Nasze sukcesy

CZERWIEC 2021


Mateusz Ługowski – student III roku studiów I st. w klasie dr J. Trafankowskiego, ad. otrzymał I MIEJSCE na 1st International Competition ArtSong Opus 2021.

Antonina Busse – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. B. Mądrej-Bednarek, prof. AMP otrzymała I MIEJSCE  na 5 edycji Konkursu “Rising Talents of Europe”.

Maksymilian Skiba – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i mgr P. Maciejowskiego otrzymał III MIEJSCE na International Moscow Music Competition wersja konkursu online.

MAJ 2021


Nikodem Wojciechowski – słuchacz I roku Szkoły Doktorskiej w klasie fortepianu  prof. zw. dr hab. Alicji Kledzik otrzymał I NAGRODĘ w na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021 (Kraków).

Julia Wizjan – słuchaczka III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak oraz dr Mateusz Wizjan otrzymali I NAGRODĘ w kategorii duetów fortepianowych na I International Viennese Spring Musik Competition (Wiedeń).

Zuzanna Remiorz – studentka II roku II st. w klasie skrzypiec prof. dr hab. Marcina Baranowskiego oraz Julia Wizjan – słuchaczka III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak Otrzymały II NAGRODĘ w kategorii zespołów kameralnych na I International Viennese Spring Musik Competition (Wiedeń).

Agata Sułkowska – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek, ad. i dr hab. T. Lisieckiego, ad.  otrzymała II NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Laszlo Spezzaferri w Weronie we Włoszech.

Mateusz Ługowski – student III roku studiów I st. w klasie dr J. Trafankowskiego, ad. otrzymał GRAND PRIX na Victoria International Vocal and Choral Festival-Competition (Kijów).

dr Hanna Lizinkiewicz – otrzymała WYRÓŻNIENIE za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020 w konkursie Powiatu Poznańskiego.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska – laureatka Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego New Music on the Bayou –  International Call for Score, Luizjana, USA (maj 2021).

Jaime Peñate Conde – słuchacz III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak otrzymał II Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021 w Krakowie

Trio Smile – w składzie: Aldona Pytel – klarnet, Natalia Haręża –altówka, Małgorzata Rusak – fortepian, przygotowanie: dr P. Kroczek, ad. otrzymało WYRÓŻNIENIE na Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2021 w Krakowie.

Aldona Pytel – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. P. Drobnika, dr P. Kroczka, ad.  otrzymała WYRÓŻNIENIE na Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2021 w Krakowie.

Maria Łacka – studentka III roku studiów I st. w klasie mgr M. Ankowiaka-Świątka zajęła II MIEJSCE na III Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej FIRAleja Gwiazd.

Jakub Jóźwiak – student III roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. R. Grynia  otrzymał III NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021 w Krakowie.

Paweł Dziuk – student I roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. P. Drobnika, dr P. Kroczka, ad. otrzymał III NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021 w Krakowie.

Adam Matykiewicz – student II roku studiów I st. w klasie dr R. Rachwała, ad. otrzymał I MIEJSCE na III Międzynarodowym Konkursie Opus 2021 (Kraków).

Xiaoyang Jin – student II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i mgr P. Maciejowskiego otrzymał I NAGRODĘ na EUROPE OPEN MUSIC COMPETITION European Association of Music Educators and Performers & Producer Agency MIR Production (Belgrad).

dr hab. Barbara Kaszuba, ad.– w wyniku konkursowych eliminacji  została zakwalifikowana do międzynarodowego programu Composer-in-Residencew Toronto, Canada.

KWIECIEŃ 2021


Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, dr hab. L. Bałabana zajął II MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła III MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021.

Maria Łacka – studentka III roku studiów I st. w klasie mgr M. Ankowiaka-Świątka zajęła I MIEJSCE na „Cinema Vocale” Edycja 2021 SZKOŁA MUZYCZNA CASIO.

Alicja Lhwark – studentka III roku studiów I st. w klasie dr hab. J. Żołnierczyka, prof. AMP zajęła I MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, dr hab. L. Bałabana otrzymał II MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition on-line.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, dr hab. L. Bałabana otrzymał III MIEJSCE na Sugree Charoensook International Music Competition on-line.

Maksymilian Skiba – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego, mgr P. Maciejowskiego otrzymał I MIEJSCE na 2nd Iscart Internationl Online Music Competition (Szwajcaria).

Maksymilian Skiba – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego, mgr P. Maciejowskiego otrzymał WYRÓŻNIENIE na IX Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie.

dr. Piotr Sołkowicz – otrzymał DYPLOM HONOROWY (za przygotowanie do konkursu studenta Grzegorza Słomiana) na I Nice International Music Competition (Nicea).

