Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej

Powojenna historia dyrygentury symfonicznej i operowej w Akademii Muzycznej w Poznaniu związana jest z osobą legendarnego dyrygenta Waleriana Bierdiajewa, którego wychowankami byli m.in.: Henryk Czyż, Wanda Dubanowicz czy Stefan Stuligrosz. Jednocześnie współpracował z nim Stanisław Wisłocki, którego uczniem był m.in. Jerzy Kurczewski. Kolejne lata to działalność dydaktyczna Witolda Krzemieńskiego, którego absolwentami byli m.in.: Zygmunt Rychert, Grzegorz Nowak, Agnieszka Duczmal, oraz późniejszych pedagogów, takich jak Renard Czajkowski i Jerzy Salwarowski. 

Katedra jest obecnie jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej. W jej skład wchodzą dyrygenci, którzy oprócz działalności artystycznej docenianej poza granicami kraju, kierowali i kierują wieloma polskimi instytucjami artystycznymi. Katedra zajmuje się prowadzeniem działalności artystycznej i badawczej w dziedzinie dyrygentury oraz organizowaniem kursów, konferencji i zdarzeń mających na celu propagowanie oraz rozwój sztuki dyrygenckiej. Jednostka kształtuje również proces dydaktyczny studiów na specjalnościach dyrygentura symfoniczna i dyrygentura operowa. W procesie kształcenia studenci mają możliwość współpracy z wieloma zespołami orkiestrowymi m.in.: orkiestrami Teatru Wielkiego w Poznaniu, Filharmonii w Poznaniu, Jeleniej Górze, Opolu, jak i zespołami złożonymi ze studentów Akademii. Celem studiów jest wszechstronne, teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta do działalności dyrygenckiej.

Członkowie Katedry:

prof. dr hab. Warcisław Kunc – kierownik
prof. dr hab. Marcin Sompoliński
prof. AMP dr hab. Przemysław Neumann
prof. AMP dr hab. Jakub Chrenowicz
dr José Maria Florêncio
dr Aleksander Gref
mgr Yaroslav Shemet

Skip to content