Pedagodzy

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jest cenioną placówką dydaktyczną, w której wysoką rangę nauczania konstytuowały i konstytuują wybitne osobowości artystyczne, a wśród nich tej miary artyści co: dyrygenci – Walerian Bierdiajew, Stanisław Wisłocki; pianiści – Halina Czerny-Stefańska, Olga Ilwicka-Dąbrowska, Władysław Kędra, Raul Koczalski, Stanisław Szpinalski; kompozytorzy – Florian Dąbrowski, Andrzej Koszewski, Stefan Bolesław Poradowski, Tadeusz Szeligowski; śpiewacy – Antonina Kawecka, Marian Kouba, Stanisław Romański, Irena Winiarska; skrzypkowie – Jadwiga Kaliszewska, Edward Statkiewicz; perkusista – Jerzy Zgodziński.

Poznańska Akademia Muzyczna nadała tytuły doktorów honorowych dwóm znakomitym dyrygentom o sławie międzynarodowej: Janowi Krenzowi (2000) i Stefanowi Stuligroszowi (2002), skrzypaczce – artystce i pedagogowi – Jadwidze Kaliszewskiej (2007), śpiewakowi operowemu Wiesławowi Ochmanowi (2010) oraz kompozytorowi Andrzejowi Koszewskiemu (2013).

W roku akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego zatrudnionych jest 255 pedagogów na następujących stanowiskach:

  • profesor zwyczajny – 24
  • profesor nadzwyczajny – 20
  • profesor nadzwyczajny AM – 30
  • adiunkt – 77
  • starszy wykładowca – 37
  • wykładowca – 29
  • asystent – 34
  • instruktor – 4