Nasze sukcesy

LISTOPAD


Mateusz Ługowski – student IV roku studiów I st. w klasie dra Jaromira Trafankowskiego, ad. zdobył Grand Prix na INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS „SAKURA BLOSSOM” w Japonii.

PAŹDZIERNIK 2021


Dr Ewa Fabiańska-Jelińska, dr Iwona Fokt oraz dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik wybór projektu pt. Kontynuacja prac przygotowawczych do wydania katalogu twórczości Andrzeja Koszewskiego oraz stworzenie drugiej części katalogu (lata 1970-2010) w programie Białe Plamy – muzyka i taniec, edycja 2021-2022. W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Weronika Grozdew-Kołacińska, Polskie Forum Choreologiczne – Urszula Loba-Wilgocka i przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk-Podhajska.
Organizator: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Maksymilian Skiba student II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i dra P. Maciejowskiego, zajął III miejsce na konkursie Der Mozart-Preis 2021 der Absalomstiftung w Hamburgu.

Maksymilian Skiba student II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i dra P. Maciejowskiego, otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie pieśni polskiej w kategorii głos męski na VII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku.

Chór Kameralny „Armia Św. Jerzego” z Poznania pod dyrekcją Damiana Skoczypca otrzymał „Srebrne Pasmo” oraz nagrodę Burmistrza Miasta Chełmna Artura Mikiewicza na XIII Ogólnopolskim Turnieju Chórów O Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni.

Laura Wąsek studentka IV roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil oraz Małgorzaty Woltmann-Żebrowskiej, prof. AMP, otrzymała wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w 100. rocznicę śmierci Władysława Żeleńskiego w Krakowie, w kategorii: grupa II.

Mgr Miłosz Lewandowski – otrzymał dyplom uznania na wyróżniającą się partię fortepianu na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w 100. rocznicę śmierci Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

Michał Kubica – student II roku studiów I st. w klasie dr hab. E.Guzowskiej, prof. AMP i prof. dr. hab. L. Bałabana zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Bach Solo Competition, w kategorii: student.

Jan Cieszyński – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, zajął I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Bach Solo Competition, w kategorii: uczeń.

Aleksandra Borowik – studentka III roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, zajęła II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Bach Solo Competition, w kategorii: student.

Laura Wąsek studentka IV roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. Grażyny Flicińskiej-Panfil otrzymała I nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Wokalnym BEL CANTO w Ueckermünde, Niemcy (1st International BEL CANTO Singing Competition, Ueckermünde/Germany).

WRZESIEŃ 2021


Karolina Karczewska studentka fletu prof. dr hab. Ewy Murawskiej zajęła II miejsce na International Moscow Music Online-Competition.

Magdalena Turek studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. M. Baranowskiego oraz dr M. Sitarz-Wawrzyniak, as. otrzymała III nagrodę ex aequo na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego   w Lublinie.

Mateusz Ługowski – student III roku studiów I st. w klasie dra Jaromira Trafankowskiego otrzymał I nagrodę na MAP International Music Competition w Los Angeles.

Mateusz Ługowski – student III roku studiów I st. w klasie dra Jaromira Trafankowskiego otrzymał I nagrodę na 4 Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Moskwie (The 4th International Moscow Music Competition).

Joanna Słowińska – absolwentka studiów I st. w klasie prof. AMP dr hab. Barbary Mądrej-Bednarek i Aniela Madera – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. AMP dr hab. Joanny Marcinkowskiej otrzymały I nagrodę w kategorii: muzyka kameralna – duety na The MAP International Music Competition w Los Angeles, USA.

Kameralny Chór Capella Musicae Antiquae Orientalis z Poznania pod dyr. prof. Leona Zaborowskiego zajął III miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich na 40. Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2021”.

