Katedra Dyrygentury Chóralnej

Katedra Dyrygentury Chóralnej (KDCh), działająca w strukturze Instytutu Dyrygentury, powstała w 2019 roku i kontynuuje tradycję wcześniejszych jednostek działających w uczelni od roku 1972: Katedry Chóralistyki powołanej przez prof. Stefana Stuligrosza, Katedry Prowadzenia Zespołów Wokalno-Instrumentalnych oraz, ponownie, Katedry Chóralistyki. Funkcję kierowników pełnili kolejno: prof. Stefan Stuligrosz (1972-1982), prof. Stanisław Kulczyński (1982-2005), prof. Janusz Dzięcioł (2005-2007), prof. Leon Zaborowski (2007-2012), prof. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz (2012-2020). Obecnie funkcję tę pełni prof. Marek Gandecki.

Do głównych zadań Katedry należy inicjowanie i prowadzenie pracy artystycznej, badawczej, naukowej i dydaktycznej zrzeszonych w niej pedagogów, będących pracownikami badawczymi i badawczo-dydaktycznymi. Jednostka jest platformą wymiany doświadczeń chórmistrzów, do jej zadań należy również opieka i wsparcie w uzyskaniu przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego. Jednym z najważniejszych elementów działalności Katedry jest organizacja konferencji, sesji naukowych, kursów mistrzowskich, wykładów otwartych, warsztatów wokalnych i dyrygenckich prowadzanych przez członków KDCh i zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy. Katedra podejmuje również współpracę z zawodowymi instytucjami artystycznymi i szkolnictwem muzycznym oraz integruje środowisko chóralne poprzez współtworzenie oferty kulturalnej Poznania i Wielkopolski.

Prymarnym wydarzeniem organizowanym przez Katedrę od 1986 roku jest Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych zainicjowany przez prof. Stanisława Kulczyńskiego i od roku 2014 noszący jego imię. To jedyny w Polsce konkurs tego typu dla studentów uczelni muzycznych – odgrywa ważną rolę w promowaniu młodych dyrygentów chóralnych, integruje ośrodki akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń. Członkowie KDCh uczestniczą również w organizacji warsztatów i koncertów towarzyszących Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza. Do najważniejszych, mających wieloletnią tradycję wydarzeń artystycznych organizowanych przez Katedrę należą również cykle koncertowe „Pedagodzy i ich chóry” oraz „Absolwenci i ich chóry”, a także Kursy Interpretacji Muzyki Chóralnej – odbywające się od ponad 20 lat spotkania umożliwiają pracę z wybitnymi chórmistrzami, muzykologami i kompozytorami. Podczas 13 edycji Kursu gośćmi wydarzenia byli m.in. Stefan Stuligrosz, Bohdan Pociej, Marek Dyżewski, Agnieszka Franków-Żelazny, Paweł Łukaszewski, Peter Phillips, Sigvards Kļava, Theodora Pavlovitch, Yuval Weiberg. Katedra jest również współorganizatorem, wraz z Katedrą Kompozycji poznańskiej Akademii, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Andrzeja Koszewskiego, którego zwycięski utwór jest elementem obowiązkowym finałowego etapu kolejnego konkursu dyrygenckiego.

Jednostka sprawuje opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia – tworzenia i aktualizowania programów nauczania przedmiotów specjalistycznych i kierunkowych w ramach specjalności dyrygentura chóralna. Katedra wspiera również aktywność Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej, m.in. przy organizacji warsztatów, otwartych lekcji dyrygentury oraz koncertów z cyklu „Studenci i ich chóry”.

 

Zespół Katedry

prof. dr hab. Marek Gandecki – kierownik
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz
prof. dr hab. Przemysław Pałka
prof. dr hab. Jan Borowski, prof. AMP
prof. AMP, dr hab. Tomasz Dzięcioł
dr hab. Paweł Łuczak
dr hab. Marianna Lewicka
dr Maciej Grosz
dr Sławomira Raczyńska
mgr Tomasz Karwański
mgr Michał Plichta

 


 

W dniach 25-27 kwietnia 2024 roku w siedzibie poznańskiej Akademii Muzycznej odbyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego organizowanego przez naszą Katedrę.

Przez trzy dni gościliśmy w murach naszej uczelni 16 studentów – reprezentantów polskich uczelni muzycznych, którzy stanęli w konkursowe szranki i walczyli o miano najlepszego z najlepszych! Ich zmagania oceniało 10-osobowe jury, złożone z profesorów – chórmistrzów z różnych ośrodków akademickich z całego kraju.

Oto wyniki XIX Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego:

I nagroda – Małgorzata Łukasik (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

II nagroda – Karol Knapiński (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

III nagroda – Dominik Zimny (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

wyróżnienie – Weronika Brakoniecka (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

wyróżnienie – Urszula Kowal (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Nagrody pozaregulaminowe:

Karol Knapiński – nagroda specjalna Chóru Polskiego Radia Lusławice pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej dla laureata II nagrody – zaproszenie do poprowadzenia zespołu podczas koncertu na Festiwalu Muzyki Filmowej w Filharmonii Krakowskiej 24 maja 2024 roku

Małgorzata Łukasik – nagroda specjalna za metodykę pracy z chórem dziecięcym ufundowana przez Zakład Emisji Głosu i Katedrę Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu dla uczestnika z najwyższą punktacją I etapu, cz. A

Małgorzata Łukasik – nagroda specjalna za najlepszą interpretację motetu Tomása Luisa de Victoria ufundowana przez jury konkursu dla uczestnika z najwyższa punktacją II etapu, cz. A

Małgorzata Łukasik – nagroda specjalna za najlepszą interpretację motetu Francisa Poulenca ufundowana przez Katedrę Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego dla uczestnika z najwyższą punktacją II etapu, cz. B

Małgorzata Łukasik – nagroda specjalna za najlepsze wykonanie kompozycji współczesnych w III etapie ufundowana przez Fundację Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza dla uczestnika z najwyższą punktacją III etapu (cz. A+B)

Weronika Brakoniecka – nagroda specjalna za najlepszą technikę dyrygencką ufundowana przez absolwentów prof. Stanisława Kulczyńskiego, prof. Magdalenę Wdowicką-Mackiewicz i prof. Przemysława Pałkę

Wszystkim nagrodzonym najserdeczniej gratulujemy!

 

UCZESTNICY

JURY

HARMONOGRAM

Wszelkie aktualne informacje znajdą Państwo na naszym profilu facebookowym.

 

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Patronat medialny:
TVP3 Poznań
Radio Poznań
Radio Afera

 

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania logotyp

logo TVP3  Radio Poznań logo poziom logo Radio Afera

Skip to content