Trafankowskiego zdobył I NAGRODĘ na II Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Małopolska w Krakowie (28-31.12.2022, Kraków).

Zuzanna Zamęska – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. Katarzyny Polonek, prof. AMP zdobyła II NAGRODĘ na International Music Competition (grudzień 2022, Paryż).

Michał Plichta z klasy dyrygentury prof. dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz został laureatem wyróżnienia oraz nagrody specjalnej za najlepszą pracę nad utworem Stanisława Moniuszki na 9th International Choir Conducting Competition 'Towards Polyphony’ we Wrocławiu, jako pierwszy w 30-letniej historii konkursu student-finalista z Poznania.

Ilona Kępczyńska – studentka 1 roku studiów I st. w klasie fortepianu dra hab. Piotra Szychowskiego, prof. AMP zdobyła III nagrodę na Birmingham International Music Competition (15.11.-15.12.2022, Wielka Brytania).

Mateusz Ługowski– student I roku studiów II st. w klasie dra Jaromira Trafankowskiego, ad. został FINALISTĄ Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Valerio Gentile Vocal Competition” 2022 (8-9.12.2022 Włochy).

LISTOPAD 2022

Urszula Całus – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. Joanny Horodko została FINALISTKĄ 56. Międzynarodowego Konkursu im. A. Dvořáka (4-11 XI 2022 Karlove Vary).

Amadeusz Maksymiuk – student I roku studiów licencjackich w klasie fortepianu dra hab. Piotra Szychowskiego, prof. AMP zdobył III nagrodę na 4th International Piano Competition (Gdańsk, 27.11.2022).

Amadeusz Maksymiuk – student I roku studiów licencjackich w klasie fortepianu dra hab. Piotra Szychowskiego, prof. AMP zdobył II nagrodę na 4th France Music Competition (Paryż, listopad 2022).

Justyna Grudzień – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. Kariny Gidaszewskiej, ad. otrzymała STYPENDIUM MINISTRA KULTURY 2022.

Mateusz Ługowski – student I roku studiów II st. w klasie dra Jaromira Trafankowskiego, ad. otrzymał STYPENDIUM MINISTRA KULTURY 2022.

Dominika Nakielna – studentka II rokustudiów II st. w klasie prof. dra hab. Marka Gandeckiego otrzymała STYPENDIUM MINISTRA KULTURY 2022.

Przemysław Sidor – student II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. Romana Grynia otrzymał STYPENDIUM MINISTRA KULTURY 2022.

Aneta Strzelecka – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil oraz dr hab. Joanny Horodko, ad. zdobyła WYRÓŻNIENIE na IV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Viva Calisia – Kalisz 2022” (30.11. – 2.12.2022 Kalisz).

Mateusz Ługowski– student I roku studiów II st. w klasie dra Jaromira Trafankowskiego, ad. zajął II MIEJSCE i zdobył następujące nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Viva Calisia – Kalisz 2022” (30.11. – 2.12.2022 Kalisz): NAGRODA SPECJALNA ZASP, NAGRODA SPECJALNA Warszawskiej Opery Kameralnej.

Nikodem Kluczyński – student II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. Zbigniewa Wrombla otrzymał SPECJALNE WYRÓŻNIENIE DLA KOMPOZYTORA w „EHTE, Composition Contest for Txistu 2022”.

Filip Rutkowski – student IV roku studiów II st. w klasie dra hab. Jaromira Trafankowskiego otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ w IX Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju (24-26 XI 2022, Krynica-Zdrój).

Maria Woźniak – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dr. hab. Lecha Bałabana zdobyła II MIEJSCE ex equo w kategorii: grupa IV na VII Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie (19-20 XI 2022, Kraków).

Prof. dr hab. Krzysztof Sowiński otrzymał DYPLOM DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY na VII Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie (19-20 XI 2022, Kraków).

Mateusz Skrzypacz – student I roku studiów II st. w klasie dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP, hab. Izabeli Mrozek, ad. zajął II MIEJSCE w kategorii: grupa IV w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Altowiolistów w Krakowie (19-20 XI 2022, Kraków).

Michał Kubica – student III roku studiów I st. w klasie dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP, prof. dr. hab. Lecha Bałabana zajął I MIEJSCE ex equo w kategorii: grupa IV w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Altowiolistów w Krakowie (19-20 XI 2022, Kraków).

Julia Iwanciw-Gąsior – studentka II roku studiów II st. w klasie  dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP zdobyła I MIEJSCE w kategorii: grupa IV w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Altowiolistów w Krakowie (19-20 XI 2022, Kraków).

Karolina Gonet – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP zdobyła WYRÓŻNIENIE w kategorii: grupa III w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Altowiolistów w Krakowie (19-20 XI 2022, Kraków).

Jan Cieszyński – student II roku studiów I st. w klasie dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP zdobył II MIEJSCE w kategorii: grupa III w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Altowiolistów w Krakowie (19-20 XI 2022, Kraków).

Aleksandra Borowik – studentka I roku studiów II st. w klasie dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP zdobyła I MIEJSCE w kategorii: grupa III w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Altowiolistów w Krakowie (19-20 XI 2022, Kraków).

Hanna Targowska – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. Ewy Guzowskiej, prof. AMP zdobyła II MIEJSCE w kategorii II w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Altowiolistów w Krakowie (19-20 XI 2022, Kraków).

Ewa Fabiańska-Jelińska otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Classic Pure Vienna International Music Competition, Wiedeń.

Klemens Siatkowski – student prof. Honoraty Stalmierskiej zdobył III miejsce w kategorii altówek na 9. Międzynarodowym Konkursie Lutniczym 2022 w Mittenwaldzie.

Paweł Kubacka – student prof. Honoraty Stalmierskiej i mgra Jana Mazurka, tegoroczny absolwent Akademii, zdobył III miejsce w kategorii skrzypiec na 9. Międzynarodowym Konkursie Lutniczym 2022 w Mittenwaldzie.

Chór Kameralny Voces Sine Terminis z Poznania pod dyrekcją Macieja Grosza otrzymał Srebrny Dyplom w kategorii chórów kameralnych w XVI Międzynarodowym Festiwalu – Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego (5 listopada 2022).

PAŹDZIERNIK 2022

Dr Michał Janocha, adiunkt otrzymał WYRÓŻNIENIE na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w kategorii kompozycja – za utwór BICOLOUR CADENZA na fortepian solo.

Nikodem Kluczyński – student II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. Z. Wrombla zajął II MIEJSCE w II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. H.M. Góreckiego za utwór „Φόβος” na orkiestrę smyczkową.

Nikodem Kluczyński – student II roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. Z. Wrombla zajął II MIEJSCE w II International St. Christopher Composers Competition za utwór „Language of Dogs”.