Dominik Kaczmarek student II roku studiów II st. (student 4 sem. (BA) UdK Berlin w klasie prof. Wolfganga Seifena) w klasie prof. dra hab. Sławomira Kamińskiego otrzymał WYRÓŻNIENIE na II Ogólnopolskim Konkursie Improwizacji Organowej dla uczniów szkół średnich i studentów w ramach 35. Legnickiego Conversatorium Organowego. Wydarzeniu patronuje Wydział Muzyki Kościelnej UMFC; 14 IX 2021, Legnica.

Maksymilian Skiba student I roku studiów II st. w klasie prof. dra hab. W. Maciejowskiego, mgra P. Maciejowskiego został FINALISTĄ oraz otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ na XIX Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu; 4 IX 2021, Nowy Sącz.

SIERPIEŃ 2021


Weronika Prościńska absolwentka studiów I st. w klasie prof. dra hab. W. Maciejowskiego i mgra P. Maciejowskiego otrzymała II NAGRODĘ na MEDICI Music International Competition; konkurs online; 15 VIII 2021.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej, prof. dr hab. L. Bałabana zajął I MIEJSCE na Kings Peack Competition; 14 VIII 2021.

LIPIEC 2021


Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie dr hab. Z. Wrombla, prof. AMP otrzymał II NAGRODĘ na VII Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Sinfonietta per Sinfonietta za utwór Sinfonietta per Sinfonietta. Bridge over the Styx.

CZERWIEC 2021


Robert Kaźmierczak z klasy fletu prof. dr hab. Ewy Murawskiej zdobył I miejsce na Concours International de Jeunes Musiciens de Talent “Nouvelles Etoile” w Paryżu.

Robert Kaźmierczak z klasy fletu prof. dr hab. Ewy Murawskiej zdobył  III miejsce na The North International Music Competition (on-line).

Mateusz Skrzypacz – student II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP oraz dr hab. I. Mrozek, ad. zajął II MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Justyna Robak– studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP oraz dr hab. L. Bałalana, ad. zajął II MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajął I MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Aleksandra Borowik – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Maria Woźniak – studentka III roku studiów I st. w klasie dr hab. L. Bałabana, ad. zajęła III MIEJSCE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Anna Kubiak – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. L. Bałabana, ad. otrzymała WYRÓŻNIENIE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Zuzanna Hoppe – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. L. Bałabana, ad. otrzymała WYRÓŻNIENIE na IV Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Andrzej Grygier – student I roku studiów II st. w klasie dr hab. Ł. Kuropaczewskiego, prof. AMP otrzymał I MIEJSCE oraz GRAND PRIX na BALTIC GUITAR DAYS w Szczecinie.

Justyna Robak – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP oraz dr hab. L. Bałabana, ad. otrzymał II MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP otrzymał I MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Aleksandra Borowik – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP otrzymała II MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Mateusz Skrzypacz – student II roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP oraz dr hab. I. Mrozek, ad. otrzymał II MIEJSCE na IV Międzynarodowym Konkursie Altówkowym on-line w Bydgoszczy.

Mateusz Ługowski – student III roku studiów I st. w klasie dr J. Trafankowskiego, ad. otrzymał I MIEJSCE na 1st International Competition ArtSong Opus 2021.

Antonina Busse – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. B. Mądrej-Bednarek, prof. AMP otrzymała I MIEJSCE  na 5 edycji Konkursu „Rising Talents of Europe”.

Maksymilian Skiba – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i mgr P. Maciejowskiego otrzymał III MIEJSCE na International Moscow Music Competition wersja konkursu online.

MAJ 2021


Nikodem Wojciechowski – słuchacz I roku Szkoły Doktorskiej w klasie fortepianu  prof. zw. dr hab. Alicji Kledzik otrzymał I NAGRODĘ w na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021 (Kraków).

Julia Wizjan – słuchaczka III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak oraz dr Mateusz Wizjan otrzymali I NAGRODĘ w kategorii duetów fortepianowych na I International Viennese Spring Musik Competition (Wiedeń).

