Edu-Akcja 2020-2022

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu beneficjentem Programu „Edukacja”

Fundusze EOG i Program „Edukacja”

20 grudnia 2017 roku zostały podpisane umowy międzynarodowe (Memorandum of Understanding) pozwalające na uruchomienie trzeciej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021. Jednym z wdrażanych programów jest Edukacja (MF EOG). Będzie to kolejny program, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią, w obszarze edukacji. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ramach Programu Edukacja i wyniku wygranych konkursów grantowych Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, w korzysta z dofinansowania w wysokości: 8225 euro (Komponent nr I), 90498 euro (Komponent nr II) oraz 95029 euro (Komponent nr IV) otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

 

O Projekcie „EDU-akcja 2020-2021: „Wychowując Doskonałość” – poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Islandii”

Celem projektu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak również wzmacnianie relacji trójstronnych pomiędzy partnerami w sektorze edukacji poprzez realizację wspólnych inicjatyw, takich jak konferencje, seminaria, fora, a także przygotowanie interdyscyplinarnej publikacji zatytułowanej ”Schoolchildren in Central and North Europe: about the Need for Transcultural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects”, („Uczniowie w Europie Środkowej i Północnej: potrzeba edukacji transkulturowej. Aspekty społeczne, etyczne, muzyczne i medyczne”), adresowanej do nauczycieli pracujących z dziećmi.

Drugi trwały rezultat stanowi broszura przedstawiająca krótko główne cele Projektu wraz z przykładami muzyki fletowej (w tym utwory Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej oraz Konrada Mikala Óhrna). Wyniki tej wspólnej polsko-norwesko-islandzkiej pracy badawczej mogą być również korzystne dla nauczycieli szkolnictwa średniego i wyższego. Czynnik ten może stanowić o szerokim, pozytywnym oddziaływaniu Projektu w aspekcie społecznym i edukacyjnym. W jego realizacji brali udział studenci i nauczyciele/profesorowie z sześciu zaangażowanych instytucji. Grupa Partnerów biorących udział w Projekcie obejmuje instytucje z Polski, Norwegii oraz Islandii, a mianowicie: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Agder w Kristiansand, Uniwersytet w Tromso, Menntaskóli i tónlist w Reykjaviku oraz Uniwersytet Sztuki w Reykjaviku. Kierownikami Projektu są (ze strony polskiej): Pani prof. dr hab. Ewa Murawska oraz (ze strony norweskiej) Pan prof. Jórn Eivind Schau.

 

 

W ramach Komponentu II w dniach 6-7 listopada 2021 odbędzie się I Sesja Akademicka Instrumentalistów „Polska i Norwegia w słowach i dźwiękach”:

 

Koncert profesorów i studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Agder (Norwegia), 20.11.2021:

UIA welcomes prominent Polish colleagues this November

Skip to content