WRZESIEŃ 2022

Dr hab. Barbara Kaszuba, adiunkt, za monograficzną płytę My music otrzymała Brązowy Medal w kategorii CLASSICAL oraz Brązowy Medal w kategorii COMPOSER w Międzynarodowym Konkursie Global Music Awards w Kalifornii, USA.

Wiktor Dziedzic – student II roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. B. Bryły i dr A. Bryły, as., zdobył II NAGRODĘ w kategorii I w International Violin Competition at the Academy of Performing Arts w Bratysławie (8-14 IX 2022).

Yingxi Zhang – studentka IV roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. A. Jeremus-Lewandowskiej zajęła I MIEJSCE w INTERNATIONAL VOCAL COMPETITION „BELLA VOCE” (Busko-Zdrój).

Dr hab. Ewa Guzowska, prof. AMP i dr Tomasz Kandulski, ad. otrzymali BRĄZOWY DYPLOM za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i edukacyjne zrealizowane w 2021 roku w kategorii: zespół kameralny w II Międzynarodowym Konkursie “Muzyczne Orły” (25 IX 2022 r.).

Nikodem Kluczyński – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. Z. Wrombla zajął I MIEJSCE w konkursie kompozytorskim „Requiem – pamięci poległych Obrońców Westerplatte”, organizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

LIPIEC 2022

Alicja Lehwark – studentka II roku studiów II st. w klasie dra hab. J. Żołnierczyka, prof. AMP, zdobyła II NAGRODĘ w kategorii SKRZYPCE w XXXII International Music Competition „Flame” w Paryżu (7 VII 2022).

Płyta monograficzna pt. „Ewa Fabiańska-Jelińska – Chamber Music”, wydana przez DUX otrzymała międzynarodową nagrodę: Bronze Medal w dwóch kategoriach: composition/composer oraz emerging artist w konkursie Global Music Awards w Kalifornii, USA.

Dr Alina Kubik otrzymała MEDAL MŁODEGO POZYTYWISTY – Odznaczenie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przyznawane ludziom pracy organicznej.

Dr Alina Kubik otrzymała STYPENDIUM ZAIKS-U na skomponowanie dzieła wokalno – instrumentalnego pt. I Symfonia lotniskowa.

Dr Alina Kubik – „SYLWETKA MIESIĄCA” w piśmie „Europartner”.

Dr Alina Kubik otrzymała zaproszenie na REZYDENCJĘ ARTYSTYCZNĄ W JAPONII: „Residence of 2022 AT ARTS EXHIBITION Jyogon-in Temple Contemporary Art”.  

CZERWIEC 2022

Dr Ewa Fabiańska-Jelińska – otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim IX International Piano Competition Smederevo, w kategorii –  kompozycja (Smederevo, Serbia).

Jagna Słocińska – studentka I roku studiów I st. w klasie wiolonczeli prof. M. Mazurka i dr. hab. T. Lisieckiego, zdobyła I Nagrodę na 25 Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe”, który w dniach 19-23 czerwca 2022 odbywał się w Dolnym Kubinie (Słowacja).

Paweł Mazur – pianista-kameralista i akompaniator otrzymał dyplom dla najlepszego pianisty na 25 Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe”, który w dniach 19-23 czerwca 2022 odbywał się w Dolnym Kubinie (Słowacja).

MAJ 2022


Alicja Lehwark – studentka I roku studiów II st. w klasie skrzypiec dra hab. J. Żołnierczyka zajęła I MIEJSCE (kategoria VI) na International Online Music Competition prof. dr Dobri Paliev Bułgaria.

Posnania String Quartet w składzie: Katarzyna Hejnowicz, Anna Budel, Paweł Drozdowski i Filip Mikulski zdobył I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej KraCamera 2022.

Chór Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyr. dra hab. Jana Borowskiego, prof. AMP zdobyli GRAND PRIX na VI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” (Strzepcz 05.21.2022).

Chór Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyr. dra hab. Jana Borowskiego, prof. AMP zajął I MIEJSCE na VI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” (Strzepcz 05.21.2022).

Dr hab. Jan Borowski, prof. AMP otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ DLA DYRYGENTA ZA WYJĄTKOWĄ KREACJĘ ARTYSTYCZNĄ stworzoną wraz z Chórem Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej na VI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” (Strzepcz 05.21.2022).

Zuzanna Hoppe – studentka III roku I st. w klasie altówki prof. dra hab. L. Bałabana zajęła III MIEJSCE w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

Zuzanna Ogorzelec – studentka I roku II st. w klasie altówki prof. dra hab. L. Bałabana zdobyła III MIEJSCE w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

Anna Kubiak – studentka III roku I st. w klasie altówki prof. dra hab. L. Bałabana otrzymała WYRÓŻNIENIE w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

Marek Konarski – doktorant I roku Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego (opiekun artystyczny dr Maciej Kociński, promotor pracy doktorskiej  dr hab. Maciej Fortuna) został tegorocznym LAUREATEM Stypendium Miasta Poznania dla młodych twórców.

Hubert Bogucki – absolwent studiów II st. w klasie klarnetu prof. P. Drobnika zajął III MIEJSCE w kategorii seniorów (Kategoria W) podczas IV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego OPUS 2022. Przy fortepianie towarzyszyła mu dr Maria Rutkowska.

Przemysław Sidor – student I roku studiów II st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia i dra D. Kurka zajął III MIEJSCE w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2022.

Przemysław Sidor – student I roku studiów II st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia i dra D. Kurka otrzymał WYRÓŻNIENIE na  International Interpretative Competition for Wind Instruments w  Brnie.

Paweł Drozdowski – student II roku w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zdobył GRAND PRIX w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

Jan Bałaban – student I roku studiów II st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej i prof. dra hab. L. Bałabana zajął I MIEJSCE w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

Julia Iwanciw-Gąsior – studentka I roku studiów II st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła I MIEJSCE w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

Aleksandra Borowik – studentka III roku w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła II MIEJSCE w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

Jan Cieszyński – student I roku w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajął II MIEJSCE w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

Mateusz Skrzypacz – student III roku w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej i dr hab. I. Mrozek zajął II MIEJSCE w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

Karolina Gonet – studentka I roku studiów w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła III MIEJSCE w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

Nikola Haręża – studentka II roku studiów II st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła III MIEJSCE w V Międzyuczelnianym Konkursie dla Altowiolistów w Poznaniu.

KWIECIEŃ 2022


Marta Bykowska – studentka III roku studiów I st. w klasie śpiewu musicalowego dra M. Wortmanna zdobyła tytuł NAJLEPSZA AKTORKA PRZEGLĄDU na Ogólnopolskim Przeglądzie Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych PRZYGRYWKA w Toruniu (20-23 kwietnia 2022).

Zespół SONORUM DUO: Peter Pashkevich i Mateusz Doniec z klasy kameralnej prof. dra hab. J. Kaszuby otrzymał GRAND PRIX na XIV Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym „Ascolatate”2022 (Litwa, 29/30.04.2022).

