Studium Musicalu

Z uwagi na duże zainteresowanie specjalnością „śpiew musicalowy” Instytut Wokalistyki otwiera odpłatne Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Planowany trzyletni program edukacyjny zostanie zwieńczony Dyplomem Ukończenia Studium oraz międzynarodowym certyfikatem Performance Arts Awards (PAA). Egzamin odbędzie się w formie przedstawienia musicalowego ocenianego przez eksperta z Wielkiej Brytanii.

 

 


Więcej informacji

Informator

Studium Musicalu – program kształcenia

Regulamin Studium Musicalu

Instrukcja dodawania plików