Formularz dla pedagoga

Uprzejmie prosimy o wypełnienie następującego formularza:

Formularz dla pedagogów

Zdjęcie

Nazwisko i imię

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania

Stanowisko

instruktorlektorwykładowcast. wykładowcaasystentadiunktdocentprof. AMPprof. nadzw.prof. zw.

Dyscyplina artystyczna/naukowa - kierunek

Specjalność

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

Zatrudnienie na Wydziale

IIIIIIIVV

Prowadzone przedmioty, Wydział

Kontakt: adres email

English version

Photo

Last name and first name

Academic title and degree, institution, graduation year

Position

instructorjunior lecturerlecturersenior lecturerassistantassistant professorprofessor AMAssociate professorfull professor

Artistic/research discipline

Speciality

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)

The most important artistic/research achievements

Awards, prizes, honorauble mentions

Employment at the Faculty

IIIIIIIVV

Courses taught, Faculty

Contact: email address