Zakład Interpretacji Muzyki Wokalno-Instrumentalnej

Zakład Interpretacji Muzyki Wokalno-Instrumentalnej został powołany w roku akademickim 2019/2020 jako jednostka wchodząca w skład Instytutu Wokalistyki, kontynuująca działalność Zakładu Muzyki Operowej, który funkcjonował w latach 2012-2019.

W skład Zakładu wchodzą nauczyciele akademiccy z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, których przedmiot aktywności, zainteresowań artystycznych lub naukowych pokrywa się z zadaniami Zakładu. Zakład powołany został w celu organizacji i prowadzenia pracy artystycznej i badawczej w zakresie szeroko rozumianej problematyki interpretacji wielkich form muzyki wokalno-instrumentalnej.

W ramach działalności Zakładu prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące problematyki wykonawczej i interpretacyjnej w teatrze operowym, operetkowym oraz utworów związanych stricte ze sceną estradową. Opracowuje się i publikuje materiały naukowe i dydaktyczne związane z tą tematyką, a także pozyskuje i archiwizuje materiały dokumentalne związane z wystawianiem spektakli i koncertów takie jak: elementy scenografii, afisze, programy, nagrania. Zakład, sprawując merytoryczną opiekę, uczestniczy w tworzeniu, aktualizowaniu i ewentualnym poszerzaniu programów nauczania w ramach przedmiotów specjalistycznych takich jak: zespoły operowe, warsztaty operowe, partie operowe, muzyczne opracowanie ról operowych oraz improwizacja i realizacja recytatywów. Do zadań jednostki należy m.in. organizacja studenckiej praktyki estradowej, opracowywanie planów studenckich spektakli operowych, operetkowych oraz ich realizacja.

We współpracy z Katedrą Wokalistyki Zakład organizuje kursy, sympozja, sesje naukowe, warsztaty oraz konferencje naukowo-artystyczne, wspierając rozwój naukowy i artystyczny członków Zakładu. Jednostka współpracuje także z krajowymi i zagranicznymi instytucjami muzycznymi w zakresie przygotowania młodych śpiewaków do realizacji ról w spektaklach operowych, operetkowych oraz partii solistycznych i zespołowych na estradach koncertowych.

Członkowie Zakładu Interpretacji Muzyki Wokalno-Instrumentalnej:

dr Jaromir Trafankowski – kierownik
prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil
prof. dr hab. Iwona Kowalkowska-Szepielow
prof. dr hab. Warcisław Kunc
prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz
prof. AMP dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak
prof. AMP dr hab. Barbara Mądra-Bednarek
dr hab. Barbara Kubiak
dr Justyna Chęsy
dr hab. Joanna Horodko
dr José Maria Florêncio
dr Olga Lemko
mgr Katarzyna Kędzierska
mgr Piotr Kaźmierczak
mgr Agnieszka Nagórka
mgr Leszek Rembowski
mgr Katarzyna Węglicka-Gruszczyńska

Skip to content