Peter Pashevich – student I roku II st. w klasie kameralnej prof. dra hab. J. Kaszuby został LAUREATEM I STOPNIA w kategorii solistycznej na III Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym „Nordic Discoveries” (Finlandia, 3/24.04.2022).

Zespół SONORUM DUO: Peter Pashkevich i Mateusz Doniec z klasy kameralnej prof. dra hab. J. Kaszuby zdobył GRAND PRIX na III Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym „Nordic Discoveries (Finlandia, 23/24.04.2022).

Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” pod dyrekcją dra hab. Pawła Łuczaka zdobył Złoty Dyplom i I MIEJSCE w kategorii Chóry Akademickie na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu – Wejherowo 2022.

Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” pod dyrekcją dra hab. Pawła Łuczaka zdobył WYRÓŻNIENIE im. Mieczysława Barana za najlepsze wykonanie utworu marynistycznego na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu – Wejherowo 2022.

Filip Rutkowski – student III roku w klasie śpiewu solowego dra J. Trafankowskiego, ad. zajął I MIEJSCE w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie.

Mateusz Ługowski – student IV roku w klasie śpiewu solowego dra J. Trafankowskiego, ad. zajął II MIEJSCE w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie. 

Aneta Strzelecka – studentka IV roku w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. G. Flicińskiej-Panfil i dr hab. J. Horodko zdobyła III MIEJSCE w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie.

Wiktoria Nowak – studentka II roku w klasie śpiewu solowego dr hab. M. Michałowskiej otrzymała WYRÓŻNIENIE w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie.

Ernesto Alemán – student II roku studiów II st. w klasie fortepianu prof. AMP dr hab. M.Pabich otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ za wykonanie programu dowolnego podczas 35 Jubileuszowego Turnieju Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła.

Jan Bałaban – student I roku studiów II st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej i prof. dra hab. L. Bałabana zajął I MIEJSCE w Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej im. Z. Friemanna organizowanym w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Paweł Drozdowski – student II roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajął I MIEJSCE w Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej im. Z. Friemanna organizowanym w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Mateusz Skrzypacz – student III roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej i dr hab. I. Mrozek zajął II MIEJSCE w Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej im. Z. Friemanna organizowanym w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Aleksandra Borowik – studentka III roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła II MIEJSCE w Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej im. Z. Friemanna organizowanym w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Anna Kubiak – studentka III roku studiów I st. w klasie altówki prof. dra hab. L. Bałabana zdobyła WYRÓŻNIENIE w Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej im. Z. Friemanna organizowanym w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Anna Zaryczna – studentka II roku studiów II st. i Jan Cieszyński – student I roku studiów I st.w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zdobyli WYRÓŻNIENIE w Konkursie Altówkowym Muzyki Polskiej im. Z. Friemanna organizowanym w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Duet Sanorum Duo w składzie Peter Paschkevich i Mateusz Doniec z klasy kameralnej prof. dra hab. J. Kaszuby zajął I MIEJSCE w kategorii muzyka kameralna na Valencia Awards Music Competition — Spring 2022.

Peter Paschkevich – student II roku studiów II st. w klasie akordeonu prof. dra hab. J. Kaszuby zajął I MIEJSCE w kategorii solista na Valencia Awards Music Competition — Spring 2022.

Dr Ewa Fabiańska-Jelińska – otrzymała „Zamówienie Kompozytorskie z programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na drodze konkursowej na stworzenie utworu na kwartet puzonowy (TrombQuartet) i orkiestrę symfoniczną (Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda).

Chór Kameralny „Voces Sine Terminis” z Poznania pod dyrekcją dra Macieja Grosza zajął I miejsce w kategorii chóry kameralne na XIV Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej – Kielno 2022.

Chór Kameralny „Voces Sine Terminis” z Poznania pod dyrekcją dra Macieja Grosza otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonania pieśni pasyjnej w języku kaszubskim na XIV Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej – Kielno 2022.

Chór Kameralny „Voces Sine Terminis” z Poznania pod dyrekcją dra Macieja Grosza otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Kwiatkowskiego na XIV Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej – Kielno 2022.

MARZEC 2022


Wiktoria Krakowska – studentka II roku studiów I st. w klasie mgr M. Antkowiak-Świątek i dr hab. J. Horodko zdobyła II MIEJSCE na Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Piosenki Rozrywkowej „FIRAleja Gwiazd” (27.03.2022 Warszawa). 

Filip Rutkowski – student III roku w klasie śpiewu solowego dra J. Trafankowskiego, ad. otrzymał WYRÓŻNIENIE w VIII Polskim Konkursie Duetów we Wrocławiu.

Mateusz Doniec – student II roku studiów I st. w klasie prof. dra hab. T. Adamowicz-Kaszuby został laureatem tegorocznej edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego MŁODA POLSKA 2022.

Marta Rasztar – studentka I roku studiów I st. w klasie wiolonczeli dra hab. T. Lisieckiego została laureatką tegorocznej edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego MŁODA POLSKA 2022.

Marta Gadzina – studenta I roku studiów II st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. B. Bryły i A. Bryły została laureatką tegorocznej edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego MŁODA POLSKA 2022.

Aleksandra Daukszewicz – otrzymała WYRÓŻNIENIE na I Ogólnouczelnianym Konkursie Musicalowym w Poznaniu (nauczyciel prowadzący: dr Marcin Wortmann).

Zofia Marcinkowska – otrzymała WYRÓŻNIENIE na I Ogólnouczelnianym Konkursie Musicalowym w Poznaniu (nauczyciel prowadzący: dr Marcin Wortmann).

LUTY 2022


dr Wojciech Jeliński uzyskał Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2022.

Aniela Madera studentka II roku studiów II st. w klasie prof. AMP dr hab. Joanny Marcinkowskiej otrzymała III NAGRODĘ na IV Międzynarodowym Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie.

Zofia Böhm  studentka III roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. Ewy Murawskirj/prof. Jørn Schau oraz mgr Julia Wizjan fortepian otrzymały II NAGRODĘ w kategorii muzyka kameralna na VIII Odin International Music Online Competition.

Monika Woźniak doktorantka Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych, kształcąca się pod kierunkiem prof. M. Banaszkiewicz-Bryły, uzyskała Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2022.

Monika Woźniak doktorantka Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych, kształcąca się pod kierunkiem prof. M. Banaszkiewicz-Bryły, zajęła II miejsce w kategorii: Keyboards na VIII Odin International Music Online Competition organizowanym przez European Academic Artists Association.

Aniela Madera studentka II roku st. II st. w klasie fortepianu prof. AMP dr hab. Joanny Marcinkowskiej, otrzymała III Nagrodę w grupie IV na VI Międzynarodowym Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie (19-20. 02. 2022).

