Charakterystyka i struktura Wydziału

Dziekan
dr hab. Kinga Ceynowa, prof. AMP

 

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu prowadzi cztery kierunki nauczania: kompozycję i teorię muzyki, dyrygenturę, wokalistykę oraz edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.

W ramach Wydziału funkcjonują cztery Instytuty, skupiające jednostki merytoryczne – katedry i zakłady:

INSTYTUT KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI:

Instytut prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki w pięciu specjalnościach:

 • kompozycja (I i II st.) – specjalizacja: muzyka filmowa (II st.)
 • teoria muzyki (I i II st.)
 • rytmika (I i II st.)
 • publicystyka muzyczna (I st.) – również dla osób bez przygotowania muzycznego
 • kompozycja elektroakustyczna (I st.) – również dla osób bez przygotowania muzycznego

kompozycja:

 • kształci w zakresie kompozycji (w tym: muzyki elektroakustycznej oraz filmowej i teatralnej)
 • przygotowuje do samodzielnego tworzenia muzyki z odpowiednim zasobem wiedzy zawodowej i wszechstronnymi umiejętnościami warsztatu kompozytorskiego
 • rozwija indywidualność i osobowość twórczą
 • daje podstawowe umiejętności w zakresie menedżerstwa, promocji muzyki i prawa autorskiego

Informacja o Studiu Muzyki Filmowej

teoria muzyki:

 • kształci w pełnym zakresie teorii muzyki
 • przygotowuje do prowadzenia pracy naukowej w oparciu o metody badawcze stosowane w naukach humanistycznych z uwzględnieniem perspektywy ogólnokulturowej
 • przygotowuje do podjęcia pracy pedagogicznej
 • wdraża do działalności publicystycznej (upowszechnieniowej) oraz pracy w mediach
 • kształci w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

rytmika:

 • kształci w pełnym zakresie metody Émila Jaques-Dalcroze’a, obejmującej rytmikę, kształcenie słuchu, improwizację fortepianową i kompozycję ruchową utworów muzycznych
 • przygotowuje twórców w zakresie choreografii muzyki z odpowiednim zasobem wiedzy zawodowej i wszechstronnymi umiejętnościami warsztatowymi
 • przygotowuje do podjęcia pracy pedagogicznej w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w ruchu amatorskim
 • przygotowuje do prowadzenia zajęć rytmikoterapii w lecznictwie, rehabilitacji i profilaktyce
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

publicystyka muzyczna:

 • kształci w zakresie podstawowej wiedzy o muzyce
 • wdraża do działalności publicystycznej (upowszechnieniowej)
 • przygotowuje do pracy w mediach i placówkach kulturalnych

Zapraszamy do przeczytania wywiadu ze studentami i absolwentami tej specjalności: Każdy słyszy coś innego

kompozycja elektroakustyczna:

 • kształci w zakresie podstawowej wiedzy o muzyce
 • gwarantuje opanowanie podstawowego warsztatu kompozytorskiego muzyki elektroakustycznej
 • kształtuje wszechstronny rozwój osobowości twórczej

Informacja o Studiu Muzyki Elektroakustycznej

 

INSTYTUT DYRYGENTURY

Instytut prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku dyrygentura w pięciu specjalnościach:

 • dyrygentura symfoniczna (I st.)
 • dyrygentura chóralna (I i II st.)
 • dyrygentura symfoniczno-operowa (II st.)
 • dyrygentura orkiestr dętych (I i II st.)
 • zespołowe wykonawstwo wokalne (II st.) – NOWOŚĆ, kształcenie od 10.2024

dyrygentura symfoniczna:

 • kształci w zakresie dyrygentury symfonicznej
 • uczy prowadzenia orkiestr symfonicznych oraz kameralnych zespołów wokalno-instrumentalnych i różnego typu zespołów instrumentalnych
 • przygotowuje do pracy w muzycznych instytucjach kultury

dyrygentura chóralna:

 • kształci w zakresie dyrygentury chóralnej
 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zawodowych amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych
 • przygotowuje do pracy w muzycznych instytucjach kultury
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

dyrygentura symfoniczno-operowa:

 • kształci w zakresie dyrygentury symfonicznej i operowej
 • przygotowuje do pracy w teatrach operowych
 • przygotowuje do pracy z zespołem wokalistów i solistów śpiewaków
 • uczy prowadzenia orkiestr symfonicznych oraz kameralnych zespołów wokalno-instrumentalnych i różnego typu zespołów instrumentalnych
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

dyrygentura orkiestr dętych:

 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych orkiestr dętych
 • przygotowuje do działalności w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

zespołowe wykonawstwo wokalne – NOWOŚĆ! (od 10.2024):

 • umożliwia zdobycie kwalifikacji niezbędnych do śpiewania w zespołach wokalnych lub chórach zawodowych działających przy teatrach operowych i filharmoniach
 • przygotowuje do pracy w zakresie emisji głosu oraz do prowadzenia prób korepetytorskich
 • kształci w śpiewie a cappella ze szczególnym naciskiem na rozwój wokalny, strojenie między głosami i praktykę wykonawczą opartą na poznawaniu czołowego repertuaru oratoryjno-kantatowego i operowego

INSTYTUT WOKALISTYKI

Instytut prowadzi studia stacjonarne na kierunku wokalistyka I (4-letnie) i II stopnia w dwóch specjalnościach:

 • śpiew solowy (I i II st.)
 • śpiew musicalowy (I st.)

Instytut prowadzi także płatne Studium Musicalu – kierownik dr Aleksandra Kamińska-Rykowska

śpiew solowy:

 • kształci artystów w zakresie wokalno-aktorskim
 • przygotowuje do pracy solistycznej w teatrach operowych i muzycznych oraz estradowej w zakresie muzyki kantatowo-oratoryjnej i pieśniarskiej
 • przygotowuje do podjęcia pracy pedagogicznej w szkolnictwie muzycznym
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

śpiew musicalowy:

 • kształci artystów w zakresie wokalno-aktorskim
 • przygotowuje do pracy solistycznej w teatrach muzycznych oraz estradowej
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

STUDIUM MUSICALU: 

 • kształci artystów w zakresie wokalno-aktorskim 
 • przygotowuje do pracy na scenach muzycznych zarówno w charakterze solisty jak i artysty zespołu 
 • przygotowuje do międzynarodowego egzaminu w zakresie musicalu (brytyjski egzamin Performance Arts Award) 
 • wyposaża w wiedzę oraz umiejętności z zakresu Personal Brandingu

 

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ:

Instytut prowadzi studia stacjonarne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I i II stopnia, w specjalnościach:

 • edukacja muzyczna (I st.)
 • projekty artystyczne w edukacji muzycznej (II st.)
 • muzyka kościelna (I i II st.)
 • prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych (I i II st.)

edukacja muzyczna:

 • przygotowuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w podstawowym szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w szkolnictwie muzycznym I stopnia zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
 • daje umiejętności do prowadzenia amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych
 • przygotowuje do działalności w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych

projekty artystyczne w edukacji muzycznej:

 • przygotowuje do kreowania i zarządzania autorskimi projektami edukacyjno-artystycznymi
 • daje umiejętności do prowadzenia zespołów muzycznych (wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych) w instytucjach publicznych i firmach prywatnych prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną
 • przygotowuje do działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach i innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury, zajmujących się organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury w społeczeństwie
 • przygotowuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym ponadpodstawowym oraz w szkolnictwie muzycznym II stopnia zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • absolwentom studiów I stopnia innych kierunków niż edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w ogólnokształcącym i artystycznym szkolnictwie podstawowym zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami

muzyka kościelna:

 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie gry na organach i gry liturgicznej
 • przygotowuje do prowadzenia amatorskich, kościelnych i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych
 • przygotowuje do działalności w kościołach, instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych
 • daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem

prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych:

 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych,
 • przygotowuje do działalności związanej z organizacją wydarzeń artystycznych: konkursów, festiwali i innych projektów kulturalnych,
 • przygotowuje do działalności artystycznej w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych,
 • daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

 

Skip to content