Zuzanna Remiorz – studentka II roku II st. w klasie skrzypiec prof. dr hab. Marcina Baranowskiego oraz Julia Wizjan – słuchaczka III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak Otrzymały II NAGRODĘ w kategorii zespołów kameralnych na I International Viennese Spring Musik Competition (Wiedeń).

Agata Sułkowska – studentka II roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek, ad. i dr hab. T. Lisieckiego, ad.  otrzymała II NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Laszlo Spezzaferri w Weronie we Włoszech.

Mateusz Ługowski – student III roku studiów I st. w klasie dr J. Trafankowskiego, ad. otrzymał GRAND PRIX na Victoria International Vocal and Choral Festival-Competition (Kijów).

dr Hanna Lizinkiewicz – otrzymała WYRÓŻNIENIE za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020 w konkursie Powiatu Poznańskiego.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska – laureatka Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego New Music on the Bayou –  International Call for Score, Luizjana, USA (maj 2021).

Jaime Peñate Conde – słuchacz III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak otrzymał II Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021 w Krakowie

Trio Smile – w składzie: Aldona Pytel – klarnet, Natalia Haręża –altówka, Małgorzata Rusak – fortepian, przygotowanie: dr P. Kroczek, ad. otrzymało WYRÓŻNIENIE na Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2021 w Krakowie.

Aldona Pytel – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. P. Drobnika, dr P. Kroczka, ad.  otrzymała WYRÓŻNIENIE na Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2021 w Krakowie.

Maria Łacka – studentka III roku studiów I st. w klasie mgr M. Ankowiaka-Świątka zajęła II MIEJSCE na III Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej FIRAleja Gwiazd.

Jakub Jóźwiak – student III roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. R. Grynia  otrzymał III NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021 w Krakowie.

Paweł Dziuk – student I roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. P. Drobnika, dr P. Kroczka, ad. otrzymał III NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021 w Krakowie.

Adam Matykiewicz – student II roku studiów I st. w klasie dr R. Rachwała, ad. otrzymał I MIEJSCE na III Międzynarodowym Konkursie Opus 2021 (Kraków).

Xiaoyang Jin – student II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i mgr P. Maciejowskiego otrzymał I NAGRODĘ na EUROPE OPEN MUSIC COMPETITION European Association of Music Educators and Performers & Producer Agency MIR Production (Belgrad).

dr hab. Barbara Kaszuba, ad.– w wyniku konkursowych eliminacji  została zakwalifikowana do międzynarodowego programu Composer-in-Residencew Toronto, Canada.

KWIECIEŃ 2021


Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, dr hab. L. Bałabana zajął II MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP zajęła III MIEJSCE na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021.

Maria Łacka – studentka III roku studiów I st. w klasie mgr M. Ankowiaka-Świątka zajęła I MIEJSCE na „Cinema Vocale” Edycja 2021 SZKOŁA MUZYCZNA CASIO.

Alicja Lhwark – studentka III roku studiów I st. w klasie dr hab. J. Żołnierczyka, prof. AMP zajęła I MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, dr hab. L. Bałabana otrzymał II MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition on-line.

Michał Kubica – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP, dr hab. L. Bałabana otrzymał III MIEJSCE na Sugree Charoensook International Music Competition on-line.

Maksymilian Skiba – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego, mgr P. Maciejowskiego otrzymał I MIEJSCE na 2nd Iscart Internationl Online Music Competition (Szwajcaria).

Maksymilian Skiba – student I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego, mgr P. Maciejowskiego otrzymał WYRÓŻNIENIE na IX Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie.

dr. Piotr Sołkowicz – otrzymał DYPLOM HONOROWY (za przygotowanie do konkursu studenta Grzegorza Słomiana) na I Nice International Music Competition (Nicea).

Grzegorz Słomian – student I roku studiów II st. w klasie dr. P. Sołkowicza, ad. otrzymał I MIEJSCE na I Nice International Music Competition (Nicea).

Filip Mikulski – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek otrzymał I NAGRODĘ na The Music of Eastern Europe (Londyn).