Grzegorz Słomian – student I roku studiów II st. w klasie dr. P. Sołkowicza, ad. otrzymał I MIEJSCE na I Nice International Music Competition (Nicea).

Filip Mikulski – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek otrzymał I NAGRODĘ na The Music of Eastern Europe (Londyn).

Filip Mikulski – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek otrzymał I NAGRODĘ oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ na Instrumental and Vocal Performance Contest Oradea (Rumunia).

MARZEC 2021


Antonina Busse – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. B. Mądrej-Bednarek, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na VI edycji Międzynarodowego Konkursu Enkor.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP została LAUREATKĄ IV Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st., Dominika Pacyna – studentka I roku studiów II st., Weronika Bagniewska – studentka III roku studiów I st. oraz Ignacy Krzemiński-Iwan – student III roku studiów I st.(opiekunowie zespołu: dr hab. K. Polonek, ad., dr hab. P. Szychowski, ad.) otrzymali I MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st., Dominika Pacyna – studentka I roku studiów II st., Weronika Bagniewska – studentka III roku studiów I st. oraz Ignacy Krzemiński-Iwan – student III roku studiów I st.(opiekunowie zespołu: dr hab. K. Polonek, ad., dr hab. P. Szychowski, ad.) otrzymali WYRÓŻNIENIE na IV Ogólnopolskim Konkursie w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. oraz Magdalena Turek – studentka II roku studiów II st.(opiekunowie zespołu: prof. dr hab. M. Baranowski, dr hab. E. Guzowska, prof. AMP) otrzymały I MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition.

Zespół wokalny MINIMUS – pod dyrekcją mgr S. Raczyńskiej, as. otrzymał NAGRODĘ GŁÓWNĄ GRAND PRIX na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.

Zespół wokalny MINIMUS – pod dyrekcją mgr S. Raczyńskiej, as. otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ (za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora) na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.

Filip Mikulski– student I roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek otrzymał I NAGRODĘ oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ na X International Music Competition Amigdala Viagrande (Włochy).

dr hab. Barbara Kaszuba  otrzymała NAGRODĘ za utwór na flet basowy solo w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Fifteen-Minutes-of-Fame: Lisa Cella, zorganizowany przez Vox Novus New York (premiera utworu –  University of Maryland, Baltimore, USA).

Jadwiga Korus – studentka I roku studiów II st. w klasie dra hab. Mikołaja Zgółki otrzymała WYRÓŻNIENIE w IV Ogólnopolskim Konkursie w ramach Festiwalu W BAROKOWYM STYLU (formuła on-line).

Kinga Brosławska-Zawadzka – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. Teresy Adamowicz-Kaszuby otrzymała I NAGRODĘ w Konkursie kompozytorskim Elsie M. Bennett Composition Competition for Aspiring Composers, zorganizowany online przez American Accordionists’ Association.

LUTY 2021


TRIO APEIRON w składzie dr Hanna Lizinkiewicz, adiunkt – fortepianmgr Piotr Kosarga, wykładowca – skrzypcemgr Jan Czaja doktorant – wiolonczela – otrzymało I NAGRODĘ na International Moscow Music Competition (Moskwa).

TRIO APEIRON w składzie dr Hanna Lizinkiewicz, adiunkt – fortepianmgr Piotr Kosarga, wykładowca – skrzypcemgr Jan Czaja doktorant – wiolonczela – otrzymało II NAGRODĘ na I International Online Instrumental Performance Competition (organizator Fundacja im. S. Liszewskiego), Łódź.

Piotr Marszał – student I roku studiów I st. w klasie oboju prof. dr hab. T. Gubańskiego i dr Ł. Krzemińskiego otrzymał III NAGRODĘ na VIII Liutauras Vėbra International Oboe Competition (Litwa).

STYCZEŃ 2021


Stanisław Majewski – student I roku studiów II st. w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak otrzymał II NAGRODĘ na konkursie „Franz Liszt Center Piano Competition”, który zakończył się 31 stycznia 2021 roku w La Nucia (Hiszpania).

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. AMP dr. hab. E. Guzowskiej otrzymała IV MIEJSCE w Rudolf Barshai International Strings Competition on-line.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów I st. w klasie prof. AMP dr. hab. E. Guzowskiej otrzymał II MIEJSCE w Rudolf Barshai International Strings Competition on-line.

Jaime Peñate Conde – słuchacz III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak został laureatem II NAGRODY na I International Competition of Performing Arts im. S. Prokofiewa w Moskwie.

