Władze

rektor
prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

 

 

prorektor do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Sławomir Kamiński

 

 

prorektor do spraw studenckich i dydaktyki
dr hab. Szymon Musioł

 

 

 Marcin Elbanowski photo

kanclerz
mgr Marcin Elbanowski

 

kwestor
mgr Ewa Białynicka-Birulo

 

LISTA CZŁONKÓW SENATU W KADENCJI 2020-2024

WŁADZE INSTYTUTÓW