Zakład Emisji Głosu

Zakład Emisji Głosu odpowiada merytorycznie za proces kształcenia w zakresie indywidualnej i zespołowej emisji głosu dyrygentów chóralnych, nauczycieli muzyki i muzyków kościelnych. Organizuje koncerty, warsztaty, seminaria i kursy poświęcone tematyce związanej z problematyką chóralnej i indywidualnej emisji głosu, na które zapraszani są wybitni soliści, zespoły, emisjoniści oraz dyrygenci z Polski i zagranicy. Pod kierownictwem pracowników Zakładu prowadzone są prace dyplomowe obejmujące zagadnienia związane z emisją głosu.

 

Członkowie Zakładu:
dr Aleksandra Kamińska-Rykowska – kierownik
dr hab. Paweł Łuczak
dr Magdalena Andrys
dr Maciej Bolewski
mgr Marcin Bednarek
mgr Przemysław Czekała
mgr Izabela Zalewska

 

Skip to content