Instytut Wokalistyki – Sylabusy

WF 2023 (414 KB)

Emisja głosu – studium pedagogiczne – II st. 2023 (PDF 604 KB)

Pierwsza pomoc w stanach nagłych 2023 (PDF 320 KB)

Seminarium pisemnej pracy dyplomowej 2023 (PDF 612 KB)

Technologie informacyjne 2023 (PDF 252 KB)

Aktorska interpretacja utworów 2023 (PDF 520 KB)

Anatomia i fizjologia głosu 2023 (PDF 396 KB)

Dialogi sceniczne 2023 (PDF 591 KB)

Dykcja i recytacja – fakultet 2023 (PDF 493 KB)

Dykcja i recytacja 2023 (PDF 463 KB)

Formy muzyczne 2023 (PDF 432 KB)

Fortepian – musical 2023 (PDF 381 KB)

Fortepian – śpiew solowy 2023 (PDF 931 KB)

Francuska liryka wokalna 2023 (PDF 386 KB)

Harmonia – śpiew solowy 2023 (PDF 343 KB)

Harmonia musicalowa 2023 (PDF 691 KB)

Historia kultury 2023 (PDF 448 KB)

Historia musicalu z literaturą 2023 (PDF 362 KB)

Historia muzyki powszechna z literaturą muzyczną 2023 (PDF 387 KB)

Historia teatru 2023 (PDF 449 KB)

Improwizacja i czytanie nut głosem 2023 (PDF 343 KB)

Improwizacja i realizacja recytatywów 2023 (PDF 378 KB)

J. angielski B1 – I stopień 2023 (PDF 551 KB)

J. angielski B2 – I stopień – sylabus 2023 (555 KB)

J. polski – II stopień – sylabus 2023 (420 KB)

J. włoski – I stopień, IV rok – sylabus 2023 (486 KB)

J. włoski – I stopień – sylabus 2023 (486 KB)

J. włoski – II stopień – sylabus 2023 (427 KB)

J. polski – Wprowadzenie do historia kultury dla studentów z Chin – I stopień – sylabus 2023 (423 KB)

J. polski – I stopień – sylabus 2023 (420 KB)

Kształcenie słuchu – sylabus 2023 (406 KB)

Literatura wokalna – sylabus 2023 (436 KB)

Literatura XX i XXI w. 2023 (PDF 623 KB) 

Marketing i animacja kulturalna 2023 (PDF 377 KB)

Metodyka nauczania śpiewu solowego 2023 (PDF)

Metodyka nauczania śpiewu – zespoły wokalne z praktyką ansamblową 2023 (PDF 730 KB)

Muzyczne opracowanie ról operowych – I stopień 2023 (PDF 352 KB)

Nauka o muzyce 2023 (PDF 347 KB)

Niemiecka liryka wokalna 2023 (PDF 383 KB)

Partie operowe – II stopień 2023 (PDF 370 KB)

Podstawy gry aktorskiej 2023 (PDF 518 KB)

Praca nad rolą 2023 (PDF 496 KB)

Praca z akompaniatorem – I stopień 2023 (PDF 823 KB)

Praca z akompaniatorem – II stopień 2023 (PDF 811 KB)

Praca z akompaniatorem – musical 2023 (PDF)

Praktyka artystyczno-naukowa – II stopień  2023 (PDF)

Praktyka artystyczno-naukowa – I stopień 2023 (PDF)

Praktyka przesłuchań do chóru 2023 (PDF 33 KB)

Prawo autorskie i prawa pokrewne 2023 (PDF 339 KB)

Produkcja muzyczna 2023 (PDF 350 KB)

Projekt muzyka dawna – fakultet 2023 (PDF 378 KB)

Propedeutyka badań naukowych 2023 (PDF 329 KB) 

Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej 2023 (PDF 330 KB)

Repertuar wokalny – musical 2023 (PDF 432 KB)

Repertuar wokalny – I stopień 2023 (PDF 822 KB)

Repertuar wokalny – II stopień 2023 (PDF 818 KB)

Rosyjska liryka wokalna 2023 (PDF 344 KB)

Ruch sceniczny i taniec 2023 (PDF 353 KB)

Rytmika 2023 (PDF 360 KB)

Śpiew musicalowy, II, III rok 2023 (PDF 454 KB)

Śpiew musicalowy, IV rok 2023 (PDF 453 KB)

Śpiew musicalowy 2023 (PDF 381 KB)

Śpiew solowy – I stopień, I-III rok 2023 (PDF 385 KB)

Śpiew solowy – I stopień, IV rok 2023 (PDF 386 KB)

Śpiew solowy – II stopień 2023 (PDF 377 KB)

Śpiew solowy – musical 2023 (PDF 381 KB)

Taniec musicalowy fakultet 2023 (PDF 680 KB)

Taniec musicalowy, I, II, III rok 2023 (PDF 736 KB)

Taniec musicalowy, IV rok 2023 (PDF 694 KB)

Warsztaty musicalowe, I-III rok 2023 (PDF 351 KB)

Warsztaty musicalowe, IV rok 2023 (PDF 352 KB)

Warsztaty operowe I-III rok 2023 (PDF 346 KB)

Warsztaty operowe, IV rok 2023 (PDF 345 KB)

Zespoły musicalowe I-III rok 2023 (PDF 353 KB)

Zespoły musicalowe, IV rok 2023 (PDF 352 KB)

Zespoły operowe 2023 (PDF 350 KB)

Zespoły wokalne, I-III rok – sylabus 2023 (344 KB)

Zespoły wokalne, IV r. 2023 (PDF 344 KB)

Skip to content