Władze

Władze Uczelni


Rektor
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

prof. dr hab. Hanna Kostrzewska


Prorektorzy

 

Prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Sławomir Kamiński

 

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
dr hab. Szymon Musioł

 

Prorektor ds. projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni
dr hab. Mikołaj Rykowski


Dziekani

 

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
dr hab. Kinga Ceynowa

 

Dziekan Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Krzysztof Sowiński


Kanclerz
mgr Marcin Elbanowski

 

Kwestor
mgr Ewa Białynicka-Birulo

 

LISTA CZŁONKÓW SENATU W KADENCJI 2020-2024

WŁADZE INSTYTUTÓW