Kontakt

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
ul. Święty Marcin 87
PL 61-808 Poznań
tel. (+48) 61 856 89 44 (centrala)
faks: (+48) 61 853 66 76
e-mail: amuz@amuz.edu.pl
ePUAP:  /AmuzPoznan/skrytka
NIP: 778 13 31 533
REGON: 000275731

konto bankowe:
66109013620000000036017907
Santander Bank Polska
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu


Rektor

prof. AM dr hab. Halina Lorkowska
tel. (+48) 61 856 89 10 (rektorat)
e-mail: rektor@amuz.edu.pl

Prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Janusz Stalmierski
tel. (+48) 61 856 89 79
e-mail: jstalmierski@amuz.edu.pl

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz
tel. (+48) 61 856 89 77
e-mail: kprzybylowicz@amuz.edu.pl


Biuro Rektora

mgr Aldona Berdyszak – Biuro Karier oraz pozyskiwanie funduszy unijnych
e-mail: aberdyszak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 12

mgr Alicja Bohdanowicz – jednostka ds. przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
e-mail: abohdanowicz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 71

mgr Anna Czajkowska-Zimnicka – Biuro Koncertowe, manager ds. marketingu i kształtowania wizerunku
e-mail: manager@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 12

mgr Marzena Sworek – sekretariat; godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, 8.00-15.00
e-mail: msworek@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 10


Administracja

Kanclerz Marcin Elbanowski
e-mail: kanclerz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 26

Kwestor Ewa Białynicka-Birulo
e-mail: kwestor@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 18

Kadry: tel. (+48) 61 856 89 28


Dział Organizacji Nauki i Nauczania

godziny przyjęć: poniedziałek – piątek, 12.00-14.00
mgr Maja Czepczyńska – kierownik
e-mail: mczepczynska@amuz.edu.pl
mgr Joanna Gędziorowska
e-mail: jgedziorowska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 31


Dziekanat Wydziałów:

Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki,
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

godziny przyjęć: poniedziałek – piątek, 12.00-14.00
tel. (+48) 61 856 89 32
mgr Dagmara Pawelska-Rogal
e-mail: dpawelska@amuz.edu.pl
mgr Marzena Srebro
e-mail: msrebro@amuz.edu.pl

Dziekanat Wydziałów:
Instrumentalnego,
Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

godziny przyjęć: poniedziałek – piątek, 12.00-14.00
tel. (+48) 61 856 89 33
mgr Magdalena Kałek
e-mail: mkalek@amuz.edu.pl
mgr Roksana Skieresz
e-mail: rskieresz@amuz.edu.pl
lic. Natalia Kołodziejczyk
e-mail: nstanek@amuz.edu.pl

 

Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego
godziny przyjęć: poniedziałek – piątek, 12.00-14.00
tel. (+48) 61 856 89 34
mgr Natasza Szlafczyńska
e-mail: nszlafczynska@amuz.edu.pl


E-dydaktyka

godziny przyjęć: poniedziałek – piątek, 12.00-14.00
tel. (+48) 61 856 89 78
mgr Magdalena Szcześniak
e-mail: mszczesniak@amuz.edu.pl
mgr Piotr Zwierzchowski
e-mail: pzwierzchowski@amuz.edu.pl; edydaktyka@amuz.edu.pl

LLP Erasmus
mgr Barbara Baszuk – uczelniany koordynator LLP Erasmus
e-mail: bbaszuk@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 856 89 53
Dyżur:
poniedziałek, wtorek 13.00-15.00
środa, czwartek, piątek 12.00-14.00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e‑mail: iod@amuz.edu.pl

Samorząd Studencki
e-mail: samorzad@amuz.edu.pl

Strona internetowa
https://www.amuz.edu.pl
dr Małgorzata Pawłowska, ad. – redaktor strony
e-mail: mpawlowska@amuz.edu.pl

Dom Studenta Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
ul. Wroniecka 19/20
61-763 Poznań
tel. (+48) 61 852 48 65, 851 74 56
e-mail: dswronka@gmail.com
http://akademik.amuz.edu.pl