Katedra Dyrygentury Chóralnej

Katedra Dyrygentury Chóralnej (KDCh), działająca w strukturze Instytutu Dyrygentury, powstała w 2019 roku i kontynuuje tradycję wcześniejszych jednostek działających w uczelni od roku 1972: Katedry Chóralistyki powołanej przez prof. Stefana Stuligrosza, Katedry Prowadzenia Zespołów Wokalno-Instrumentalnych oraz, ponownie, Katedry Chóralistyki. Funkcję kierowników pełnili kolejno: prof. Stefan Stuligrosz (1972-1982), prof. Stanisław Kulczyński (1982-2005), prof. Janusz Dzięcioł (2005-2007), prof. Leon Zaborowski (2007-2012), prof. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz (2012-2020). Obecnie funkcję tę pełni prof. Marek Gandecki.

Do głównych zadań Katedry należy inicjowanie i prowadzenie pracy artystycznej, badawczej, naukowej i dydaktycznej zrzeszonych w niej pedagogów, będących pracownikami badawczymi i badawczo-dydaktycznymi. Jednostka jest platformą wymiany doświadczeń chórmistrzów, do jej zadań należy również opieka i wsparcie w uzyskaniu przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego. Jednym z najważniejszych elementów działalności Katedry jest organizacja konferencji, sesji naukowych, kursów mistrzowskich, wykładów otwartych, warsztatów wokalnych i dyrygenckich prowadzanych przez członków KDCh i zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy. Katedra podejmuje również współpracę z zawodowymi instytucjami artystycznymi i szkolnictwem muzycznym oraz integruje środowisko chóralne poprzez współtworzenie oferty kulturalnej Poznania i Wielkopolski.

Prymarnym wydarzeniem organizowanym przez Katedrę od 1986 roku jest Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych zainicjowany przez prof. Stanisława Kulczyńskiego i od roku 2014 noszący jego imię. To jedyny w Polsce konkurs tego typu dla studentów uczelni muzycznych – odgrywa ważną rolę w promowaniu młodych dyrygentów chóralnych, integruje ośrodki akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń. Członkowie KDCh uczestniczą również w organizacji warsztatów i koncertów towarzyszących Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza. Do najważniejszych, mających wieloletnią tradycję wydarzeń artystycznych organizowanych przez Katedrę należą również cykle koncertowe „Pedagodzy i ich chóry” oraz „Absolwenci i ich chóry”, a także Kursy Interpretacji Muzyki Chóralnej – odbywające się od ponad 20 lat spotkania umożliwiają pracę z wybitnymi chórmistrzami, muzykologami i kompozytorami. Podczas 13 edycji Kursu gośćmi wydarzenia byli m.in. Stefan Stuligrosz, Bohdan Pociej, Marek Dyżewski, Agnieszka Franków-Żelazny, Paweł Łukaszewski, Peter Phillips, Sigvards Kļava, Theodora Pavlovitch, Yuval Weiberg. Katedra jest również współorganizatorem, wraz z Katedrą Kompozycji poznańskiej Akademii, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Andrzeja Koszewskiego, którego zwycięski utwór jest elementem obowiązkowym finałowego etapu kolejnego konkursu dyrygenckiego.

Jednostka sprawuje opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia – tworzenia i aktualizowania programów nauczania przedmiotów specjalistycznych i kierunkowych w ramach specjalności dyrygentura chóralna. Katedra wspiera również aktywność Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej, m.in. przy organizacji warsztatów, otwartych lekcji dyrygentury oraz koncertów z cyklu „Studenci i ich chóry”.

 

Zespół Katedry

prof. dr hab. Marek Gandecki – kierownik
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz
prof. dr hab. Przemysław Pałka
prof. dr hab. Jan Borowski, prof. AMP
prof. AMP, dr hab. Tomasz Dzięcioł
dr hab. Paweł Łuczak
dr hab. Marianna Lewicka
dr Maciej Grosz
dr Sławomira Raczyńska
mgr Tomasz Karwański
mgr Michał Plichta

 


 

Miło nam poinformować, że w dniach 25-27 kwietnia 2024 roku w siedzibie poznańskiej Akademii Muzycznej odbędzie się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego organizowanego przez naszą Katedrę.

Przez trzy dni będziemy gościć w murach naszej uczelni 16 studentów – reprezentantów polskich uczelni muzycznych, którzy staną w konkursowe szranki i powalczą o miano najlepszego z najlepszych! Ich zmagania oceniać będzie 10-osobowe jury, które stworzą profesorowie – chórmistrzowie z różnych ośrodków akademickich z całego kraju.

Wszystkie wydarzenia będą otwarte dla publiczności, a wstęp będzie wolny!

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczestników, jurorów oraz z harmonogramem konkursu.

UCZESTNICY

JURY

HARMONOGRAM

Wszelkie aktualne informacje znajdą Państwo na naszym profilu facebookowym.

 

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Patronat medialny:
TVP3 Poznań
Radio Poznań
Radio Afera

 

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania logotyp

logo TVP3  Radio Poznań logo poziom logo Radio Afera

Skip to content