Studium Pedagogiczne

ul. Święty Marcin 87, pokój 117

Sekretariat
p. mgr Magdalena Szcześniak

Kontakt
mszczesniak@amuz.edu.pl

Godziny przyjęć od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00


KOMUNIKAT

Zaliczenie praktyk pedagogicznych 2024

Zaliczenie praktyk ogólnopedagogicznych w roku 2023/2024


Plan studiów 2023 – I i II rok

Plan studiów 2023 – III rok (425 KB)

Plan zajęć 2023 – I Wydział (260 KB)

Plan zajęć 2023 – II Wydział (200 KB)

Zespoły kameralne – metodyki (118 KB)

 


ZMIANY 2023 (88 KB)

METODYKI ZMIANY 2023 (272 KB)

Metodyka — instrumenty dęte drewniane

KOMUNIKAT:
Zajęcia z przedmiotu metodyka nauczania gry na instrumentach dętych drewnianych prowadzi dr Łukasz Krzemiński.
Zajęcia te odbywają się w czwartki w godz. 14:00-16:15 w sali 396.


REGULAMIN STUDIUM PEDAGOGICZNE

Regulamin Praktyk Pedagogicznych

Praktyki pedagogiczne — ocena

Komunikat dot. przepisywania ocen i zaliczeń z przedmiotów — pedagogika, psychologia, dydaktyka ogólna

Zaliczenie praktyk ogólnopedagogicznych w roku 2023/2024


Metodyki — zapisy

Praktyki — zaliczenia

Praktyki pedagogiczne — ocena

Efekty uczenia się

 

Sylabusy

Pedagogika 2023/2024

Pedagogika – warsztaty 2023/2024

Psychologia 2023/2024

Dydaktyka 2023/2024

Kultura komunikacji 2023/2024

Emisja głosu 2023/2024

Praktyki metodyczno-przedmiotowe 2023/2024

Praktyki ogólnopedagogiczne 2023/2024

 

Metodyki — dostępne w sekretariatach  instytutów.

 

Do pobrania
Punktowa Ocena Praktyk Pedagogicznych Wydz. I bez Inst. Wokalistyki

Punktowa Ocena Praktyk Pedagogicznych Wydz. II, Inst. Wokalistyki

 

Kontakt:

prof. dr hab. Anna Kozub
akozub@amuz.edu.pl

mgr Witold Rogowski
wrogowski@amuz.edu.pl

Skip to content