Katedra Edukacji Muzycznej

Katedra Edukacji Muzycznej jest jednostką merytoryczną funkcjonującą w ramach Instytutu Edukacji Artystycznej. Katedra powstała w 1961 roku, wówczas jako Katedra Problematyki Wychowania Muzycznego. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był doc. Edmund Maćkowiak, ówczesny rektor PWSM w Poznaniu. W 1971 roku, po śmierci prof. Maćkowiaka, kierownictwo Katedry przejął doc. Witold Rogal. W latach 1975-1983 jednostka pracowała pod kierunkiem doc. Haliny Sobierajskiej, w latach 1983-2012 prowadzona była przez prof. Antoniego Grochowalskiego, a w latach 2012-2021 kierownictwo pełnił prof. dr hab. Leon Zaborowski. Od roku akademickiego 2021/2022 pra­cami Katedry kieruje dr Natalia Kłysz-Sokalska (w okresie od 1 lutego 2022 do 2 lutego 2024 obowiązki kierownika Katedry Edukacji Muzycznej pełniła dr Magdalena Andrys).

Działalność Katedry obejmuje następujące zakresy edukacji muzycznej:

 • działania na rzecz unowocześniania procesu kształcenia studentów,
 • prace związane z modernizacją edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • opracowanie materiałów do prowadzenia przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia,
 • naukowa współpraca z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

Do głównych obsza­rów zainteresowań Katedry należą:

 • teoria i metodyka szkolnej edukacji muzycznej,
 • popularyzacja systemów Émile’a Jaques-Dalcroze’a, Carla Orffa, Zoltána Kodálya, teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona oraz nowoczesnych metod edukacji muzycznej,
 • prowadzenie badań z udziałem studentów (m.in. nad: sylwetką nauczyciela muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym, rozwojem muzycznym dzieci, zainteresowaniami i preferencjami muzycznymi uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, skutecznością w zakresie stosowania metod edukacji muzycznej, wybranymi zagadnieniami historii, metod, programów, podręczników z obszaru wychowania muzycznego, wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji muzycznej),
 • podnoszenie kompetencji pedagogicznych, artystycznych i medialnych nauczycieli.

Katedra Edukacji Muzycznej organizuje:

 • konferencje naukowe, warsztaty, seminaria i sympozja (m.in. coroczną Międzynarodową Konferencję z cyklu „Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej”),
 • studenckie konferencje naukowe,
 • koncerty umuzykalniające dla dzieci,
 • koncerty i konkursy chórów dziecięcych i młodzieżowych,
 • współpracę z innymi uczelniami w kraju i za granicą,
 • opracowanie programów nauczania, skryptów, materiałów edukacyjnych.

Katedra stale współpracuje z Katedrą Dyrygentury Chóralnej, Zakładem Emisji Głosu, z różnego typu przedszkolami i szkołami w Poznaniu i w Wielkopolsce, Fundacją „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI im. Mirosławy Wróblewskiej.

Jednostka sprawuje również opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym Edukacji Muzycznej.

 

Członkowie Katedry:

dr Natalia Kłysz-Sokalska – kierownik

prof. dr hab. Przemysław Pałka
dr hab. Barbara Dmochowska, prof. AMP
dr hab. Paweł Łuczak
dr hab. Małgorzata Okupnik
dr Magdalena Andrys
dr Mariusz Baranowski
dr Maciej Bolewski
dr Beata Sibrecht
mgr Andrzej Bielerzewski
mgr Gabriela Bukowy
mgr Agnieszka Chwastek
mgr Bartłomiej Karwański
mgr Tomasz Karwański
mgr Izabela Zalewska

 

Działania Katedry można śledzić na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/Katedra-Edukacji-Muzycznej-Akademii-Muzycznej-w-Poznaniu-2134623986853300/

Skip to content