Anna Utmańczyk – studentka III roku studiów I st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

dr hab. Anna Starzec-Makandasis – otrzymała DYPLOM UZNANIA dla pianisty towarzyszącego w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Aleksandra Ruciak – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ oraz III MIEJSCE w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Marianna Kalicka – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ oraz II MIEJSCE ex-aequo w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Aleksandra Ciapa – studentka II roku studiów I st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ oraz II MIEJSCE ex-aequo w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie kontrabasu jazzowego prof. dr hab. Z. Wrombla otrzymał I NAGRODĘ  na Konkursie kompozytorskim “Młody Generator 2020” organizowanym przez Fundację Generator Sztuki w Szczecinie.

GRUDZIEŃ 2020


Jakub Jóźwiak – student III roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. R. Grynia  otrzymał I NAGRODĘ na King’s Peak International Music Competition 2020.

Klaudia Krupa – studentka IV roku studiów I st. w klasie dr A. Kamińskiej-Rykowskiej otrzymała III MIEJSCE  na XIII Otwartym Konkursie Wokalnym Mikrofon dla każdego.

dr Ewa Fabiańska- Jelińska została FINALISTKĄ Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Prospettiva 2020-2021 – International Call for Scores (Włochy).

LISTOPAD 2020


Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie kontrabasu jazzowego prof. dr hab. Z. Wrombla otrzymał I NAGRODĘ  na Konkursie “Nowa Nadzieja Jazzu” w ramach XIII Novum Jazz Festival Łomża 2020.

Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st., oraz Weronika Grenda, studentka I roku studiów II st. (opiekunowie zespołu: prof. dr hab. M. Baranowski, dr M. Sitarz-Wawrzyniak, dr hab. E. Guzowska) zajęły I MIEJSCE w kategorii: ensembles na The International Myron Poliakin Violin Competition.

Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie kontrabasu jazzowego prof. dr hab. Z. Wrombla otrzymał WYRÓŻNIENIE na VII  Międzynarodowym Konkursie na Kompozycję Jazzową 2020.

Justyna Grudzień – studentka III roku studiów I st. w klasie skrzypiec dr hab. K. Gidaszewskiej otrzymała III NAGRODĘ na X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego.

PAŹDZIERNIK 2020


Wenru Yan – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. G. Flicińskiej-Panfil otrzymała II MIEJSCE na Bright China International Music Internet Competition.

TRIO APEIRON w składzie dr Hanna Lizinkiewicz, adiunkt – fortepianmgr Piotr Kosarga, wykładowca – skrzypcemgr Jan Czaja doktorant – wiolonczela – otrzymało GRAND PRIX na International Grand Music Competition Online (Director: Olga Ledneva), Moskwa.

Xiaoyang Jin – student II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i mgr P. Maciejowskiego otrzymał III MIEJSCE na 15TH Zhongsin International Music Competition.

Wiktoria Białostocka – studentka I roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dr hab. B. Bryły i dr hab. K. Gidaszewskiej otrzymała II NAGRODĘ na X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego.

Barbara Żołnierczyk – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dr hab. B. Bryły i mgr M. Suszyckiego otrzymała I NAGRODĘ na X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego.

WRZESIEŃ 2020


prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska otrzymała NAGRODĘ “Głosu Wielkopolskiego” w plebiscycie “Anioł Talentu” za wspieranie i edukowanie młodzieży.

Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st.w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała WYRÓŻNIENIE na XI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Skrzypków w Lublinie.

Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st.w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała III NAGRODĘ Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Barbara Słomian – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała II NAGRODĘ na 5th International Music Competition w Paryżu.

Barbara Słomian – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała II NAGRODĘ na Brussels International Music Competition

Julia Iwanciw-Gąsior – studentka I roku studiów II st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i as. J. Kreft otrzymała II NAGRODĘ ex aequo na Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Marta Grygier – studentka III roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i as. J. Kreft otrzymała II NAGRODĘ ex aequo na Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Agata Doszczak – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec dr M. Sitarz otrzymała II NAGRODĘ na 5th International Music Competition w Paryżu.

Weronika Bagniewska – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała WYRÓŻNIENIE na Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Joachim Rufael – absolwent klasy trąbki prof. dra hab. R. Grynia zajął I MIEJSCE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Damian Nowakowski – student III roku studiów I st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia zajął II MIEJSCE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Jakub Jóźwiak – student III roku studiów I st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia zajął III MIEJSCE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Paweł Grzelak – student I roku studiów II st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia otrzymał WYRÓŻNIENIE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

dr Maria Rutkowska otrzymała WYRÓŻNIENIE za akompaniament na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

mgr Renata Pabich otrzymała WYRÓŻNIENIE za akompaniament na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska otrzymała NAGRODĘ Prezydenta Miasta Konina za pracę i wkład w rozwój konińskiej kultury oraz promocję miasta; 18 IX 2020, Konin.

