Katedra Dyrygentury Chóralnej

Katedra Dyrygentury Chóralnej (KDCh), działająca w strukturze Instytutu Dyrygentury, powstała w 2019 roku i kontynuuje tradycję wcześniejszych jednostek działających w uczelni od roku 1972: Katedry Chóralistyki powołanej przez prof. Stefana Stuligrosza, Katedry Prowadzenia Zespołów Wokalno-Instrumentalnych oraz, ponownie, Katedry Chóralistyki. Funkcję kierowników pełnili kolejno: prof. Stefan Stuligrosz (1972-1982), prof. Stanisław Kulczyński (1982-2005), prof. Janusz Dzięcioł (2005-2007), prof. Leon Zaborowski (2007-2012), prof. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz (2012-2020). Obecnie funkcję tę pełni prof. Marek Gandecki.

Do głównych zadań Katedry należy inicjowanie i prowadzenie pracy artystycznej, badawczej, naukowej i dydaktycznej zrzeszonych w niej pedagogów, będących pracownikami badawczymi i badawczo-dydaktycznymi. Jednostka jest platformą wymiany doświadczeń chórmistrzów, do jej zadań należy również opieka i wsparcie w uzyskaniu przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego. Jednym z najważniejszych elementów działalności Katedry jest organizacja konferencji, sesji naukowych, kursów mistrzowskich, wykładów otwartych, warsztatów wokalnych i dyrygenckich prowadzanych przez członków KDCh i zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy. Katedra podejmuje również współpracę z zawodowymi instytucjami artystycznymi i szkolnictwem muzycznym oraz integruje środowisko chóralne poprzez współtworzenie oferty kulturalnej Poznania i Wielkopolski.

Prymarnym wydarzeniem organizowanym przez Katedrę od 1986 roku jest Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych zainicjowany przez prof. Stanisława Kulczyńskiego i od roku 2014 noszący jego imię. To jedyny w Polsce konkurs tego typu dla studentów uczelni muzycznych – odgrywa ważną rolę w promowaniu młodych dyrygentów chóralnych, integruje ośrodki akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń. Członkowie KDCh uczestniczą również w organizacji warsztatów i koncertów towarzyszących Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza. Do najważniejszych, mających wieloletnią tradycję wydarzeń artystycznych organizowanych przez Katedrę należą również cykle koncertowe „Pedagodzy i ich chóry” oraz „Absolwenci i ich chóry”, a także Kursy Interpretacji Muzyki Chóralnej – odbywające się od ponad 20 lat spotkania umożliwiają pracę z wybitnymi chórmistrzami, muzykologami i kompozytorami. Podczas 12 edycji Kursu gośćmi wydarzenia byli m.in. Stefan Stuligrosz, Bohdan Pociej, Marek Dyżewski, Agnieszka Franków-Żelazny, Paweł Łukaszewski, Peter Phillips, Sigvards Kļava, Theodora Pavlovitch. Katedra jest również współorganizatorem, wraz z Katedrą Kompozycji poznańskiej Akademii, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Andrzeja Koszewskiego, którego zwycięski utwór jest elementem obowiązkowym finałowego etapu kolejnego konkursu dyrygenckiego.

Jednostka sprawuje opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia – tworzenia i aktualizowania programów nauczania przedmiotów specjalistycznych i kierunkowych w ramach specjalności dyrygentura chóralna. Katedra wspiera również aktywność Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej, m.in. przy organizacji warsztatów, otwartych lekcji dyrygentury oraz koncertów z cyklu „Studenci i ich chóry”.

 

Zespół Katedry

prof. dr hab. Marek Gandecki – kierownik
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz
prof. dr hab. Przemysław Pałka
dr hab. Jan Borowski, prof. AMP
dr hab. Tomasz Dzięcioł, prof. AMP
dr hab. Paweł Łuczak
dr hab. Marianna Majchrzak
dr Maciej Grosz
dr Sławomira Raczyńska
mgr Tomasz Karwański


Serdecznie zapraszamy na XIII Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej, który odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2023 roku w siedzibie naszej uczelni. Gościć będziemy Yuvala Weinberga – wybitnego chórmistrza, głównego dyrygenta SWR Vokalensemble w Stuttgarcie oraz głównego gościnnego dyrygenta Norweskiego Chóru Solistów, absolwenta uczelni w Norwegii i Berlinie, zdobywcę szeregu głównych nagród na międzynarodowych konkursach dyrygenckich, m.in. w Marktoberdorfie i Wrocławiu.

Pełen program kursu i więcej informacji: https://fb.me/e/2m1YR15Ij

Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY! Zapraszamy!


Z przyjemnością ogłaszamy wyniki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego, który odbył się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2022 roku w Poznaniu:

I nagrodaMATEUSZ KAZIMIERSKI
z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
(Pedagog prowadzący: dr hab. Artur Wróbel, prof. AMKL)

II nagrodaDOMINIKA NAKIELNA
z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
(Pedagodzy prowadzący: prof. dr hab. Marek Gandecki, dr Sławomira Raczyńska)

III nagrodaMICHAŁ PLICHTA
z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
(Pedagog prowadząca: prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz)

Wyróżnienie – KARINA RESKE
z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
(Pedagog prowadząca: prof. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny)

Wyróżnienie ADAM KUJAWSKI
z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
(Pedagog prowadząca: dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak, prof. AM)

Pełna lista nagród:
Wyniki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego

 

Skip to content