Zakład Dyrygentury Orkiestr Dętych

Zakład Dyrygentury Orkiestr Dętych jest jednostką merytoryczną Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Swoją działalność rozpoczął w 2019 roku w ramach kierunku dyrygentura. Impulsem do powstania Zakładu była dynamicznie rozwijająca się specjalność dyrygentura orkiestr dętych, funkcjonująca od 2010 roku przy ówczesnej Katedrze Chóralistyki. Absolwenci DOD pełnią funkcje kapelmistrzów orkiestr wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także prowadzą różnego typu orkiestry dęte zrzeszone przy samorządowych ośrodkach kultury.

Zakład Dyrygentury Orkiestr Dętych współpracuje z Orkiestrą Miasta Poznania oraz licznymi orkiestrami powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego. Od samego początku istnienia specjalność ta rozwija się na fundamencie ścisłej współpracy z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Poznaniu. 

Jednostka współpracuje z Katedrą Instrumentów Dętych, Katedrą Dyrygentury Chóralnej oraz Katedrą Muzyki Kościelnej. Znaczącym efektem działalności Zakładu jest działająca od 2019 roku Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej, mająca w swoim dorobku nagrania utworów Feliksa Nowowiejskiego, Karola Kurpińskiego, Henryka Czyża, Leona Landowskiego oraz Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej zarejestrowane podczas koncertu w ramach Konferencji „Barwy Instrumentów Dętych” – „Muzyka Mistrzów” (2020).

Członkowie Zakładu:

mjr dr Paweł Joks – kierownik
dr Radosław Mateja
mgr Agnieszka Chwastek
mgr Agnieszka Liman
mgr Jakub Koterba 

 

Skip to content