Weronika Grenda – studentka I roku studiów II st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła I MIEJSCE na BachSOLOcompetition; online, 7-17 IX 2020.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zdobył GRAND PRIX BachSOLOcompetition; online, 7-17 IX 2020.

Justyna Robak – studentka II roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła II MIEJSCE na BachSOLOcompetition; online, 7-17 IX 2020.

Barbara Żołnierczyk – studentka I roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. B. Bryły i dr hab. K. Gidaszewskiej otrzymała  I NAGRODĘ na XI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków w Lublinie; 6-12 IX 2020, Lublin.

SIERPIEŃ 2020


Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak został laureatem III NAGRODY na V ODIN International Music Online Competition 2020, organizowanym przez European Academic Artists Association; sierpień 2020.

Justyna Robak – studentka I roku studiów II st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła I MIEJSCE w kategorii A na Międzynarodowym Konkursie MingClassics International Online Competition Viola, 31 VII-14 VIII 2020.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała II NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim “The Diversity Initiative Call for Scores”, Austin, Texas, USA; sierpień 2020.

Xiaoyang Jin – student II roku studiów II st. w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. W. Maciejowskiego otrzymał I NAGRODĘ na 2020 Prokofiev International Music Competition; sierpień 2020. 

LIPIEC 2020


Barbara Perzyńska – absolwentka studiów I stopnia w klasie fortepianu dra hab. P. Szychowskiego zdobyła III NAGRODĘ na konkursie MusicAlive 1st International Piano Competition; lipiec 2020.

MAJ 2020


dr hab. Mikołaj Zgółka otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki w ramach programu “Kultura w Sieci” na przygotowanie, nagranie telewizyjne i publikację cyklu wykładów z zakresu retoryki muzycznej; maj 2020.

Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak został laureatem III NAGRODY na International Music Competition w Quebec (Kanada); maj 2020.

Małgorzata Rusak – studentka II roku studiów magisterskich w klasie fortepianu prof. dra hab. B. Nowickiego została laureatką II NAGRODY na International Internet Music Competition w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina); maj 2020.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała MEDAL MŁODEJ SZTUKI przyznawany przez „Głos Wielkopolski” w kategoria: muzyka klasyczna; maj 2020.

Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak, został laureatem I Nagrody w grupie G na III International Music Competition „Music Prospect” w Moskwie; maj 2020.

MARZEC 2020


Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st., oraz Weronika Grenda, studentka I roku studiów II st. (opiekunowie zespołu: dr hab. E. Guzowska, dr hab. M. Sikorski, mgr M. Suszycki) zajęły II MIEJSCE w kategorii: Junior Chamber Music na ON STAGE International Classical Music Competition 2020.

LUTY 2020


Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak zdobył I NAGRODĘ w kategorii Senior na odbywającym się online International Music Competition Brussel.

Oskar Strukiel-Piotrowski – student II roku studiów II st. z klasy gitary prof. AMP dra hab.Ł. Kuropaczewskiego zajął II MIEJSCE w kategorii: druga grupa na XX Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza; 22-27 II 2020, Krynica Zdrój.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała STYPENDIUM „MŁODA POLSKA” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; luty 2020.

STYCZEŃ 2020


Jan Lipiński – student II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. AMP dr hab. H. Stalmierskiej otrzymal SILVER MEDAL WINNER w kategorii: skrzypce barokowe na Malta International Baroque Instruments Competition; styczeń 2020, Malta.

Marianna Kalicka – studentka III roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dra hab. Marcina Murawskiego zdobyła 3 NAGRODĘ w kategorii licencjat na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Antonina Kucharska – studentka III roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dra hab. Marcina Murawskiego zdobyła I WYRÓŻNIENIE w kategorii licencjat na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Aleksandra Ciapa – studentka I roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dra hab. Marcina Murawskiego zdobyła II WYRÓŻNIENIE w kategorii licencjat na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Dr hab. Anna Starzec-Makandasis otrzymała DYPLOM dla wyróżniającego się pianisty na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Nikodem Kluczyński, student II roku studiów I st., Antonina Kocińska, studentka II roku studiów I st., Michał Rab, student II roku studiów I st., Tomasz Rassek, student I roku studiów I st., Kajetan Pilarski, student III roku studiów I st., Wojciech Braszak, student II roku studiów II st. (opiekun zespołu: dr M. Kociński, ad.) otrzymali NAGRODĘ dla najlepszego akademickiego zespołu jazzowego na IV European Festival of Music Academies; 4-6 I 2020, Warszawa.

