Instytut Wokalistyki – Sylabusy

 

Aktorska Interpretacja utworów

Anatomia i fizjologia głosu

Dydaktyka ogólna

Dykcja i recytacja

Dykcja i recytacja – fakultet

Formy muzyczne

Fortepian ogólny

Fortepian ogólny – musical

Francuska liryka wokalna

Harmonia – śpiew solowy

Harmonia – śpiew musicalowy

Historia kultury

Historia musicalu z literaturą

Historia muzyki z literaturą wokalną

Historia opery

Historia teatru

Improwizacja i czytanie nut głosem

Improwizacja i realizacja recytatywów

Język angielski B1 – studia I stopnia

Język angielski B2 – studia I stopnia

Język polski – studia I stopnia

Język polski – studia II stopnia

Język polski – wprowadzenie do historii kultury dla studentów z Chin – studia I stopnia

Język włoski – studia I stopnia

Język włoski – studia II stopnia

Kształcenie słuchu

Literatura wokalna

Marketing i animacja kultury

Metodyka nauczania śpiewu

Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych

Muzyczne opracowanie ról operowych – studia I stopnia

Nauka o muzyce

Niemiecka liryka wokalna

Partie operowe – studia II stopnia

Pedagogika – międzywydziałowa

Podstawy gry aktorskiej

Praca nad rolą

Praca z akompaniatorem – śpiew solwy – studia I stopnia

Praca z akompaniatorem – śpiew solowy – studia II stopnia

Praca z akompaniatorem – śpiew musicalowy

Praktyka artystyczno-naukowa – studia I stopnia

Praktyka artystyczno-naukowa – studia II stopnia

Praktyka przesłuchań do chóru

Praktyka prowadzenia zespołów wokalnych – studia II stopnia

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Praktyki metodyczno-przedmiotowe

Praktyki ogólnopedagogiczne

Produkcja muzyczna

Propedeutyka badań naukowych

Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej – studia II stopnia

Psychologia – studia II stopnia

Repertuar wokalny – śpiew musicalowy

Repertuar wokalny – śpiew solowy – studia I stopnia

Repertuar wokalny – śpiew solowy – studia II stopnia

Rosyjska liryka wokalna

Ruch sceniczny i taniec – śpiew solowy

Rytmika 

Śpiew solowy – studia I stopnia

Śpiew solowy – studia II stopnia

Śpiew musicalowy – studia I stopnia

Śpiew solowy – śpiew musicalowy

Taniec musicalowy – śpiew musicalowy

Technologie informacyjne

Warsztaty musicalowe

Warsztaty operowe – studia I stopnia

WF

Zespoły musicalowe

Zespoły operowe – studia II stopnia

Zespoły wokalne – studia I stopnia

Skip to content