Jaime Penate Conde – doktorant prof. dr hab. Anny Organiszczak otrzymał II Nagrodę w grupie V na VI Międzynarodowym Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie (19-20. 02. 2022).

STYCZEŃ 2022


Petr Pashkevich student I roku studiów II st. (obaj) w klasie prof. dra hab. J. Kaszuby otrzymał III NAGRODĘ w kategorii soliści akademii muzycznych na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki  Akordeonowej „Od  solisty do orkiestry”, który odbywał się w PSM I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie (27-29.01.2022 r., Mława).

Mateusz Doniec student II roku studiów I st. i Petr Pashkevich student I roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. J. Kaszuby otrzymali WYRÓŻNIENIE w kategorii zespoły kameralne na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki  Akordeonowej „Od  solisty do orkiestry”, który odbywał się w PSM I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie (27-29.01.2022 r., Mława).

Kamil Topaczewski student III roku studiów I st. i Adam Matykiewicz student III roku studiów I st. (obaj) w klasie prof. dra hab. J. Kaszuby otrzymali WYRÓŻNIENIE w kategorii zespoły kameralne na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki  Akordeonowej „Od  solisty do orkiestry”, który odbywał się w PSM I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie (27-29.01.2022 r., Mława).

Filip Mikulski student II roku studiów I st. w klasie dr hab. Katarzyny Polonek, ad., otrzymał I NAGRODĘ w kategorii wiolonczela na
Międzynarodowym Konkursie Nouvelles Etoiles w Paryżu (styczeń 2022).

Wiktoria Krakowska – studentka II roku studiów I st. w klasie mgr M. Antkowiak-Świątek i dr hab. J. Horodko zdobyła III MIEJSCE w Karnawałowym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej „O złoty cekin” Centrum Artystyczne The Voice Grajewo – edycja online (30.01.2022).

GRUDZIEŃ 2021


Justyna Grudzień studentka I roku studiów II st. w klasie dr hab. Kariny Gidaszewskiej zajęła I miejsce na VI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Heinricha Wilhema Ernsta i Karola Szymanowskiego we Wrocławiu (29.11.-3.12.2021).

Kompozycja Electro-battle of reeds na rożek angielski i elektronikę dr hab. Barbary Kaszuby, adiunkta, została zakwalifikowana do Międzynarodowego Projektu The RéDi-Musix works for Sampo,  MUSINFO Francja.

Nikodem Kluczyński student I roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. Zbigniewa Wrombla zajął II miejsce na Konkursie Kompozytorskim w ramach projektu „15 kwartetów na 15 lecie NeoQuartet” w Gdańsku, za utwór Phronesis na kwartet smyczkowy i elektronikę

Prof. dr hab. Krzysztof Sowiński otrzymał DYPLOM UZNANIA dla wyróżniającego się pianisty na VI Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie.

Maria Woźniak studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. L. Bałabana zajęła II miejsce w kategorii: grupa III na VI Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie.

Zuzanna Hoppe studentka III roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. L. Bałabana zajęła III miejsce w kategorii: grupa II na VI Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie.

Zuzanna Ogorzelec – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. L. Bałabana zajęła I miejsce w kategorii: grupa III na VI Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie.

Jan Bałaban – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. L. Bałabana i dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, zajął I MIEJSCE, kategoria: grupa II, na VI Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie.

Karolina Gonet – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła III MIEJSCE, kategoria: grupa I, na VI Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie.

Aleksandra Borowik – studentka III roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, zajęła III MIEJSCE, kategoria II, na VI Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie.

Mateusz Skrzypacz – student III roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP i dr hab. I. Mrozek, ad., zajął II MIEJSCE, kategoria: grupa II, na VI Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta w Krakowie.

Jakub Krawczyk student II roku studiów I st. w klasie mgr B. Milera, as., zajął III miejsce oraz otrzymał nagrodę za najlepsze wykonanie utworu na kotły w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego im. Jerzego Zgodzińskiego.

Grzegorz Słomian student II roku studiów II st. w klasie dr. P. Sołkowicza, ad., zajął II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Jerzego Zgodzińskiego.

LISTOPAD 2021


Monika Woźniak doktorantka Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych, kształcąca się pod kierunkiem prof. M. Banaszkiewicz-Bryły, uzyskała podczas Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego Wanda Landowska in memoriam I miejsce ex aequo oraz Nagrodę Specjalną Kurs budowania klawikordu oraz instrument zbudowany podczas tego kursu w warsztacie Johanna Gottfrieda Schmidta – Historische Tasteninstrumente Schmidt w Rostocku (Niemcy).

Mateusz Ługowski student IV roku studiów I st. w klasie dra Jaromira Trafankowskiego, ad. zdobył Grand Prix na INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS „SAKURA BLOSSOM” w Japonii.

Magdalena Turek studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz-Wawrzyniak, as., otrzymała II NAGRODĘ ex aequo na VI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. W. Ernsta i K. Szymanowskiego we Wrocławiu.

PAŹDZIERNIK 2021


Dr Ewa Fabiańska-Jelińska, dr Iwona Fokt oraz dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik wybór projektu pt. Kontynuacja prac przygotowawczych do wydania katalogu twórczości Andrzeja Koszewskiego oraz stworzenie drugiej części katalogu (lata 1970-2010) w programie Białe Plamy – muzyka i taniec, edycja 2021-2022. W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Weronika Grozdew-Kołacińska, Polskie Forum Choreologiczne – Urszula Loba-Wilgocka i przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk-Podhajska.
Organizator: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Maksymilian Skiba student II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i dra P. Maciejowskiego, zajął III miejsce na konkursie Der Mozart-Preis 2021 der Absalomstiftung w Hamburgu.

Maksymilian Skiba student II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i dra P. Maciejowskiego, otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie pieśni polskiej w kategorii głos męski na VII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku.

Chór Kameralny „Armia Św. Jerzego” z Poznania pod dyrekcją Damiana Skoczypca otrzymał „Srebrne Pasmo” oraz nagrodę Burmistrza Miasta Chełmna Artura Mikiewicza na XIII Ogólnopolskim Turnieju Chórów O Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni.

Laura Wąsek studentka IV roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil oraz Małgorzaty Woltmann-Żebrowskiej, prof. AMP, otrzymała wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w 100. rocznicę śmierci Władysława Żeleńskiego w Krakowie, w kategorii: grupa II.

Mgr Miłosz Lewandowski – otrzymał dyplom uznania na wyróżniającą się partię fortepianu na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w 100. rocznicę śmierci Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

Michał Kubica – student II roku studiów I st. w klasie dr hab. E.Guzowskiej, prof. AMP i prof. dr. hab. L. Bałabana zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Bach Solo Competition, w kategorii: student.

Jan Cieszyński – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, zajął I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Bach Solo Competition, w kategorii: uczeń.

