Archiwum Akademii

ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań

Archiwum Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
tel.: +48 (61) 856-89-41
e-mail: archiwum@amuz.edu.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

 


 

Archiwum Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego zajmuje się gromadzeniem, ewidencjonowaniem, opracowywaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem materiałów archiwalnych, które powstały w toku działalności Uczelni. Archiwum współpracuje ze wszystkimi jednostkami Akademii, sprawując nadzór nad bieżącym zasobem akt. W wyniku działań wojennych bezpowrotnie utracono dokumentację obejmującą lata 1920-1945, dlatego też zasób Archiwum uczelnianego stanowią akta  od roku 1945. W jego skład wchodzą:

– akta związane  z zarządzaniem, organizacją i funkcjonowaniem Akademii Muzycznej;

– akta dotyczące kształcenia studentów, organizacji i toku studiów;

– akta dotyczące kształcenia i rozwoju kadry naukowej;

– materiały dokumentujące dorobek artystyczny pracowników i studentów Akademii.

Ze względu na swój naukowy status i wynikający z niego obowiązek tworzenia warsztatu dla badań naukowych, Archiwum gromadzi również spuścizny archiwalne po wybitnych pedagogach, absolwentach, oraz archiwalia osób i instytucji  współpracujących z Akademią.

 

Dostęp do zasobu Archiwum Akademii Muzycznej w Poznaniu możliwy jest po złożeniu „Wniosku o udostępnienie zasobu” do Rektora AM – do Sekretariatu Rektora lub drogą elektroniczną: rektor@amuz.edu.pl.
Wniosek należy wypełnić czytelnie, podając aktualne dane kontaktowe do wnioskodawcy i precyzyjny opis zakresu wykorzystania danych.

 


 

Do pobrania

Wniosek o udostępnienie zasobu

Spis prac licencjackich i magisterskich przygotowanych przez studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (2012-2019)

Spis prac magisterskich przygotowanych przez studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (rejestr opracowany w Bibliotece AM im. I. J. Paderewskiego – numery sygnatur IIaPd1-IIaPd 3828)

Skip to content