Władze

Władze Uczelni


Rektor
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

prof. dr hab. Hanna Kostrzewska


Prorektorzy

 

Prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych

 

prof. dr hab. Sławomir Kamiński

 

 

 

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki


dr hab. Szymon Musioł

 

 

 

Prorektor ds. projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni

 

dr hab. Mikołaj Rykowski


Dziekani

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

dr hab. Kinga Ceynowa

 

 

Dziekan Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej

prof. dr hab. Krzysztof Sowiński


Kanclerz

mgr Marcin Elbanowski

 

Kwestor

mgr Ewa Białynicka-Birulo

 

 


LISTA CZŁONKÓW SENATU (2020/2021)

WŁADZE UCZELNI 2020-2024

WŁADZE INSTYTUTÓW 

Skip to content