Aleksandra Borowik – studentka III roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, zajęła II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Bach Solo Competition, w kategorii: student.

Laura Wąsek studentka IV roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil otrzymała I nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Wokalnym BEL CANTO w Ueckermünde, Niemcy (1st International BEL CANTO Singing Competition, Ueckermünde/Germany).

WRZESIEŃ 2021


Karolina Karczewska studentka fletu prof. dr hab. Ewy Murawskiej zajęła II miejsce na International Moscow Music Online-Competition.

Magdalena Turek studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. M. Baranowskiego oraz dr M. Sitarz-Wawrzyniak, as. otrzymała III nagrodę ex aequo na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego   w Lublinie.

Mateusz Ługowski – student III roku studiów I st. w klasie dra Jaromira Trafankowskiego otrzymał I nagrodę na MAP International Music Competition w Los Angeles.

Mateusz Ługowski – student III roku studiów I st. w klasie dra Jaromira Trafankowskiego otrzymał I nagrodę na 4 Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Moskwie (The 4th International Moscow Music Competition).

Joanna Słowińska – absolwentka studiów I st. w klasie prof. AMP dr hab. Barbary Mądrej-Bednarek i Aniela Madera – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. AMP dr hab. Joanny Marcinkowskiej otrzymały I nagrodę w kategorii: muzyka kameralna – duety na The MAP International Music Competition w Los Angeles, USA.

Kameralny Chór Capella Musicae Antiquae Orientalis z Poznania pod dyr. prof. Leona Zaborowskiego zajął III miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich na 40. Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2021”.

Dominik Kaczmarek student II roku studiów II st. (student 4 sem. (BA) UdK Berlin w klasie prof. Wolfganga Seifena) w klasie prof. dra hab. Sławomira Kamińskiego otrzymał WYRÓŻNIENIE na II Ogólnopolskim Konkursie Improwizacji Organowej dla uczniów szkół średnich i studentów w ramach 35. Legnickiego Conversatorium Organowego. Wydarzeniu patronuje Wydział Muzyki Kościelnej UMFC; 14 IX 2021, Legnica.

Maksymilian Skiba student I roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. W. Maciejowskiego, mgra P. Maciejowskiego został FINALISTĄ oraz otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ na XIX Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu; 4 IX 2021, Nowy Sącz.

SIERPIEŃ 2021


Weronika Prościńska absolwentka studiów I st. w klasie prof. dra hab. W. Maciejowskiego i mgra P. Maciejowskiego otrzymała II NAGRODĘ na MEDICI Music International Competition; konkurs online; 15 VIII 2021.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej, prof. dr hab. L. Bałabana zajął I MIEJSCE na Kings Peack Competition; 14 VIII 2021.

LIPIEC 2021


Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie dr hab. Z. Wrombla, prof. AMP otrzymał II NAGRODĘ na VII Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Sinfonietta per Sinfonietta za utwór Sinfonietta per Sinfonietta. Bridge over the Styx.

CZERWIEC 2021


Robert Kaźmierczak z klasy fletu prof. dr hab. Ewy Murawskiej zdobył I miejsce na Concours International de Jeunes Musiciens de Talent “Nouvelles Etoile” w Paryżu.

Robert Kaźmierczak z klasy fletu prof. dr hab. Ewy Murawskiej zdobył  III miejsce na The North International Music Competition (on-line).

Mateusz Skrzypacz – student II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP oraz dr hab. I. Mrozek, ad. zajął II MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Justyna Robak– studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP oraz dr hab. L. Bałalana, ad. zajął II MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajął I MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Aleksandra Borowik – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Maria Woźniak – studentka III roku studiów I st. w klasie dr hab. L. Bałabana, ad. zajęła III MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Anna Kubiak – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. L. Bałabana, ad. otrzymała WYRÓŻNIENIE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Zuzanna Hoppe – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. L. Bałabana, ad. otrzymała WYRÓŻNIENIE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Andrzej Grygier – student I roku studiów II st. w klasie dr hab. Ł. Kuropaczewskiego, prof. AMP otrzymał I MIEJSCE oraz GRAND PRIX na BALTIC GUITAR DAYS w Szczecinie.

Justyna Robak – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP oraz dr hab. L. Bałabana, ad. otrzymał II MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP otrzymał I MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Aleksandra Borowik – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP otrzymała II MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Mateusz Skrzypacz – student II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP oraz dr hab. I. Mrozek, ad. otrzymał II MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Mateusz Ługowski – student III roku studiów I st. w klasie dr J. Trafankowskiego, ad. otrzymał I MIEJSCE na 1st International Competition ArtSong Opus 2021.

Antonina Busse – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. B. Mądrej-Bednarek, prof. AMP otrzymała I MIEJSCE  na 5 edycji Konkursu „Rising Talents of Europe”.

Maksymilian Skiba – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i mgr P. Maciejowskiego otrzymał III MIEJSCE na International Moscow Music Competition wersja konkursu online.

MAJ 2021


Nikodem Wojciechowski – słuchacz I roku Szkoły Doktorskiej w klasie fortepianu  prof. zw. dr hab. Alicji Kledzik otrzymał I NAGRODĘ w na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021 (Kraków).

Julia Wizjan – słuchaczka III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak oraz dr Mateusz Wizjan otrzymali I NAGRODĘ w kategorii duetów fortepianowych na I International Viennese Spring Musik Competition (Wiedeń).

Zuzanna Remiorz – studentka II roku II st. w klasie skrzypiec prof. dr hab. Marcina Baranowskiego oraz Julia Wizjan – słuchaczka III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak Otrzymały II NAGRODĘ w kategorii zespołów kameralnych na I International Viennese Spring Musik Competition (Wiedeń).

Agata Sułkowska – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek, ad. i dr hab. T. Lisieckiego, ad.  otrzymała II NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Laszlo Spezzaferri w Weronie we Włoszech.

Mateusz Ługowski – student III roku studiów I st. w klasie dr J. Trafankowskiego, ad. otrzymał GRAND PRIX na Victoria International Vocal and Choral Festival-Competition (Kijów).

dr Hanna Lizinkiewicz – otrzymała WYRÓŻNIENIE za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020 w konkursie Powiatu Poznańskiego.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska – laureatka Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego New Music on the Bayou –  International Call for Score, Luizjana, USA (maj 2021).

Jaime Peñate Conde – słuchacz III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak otrzymał II Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021 w Krakowie

Trio Smile – w składzie: Aldona Pytel – klarnet, Natalia Haręża –altówka, Małgorzata Rusak – fortepian, przygotowanie: dr P. Kroczek, ad. otrzymało WYRÓŻNIENIE na Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2021 w Krakowie.

Aldona Pytel – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. P. Drobnika, dr P. Kroczka, ad.  otrzymała WYRÓŻNIENIE na Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2021 w Krakowie.

