Instytut Instrumentów Lutniczych

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE (sylabusy 2021):

Analiza dzieła muzycznego – 2022

Harmonia z elementami improwizacji – st. I st./2021

Historia kultury – st. I st./2021

Historia muzyki baroku – st. I st./2021

Historia muzyki klasycyzmu – st. I st./2021

Historia muzyki romantyzmu – st. I st./2021

Kształcenie słuchu – st. I st./2021

Kultura muzyczna XX i XXI wieku – st. I st./2021

Prawo autorskie i prawo pokrewne – st. I st./2021

Propedeutyka badań naukowych – st. I st./2021

Marketing i animacja kultury – st. I st./2021

Kameralistyka – st. I st./2021

Kameralistyka – st. II st./2021

Orkiestra I st. – 2022

Orkiestra II st. – 2022

Praca z pianistą – st. I st./2021

Praca z pianistą – st. II st./2021

Praktyka w klasie nauki akompaniamentu – st. II st./2021

Seminarium krytyki muzycznej – st. II st./2021

Seminarium prelekcji/2021

Filozofia – st. II_st./2021

Podstawy etyki/2021

Metodyka komunikacji interpersonalnej – st. I st./2021

Metodyka komunikacji interpersonalnej – st. II st./2021

Metodyka prowadzenia zespołów kameralnych – st. I st./2021

Pedagogika – st. I st./2021

Praktyki ogólnopedagogiczne – st. I st./2021

Zarys instrumentologii – st. I st./2021

Technologie informacyjne – st. I st./2021

WF – st. I st./2021

 

SKRZYPCE

Przedmiot główny skrzypce – st. I st./2021

Literatura specjalistyczna skrzypce – st. I st./2021

Studia orkiestrowe skrzypce – st. I st./2021

Przedmiot główny skrzypce – st. II st./2021

Literatura specjalistyczna skrzypce – st. II st./2021

Studia orkiestrowe skrzypce – st. II st./2021

 

ALTÓWKA

Przedmiot główny altówka – st. I st./2021

Studia orkiestrowe altówka – st. I st./2021

Metodyka nauczania przedmiotu głównego – altówka – st. I st./2021

Literatura specjalistyczna altówka – st. I st./2021

Przedmiot główny altówka – st. II st./2021

Literatura specjalistyczna altówka – st. II st./2021

Studia orkiestrowe altówka – st. II st./2021

 

WIOLONCZELA

Przedmiot główny wiolonczela – st. I st./2021

Studia orkiestrowe wiolonczela – st. I st./2021

Metodyka nauczania przedmiotu głównego – wiolonczela – st. I st./2021

Literatura specjalistyczna wiolonczela – st. I st./2021

Przedmiot główny wiolonczela – st. II st./2021

Literatura specjalistyczna wiolonczela – st. II st./2021

Studia orkiestrowe wiolonczela – st. II st./2021

 

KONTRABAS

Przedmiot główny kontrabas – st. I st./2021

Literatura specjalistyczna kontrabas – st. I st./2021

Studia orkiestrowe kontrabas – st. I st./2021

Przedmiot główny kontrabas – st. II st./2021

Literatura specjalistyczna kontrabas – II st./2021

Studia orkiestrowe kontrabas – II st./2021

 

HARFA

Przedmiot główny harfa – st. I st./2021

Literatura specjalistyczna harfa – st. I st./2021

Studia orkiestrowe harfa – st. I st./2021

Metodyka nauczania przedmiotu głównego harfa – st. I st./2021

Przedmiot główny harfa – st. II st./2021

Literatura specjalistyczna harfa – st. II st./2021

Studia orkiestrowe harfa – st. II st./2021

 

GITARA

Przedmiot główny gitara – st. I st./2021

Metodyka nauczania przedmiotu głównego – gitara – st. I st./2021

Chór ogólnouczelniany – 2022

Literatura specjalistyczna – gitara – st. I st./2021

Przedmiot główny gitara – st. II st./2021

Literatura specjalistyczna – gitara – st. II st./2021

 

LUTNICTWO (sylabusy 2021):

Akustyka lutnicza – st. I st./2021

Analiza drgań i dźwięków – st. I st./2021

Analiza dzieła lutniczego – st. I st./2021

Dydaktyka – lutnictwo artystyczne – st. I st./2021

Gra na instrumencie – st. I st./2021

Historia sztuki lutniczej z lit. specjalistyczną – st. I st./2021

Konserwacja lutnicza – st. I st./2021

Konserwacja lutnicza – st. II st./2021

Laboratorium z analizy drgań i dźwięków – st. I st./2021

Metodyka komunikacji – st. I st./2021

Metodyka komunikacji – st. II st./2021

Metodyka nauczania – lutnictwo artystyczne – st. I st./2021

Praktyka warsztatowa – st. I st./2021

Projektowanie i modelowanie – st. I .st./2021

Projektowanie i modelowanie – st. II st./2021

Przedmiot główny lutnictwo – st. I st./2021

Przedmiot główny lutnictwo – st. II st./2021

Zasady budowy, strojenia i konserwacji/2021

 


Lutnictwo – st. I st. (studia 4-letnie)/2021

Praktyka warsztatowa – st.I st. (studia 4-letnie)/2021

Przedmiot główny (lutnictwo) – studia I stopnia

Przedmiot główny (lutnictwo) – studia II stopnia

Analiza dzieła lutniczego – studia I stopnia

Gra na instrumencie (lutnictwa) – studia I stopnia

Historia sztuki lutniczej z literaturą specjalistyczną – studia I stopnia

Kameralistyka (lutnictwo) – studia II stopnia

Konserwacja lutnicza – studia I stopnia

Konserwacja lutnicza – studia II stopnia

Projektowanie i modelowanie – studia I stopnia

Projektowanie i modelowanie – studia II stopnia

Analiza dzieła muzycznego – studia I stopnia

Instrument główny (gitara) – studia I stopnia

Instrument główny (gitara) – studia II stopnia

Instrument główny (kontrabas) – studia I stopnia

Instrument główny (kontrabas) – studia II stopnia

Instrument główny (altówka) – studia I stopnia

Instrument główny (altówka) – studia II stopnia

Instrument główny (harfa) – studia I stopnia

Instrument główny (harfa) – studia II stopnia

Instrument główny (skrzypce) – studia I stopnia

Instrument główny (skrzypce) – studia II stopnia

Instrument główny (wiolonczela) – studia I stopnia

Instrument główny (wiolonczela) – studia II stopnia

Kameralistyka – studia I stopnia

Kameralistyka – studia II stopnia

Literatura specjalistyczna (harfa) – studia I stopnia

Literatura specjalistyczna (gitara) – studia I stopnia

Literatura specjalistyczna (skrzypce) – studia I stopnia

Literatura specjalistyczna (wiolonczela) – studia I stopnia

Literatura specjalistyczna (kontrabas) – studia I stopnia

Marketing i animacja kultury – studia I stopnia

Praca z pianistą – studia I stopnia

Praca z pianistą – studia II stopnia

Propedautyka badań naukowych – studia I stopnia

Studia orkiestrowe (kontrabas) – studia I stopnia

Studia orkiestrowe (altówka) – studia I stopnia

Studia orkiestrowe (skrzypce) – studia I stopnia

Studia orkiestrowe (wiolonczela) – studia I stopnia

Wf

Skip to content