Zakład Interpretacji Muzyki Wokalno-Instrumentalnej

Zakład Interpretacji Muzyki Wokalno-Instrumentalnej został powołany w roku akademickim 2019/2020 jako jednostka wchodząca w skład Instytutu Wokalistyki, kontynuująca działalność Zakładu Muzyki Operowej, który funkcjonował w latach 2012-2019.

W skład Zakładu wchodzą nauczyciele akademiccy z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, których przedmiot aktywności, zainteresowań artystycznych lub naukowych pokrywa się z zadaniami Zakładu. Zakład powołany został w celu organizacji i prowadzenia pracy artystycznej i badawczej w zakresie szeroko rozumianej problematyki interpretacji wielkich form muzyki wokalno-instrumentalnej.

W ramach działalności Zakładu prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące problematyki wykonawczej i interpretacyjnej w teatrze operowym, operetkowym oraz utworów związanych stricte ze sceną estradową. Opracowuje się i publikuje materiały naukowe i dydaktyczne związane z tą tematyką, a także pozyskuje i archiwizuje materiały dokumentalne związane z wystawianiem spektakli i koncertów takie jak: elementy scenografii, afisze, programy, nagrania. Zakład, sprawując merytoryczną opiekę, uczestniczy w tworzeniu, aktualizowaniu i ewentualnym poszerzaniu programów nauczania w ramach przedmiotów specjalistycznych takich jak: zespoły operowe, warsztaty operowe, partie operowe, muzyczne opracowanie ról operowych oraz improwizacja i realizacja recytatywów. Do zadań jednostki należy m.in. organizacja studenckiej praktyki estradowej, opracowywanie planów studenckich spektakli operowych, operetkowych oraz ich realizacja.

We współpracy z Katedrą Wokalistyki Zakład organizuje kursy, sympozja, sesje naukowe, warsztaty oraz konferencje naukowo-artystyczne, wspierając rozwój naukowy i artystyczny członków Zakładu. Jednostka współpracuje także z krajowymi i zagranicznymi instytucjami muzycznymi w zakresie przygotowania młodych śpiewaków do realizacji ról w spektaklach operowych, operetkowych oraz partii solistycznych i zespołowych na estradach koncertowych.

Członkowie Zakładu Interpretacji Muzyki Wokalno-Instrumentalnej:

dr Jaromir Trafankowski – kierownik
prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil
prof. dr hab. Iwona Kowalkowska-Szepielow
prof. dr hab. Barbara Kubiak
prof. dr hab. Warcisław Kunc
prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz
prof. AMP dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak
prof. AMP dr hab. Barbara Mądra-Bednarek
dr Justyna Chęsy
dr hab. Joanna Horodko
dr José Maria Florêncio
dr Olga Lemko
mgr Katarzyna Kędzierska
mgr Piotr Kaźmierczak
mgr Agnieszka Nagórka
mgr Leszek Rembowski
mgr Katarzyna Węglicka-Gruszczyńska

Skip to content