Filip Mikulski – student I roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek otrzymał I NAGRODĘ oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ na Instrumental and Vocal Performance Contest Oradea (Rumunia).

MARZEC 2021


Antonina Busse – studentka I roku studiów I st. w klasie dr hab. B. Mądrej-Bednarek, prof. AMP zajęła II MIEJSCE na VI edycji Międzynarodowego Konkursu Enkor.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie dr hab. E. Guzowskiej, prof. AMP została LAUREATKĄ IV Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st., Dominika Pacyna – studentka I roku studiów II st., Weronika Bagniewska – studentka III roku studiów I st. oraz Ignacy Krzemiński-Iwan – student III roku studiów I st.(opiekunowie zespołu: dr hab. K. Polonek, ad., dr hab. P. Szychowski, ad.) otrzymali I MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st., Dominika Pacyna – studentka I roku studiów II st., Weronika Bagniewska – studentka III roku studiów I st. oraz Ignacy Krzemiński-Iwan – student III roku studiów I st.(opiekunowie zespołu: dr hab. K. Polonek, ad., dr hab. P. Szychowski, ad.) otrzymali WYRÓŻNIENIE na IV Ogólnopolskim Konkursie w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. oraz Magdalena Turek – studentka II roku studiów II st.(opiekunowie zespołu: prof. dr hab. M. Baranowski, dr hab. E. Guzowska, prof. AMP) otrzymały I MIEJSCE na King’s Peak International Music Competition.

Zespół wokalny MINIMUS – pod dyrekcją mgr S. Raczyńskiej, as. otrzymał NAGRODĘ GŁÓWNĄ GRAND PRIX na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.

Zespół wokalny MINIMUS – pod dyrekcją mgr S. Raczyńskiej, as. otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ (za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora) na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.

Filip Mikulski– student I roku studiów I st. w klasie dr hab. K. Polonek otrzymał I NAGRODĘ oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ na X International Music Competition Amigdala Viagrande (Włochy).

dr hab. Barbara Kaszuba – otrzymała NAGRODĘ za utwór na flet basowy solo w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Fifteen-Minutes-of-Fame: Lisa Cella, zorganizowany przez Vox Novus New York (premiera utworu –  University of Maryland, Baltimore, USA).

Jadwiga Korus – studentka I roku studiów II st. w klasie dra hab. Mikołaja Zgółki otrzymała WYRÓŻNIENIE w IV Ogólnopolskim Konkursie w ramach Festiwalu W BAROKOWYM STYLU (formuła on-line).

Kinga Brosławska-Zawadzka – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. Teresy Adamowicz-Kaszuby otrzymała I NAGRODĘ w Konkursie kompozytorskim Elsie M. Bennett Composition Competition for Aspiring Composers, zorganizowany online przez American Accordionists’ Association.

LUTY 2021


TRIO APEIRON w składzie dr Hanna Lizinkiewicz, adiunkt – fortepianmgr Piotr Kosarga, wykładowca – skrzypcemgr Jan Czaja doktorant – wiolonczela – otrzymało I NAGRODĘ na International Moscow Music Competition (Moskwa).

TRIO APEIRON w składzie dr Hanna Lizinkiewicz, adiunkt – fortepianmgr Piotr Kosarga, wykładowca – skrzypcemgr Jan Czaja doktorant – wiolonczela – otrzymało II NAGRODĘ na I International Online Instrumental Performance Competition (organizator Fundacja im. S. Liszewskiego), Łódź.

Piotr Marszał – student I roku studiów I st. w klasie oboju prof. dr hab. T. Gubańskiego i dr Ł. Krzemińskiego otrzymał III NAGRODĘ na VIII Liutauras Vėbra International Oboe Competition (Litwa).

STYCZEŃ 2021


Stanisław Majewski – student I roku studiów II st. w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak otrzymał II NAGRODĘ na konkursie „Franz Liszt Center Piano Competition”, który zakończył się 31 stycznia 2021 roku w La Nucia (Hiszpania).

