Władze

Władze Uczelni


Rektor
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

 

 

prof. dr hab. Hanna Kostrzewska


Prorektorzy

Prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych

 

prof. dr hab. Sławomir Kamiński

 

 

 

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki


prof. AMP dr hab. Szymon Musioł

 

 

 

Prorektor ds. projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni

 

prof. AMP dr hab. Mikołaj Rykowski


Dziekani

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

prof. AMP dr hab. Kinga Ceynowa

 

 

Dziekan Wydziału Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej

prof. dr hab. Krzysztof Sowiński


Dyrektor Szkół Doktorskich

Szkoła Doktorska Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

Szkoła Doktorska Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Warcisław Kunc

fot. Bartosz Seifert

 

prof. dr hab. Warcisław Kunc

 


Kanclerz

mgr Marcin Elbanowski

 

Kwestor

mgr inż. Tomasz Jądrzyk

 

 


LISTA CZŁONKÓW SENATU 2020-2024

WŁADZE UCZELNI 2020-2024

WŁADZE INSTYTUTÓW 

Skip to content