Maria Łacka – studentka III roku studiów I st. w klasie mgr M. Ankowiaka-Świątka zajęła II MIEJSCE na III Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej FIRAleja Gwiazd.

Jakub Jóźwiak – student III roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. R. Grynia  otrzymał III NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021 w Krakowie.

Paweł Dziuk – student I roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. P. Drobnika, dr P. Kroczka, ad. otrzymał III NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021 w Krakowie.

Adam Matykiewicz – student II roku studiów I st. w klasie dr R. Rachwała, ad. otrzymał I MIEJSCE na III Międzynarodowym Konkursie Opus 2021 (Kraków).

Xiaoyang Jin – student II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i mgr P. Maciejowskiego otrzymał I NAGRODĘ na EUROPE OPEN MUSIC COMPETITION European Association of Music Educators and Performers & Producer Agency MIR Production (Belgrad).

dr hab. Barbara Kaszuba, ad.– w wyniku konkursowych eliminacji  została zakwalifikowana do międzynarodowego programu Composer-in-Residencew Toronto, Canada.

KWIECIEŃ 2021


Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, dr hab. L. Bałabana zajął II MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła III MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021.

Maria Łacka – studentka III roku studiów I st. w klasie mgr M. Ankowiaka-Świątka zajęła I MIEJSCE na „Cinema Vocale” Edycja 2021 SZKOŁA MUZYCZNA CASIO.

Alicja Lhwark – studentka III roku studiów I st. w klasie dr hab. J. Żołnierczyka, prof. AMP zajęła I MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, dr hab. L. Bałabana otrzymał II MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition on-line.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, dr hab. L. Bałabana otrzymał III MIEJSCE na Sugree Charoensook International Music Competition on-line.

Maksymilian Skiba – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego, mgr P. Maciejowskiego otrzymał I MIEJSCE na 2nd Iscart Internationl Online Music Competition (Szwajcaria).

Maksymilian Skiba – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego, mgr P. Maciejowskiego otrzymał WYRÓŻNIENIE na IX Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie.

dr. Piotr Sołkowicz – otrzymał DYPLOM HONOROWY (za przygotowanie do konkursu studenta Grzegorza Słomiana) na I Nice International Music Competition (Nicea).

Grzegorz Słomian – student I roku studiów II st. w klasie dr. P. Sołkowicza, ad. otrzymał I MIEJSCE na I Nice International Music Competition (Nicea).

Filip Mikulski – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek otrzymał I NAGRODĘ na The Music of Eastern Europe (Londyn).

Filip Mikulski – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek otrzymał I NAGRODĘ oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ na Instrumental and Vocal Performance Contest Oradea (Rumunia).

MARZEC 2021


Antonina Busse – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. B. Mądrej-Bednarek, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na VI edycji Międzynarodowego Konkursu Enkor.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP została LAUREATKĄ IV Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st., Dominika Pacyna – studentka I roku studiów II st., Weronika Bagniewska – studentka III roku studiów I st. oraz Ignacy Krzemiński-Iwan – student III roku studiów I st.(opiekunowie zespołu: dr hab. K. Polonek, ad., dr hab. P. Szychowski, ad.) otrzymali I MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st., Dominika Pacyna – studentka I roku studiów II st., Weronika Bagniewska – studentka III roku studiów I st. oraz Ignacy Krzemiński-Iwan – student III roku studiów I st.(opiekunowie zespołu: dr hab. K. Polonek, ad., dr hab. P. Szychowski, ad.) otrzymali WYRÓŻNIENIE na IV Ogólnopolskim Konkursie w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. oraz Magdalena Turek – studentka II roku studiów II st.(opiekunowie zespołu: prof. dr hab. M. Baranowski, dr hab. E. Guzowska, prof. AMP) otrzymały I MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition.

Zespół wokalny MINIMUS – pod dyrekcją mgr S. Raczyńskiej, as. otrzymał NAGRODĘ GŁÓWNĄ GRAND PRIX na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.

Zespół wokalny MINIMUS – pod dyrekcją mgr S. Raczyńskiej, as. otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ (za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora) na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.

Filip Mikulski– student I roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek otrzymał I NAGRODĘ oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ na X International Music Competition Amigdala Viagrande (Włochy).

dr hab. Barbara Kaszuba – otrzymała NAGRODĘ za utwór na flet basowy solo w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Fifteen-Minutes-of-Fame: Lisa Cella, zorganizowany przez Vox Novus New York (premiera utworu –  University of Maryland, Baltimore, USA).

Jadwiga Korus – studentka I roku studiów II st. w klasie dra hab. Mikołaja Zgółki otrzymała WYRÓŻNIENIE w IV Ogólnopolskim Konkursie w ramach Festiwalu W BAROKOWYM STYLU (formuła on-line).

Kinga Brosławska-Zawadzka – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. Teresy Adamowicz-Kaszuby otrzymała I NAGRODĘ w Konkursie kompozytorskim Elsie M. Bennett Composition Competition for Aspiring Composers, zorganizowany online przez American Accordionists’ Association.

LUTY 2021


TRIO APEIRON w składzie dr Hanna Lizinkiewicz, adiunkt – fortepianmgr Piotr Kosarga, wykładowca – skrzypcemgr Jan Czaja doktorant – wiolonczela – otrzymało I NAGRODĘ na International Moscow Music Competition (Moskwa).

TRIO APEIRON w składzie dr Hanna Lizinkiewicz, adiunkt – fortepianmgr Piotr Kosarga, wykładowca – skrzypcemgr Jan Czaja doktorant – wiolonczela – otrzymało II NAGRODĘ na I International Online Instrumental Performance Competition (organizator Fundacja im. S. Liszewskiego), Łódź.

Piotr Marszał – student I roku studiów I st. w klasie oboju prof. dr hab. T. Gubańskiego i dr Ł. Krzemińskiego otrzymał III NAGRODĘ na VIII Liutauras Vėbra International Oboe Competition (Litwa).

STYCZEŃ 2021


Stanisław Majewski – student I roku studiów II st. w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak otrzymał II NAGRODĘ na konkursie „Franz Liszt Center Piano Competition”, który zakończył się 31 stycznia 2021 roku w La Nucia (Hiszpania).

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. AMP dr. hab. E. Guzowskiej otrzymała IV MIEJSCE w Rudolf Barshai International Strings Competition on-line.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów I st. w klasie prof. AMP dr. hab. E. Guzowskiej otrzymał II MIEJSCE w Rudolf Barshai International Strings Competition on-line.

Jaime Peñate Conde – słuchacz III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak został laureatem II NAGRODY na I International Competition of Performing Arts im. S. Prokofiewa w Moskwie.

