Studium Musicalu

Koordynator Studium Musicalu:
dr Aleksandra Kamińska-Rykowska, ad.
Kontakt: studium.musicalu@amuz.edu.pl

 


 

Lista osób przyjętych na I rok Studium Musicalu 2023/2024 (125 KB)

Protokół z posiedzenia Komisji — dodatkowy nabór do Studium Musicalu, wrzesień 2023 (729 KB)

 


DODATKOWA REKRUTACJA do Studium Musicalu: 18 WRZEŚNIA 2023

 

Kandydatki/kandydaci rejestrują się w terminie 14.08.-14.-09.2023 poprzez e-dziekanat (link będzie dostępny od 14.08.23)

Opłata rekrutacyjna: 150 zł

Egzamin praktyczny odbędzie się 18 września br. o godz. 11.00 w Sali Prezydenckiej.
Kandydatka/kandydat wykona dwie piosenki musicalowe (w tym jedną w języku polskim) oraz dowolny wiersz lub fragment prozy.

 

Więcej informacji:

Informator 2023/2024  – dodatkowy nabór (210 KB)

 


Studium Musicalu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu to propozycja stacjonarnej, odpłatnej, trzyletniej formy kształcenia, będącej odpowiedzią na rosnącą popularność gatunku musicalu w Polsce. Program kształcenia został sporządzony z myślą o zrównoważonym rozwoju ucznia w trzech głównych zakresach: śpiewu, tańca i gry aktorskiej. Poza tym w programie znalazły się również przedmioty umożliwiające uzupełnienie podstawowych wiadomości o muzyce, rozwinięcie słuchu muzycznego, uzyskanie wiedzy z historii musicalu, historii kultury, a także nabycie umiejętności poprowadzenia własnej kariery artystycznej (Personal Branding). Edukację w studium zwieńczy międzynarodowy egzamin PAA. Będzie miał on formę przedstawienia musicalowego, ocenianego przez eksperta z Wielkiej Brytanii. Egzamin odbędzie się na poziomie 8 (RSL Level 3 Certificate in Musical Theatre Performance – Grade 8 (QCF)), a uzyskany dyplom ma status dyplomu międzynarodowego, tzn. egzaminatorem jest osoba akredytowana przez Office of Qualifications and Examinations Regulation. Składowe egzaminu to: fragment przedstawienia, rozmowa i ćwiczenia aktorskie na zadane tematy. Opinia wystawiona przez brytyjskiego, wykwalifikowanego egzaminatora jest bezcenną wskazówką do rozwoju dalszej kariery. Absolwent otrzymuje certyfikat PAA uznawany na całym świecie.

 

Cena: 4999 PLN/semestr

Kontakt: studium.musicalu@amuz.edu.pl


Fotorelacja z koncertu „MusicaLOVE”, który odbył się 16.01.2022 r. w ATM „Olimpia” na zakończenie warsztatów z technik tanecznych.

Skip to content