Studium Pedagogiczne

ul. Święty Marcin 87, pokój 117

Sekretariat
p. mgr Magdalena Szcześniak

Kontakt
mszczesniak@amuz.edu.pl

 

Godziny przyjęć  od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00


 

Regulamin Studium Pedagogicznego

Regulamin Praktyk Pedagogicznych

 

 

Komunikat z dnia 6.05.2021 r. dot. zaliczenia praktyk ogólnopedagogicznych i metodyczno – przedmiotowych

Komunikat dla studentów III roku I st. z dnia 30.04.2021 r. – dot. realizacji praktyk ogólnopedagogicznych

Ważna informacja!

Komunikat! Pierwsza pomoc w stanach nagłych

Komunikat dot. przepisywania ocen i zaliczeń z przedmiotów – pedagogika, psychologia, dydaktyka ogólna

Informacje w sprawie praktyk pedagogicznych dla studentów Informacje dla studentów – III roku studiów I stopnia

 


 

Plan studiów 2020/2021

Plan zajęć 2020/2021

Praktyki 2020/2021

 


Metodyki – zapisy

Praktyki – zaliczenia

Praktyki pedagogiczne – ocena

 

 

Sylabusy

Kompozycja i Teoria Muzyki – praktyki ogólnopedagogiczne, praktyki metodyczno-przedmiotowe
Dyrygentura symfoniczna i operowa – praktyki ogólnopedagogiczne, praktyki metodyczno-przedmiotowe
Historyczne praktyki wykonawcze – praktyki ogólnopedagogiczne, praktyki metodyczno-przedmiotowe
Instrumentalistyka – praktyki ogólnopedagogiczne, praktyki metodyczno-przedmiotowe
Śpiew solowy – praktyki ogólnopedagogiczne, praktyki metodyczno-przedmiotowe
Jazz i Muzyka Estradowa – praktyki ogólnopedagogiczne, praktyki metodyczno-przedmiotowe

 

Do pobrania

Deklaracja (doc)
Deklaracja (pdf)
Punktowa Ocena Praktyk Pedagogicznych – Wydział I (bez Instytutu Wokalistyki)
Punktowa Ocena Praktyk Pedagogicznych – Wydział II (+ Instytut Wokalistyki)
Punktowa Ocena Praktyk Pedagogicznych – Wydz. I (bez Instytutu Wokalistyki)
Punktowa Ocena Praktyk Pedagogicznych – Wydz. II (+ Instytut Wokalistyki)

 

Kontakt:

prof. dr hab. Anna Kozub
akozub@amuz.edu.pl

mgr Witold Rogowski
wrogowski@amuz.edu.pl