Archiwum

9/AM/2016 Dostawa sprzętu audio, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

8/AM/2016 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

7/AM/2016 Dostawa fortepianów – 3 szt., trąbki – 1 szt., saksofonu – 1 szt.

6/AM/2016 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87

5/AM/2016 Remont pomieszczeń w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87

4/AM/2016 Dostawa 4 szt. werbli z głębokimi korpusami oraz 4 szt. statywów do Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87

3/AM/2016 Remont pomieszczeń w budynku Domu Studenta Akademii Muzycznej w Poznaniu, położonym w Poznaniu przy ul.Wronieckiej 19/20

2/AM/2016 Umycie wszystkich powierzchni szklanych, tj. okien, drzwi szklanych, przeszkleń i naświetli na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz elementów ich konstrukcji, o powierzchni 5.017,12 m2, w Akademii Muzycznej w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87

1/AM/2016 Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, w okresie od 16.07.2016 r. do 15.07.2018 r.

Dostawa 4 fortepianów do Akademii Muzycznej w Poznaniu

Roboty budowlano-remontowe w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87

Wykonanie audytu energetycznego oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3 budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu, położonych w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87

Remont pomieszczeń w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu 5/AM/2015

Roboty budowlano-remontowe w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87 (postępowanie unieważnione)

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Akademii Muzycznej w Poznaniu 4/AM/2015

Dostawa rożka angielskiego do Akademii Muzycznej w Poznaniu 3/AM/2015

Dostawa instrumentów muzycznych do Akademii Muzycznej w  Poznaniu 2/AM/2015

Dostawa instrumentów muzycznych do Akademii Muzycznej w Poznaniu 1/AM/2015

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Akademii Muzycznej w Poznaniu

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Akademii Muzycznej w Poznaniu

Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu w okresie od 14.10.2014 do 16.07.2016 

Mycie okien o powierzchni 5.489,42 m² w budynkach Akademii Muzycznej w Poznaniu

Remont pomieszczeń w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu

Instalowanie drzwi, krat oraz przegród w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Poznań: instalowanie drzwi, krat oraz przegród w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dot. usług sprzątania

Ogłoszenie o przetargu – dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń do projekcji, prezentacji i sprzętu audio-video

Ogłoszenia o przetargu – sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków w okresie 14.10.2013-13.10.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – remont pomieszczeń w Domu Studenta

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – wymiana fasady aluminiowo-szklanej od strony północnowschodniej budynku AM w Poznaniu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – remont sal dydaktycznych i korytarza w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu

Ogłoszenie o przetargu – harfa