Anna Utmańczyk – studentka III roku studiów I st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

dr hab. Anna Starzec-Makandasis – otrzymała DYPLOM UZNANIA dla pianisty towarzyszącego w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Aleksandra Ruciak – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ oraz III MIEJSCE w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Marianna Kalicka – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ oraz II MIEJSCE ex-aequo w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Aleksandra Ciapa – studentka II roku studiów I st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ oraz II MIEJSCE ex-aequo w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie kontrabasu jazzowego prof. dr hab. Z. Wrombla otrzymał I NAGRODĘ  na Konkursie kompozytorskim „Młody Generator 2020” organizowanym przez Fundację Generator Sztuki w Szczecinie.

GRUDZIEŃ 2020


Robert Kaźmierczak – z klasy fletu prof. dr hab. Ewy Murawskiej zdobył II miejsce na International Moscow Music Online-Competition.

Jakub Jóźwiak – student III roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. R. Grynia  otrzymał I NAGRODĘ na King’s Peak International Music Competition 2020.

Klaudia Krupa – studentka IV roku studiów I st. w klasie dr A. Kamińskiej-Rykowskiej otrzymała III MIEJSCE  na XIII Otwartym Konkursie Wokalnym Mikrofon dla każdego.

dr Ewa Fabiańska- Jelińska została FINALISTKĄ Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Prospettiva 2020-2021 – International Call for Scores (Włochy).

LISTOPAD 2020


Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie kontrabasu jazzowego prof. dr hab. Z. Wrombla otrzymał I NAGRODĘ  na Konkursie „Nowa Nadzieja Jazzu” w ramach XIII Novum Jazz Festival Łomża 2020.

Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st., oraz Weronika Grenda, studentka I roku studiów II st. (opiekunowie zespołu: prof. dr hab. M. Baranowski, dr M. Sitarz-Wawrzyniak, dr hab. E. Guzowska) zajęły I MIEJSCE w kategorii: ensembles na The International Myron Poliakin Violin Competition.

Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie kontrabasu jazzowego prof. dr hab. Z. Wrombla otrzymał WYRÓŻNIENIE na VII  Międzynarodowym Konkursie na Kompozycję Jazzową 2020.

Justyna Grudzień – studentka III roku studiów I st. w klasie skrzypiec dr hab. K. Gidaszewskiej otrzymała III NAGRODĘ na X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego.

PAŹDZIERNIK 2020


Wenru Yan – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. G. Flicińskiej-Panfil otrzymała II MIEJSCE na Bright China International Music Internet Competition.

TRIO APEIRON w składzie dr Hanna Lizinkiewicz, adiunkt – fortepianmgr Piotr Kosarga, wykładowca – skrzypcemgr Jan Czaja doktorant – wiolonczela – otrzymało GRAND PRIX na International Grand Music Competition Online (Director: Olga Ledneva), Moskwa.

Xiaoyang Jin – student II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i mgr P. Maciejowskiego otrzymał III MIEJSCE na 15TH Zhongsin International Music Competition.

Wiktoria Białostocka – studentka I roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dr hab. B. Bryły i dr hab. K. Gidaszewskiej otrzymała II NAGRODĘ na X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego.

Barbara Żołnierczyk – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dr hab. B. Bryły i mgr M. Suszyckiego otrzymała I NAGRODĘ na X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego.

WRZESIEŃ 2020


prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska otrzymała NAGRODĘ „Głosu Wielkopolskiego” w plebiscycie „Anioł Talentu” za wspieranie i edukowanie młodzieży.

Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st.w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała WYRÓŻNIENIE na XI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Skrzypków w Lublinie.

Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st.w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała III NAGRODĘ Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Barbara Słomian – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała II NAGRODĘ na 5th International Music Competition w Paryżu.

Barbara Słomian – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała II NAGRODĘ na Brussels International Music Competition

Julia Iwanciw-Gąsior – studentka I roku studiów II st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i as. J. Kreft otrzymała II NAGRODĘ ex aequo na Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Marta Grygier – studentka III roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i as. J. Kreft otrzymała II NAGRODĘ ex aequo na Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Agata Doszczak – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec dr M. Sitarz otrzymała II NAGRODĘ na 5th International Music Competition w Paryżu.

Weronika Bagniewska – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała WYRÓŻNIENIE na Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Joachim Rufael – absolwent klasy trąbki prof. dra hab. R. Grynia zajął I MIEJSCE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Damian Nowakowski – student III roku studiów I st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia zajął II MIEJSCE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Jakub Jóźwiak – student III roku studiów I st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia zajął III MIEJSCE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Paweł Grzelak – student I roku studiów II st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia otrzymał WYRÓŻNIENIE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

dr Maria Rutkowska otrzymała WYRÓŻNIENIE za akompaniament na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

mgr Renata Pabich otrzymała WYRÓŻNIENIE za akompaniament na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska otrzymała NAGRODĘ Prezydenta Miasta Konina za pracę i wkład w rozwój konińskiej kultury oraz promocję miasta; 18 IX 2020, Konin.

Weronika Grenda – studentka I roku studiów II st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła I MIEJSCE na BachSOLOcompetition; online, 7-17 IX 2020.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zdobył GRAND PRIX BachSOLOcompetition; online, 7-17 IX 2020.

Justyna Robak – studentka II roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła II MIEJSCE na BachSOLOcompetition; online, 7-17 IX 2020.

Barbara Żołnierczyk – studentka I roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. B. Bryły i dr hab. K. Gidaszewskiej otrzymała  I NAGRODĘ na XI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków w Lublinie; 6-12 IX 2020, Lublin.

SIERPIEŃ 2020


Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak został laureatem III NAGRODY na V ODIN International Music Online Competition 2020, organizowanym przez European Academic Artists Association; sierpień 2020.

Justyna Robak – studentka I roku studiów II st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła I MIEJSCE w kategorii A na Międzynarodowym Konkursie MingClassics International Online Competition Viola, 31 VII-14 VIII 2020.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała II NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „The Diversity Initiative Call for Scores”, Austin, Texas, USA; sierpień 2020.

Xiaoyang Jin – student II roku studiów II st. w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. W. Maciejowskiego otrzymał I NAGRODĘ na 2020 Prokofiev International Music Competition; sierpień 2020.

LIPIEC 2020


Barbara Perzyńska – absolwentka studiów I stopnia w klasie fortepianu dra hab. P. Szychowskiego zdobyła III NAGRODĘ na konkursie MusicAlive 1st International Piano Competition; lipiec 2020.

MAJ 2020


dr hab. Mikołaj Zgółka otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki w ramach programu „Kultura w Sieci” na przygotowanie, nagranie telewizyjne i publikację cyklu wykładów z zakresu retoryki muzycznej; maj 2020.

Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak został laureatem III NAGRODY na International Music Competition w Quebec (Kanada); maj 2020.

