Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra istnieje od roku 1920, od początku działalności Uczelni. W tym czasie Orkiestrą dyrygowała czołówka polskich oraz zagranicznych dyrygentów, m.in. Zdzisław Jahnke, Stefan Stuligrosz, Renard Czajkowski, Jerzy Maksymiuk, Grzegorz Nowak, Lutz Köhler, Tomasz Bugaj.

 

W latach 1995-2013 kierownictwo artystyczne zespołu sprawował prof. Marcin Sompoliński, a następnie – przez cztery lata – prof. Warcisław Kunc. Od roku akademickiego 2017/2018 Orkiestra pracuje pod dyrekcją dra Jakuba Chrenowicza. W ramach każdego roku akademickiego Orkiestra prezentuje się kilkukrotnie, pracując z pedagogami – dyrygentami związanymi z poznańską Akademią Muzyczną, jak i spoza Uczelni. Zespół posiada w swoim repertuarze utwory od baroku do współczesności, dokonuje prawykonań, koncertuje głównie w Poznaniu.

Orkiestra angażuje się w różnorodne projekty artystyczne, m.in. brała udział w koncertach z cyklu Studenci – Studentom, które wzbudzały zainteresowanie środowiska akademickiego i muzycznego Poznania. W marcu 2010 roku koncert z tego cyklu był szczególny, ponieważ po raz pierwszy w historii Uczelni za pulpitem dyrygenckim stanęli dyplomanci – dyrygenci kończący edukację w ramach studiów magisterskich II stopnia. W dniu 1 października 2013 Orkiestra uświetniła Poznańską Inaugurację Akademicką – wspólną inicjatywę poznańskich uczelni publicznych, która odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich, z udziałem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Kolegium Rektorów Miasta Poznania, zaproszonych gości oraz społeczności akademickiej Poznania.

Rok 2015 był rokiem 95-tych urodzin poznańskiej Alma Mater – w ramach jubileuszu Orkiestra wystąpiła trzykrotnie, prezentując zróżnicowany repertuar: 16 stycznia 2015 otwierając jubileusz Galą operową pod batutą prof. Warcisława Kunca, 1 kwietnia 2015 występując w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach koncertu Via Mariana. Renard Czajkowski in memoriam pod dyrekcją prof. Marcina Sompolińskiego, a także zwieńczając jubileusz koncertem symfonicznym pod dyrekcją prof. Jerzego Koska w dniu 16 października 2015. W listopadzie 2016, Orkiestra pod batutą José Marii Florêncio, wraz z solistami, Chórem Ogólnouczelnianym i Chórem Kameralnym, przygotowała projekt, którym Uczelnia włączyła się w jubileusz 1050-lecia chrztu Polski.

Zespół miał okazję występować na wielu prestiżowych festiwalach (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Nostalgia, Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA, Festiwal Made in Chicago), ponadto posiada w swoim dorobku nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne.

W roku akademickim 2015/2016, w ramach współpracy międzyuczelnianej, Orkiestra wystąpiła w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz podczas V Międzynarodowego Festiwalu Akademickich Orkiestr Symfonicznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – oba koncerty spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. W roku akademickim 2017/2018 Orkiestra ma zaplanowane dwa koncerty gościnne: w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (październik 2017) oraz w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (kwiecień 2018).