Studium Musicalu

Koordynator Studium Musicalu:
dr Aleksandra Kamińska-Rykowska, ad.
Kontakt: studium.musicalu@amuz.edu.pl

 


Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu to propozycja stacjonarnej, odpłatnej, trzyletniej formy kształcenia, będącej odpowiedzią na rosnącą popularność gatunku musicalu w Polsce.

Program kształcenia został sporządzony z myślą o zrównoważonym rozwoju ucznia w trzech głównych zakresach: śpiewu, tańca i gry aktorskiej. Poza tym w programie znalazły się również przedmioty umożliwiające uzupełnienie podstawowych wiadomości o muzyce, rozwinięcie słuchu muzycznego, uzyskanie wiedzy z historii musicalu. W siatce godzin znajdują się takie przedmioty jak: śpiew musicalowy i śpiew klasyczny jako zajęcia indywidualne oraz: podstawy tańca klasycznego, ruch sceniczny, taniec musicalowy, podstawy gry aktorskiej, dykcja i recytacja, zespoły wokalne, kształcenie słuchu, nauka o muzyce, historia musicalu, język angielski.

Edukację w studium zwieńczy międzynarodowy egzamin PAA. Będzie miał on formę przedstawienia musicalowego ocenianego przez eksperta z Wielkiej Brytanii. Egzamin odbędzie się na poziomie 8 (RSL Level 3 Certificate in Musical Theatre Performance – Grade 8 (QCF)), a uzyskany dyplom ma status dyplomu międzynarodowego, tzn. egzaminatorem jest osoba akredytowana przez Office of Qualifiqations and Examinations Regulation (Ofqual). Absolwent otrzymuje certyfikat PAA uznawany na całym świecie.

Studium Musicalu funkcjonuje w trybie dziennym zgodnie z kalendarzem akademickim Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Aby ukończyć Studium, słuchacze zobligowani są do zrealizowania minimum programowego, mogą również realizować przedmioty fakultatywne z ogólnouczelnianej siatki godzin.

Afisz Drzwi Otwartych Studium Musicalu

 

Studium Musicalu zaprasza na Dni Otwarte: 13.04.2024, 13.00-15.00, sala 51
Bieżące informacje znajdują się na profilu FB Studium Musicalu.

 


Skip to content