Weronika Grenda – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. AMP dr. hab. E. Guzowskiej otrzymała IV MIEJSCE w Rudolf Barshai International Strings Competition on-line.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów I st. w klasie prof. AMP dr. hab. E. Guzowskiej otrzymał II MIEJSCE w Rudolf Barshai International Strings Competition on-line.

Jaime Peñate Conde – słuchacz III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak został laureatem II NAGRODY na I International Competition of Performing Arts im. S. Prokofiewa w Moskwie.

Anna Utmańczyk – studentka III roku studiów I st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

dr hab. Anna Starzec-Makandasis – otrzymała DYPLOM UZNANIA dla pianisty towarzyszącego w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Aleksandra Ruciak – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ oraz III MIEJSCE w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Marianna Kalicka – studentka I roku studiów II st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ oraz II MIEJSCE ex-aequo w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Aleksandra Ciapa – studentka II roku studiów I st. w klasie prof. dr. hab. M. Murawskiego otrzymała NAGRODĘ SPECJALNĄ oraz II MIEJSCE ex-aequo w 3 Ogólnopolskich Przesłuchaniach Altówkowych (wersja online) 2021.

Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie kontrabasu jazzowego prof. dr hab. Z. Wrombla otrzymał I NAGRODĘ  na Konkursie kompozytorskim „Młody Generator 2020” organizowanym przez Fundację Generator Sztuki w Szczecinie.

GRUDZIEŃ 2020


Robert Kaźmierczak – z klasy fletu prof. dr hab. Ewy Murawskiej zdobył II miejsce na International Moscow Music Online-Competition.

Jakub Jóźwiak – student III roku studiów I st. w klasie prof. dr hab. R. Grynia  otrzymał I NAGRODĘ na King’s Peak International Music Competition 2020.

Klaudia Krupa – studentka IV roku studiów I st. w klasie dr A. Kamińskiej-Rykowskiej otrzymała III MIEJSCE  na XIII Otwartym Konkursie Wokalnym Mikrofon dla każdego.

dr Ewa Fabiańska- Jelińska została FINALISTKĄ Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Prospettiva 2020-2021 – International Call for Scores (Włochy).

LISTOPAD 2020


Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie kontrabasu jazzowego prof. dr hab. Z. Wrombla otrzymał I NAGRODĘ  na Konkursie „Nowa Nadzieja Jazzu” w ramach XIII Novum Jazz Festival Łomża 2020.

Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st., oraz Weronika Grenda, studentka I roku studiów II st. (opiekunowie zespołu: prof. dr hab. M. Baranowski, dr M. Sitarz-Wawrzyniak, dr hab. E. Guzowska) zajęły I MIEJSCE w kategorii: ensembles na The International Myron Poliakin Violin Competition.

Nikodem Kluczyński – student III roku studiów I st. w klasie kontrabasu jazzowego prof. dr hab. Z. Wrombla otrzymał WYRÓŻNIENIE na VII  Międzynarodowym Konkursie na Kompozycję Jazzową 2020.

Justyna Grudzień – studentka III roku studiów I st. w klasie skrzypiec dr hab. K. Gidaszewskiej otrzymała III NAGRODĘ na X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego.

PAŹDZIERNIK 2020


Wenru Yan – studentka II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. G. Flicińskiej-Panfil otrzymała II MIEJSCE na Bright China International Music Internet Competition.

TRIO APEIRON w składzie dr Hanna Lizinkiewicz, adiunkt – fortepianmgr Piotr Kosarga, wykładowca – skrzypcemgr Jan Czaja doktorant – wiolonczela – otrzymało GRAND PRIX na International Grand Music Competition Online (Director: Olga Ledneva), Moskwa.

Xiaoyang Jin – student II roku studiów II st. w klasie prof. dr hab. W. Maciejowskiego i mgr P. Maciejowskiego otrzymał III MIEJSCE na 15TH Zhongsin International Music Competition.

