Studio Nagrań

Specjalista naukowo-techniczny

dr Michał Garstecki
mgr Michał Łaszewicz