Edu-Akcja 2022-2023

Fundusze EOG i Program „Edukacja”

20 grudnia 2017 roku zostały podpisane umowy międzynarodowe (Memorandum of Understanding) pozwalające na uruchomienie trzeciej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021. Jednym z wdrażanych programów jest Edukacja (MF EOG). Będzie to kolejny program, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią, w obszarze edukacji. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ramach Programu Edukacja i wyniku wygranych konkursów grantowych Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, w korzysta z dofinansowania w wysokości: 34 420 euro (Komponent nr II) oraz 168 912 euro (Komponent nr IV) otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

 

1 stycznia 2022 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu rozpoczęła realizację projektu „Edu-Akcja 2022-2023: budowanie strategii edukacyjnej sprzyjającej społecznej inkluzji oraz rozwój edukacji zdalnej. Polski, Norweski i Islandzki kontekst”, realizowanego we współpracy z instytucjami z Norwegii, Islandii oraz Poznania (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego).

Działania projektowe obejmują: przygotowanie kolejnej monografii poświęconej zagadnieniu społecznej inkluzji, przygotowanie kolejnej publikacji w zapisie brajlowskim, promocję e-dukacji poprzez przygotowanie cyklu warsztatów muzycznych on-line, a także rozwój potencjału ludzkiego – poprzez wzmocnienie kompetencji miękkich studentów.

 


W sierpniu 2022 roku w Islandii odbyło się Międzynarodowe Forum Edukacyjne. W programie znalazły się m.in. wykłady, warsztaty, koncert oraz panel dyskusyjny. Informacje o tych działaniach zostały umieszczone także w social mediach Partnerów oraz na tablicy informacyjnej kompleksu Harpa.

Promocja projektu w Islandii: link

 

Plakat anglojęzyczny Musical Education in Europe now

 

 

print screen - relacja z konferencji  print screen - relacja z konferencji

Fotografia z konferencji Muical Education in Europe now Fotografia 2 - konferencja Musical education in Europe now

Fotografia z konferencji Musical Education in Europe now Fotografia z konferencji Musical Education in Europe now

Fot x konferencji Musical education in Europe now - fragment koncertu na flety

 

Promocja projektu w Norwegii!: link

 


Źródła inspiracji w polskiej i norweskiej muzyce XIX-XXI wieku – praca zbiorowa

Strona redakcyjna publikacji

 


W dniu 27 stycznia 2022 odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt:

Afisz może informować o konferencji prasowej związanej z programem Edu-Akcja 2022-2023

 

Na zdjęciu: Mikołaj Rykowski, Ewa Murawska, Jorn Shau i Szymon Musioł

Na zdjęciu (od lewej): Mikołaj Rykowski, Ewa Murawska, Jorn Schau i Szymon Musioł.

 


W dniu 9 marca 2022 odbyło się pierwsze z działań upowszechniających w ramach projektu – XV Forum Akademickie: Edukacja jako impuls do społecznej inkluzji.

Afisz może zachęcać do przyjścia na Akademickie Forum pt. Edukacja jako impuls do społecznej inkluzji

 


Skip to content