Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej

Powojenna historia dyrygentury symfonicznej i operowej w Akademii Muzycznej w Poznaniu związana jest z osobą legendarnego dyrygenta Waleriana Bierdiajewa, którego wychowankami byli m.in.: Henryk Czyż, Wanda Dubanowicz czy Stefan Stuligrosz. Jednocześnie współpracował z nim Stanisław Wisłocki, którego uczniem był m.in. Jerzy Kurczewski. Kolejne lata to działalność dydaktyczna Witolda Krzemieńskiego, którego absolwentami byli m.in.: Zygmunt Rychert, Grzegorz Nowak, Agnieszka Duczmal, oraz późniejszych pedagogów, takich jak Renard Czajkowski i Jerzy Salwarowski. 

Katedra jest obecnie jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej. W jej skład wchodzą dyrygenci, którzy oprócz działalności artystycznej docenianej poza granicami kraju, kierowali i kierują wieloma polskimi instytucjami artystycznymi. Katedra zajmuje się prowadzeniem działalności artystycznej i badawczej w dziedzinie dyrygentury oraz organizowaniem kursów, konferencji i zdarzeń mających na celu propagowanie oraz rozwój sztuki dyrygenckiej. Jednostka kształtuje również proces dydaktyczny studiów na specjalnościach dyrygentura symfoniczna i dyrygentura operowa. W procesie kształcenia studenci mają możliwość współpracy z wieloma zespołami orkiestrowymi m.in.: orkiestrami Teatru Wielkiego w Poznaniu, Filharmonii w Poznaniu, Jeleniej Górze, Opolu, jak i zespołami złożonymi ze studentów Akademii. Celem studiów jest wszechstronne, teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta do działalności dyrygenckiej.

Członkowie Katedry:

prof. AMP dr hab. Jakub Chrenowicz – kierownik
prof. dr hab. Warcisław Kunc
prof. dr hab. Marcin Sompoliński
prof. AMP dr hab. Przemysław Neumann
dr hab. José Maria Florêncio
dr Aleksander Gref

Skip to content