Katedra Dyrygentury Chóralnej

Katedra Dyrygentury Chóralnej (KDCh), działająca w strukturze Instytutu Dyrygentury, powstała w 2019 roku i kontynuuje tradycję wcześniejszych jednostek działających w uczelni od roku 1972: Katedry Chóralistyki powołanej przez prof. Stefana Stuligrosza, Katedry Prowadzenia Zespołów Wokalno-Instrumentalnych oraz, ponownie, Katedry Chóralistyki. Funkcję kierowników pełnili kolejno: prof. Stefan Stuligrosz (1972-1982), prof. Stanisław Kulczyński (1982-2005), prof. Janusz Dzięcioł (2005-2007), prof. Leon Zaborowski (2007-2012), prof. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz (2012-2020). Obecnie funkcję tę pełni prof. Marek Gandecki.

Do głównych zadań Katedry należy inicjowanie i prowadzenie pracy artystycznej, badawczej, naukowej i dydaktycznej zrzeszonych w niej pedagogów, będących pracownikami badawczymi i badawczo-dydaktycznymi. Jednostka jest platformą wymiany doświadczeń chórmistrzów, do jej zadań należy również opieka i wsparcie w uzyskaniu przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego. Jednym z najważniejszych elementów działalności Katedry jest organizacja konferencji, sesji naukowych, kursów mistrzowskich, wykładów otwartych, warsztatów wokalnych i dyrygenckich prowadzanych przez członków KDCh i zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy. Katedra podejmuje również współpracę z zawodowymi instytucjami artystycznymi i szkolnictwem muzycznym oraz integruje środowisko chóralne poprzez współtworzenie oferty kulturalnej Poznania i Wielkopolski.

Prymarnym wydarzeniem organizowanym przez Katedrę od 1986 roku jest Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych zainicjowany przez prof. Stanisława Kulczyńskiego i od roku 2014 noszący jego imię. To jedyny w Polsce konkurs tego typu dla studentów uczelni muzycznych – odgrywa ważną rolę w promowaniu młodych dyrygentów chóralnych, integruje ośrodki akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń. Członkowie KDCh uczestniczą również w organizacji warsztatów i koncertów towarzyszących Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza. Do najważniejszych, mających wieloletnią tradycję wydarzeń artystycznych organizowanych przez Katedrę należą również cykle koncertowe „Pedagodzy i ich chóry” oraz „Absolwenci i ich chóry”, a także Kursy Interpretacji Muzyki Chóralnej – odbywające się od ponad 20 lat spotkania umożliwiają pracę z wybitnymi chórmistrzami, muzykologami i kompozytorami. Podczas 11 edycji Kursu gośćmi wydarzenia byli m.in. Stefan Stuligrosz, Bohdan Pociej, Marek Dyżewski, Agnieszka Franków-Żelazny, Paweł Łukaszewski, Peter Phillips, Sigvards Kļava, Theodora Pavlovitch. Katedra jest również współorganizatorem, wraz z Katedrą Kompozycji poznańskiej Akademii, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Andrzeja Koszewskiego, którego zwycięski utwór jest elementem obowiązkowym finałowego etapu kolejnego konkursu dyrygenckiego.

Jednostka sprawuje opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia – tworzenia i aktualizowania programów nauczania przedmiotów specjalistycznych i kierunkowych w ramach specjalności dyrygentura chóralna. Katedra wpiera również aktywność Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej, m.in. przy organizacji warsztatów, otwartych lekcji dyrygentury oraz koncertów z cyklu „Studenci i ich chóry”.

 


Katedra Dyrygentury Chóralnej ma przyjemność poinformować o organizacji XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu. Konkurs odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2022 r. w poznańskiej Akademii Muzycznej.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2022

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 


W czwartek, 20 stycznia 2022 r. w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego odbędą się eliminacje uczelniane do Konkursu, w których wystąpią następujący studenci:

 1. Michalina Cienkowska
 2. Mikołaj Jarczyński
 3. Jakub Koza
 4. Martyna Kozanecka
 5. Maria Kwiatkowska
 6. Dominika Nakielna
 7. Kornelia Paks
 8. Michał Plichta
 9. Weronika Ratajczyk
 10. Konrad Skrzypczak
 11. Jakub Szpunt
 12. Maeva Topolska
Skip to content