Władze

Lorkowska Halina DSG_0214 kwadrat ok-i

Rektor

prof. AMP dr hab. Halina Lorkowska

 

 

 IMG_6560_ed

Prorektor do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych

prof. dr hab. Janusz Stalmierski

 

 IMG_6475_ed

Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki

prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz

 

 

 Marcin Elbanowski photo

Kanclerz

mgr Marcin Elbanowski

 

Kwestor

mgr Ewa Białynicka-Birulo

 

LISTA CZŁONKÓW SENATU

WŁADZE INSTYTUTÓW