Studio Nagrań

Studio nagrań Akademii Muzycznej w Poznaniu jest jednostką ogólnouczelnianą, której statutowym celem jest budowanie artystycznego dorobku fonograficznego uczelni. Od roku 2006, w którym nastąpiło zintegrowanie Studia z Salą Koncertową Aula Nova, realizowanych jest każdego roku kilkadziesiąt projektów nagraniowych na potrzeby przewodów doktorskich, habilitacyjnych, projektów badawczych oraz, w kooperacji z Wydawnictwem Akademii Muzycznej, albumów płytowych funkcjonujących na rynku fonograficznym.

We współpracy z archiwum i biblioteką uczelni trwają prace nad stworzeniem nowoczesnego cyfrowego repozytorium dźwiękowego.

 

Specjalista naukowo-techniczny

dr Michał Garstecki
mgr Michał Łaszewicz 

Skip to content