Małgorzata Rusak – studentka II roku studiów magisterskich w klasie fortepianu prof. dra hab. B. Nowickiego została laureatką II NAGRODY na International Internet Music Competition w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina); maj 2020.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała MEDAL MŁODEJ SZTUKI przyznawany przez „Głos Wielkopolski” w kategoria: muzyka klasyczna; maj 2020.

Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak, został laureatem I Nagrody w grupie G na III International Music Competition „Music Prospect” w Moskwie; maj 2020.

MARZEC 2020


Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st., oraz Weronika Grenda, studentka I roku studiów II st. (opiekunowie zespołu: dr hab. E. Guzowska, dr hab. M. Sikorski, mgr M. Suszycki) zajęły II MIEJSCE w kategorii: Junior Chamber Music na ON STAGE International Classical Music Competition 2020.

LUTY 2020


Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak zdobył I NAGRODĘ w kategorii Senior na odbywającym się online International Music Competition Brussel.

Oskar Strukiel-Piotrowski – student II roku studiów II st. z klasy gitary prof. AMP dra hab.Ł. Kuropaczewskiego zajął II MIEJSCE w kategorii: druga grupa na XX Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza; 22-27 II 2020, Krynica Zdrój.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała STYPENDIUM „MŁODA POLSKA” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; luty 2020.

STYCZEŃ 2020


Jan Lipiński – student II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. AMP dr hab. H. Stalmierskiej otrzymal SILVER MEDAL WINNER w kategorii: skrzypce barokowe na Malta International Baroque Instruments Competition; styczeń 2020, Malta.

Marianna Kalicka – studentka III roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dra hab. Marcina Murawskiego zdobyła 3 NAGRODĘ w kategorii licencjat na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Antonina Kucharska – studentka III roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dra hab. Marcina Murawskiego zdobyła I WYRÓŻNIENIE w kategorii licencjat na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Aleksandra Ciapa – studentka I roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dra hab. Marcina Murawskiego zdobyła II WYRÓŻNIENIE w kategorii licencjat na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Dr hab. Anna Starzec-Makandasis otrzymała DYPLOM dla wyróżniającego się pianisty na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Nikodem Kluczyński, student II roku studiów I st., Antonina Kocińska, studentka II roku studiów I st., Michał Rab, student II roku studiów I st., Tomasz Rassek, student I roku studiów I st., Kajetan Pilarski, student III roku studiów I st., Wojciech Braszak, student II roku studiów II st. (opiekun zespołu: dr M. Kociński, ad.) otrzymali NAGRODĘ dla najlepszego akademickiego zespołu jazzowego na IV European Festival of Music Academies; 4-6 I 2020, Warszawa.

GRUDZIEŃ 2019


Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego, prof. AMPotrzymał nagrodę główną – GRAND PRIX, ZŁOTY DYPLOM w kategorii: chóry akademickie oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu chóralnego Józefa Świdra – Pater noster na V Międzynarodowym Festiwalu im. Józefa Świdra w Cieszynie; 7 XII 2019 Cieszyn.

Andrzej Grygier – student III roku studiów I st. w klasie gitary klasycznej dra hab. Ł. Kuropaczewskiego, ad. otrzymał II NAGRODĘ (I nie przyznano), NAGRODĘ za najlepsze wykonanie koncertu Joaquina Rodrigo z orkiestrą, NAGRODĘ MŁODEGO JURY oraz NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI na Klagenfurt International Guitar Festival and Competition; 2-6 XII 2019, Klagenfurt (Austria).

LISTOPAD 2019


Katarzyna Janus – studentka II roku studiów I st. w klasie saksofonu dr M. Jakubskiej-Szymiec ad. otrzymała SREBRNY MEDAL w kategorii: G na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis”, 15 XI 2019, Białystok.

Robert Kaźmierczak – student III roku studiów I st. w klasie fletu dr E. Mizerskiej, ad. otrzymał SREBRNY MEDAL w kategorii: H na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis”, 15 XI 2019, Białystok.

PAŹDZIERNIK 2019


Jan Lipiński – student II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. AMP dr hab. H. Stalmierskiej otrzymał I NAGRODĘ oraz WYRÓŻNIENIE za najwyżej ocenione walory brzmieniowe na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Jan Lipiński – student II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. AMP dr hab. H. Stalmierskiej otrzymał §  MEDAL Związku Polskich Artystów za najwyżej ocenione walory lutnicze na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Marta Mikołajczyk – studentka II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. A. Łapy i mgra J. Mazurka otrzymała WYRÓŻNIENIE kategorii: uczniowie i studenci na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Urszula Katarzyna Urbaniec – studentka II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. A. Łapy i mgra J. Mazurka otrzymała WYRÓŻNIENIE kategorii: open na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Paweł Kubacka – student III roku studiów I st. w klasie lutnictwa mgra J. Mazurka otrzymał II NAGRODĘ w kategorii: uczniowie i studenci na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Filip Lewandowski – student IV roku studiów I st. w klasie śpiewu solowego prof. dra hab. A. Ogórkiewicza otrzymał WYRÓŻNIENIE oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ na VI Ogólnopolskim  Konkursie Wokalnym w Drezdenku; 19 X 2019, Drezdenko.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. została FINALISTKĄ Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego KALEIDOSCOPE 2019 Call for Scores za utwór Offenbarungen und Eingebungen na orkiestrę smyczkową, organizator: Kaleidoscope Chamber Orchestra, Los Angeles, USA (2200 aplikacji do konkursu z 90 krajów).

dr Michał Janocha, instr. – utwór Spatial counterpoint został wybrany w drodze konkursu do wykonania podczas Międzynarodowego Festiwalu CAFe Budapest Contemporary Arts Festival 2019 w Budapeszcie w ramach projektu „Goldberg²”.

Maria Łacka – studentka II roku studiów I st. w klasie śpiewu musicalowego mgr E. Krzemień zajęła III MIEJSCE w  kategorii: E powyżej 18 lat na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Eleni; 11-13 X 2019, Bielawa.

Andrzej Grygier – student III roku studiów I st. w klasie gitary klasycznej dra hab. Ł. Kuropaczewskiego, ad. otrzymał II NAGRODĘ na Lions European Music Competition; 4-6 X 2019, Tallinn (Estonia).

MAJ – WRZESIEŃ 2019

PAŹDZIERNIK 2018 – KWIECIEŃ 2019

STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2018

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2017

CZERWIEC – WRZESIEŃ 2017

KWIECIEŃ – MAJ 2017

STYCZEŃ – MARZEC 2017

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2016

LIPIEC – PAŹDZIERNIK 2016

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2016

GRUDZIEŃ 2015-MARZEC 2016

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2015

CZERWIEC-WRZESIEŃ 2015

KWIECIEŃ-MAJ 2015

STYCZEŃ-MARZEC 2015

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

CZERWIEC-SIERPIEŃ 2014

KWIECIEŃ-MAJ 2014

STYCZEŃ-MARZEC 2014

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013

Skip to content