Wiktoria Białostocka – studentka I roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dr hab. B. Bryły i dr hab. K. Gidaszewskiej otrzymała II NAGRODĘ na X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego.

Barbara Żołnierczyk – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dr hab. B. Bryły i mgr M. Suszyckiego otrzymała I NAGRODĘ na X Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego.

WRZESIEŃ 2020


prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska otrzymała NAGRODĘ „Głosu Wielkopolskiego” w plebiscycie „Anioł Talentu” za wspieranie i edukowanie młodzieży.

Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st.w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała WYRÓŻNIENIE na XI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Skrzypków w Lublinie.

Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st.w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała III NAGRODĘ Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Barbara Słomian – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała II NAGRODĘ na 5th International Music Competition w Paryżu.

Barbara Słomian – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała II NAGRODĘ na Brussels International Music Competition

Julia Iwanciw-Gąsior – studentka I roku studiów II st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i as. J. Kreft otrzymała II NAGRODĘ ex aequo na Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Marta Grygier – studentka III roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i as. J. Kreft otrzymała II NAGRODĘ ex aequo na Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Agata Doszczak – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec dr M. Sitarz otrzymała II NAGRODĘ na 5th International Music Competition w Paryżu.

Weronika Bagniewska – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego i dr M. Sitarz otrzymała WYRÓŻNIENIE na Ogólnopolskim Konkursie Bach solo Competition.

Joachim Rufael – absolwent klasy trąbki prof. dra hab. R. Grynia zajął I MIEJSCE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Damian Nowakowski – student III roku studiów I st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia zajął II MIEJSCE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Jakub Jóźwiak – student III roku studiów I st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia zajął III MIEJSCE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Paweł Grzelak – student I roku studiów II st. w klasie trąbki prof. dra hab. R. Grynia otrzymał WYRÓŻNIENIE na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

dr Maria Rutkowska otrzymała WYRÓŻNIENIE za akompaniament na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

mgr Renata Pabich otrzymała WYRÓŻNIENIE za akompaniament na IX Ogólnopolskim Konkursie Trębaczy w Kaliszu; 18-20 IX 2020, Kalisz.

Prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska otrzymała NAGRODĘ Prezydenta Miasta Konina za pracę i wkład w rozwój konińskiej kultury oraz promocję miasta; 18 IX 2020, Konin.

Weronika Grenda – studentka I roku studiów II st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła I MIEJSCE na BachSOLOcompetition; online, 7-17 IX 2020.

Paweł Drozdowski – student I roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zdobył GRAND PRIX BachSOLOcompetition; online, 7-17 IX 2020.

Justyna Robak – studentka II roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła II MIEJSCE na BachSOLOcompetition; online, 7-17 IX 2020.

Barbara Żołnierczyk – studentka I roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. B. Bryły i dr hab. K. Gidaszewskiej otrzymała  I NAGRODĘ na XI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków w Lublinie; 6-12 IX 2020, Lublin.

SIERPIEŃ 2020


Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak został laureatem III NAGRODY na V ODIN International Music Online Competition 2020, organizowanym przez European Academic Artists Association; sierpień 2020.

Justyna Robak – studentka I roku studiów II st. w klasie altówki prof. AMP dr hab. E. Guzowskiej zajęła I MIEJSCE w kategorii A na Międzynarodowym Konkursie MingClassics International Online Competition Viola, 31 VII-14 VIII 2020.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała II NAGRODĘ na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „The Diversity Initiative Call for Scores”, Austin, Texas, USA; sierpień 2020.

Xiaoyang Jin – student II roku studiów II st. w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. W. Maciejowskiego otrzymał I NAGRODĘ na 2020 Prokofiev International Music Competition; sierpień 2020.

LIPIEC 2020


Barbara Perzyńska – absolwentka studiów I stopnia w klasie fortepianu dra hab. P. Szychowskiego zdobyła III NAGRODĘ na konkursie MusicAlive 1st International Piano Competition; lipiec 2020.

