Katedra Musicalu

Śpiew musicalowy to najmłodsza, działająca w uczelni od 2017 roku specjalność, której utworzenie stanowi odpowiedź na wyraźny wzrost popularności gatunku, który od kilku lat można zaobserwować w polskich teatrach muzycznych i dramatycznych. Ta rdzennie amerykańska forma teatralna łączy śpiew, dialogi mówione i taniec. Jest to gatunek niezwykle różnorodny stylistycznie, syntezujący rozmaite formy muzyczne – od klasycznych po rozrywkowe i współczesne. Studia w zakresie śpiewu musicalowego prowadzone są w Instytucie Wokalistyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej. Kształcenie realizowane jest na poziomie studiów I stopnia w cyklu czteroletnim.

1 grudnia 2020 roku powołana została Katedra Musicalu. Do jej zadań należy m.in.:

  • organizowanie i prowadzenie działalności artystycznej w szczególności opartej na prezentacji efektów kształcenia
  • organizowanie i prowadzenie działalności naukowej w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
  • prowadzenie działalności organizacyjnej, działań inicjujących prace artystyczne i badawcze
  • prowadzenie działań promujących ofertę artystyczną i dydaktyczną Akademii
  • naukowa i artystyczna współpraca z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

Członkowie Katedry Musicalu:

mgr Michał Łaszewicz – kierownik

prof. AMP dr hab. Ewa Rubinowska
dr hab. Joanna Horodko
dr hab. Aleksandra Kamińska-Rykowska
mgr Maria Antkowiak
mgr Anna Beker
mgr Marcin Gałęski
mgr Piotr Kaźmierczak
mgr Agnieszka Nagórka
mgr Leszek Rembowski
mgr Dariusz Tarczewski
mgr Katarzyna Węglicka-Gruszczyńska

 


Film powstał w trakcie prób, warsztatów tanecznych oraz  koncertu musicalowego Katedry musicalu.

Wystąpili studenci MUSICALU Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.
Reż. A. Beker, chor. M. Matusiak, A. Górecka, M. Kluch, A. Beker.

Produkcja wideo: PROartBART

Skip to content