Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

 

Kliknij, aby przejść do strony:

http://www.bip.gov.pl/

BIP Uczelni
http://bip.amuz.edu.pl

 

Publikowane informacje zgromadzone są w menu (po lewej stronie). Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.