MAJ 2020


dr hab. Mikołaj Zgółka otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki w ramach programu „Kultura w Sieci” na przygotowanie, nagranie telewizyjne i publikację cyklu wykładów z zakresu retoryki muzycznej; maj 2020.

Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak został laureatem III NAGRODY na International Music Competition w Quebec (Kanada); maj 2020.

Małgorzata Rusak – studentka II roku studiów magisterskich w klasie fortepianu prof. dra hab. B. Nowickiego została laureatką II NAGRODY na International Internet Music Competition w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina); maj 2020.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała MEDAL MŁODEJ SZTUKI przyznawany przez „Głos Wielkopolski” w kategoria: muzyka klasyczna; maj 2020.

Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak, został laureatem I Nagrody w grupie G na III International Music Competition „Music Prospect” w Moskwie; maj 2020.

MARZEC 2020


Magdalena Turek – studentka III roku studiów I st., oraz Weronika Grenda, studentka I roku studiów II st. (opiekunowie zespołu: dr hab. E. Guzowska, dr hab. M. Sikorski, mgr M. Suszycki) zajęły II MIEJSCE w kategorii: Junior Chamber Music na ON STAGE International Classical Music Competition 2020.

LUTY 2020


Jaime Peñate Conde – słuchacz II roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. A. Organiszczak zdobył I NAGRODĘ w kategorii Senior na odbywającym się online International Music Competition Brussel.

Oskar Strukiel-Piotrowski – student II roku studiów II st. z klasy gitary prof. AMP dra hab.Ł. Kuropaczewskiego zajął II MIEJSCE w kategorii: druga grupa na XX Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza; 22-27 II 2020, Krynica Zdrój.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała STYPENDIUM „MŁODA POLSKA” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; luty 2020.

STYCZEŃ 2020


Jan Lipiński – student II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. AMP dr hab. H. Stalmierskiej otrzymal SILVER MEDAL WINNER w kategorii: skrzypce barokowe na Malta International Baroque Instruments Competition; styczeń 2020, Malta.

Marianna Kalicka – studentka III roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dra hab. Marcina Murawskiego zdobyła 3 NAGRODĘ w kategorii licencjat na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Antonina Kucharska – studentka III roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dra hab. Marcina Murawskiego zdobyła I WYRÓŻNIENIE w kategorii licencjat na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Aleksandra Ciapa – studentka I roku studiów I st. w klasie altówki prof. AMP dra hab. Marcina Murawskiego zdobyła II WYRÓŻNIENIE w kategorii licencjat na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Dr hab. Anna Starzec-Makandasis otrzymała DYPLOM dla wyróżniającego się pianisty na 3. Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym; 10-12 stycznia 2020, Poznań.

Nikodem Kluczyński, student II roku studiów I st., Antonina Kocińska, studentka II roku studiów I st., Michał Rab, student II roku studiów I st., Tomasz Rassek, student I roku studiów I st., Kajetan Pilarski, student III roku studiów I st., Wojciech Braszak, student II roku studiów II st. (opiekun zespołu: dr M. Kociński, ad.) otrzymali NAGRODĘ dla najlepszego akademickiego zespołu jazzowego na IV European Festival of Music Academies; 4-6 I 2020, Warszawa.

GRUDZIEŃ 2019


Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego, prof. AMPotrzymał nagrodę główną – GRAND PRIX, ZŁOTY DYPLOM w kategorii: chóry akademickie oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu chóralnego Józefa Świdra – Pater noster na V Międzynarodowym Festiwalu im. Józefa Świdra w Cieszynie; 7 XII 2019 Cieszyn.

