Katedra Musicalu

Śpiew musicalowy to najmłodsza, działająca w uczelni od 2017 roku specjalność, której utworzenie stanowi odpowiedź na wyraźny wzrost popularności gatunku, który od kilku lat można zaobserwować w polskich teatrach muzycznych i dramatycznych. Ta rdzennie amerykańska forma teatralna łączy śpiew, dialogi mówione i taniec. Jest to gatunek niezwykle różnorodny stylistycznie, syntezujący rozmaite formy muzyczne – od klasycznych po rozrywkowe i współczesne. Studia w zakresie śpiewu musicalowego prowadzone są w Instytucie Wokalistyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej. Kształcenie realizowane jest na poziomie studiów I stopnia w cyklu czteroletnim. 

1 grudnia 2020 roku powołana została Katedra Musicalu. Do jej zadań należy m.in.: 

  • organizowanie i prowadzenie działalności artystycznej w szczególności opartej na prezentacji efektów kształcenia 
  • organizowanie i prowadzenie działalności naukowej w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych 
  • prowadzenie działalności organizacyjnej, działań inicjujących prace artystyczne i badawcze
  • prowadzenie działań promujących ofertę artystyczną i dydaktyczną Akademii 
  • naukowa i artystyczna współpraca z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

Członkowie Katedry Musicalu: 

prof. dr hab. Marek Moździerz – kierownik
prof. AMP dr hab. Ewa Rubinowska
dr Joanna Horodko
dr Aleksandra Kamińska-Rykowska
mgr Agnieszka Nagórka
mgr Anna Beker
mgr Maria Antkowiak
mgr Agnieszka Adamczak
mgr Katarzyna Węglicka-Gruszczyńska
mgr Damian Aleksander
mgr Filip Chojnacki
mgr Michał Łaszewicz
mgr Leszek Rembowski
mgr Piotr Kaźmierczak
mgr Dariusz Tarczewski
mgr Michał Baranowski 

Skip to content