Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

http://www.bip.gov.pl/

https://www.bip.gov.pl/subjects/view/35529

Publikowane informacje zgromadzone są w menu (po lewej stronie). Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.