Andrzej Grygier – student III roku studiów I st. w klasie gitary klasycznej dra hab. Ł. Kuropaczewskiego, ad. otrzymał II NAGRODĘ (I nie przyznano), NAGRODĘ za najlepsze wykonanie koncertu Joaquina Rodrigo z orkiestrą, NAGRODĘ MŁODEGO JURY oraz NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI na Klagenfurt International Guitar Festival and Competition; 2-6 XII 2019, Klagenfurt (Austria).

LISTOPAD 2019


Katarzyna Janus – studentka II roku studiów I st. w klasie saksofonu dr M. Jakubskiej-Szymiec ad. otrzymała SREBRNY MEDAL w kategorii: G na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis”, 15 XI 2019, Białystok.

Robert Kaźmierczak – student III roku studiów I st. w klasie fletu dr E. Mizerskiej, ad. otrzymał SREBRNY MEDAL w kategorii: H na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis”, 15 XI 2019, Białystok.

PAŹDZIERNIK 2019


Jan Lipiński – student II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. AMP dr hab. H. Stalmierskiej otrzymał I NAGRODĘ oraz WYRÓŻNIENIE za najwyżej ocenione walory brzmieniowe na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Jan Lipiński – student II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. AMP dr hab. H. Stalmierskiej otrzymał §  MEDAL Związku Polskich Artystów za najwyżej ocenione walory lutnicze na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Marta Mikołajczyk – studentka II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. A. Łapy i mgra J. Mazurka otrzymała WYRÓŻNIENIE kategorii: uczniowie i studenci na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Urszula Katarzyna Urbaniec – studentka II roku studiów II st. w klasie lutnictwa prof. A. Łapy i mgra J. Mazurka otrzymała WYRÓŻNIENIE kategorii: open na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Paweł Kubacka – student III roku studiów I st. w klasie lutnictwa mgra J. Mazurka otrzymał II NAGRODĘ w kategorii: uczniowie i studenci na VI Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu; 23-26 X 2019, Poznań.

Filip Lewandowski – student IV roku studiów I st. w klasie śpiewu solowego prof. dra hab. A. Ogórkiewicza otrzymał WYRÓŻNIENIE oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ na VI Ogólnopolskim  Konkursie Wokalnym w Drezdenku; 19 X 2019, Drezdenko.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. została FINALISTKĄ Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego KALEIDOSCOPE 2019 Call for Scores za utwór Offenbarungen und Eingebungen na orkiestrę smyczkową, organizator: Kaleidoscope Chamber Orchestra, Los Angeles, USA (2200 aplikacji do konkursu z 90 krajów).

dr Michał Janocha, instr. – utwór Spatial counterpoint został wybrany w drodze konkursu do wykonania podczas Międzynarodowego Festiwalu CAFe Budapest Contemporary Arts Festival 2019 w Budapeszcie w ramach projektu „Goldberg²”.

Maria Łacka – studentka II roku studiów I st. w klasie śpiewu musicalowego mgr E. Krzemień zajęła III MIEJSCE w  kategorii: E powyżej 18 lat na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Eleni; 11-13 X 2019, Bielawa.

Andrzej Grygier – student III roku studiów I st. w klasie gitary klasycznej dra hab. Ł. Kuropaczewskiego, ad. otrzymał II NAGRODĘ na Lions European Music Competition; 4-6 X 2019, Tallinn (Estonia).

MAJ – WRZESIEŃ 2019

PAŹDZIERNIK 2018 – KWIECIEŃ 2019

STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2018

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2017

CZERWIEC – WRZESIEŃ 2017

KWIECIEŃ – MAJ 2017

STYCZEŃ – MARZEC 2017

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2016

LIPIEC – PAŹDZIERNIK 2016

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2016

GRUDZIEŃ 2015-MARZEC 2016

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2015

CZERWIEC-WRZESIEŃ 2015

KWIECIEŃ-MAJ 2015

STYCZEŃ-MARZEC 2015

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2014

WRZESIEŃ 2014

CZERWIEC-SIERPIEŃ 2014

KWIECIEŃ-MAJ 2014

STYCZEŃ-MARZEC 2014

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013

Skip to content