Kontakt

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

 

ul. Święty Marcin 87
PL 61-808 Poznań
tel. (+48) 61 856 89 44 (centrala)
faks: (+48) 61 853 66 76
e-mail: amuz@amuz.edu.pl
ePUAP:  /AmuzPoznan/skrytka
NIP: 778 13 31 533
REGON: 000275731

konto bankowe:
66109013620000000036017907
Santander Bank Polska
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu

 



Rektor
prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
tel. (+48) 61 856 89 10 (rektorat)
e-mail: rektor@amuz.edu.pl

Prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Sławomir Kamiński
tel. (+48) 61 856 89 96
e-mail: skaminski@amuz.edu.pl

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
dr hab. Szymon Musioł
tel. (+48) 61 856 89 77
e-mail: smusiol@amuz.edu.pl

Prorektor ds. projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni
dr hab. Mikołaj Rykowski
e-mail: mrykowski@amuz.edu.pl

 

 

Biuro rektora
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-15.00

mgr Katarzyna Liszkowska-Łakomy – kierownik biura rektora, asystent rektora
e-mail: kliszkowska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 10

mgr Aldona Berdyszak – specjalista ds. marketingu, promocji i organizacji wydarzeń
e-mail: aberdyszak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 03

mgr Alicja Bohdanowicz-Murawska – jednostka ds. przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora (specjalista ds. stopni i tytułów)
e-mail: abohdanowicz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 71

mgr Malwina Kunc – starszy specjalista ds. promocji i kształtowania wizerunku uczelni
e-mail: mkunc@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 12

mgr Marzena Sworek – specjalista ds. koordynacji wydarzeń artystycznych
e-mail: msworek@amuz.edu.pl
tel.: +48 660 632 262

mgr Magdalena Wiśniewska– specjalista ds. Akademickiej Agencji Artystycznej, red. strony internetowej uczelni
e-mail: mwisniewska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 03

 

Pełnomocnik rektora ds. COVID
prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy
e-mail: covid@amuz.edu.pl

Pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Marcin Murawski
e-mail: mmurawski@amuz.edu.pl

Pełnomocnik rektora ds. studentów obcokrajowców
dr hab. Piotr Szychowski
e-mail: pszychowski@amuz.edu.pl

 

Samorząd Studencki
e-mail: samorzad@amuz.edu.pl

 


 

Administracja

kanclerz Marcin Elbanowski
e-mail: kanclerz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 26

 

Kwestura

kwestor Ewa Białynicka-Birulo
e-mail: kwestor@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 26

z-ca kwestora Tomasz Jądrzyk
e-mail: tjadrzyk@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 19

Izabela Michalczyk
e-mail: imichalczyk@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 19

Marlena Cuprych
e-mail: mcuprych@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 19

 

Kasa 

Przemysław Stachowiak
e-mail: pstachowiak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 20

Barbara Włodarczak
e-mail: bwlodarczak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 20

 

Kadry
Agnieszka Pietrowska
e-mail: apietrowska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 28

Małgorzata Król-Zdanowicz
e-mail: mzdanowicz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 28

Angelika Budrewicz
e-mail: abudrewicz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 28

 

Płace
Bożena Koziuk
e-mail: bkoziuk@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 27

Renata Cwojdzińska
e-mail: rcwojdzinska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 27

 


 

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Zaopatrzenia

kierownik Tadeusz Cieślak
e-mail: tcieslak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 15

z-ca kierownika Grzegorz Hajduk
e-mail: ghajduk@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 16

Agnieszka Nowak
e-mail: anowak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 16

Eugeniusz Hoppel
e-mail: ehoppel@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 17

Andrzej Maliszewski
e-mail: amaliszewski@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 17

 

Dział IT

Andrzej Miś
e-mail: helpdesk@amuz.edu.pl

Jakub Szewczyk
e-mail: helpdesk@amuz.edu.pl

 

Archiwum

Tomasz Noculak
e-mail: tnoculak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 41

 


 

Biblioteka Główna

Ewa Rzanna-Szczepaniak – dyrektor
e-mail: erzanna@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 74

Jarosław Sieczkowski – z-ca dyrektora
e-mail: jsieczkowski@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 75

Robert Friebe
e-mail: rfriebe@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 75

Joanna Skowrońska
e-mail: jskowronska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 75

