Instytut Dyrygentury

Dyrektor
Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

p.o. zastępcy dyrektora
Instytutu Dyrygentury
ad. dr Sławomira Raczyńska

 

Instytut Dyrygentury powstał w 2019 roku w wyniku reformy struktury uczelni. Połączył wszystkie specjalności związane z kierunkiem dyrygentura, działające dotąd na różnych wydziałach. Nowo powstała jednostka zrzesza wysoko wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę, zapewniając niezwykle szerokie spektrum kształcenia i bogaty program studiów. 

Działające w ramach Instytutu jednostki poszczycić się mogą bogatą działalnością artystyczną i naukową. Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej umożliwia studentom współpracę i realizację recitali dyplomowych ze znakomitymi zespołami takimi jak: orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, orkiestra Filharmonii w Poznaniu, Jeleniej Górze i Opolu, a także z zespołami działającymi w uczelni. Organizuje także cykliczną konferencję pt. „Dyrygent współczesny”. Wizytówką Katedry Dyrygentury Chóralnej jest m.in. Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego oraz Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej. Regularnie odbywają się także koncerty z cyklu „Pedagodzy i ich chóry” oraz „Absolwenci i ich chóry”. Katedra współpracuje także z Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza przy organizacji warsztatów i koncertów. Młodą jednostką działającą w ramach Instytutu jest Zakład Dyrygentury Orkiestr Dętych. Dzięki ścisłej współpracy z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Poznaniu i zdobywaniu w trakcie studiów doświadczenia w prowadzeniu tak uznanego zespołu absolwenci mają możliwość ubiegania się o prestiżowe stanowiska kapelmistrzów orkiestr wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Najnowszą propozycją Instytutu jest specjalność utworzona na II stopniu – Zespołowe Wykonawstwo Wokalne (klik), w której kształcenie będzie możliwe od października 2024.

Instytut prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku dyrygentura w pięciu specjalnościach:

 • dyrygentura symfoniczna (I st.)
 • dyrygentura symfoniczno-operowa (II st.)
 • dyrygentura chóralna (I i II st.)
 • dyrygentura orkiestr dętych (I i II st.)
 • zespołowe wykonawstwo wokalne (II st.)NOWOŚĆ! (od 10.2024)

Dyrygentura symfoniczna:

 • kształci w zakresie dyrygentury symfonicznej
 • uczy prowadzenia orkiestr symfonicznych oraz kameralnych zespołów wokalno-instrumentalnych i różnego typu zespołów instrumentalnych
 • przygotowuje do pracy w muzycznych instytucjach kultury

Dyrygentura symfoniczno-operowa:

 • kształci w zakresie dyrygentury symfonicznej i operowej
 • przygotowuje do pracy w teatrach operowych
 • przygotowuje do pracy z zespołem wokalistów i solistów śpiewaków
 • uczy prowadzenia orkiestr symfonicznych oraz kameralnych zespołów wokalno-instrumentalnych i różnego typu zespołów instrumentalnych
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

Dyrygentura chóralna:

 • kształci w zakresie dyrygentury chóralnej
 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zawodowych amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych
 • przygotowuje do pracy w muzycznych instytucjach kultury
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

Dyrygentura orkiestr dętych:

 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych orkiestr dętych
 • przygotowuje do działalności w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

Zespołowe wykonawstwo wokalneNOWOŚĆ! (od 10.2024):

 • umożliwia zdobycie kwalifikacji niezbędnych do śpiewania w zespołach wokalnych lub chórach zawodowych działających przy teatrach operowych i filharmoniach
 • przygotowuje do pracy w zakresie emisji głosu oraz do prowadzenia prób korepetytorskich
 • kształci w śpiewie a cappella ze szczególnym naciskiem na rozwój wokalny, strojenie między głosami i praktykę wykonawczą opartą na poznawaniu czołowego repertuaru oratoryjno-kantatowego i operowego

 

Kontakt:

dyrektor Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz: mwdowicka@amuz.edu.pl

p.o. zastępcy dyrektora Instytutu Dyrygentury
ad. dr Sławomira Raczyńska: sraczynska@amuz.edu.pl

Sekretariat Instytutów:
Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Edukacji Artystycznej, pok. 114

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 85 68 932

mgr Jagoda Anna Musiał
e-mail: jmusial@amuz.edu.pl

mgr Zofia Zwierzchowska
e-mail: zzwierzchowska@amuz.edu.pl

Skip to content