Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Orkiestra istnieje od początku działalności Uczelni. W tym czasie dyrygowała nią czołówka polskich oraz zagranicznych dyrygentów, między innymi Z. Jahnke, S. Stuligrosz, R. Czajkowski, J. Maksymiuk, G. Nowak, L. Koehler.
W latach 1995-2013 kierownictwo artystyczne zespołu sprawował prof. Marcin Sompoliński. W chwili obecnej Orkiestra pracuje pod dyrekcją prof. Warcisława Kunca. Zespół posiada w swoim repertuarze utwory od baroku do współczesności, koncertuje głównie w Poznaniu.
W sezonie artystycznym 1998-1999 interesującym wydarzeniem był koncert zatytułowany Na koniec stulecia, podczas którego wykonane zostały utwory skomponowane w latach 1599, 1699, 1799 oraz 1899.
Orkiestra angażuje się w rozmaite projekty artystyczne, m.in. brała udział w koncertach z cyklu Studenci – Studentom, które wzbudzały zainteresowanie środowiska akademickiego i muzycznego Poznania. W marcu 2010 roku koncert z tego cyklu był szczególny, ponieważ po raz pierwszy w historii Uczelni za pulpitem dyrygenckim stanęli dyplomanci – dyrygenci kończący edukację w ramach studiów magisterskich II stopnia.
W ramach każdego roku akademickiego Orkiestra prezentuje się kilkukrotnie, pracując z pedagogami – dyrygentami związanymi z poznańską Akademią Muzyczną, jak i spoza Uczelni.
Zespół miał okazję występować na wielu festiwalach (Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Nostalgia, Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA, Festiwal Made in Chicago), a ponadto posiada w swoim dorobku nagrania radiowe i telewizyjne.
Rok 2015 to rok 95-tych urodzin poznańskiej Almae Matris – w ramach jubileuszu Orkiestra wystąpiła trzykrotnie, prezentując zróżnicowany repertuar: 16.01.2015 otwierając jubileusz Galą operową pod batutą prof. Warcisława Kunca, 1.04.2015 występując w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach koncertu Via Mariana. Renard Czajkowski in memoriam pod dyrekcją prof. Marcina Sompolińskiego, a także zwieńczając jubileusz koncertem symfonicznym pod dyrekcją prof. Jerzego Koska w dniu 16.10.2015.
W roku akademickim 2015/2016, w ramach współpracy międzyuczelnianej, Orkiestra wystąpiła w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.