Karolina Zgodzińska
e-mail: kgodzinska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 63

Elżbieta Cieślak
e-mail: ecieslak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 63

Bogna Kostrzewa-Dubel – laboratorium odsłuchu
e-mail: bkostrzewadubel@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 47

Joanna Kulczyńska – laboratorium odsłuchu
e-mail: jkulczynska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 63

 

Specjalista ds. BHP i Ppoż

Bernadeta Filoda
e-mail: bfiloda@amuz.edu.pl

 

Pracownia kserograficzna

Maria Jarmusz-Mikuła
e-mail: mjarmusz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 51

 


 

Sekcja stroicieli

Zbigniew Wajdzik
e-mail: stroiciele@amuz.edu.pl

Bartosz Bardziński
e-mail: stroiciele@amuz.edu.pl

Jarosław Zając
e-mail: stroiciele@amuz.edu.pl

Zbigniew Francuzik
e-mail: stroiciele@amuz.edu.pl

 

Instrumenty historyczne

Karolina Kapela
e-mail: kkapela@amuz.edu.pl

 

Studio nagrań

Michał Garstecki
e-mail: mgarstecki@amuz.edu.pl

Michał Łaszewicz
e-mail: mlaszewicz@amuz.edu.pl

Dominik Szeszo
e-mail: dszeszo@amuz.edu.pl

 

Zespół projektowy

Krzysztof Krotoschak – główny specjalista ds. Zarządzania Projektami
e-mail: kkrotoschak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 60

Janusz Jakobsze – główny specjalista ds. Inwestycji i Remontów
e-mail: jjakobsze@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 60

Michał Pawłowski – główny specjalista ds. Dokumentacji Projektów
e-mail: fundusze@amuz.edu.pl

Maciej Werc – główny specjalista ds. Realizacji Projektów
e-mail: fundusze@amuz.edu.pl

Elżbieta Zienkowicz-Kochańska – specjalista ds. Rozliczeń Projektów
e-mail: ekochanska@amuz.edu.pl

 


 

Dział Organizacji Nauki i Nauczania, pok. 106

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 856 89 31
mgr Maja Czepczyńska – kierownik
e-mail: mczepczynska@amuz.edu.pl
mgr Joanna Gędziorowska
e-mail: jgedziorowska@amuz.edu.pl

Sekretariat Instytutów:
Dyrygentury,
Kompozycji i Teorii Muzyki,
Edukacji Artystycznej, pok. 114

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 856 89 32
mgr Dagmara Pawelska-Rogal
e-mail: dpawelska@amuz.edu.pl
mgr Marzena Srebro
e-mail: msrebro@amuz.edu.pl

 

Sekretariat Instytutów:
Instrumentalistyki,
Instrumentów Lutniczych,
Jazzu i Muzyki Estradowej, pok. 111

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 856 89 33
mgr Magdalena Kałek
e-mail: mkalek@amuz.edu.pl
mgr Roksana Skieresz
e-mail: rskieresz@amuz.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu Wokalistyki, pok. 209

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 856 89 34
mgr Natasza Szlafczyńska
e-mail: nszlafczynska@amuz.edu.pl

 

E-dydaktyka, pok. 117

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 856 89 78
mgr Magdalena Szcześniak
e-mail: mszczesniak@amuz.edu.pl
mgr Piotr Zwierzchowski
e-mail: pzwierzchowski@amuz.edu.pledydaktyka@amuz.edu.pl

 


 

LLP Erasmus

mgr Barbara Baszuk – uczelniany koordynator LLP Erasmus
Dyżur: poniedziałek, wtorek 13.00-15.00; środa, czwartek, piątek 12.00-14.00
e-mail: bbaszuk@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 53

Wydawnictwo

dr Małgorzata Pawłowska – redaktor naczelna
e-mail: wydawnictwo@amuz.edu.pl

 

Strona internetowa
https://amuz.edu.pl

Magdalena Wiśniewska – redaktor strony internetowej
e-mail: mwisniewska@amuz.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

email: iod@amuz.edu.pl

 

Bufet Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Contrest Sp. z o.o

tel. (+48) 61 856 89 43

 

Dom Studenta Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
http://akademik.amuz.edu.pl

ul. Wroniecka 19/20
61-763 Poznań
tel. (+48) 61 852 48 65, 851 74 56
e-mail: dswronka@gmail.com

Skip to content