Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Poznaniu (OSAM)

Orkiestra istnieje od roku 1920, od początku działalności uczelni. W tym czasie zespołem dyrygowała czołówka polskich oraz zagranicznych dyrygentów, m.in. Zdzisław Jahnke, Stefan Stuligrosz, Renard Czajkowski, Jerzy Maksymiuk, Grzegorz Nowak, Lutz Köhler, Tomasz Bugaj.

W latach 1995-2013 kierownictwo artystyczne zespołu sprawował prof. Marcin Sompoliński, a następnie – przez cztery lata – prof. Warcisław Kunc. Od roku akademickiego 2017/2018 Orkiestra pracuje pod dyrekcją dra hab. Jakuba Chrenowicza. W ramach każdego roku akademickiego zespół prezentuje się kilkakrotnie, pracując z pedagogami – dyrygentami związanymi z poznańską Akademią Muzyczną, jak i spoza uczelni. Zespół ma w swoim repertuarze utwory od baroku do współczesności, dokonuje prawykonań, koncertuje głównie w Poznaniu.

Orkiestra angażuje się w różnorodne projekty artystyczne, m.in. brała udział w koncertach z cyklu Studenci – Studentom, które wzbudzały zainteresowanie środowiska akademickiego i muzycznego Poznania. W marcu 2010 roku koncert z tego cyklu był szczególny, ponieważ po raz pierwszy w historii uczelni za pulpitem dyrygenckim stanęli dyplomanci – dyrygenci kończący edukację w ramach studiów magisterskich. 1 października 2013 roku Orkiestra uświetniła Poznańską Inaugurację Akademicką – wspólną inicjatywę poznańskich uczelni publicznych, która odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Kolegium Rektorów Miasta Poznania, zaproszonych gości oraz społeczności akademickiej Poznania.

Rok 2015 był rokiem 95. urodzin poznańskiej Alma Mater – w ramach jubileuszu Orkiestra wystąpiła trzykrotnie, prezentując zróżnicowany repertuar: 16 stycznia otworzyła jubileusz Galą operową pod batutą prof. Warcisława Kunca, 1 kwietnia 2015 wystąpiła w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach koncertu Via Mariana. Renard Czajkowski in memoriam pod dyrekcją prof. Marcina Sompolińskiego, a jubileusz zwieńczyła koncertem symfonicznym pod dyrekcją prof. Jerzego Koska 16 października. W listopadzie 2016 roku Orkiestra pod batutą José Marii Florência, wraz z solistami, Chórem Ogólnouczelnianym i Chórem Kameralnym, przygotowała projekt, którym uczelnia włączyła się w jubileusz 1050-lecia chrztu Polski.

Zespół miał okazję występować na wielu prestiżowych festiwalach takich jak m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Nostalgia Festival, Malta Festival, Made in Chicago, ponadto ma w swoim dorobku nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne.

W roku akademickim 2015/2016 w ramach współpracy międzyuczelnianej Orkiestra wystąpiła w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz podczas V Międzynarodowego Festiwalu Akademickich Orkiestr Symfonicznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – oba koncerty spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Rok akademicki 2017/2018 przyniósł dwa koncerty gościnne: w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w październiku roku 2017 oraz w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w kwietniu 2018 roku.

Ostatnie kilka lat działalności zespołu przyniosło przekształcenia w systemie pracy Orkiestry. Odbywa się ona w systemie „sesyjnym” – muzycy uprzednio przygotowani przez pedagogów przedmiotu studia orkiestrowe w ramach grup instrumentalnych spotykają się na krótki i intensywny cykl prób tutti (poniedziałek – czwartek), by w czwartkowy wieczór zaprezentować zgromadzonej w Auli Nova publiczności owoce swojej pracy. Kurs Orkiestry jest zatem bezpośrednio i ściśle związany z programem przedmiotu Studia orkiestrowe. Pedagodzy go prowadzący to m.in. koncertmistrzowie i soliści znakomitych polskich orkiestr symfonicznych i kameralnych: Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, Orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu, Orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Orkiestry Kameralnej PR Amadeus, Orkiestry Sinfonia Varsovia. Obsada zespołu każdorazowo jest konstruowana przez kierowników katedr, pedagogów instrumentu głównego, pedagogów prowadzących studia orkiestrowe oraz koordynatora orkiestry w taki sposób, by poziom wykonawczy poszczególnych grup instrumentalnych był dostosowany do wymagań stawianych przez dany program koncertowy.

Tylko w ostatnich sezonach artystycznych Orkiestra zrealizowała repertuar obejmujący dzieła m.in. W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, J. Brahmsa, R. Straussa, M. Karłowicza, K. Szymanowskiego, P. Czajkowskiego, M. Musorgskiego, G. Verdiego oraz znaczną liczbę prawykonań muzyki najnowszej, m.in. dzieł Janusza Stalmierskiego, Zbigniewa Kozuba, Tadeusza Kasserna, Artura Kroschla, Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Katarzyny Taborowskiej, Rafała Zapały.

Poza dyrygentami związanymi z Katedrą Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego zespół występował pod batutą dyrygentów gościnnych, w ostatnich latach byli to Michał Dworzyński, Wojciech Rodek, Krzesimir Dębski. Towarzyszył również solistom, instrumentalistom i śpiewakom związanym z poznańską Akademią, wśród których znaleźli się m.in. Piotr Żukowski, Igor Szeligowski, Donat Zamiara, Jacek Kortus, Marzena Michałowska, Małgorzata Woltmann-Żebrowska, Tomasz Zagórski, Ewa Guzowska, Jakub Drygas, Rafał Rachwał, Damian Kurek. 

Skip to content