Formularz dla pedagoga

Uprzejmie prosimy o wypełnienie następującego formularza:

  Formularz dla pedagogów

  Zdjęcie

  Nazwisko i imię

  Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania

  Stanowisko

  instruktorlektorwykładowcaasystentadiunktprof. AMPprofesor

  Dyscyplina artystyczna/naukowa - kierunek

  Specjalność

  Zatrudnienie na Wydziale

  III

  Instytut

  Prowadzone przedmioty

  Kontakt: adres email

  Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

  Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe

  Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

   English version

   Photo

   Last name and first name

   Academic title and degree, institution, graduation year

   Position

   instructorjunior lecturerlecturerassistantassistant professorprofessor AMfull professor

   Artistic/research discipline

   Speciality

   Employment at the Faculty

   III

   Courses taught

   Institute

   Contact: email address

   Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)

   The most important artistic/research achievements

   Awards, prizes, honorauble mentions

   Skip to content