GRUDZIEŃ 2019


Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego, prof. AMP otrzymał nagrodę główną – GRAND PRIX, ZŁOTY DYPLOM w kategorii: chóry akademickie oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu chóralnego Józefa Świdra – Pater noster na V Międzynarodowym Festiwalu im. Józefa Świdra w Cieszynie; 7 XII 2019 Cieszyn.

Andrzej Grygier – student III roku studiów I st. w klasie gitary klasycznej dra hab. Ł. Kuropaczewskiego, ad. otrzymał II NAGRODĘ (I nie przyznano), NAGRODĘ za najlepsze wykonanie koncertu Joaquina Rodrigo z orkiestrą, NAGRODĘ MŁODEGO JURY oraz NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI na Klagenfurt International Guitar Festival and Competition; 2-6 XII 2019, Klagenfurt (Austria).

LISTOPAD 2019


Katarzyna Janus – studentka II roku studiów I st. w klasie saksofonu dr M. Jakubskiej-Szymiec ad. otrzymała SREBRNY MEDAL w kategorii: G na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis”, 15 XI 2019, Białystok.

Robert Kaźmierczak – student III roku studiów I st. w klasie fletu dr E. Mizerskiej, ad. otrzymał SREBRNY MEDAL w kategorii: H na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis”, 15 XI 2019, Białystok.

PAŹDZIERNIK 2019


Jan Lipiński – student II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. AMP dr hab. H. Stalmierskiej otrzymał I NAGRODĘ oraz WYRÓŻNIENIE za najwyżej ocenione walory brzmieniowe na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Jan Lipiński – student II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. AMP dr hab. H. Stalmierskiej otrzymał §  MEDAL Związku Polskich Artystów za najwyżej ocenione walory lutnicze na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Marta Mikołajczyk – studentka II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. A. Łapy i mgra J. Mazurka otrzymała WYRÓŻNIENIE kategorii: uczniowie i studenci na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Urszula Katarzyna Urbaniec – studentka II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. A. Łapy i mgra J. Mazurka otrzymała WYRÓŻNIENIE kategorii: open na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Paweł Kubacka – student III roku studiów I st. w klasie lutnictwa mgra J. Mazurka otrzymał II NAGRODĘ w kategorii: uczniowie i studenci na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Filip Lewandowski – student IV roku studiów I st. w klasie śpiewu solowego prof. dra hab. A. Ogórkiewicza otrzymał WYRÓŻNIENIE oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ na VI Ogólnopolskim  Konkursie Wokalnym w Drezdenku; 19 X 2019, Drezdenko.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. została FINALISTKĄ Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego KALEIDOSCOPE 2019 Call for Scores za utwór Offenbarungen und Eingebungen na orkiestrę smyczkową, organizator: Kaleidoscope Chamber Orchestra, Los Angeles, USA (2200 aplikacji do konkursu z 90 krajów).

dr Michał Janocha, instr. – utwór Spatial counterpoint został wybrany w drodze konkursu do wykonania podczas Międzynarodowego Festiwalu CAFe Budapest Contemporary Arts Festival 2019 w Budapeszcie w ramach projektu “Goldberg²”.

Maria Łacka – studentka II roku studiów I st. w klasie śpiewu musicalowego mgr E. Krzemień zajęła III MIEJSCE w  kategorii: E powyżej 18 lat na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Eleni; 11-13 X 2019, Bielawa.

Andrzej Grygier – student III roku studiów I st. w klasie gitary klasycznej dra hab. Ł. Kuropaczewskiego, ad. otrzymał II NAGRODĘ na Lions European Music Competition; 4-6 X 2019, Tallinn (Estonia).


 

MAJ – WRZESIEŃ 2019

PAŹDZIERNIK 2018 – KWIECIEŃ 2019

STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2018

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2017

CZERWIEC – WRZESIEŃ 2017

KWIECIEŃ – MAJ 2017

STYCZEŃ – MARZEC 2017

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2016

LIPIEC – PAŹDZIERNIK 2016

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2016

GRUDZIEŃ 2015-MARZEC 2016

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2015

CZERWIEC-WRZESIEŃ 2015

KWIECIEŃ-MAJ 2015

STYCZEŃ-MARZEC 2015

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

CZERWIEC-SIERPIEŃ 2014

KWIECIEŃ-MAJ 2014

STYCZEŃ-MARZEC 2014

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013