Zakład Emisji Głosu

Zakład Emisji Głosu

kierownik: dr hab. Paweł Łuczak

Zakład Emisji Głosu odpowiada merytorycznie za proces kształcenia z zakresu indywidualnej i zespołowej emisji głosu dyrygentów chóralnych, nauczycieli muzyki i muzyków kościelnych. Organizuje koncerty, warsztaty, seminaria i kursy poświęcone tematyce związanej z problematyką chóralnej i indywidualnej emisji głosu, na które zapraszani są wybitni soliści, zespoły, chórmistrzowie, emisjoniści oraz dyrygenci z Polski i zagranicy. Pod kierownictwem pracowników Zakładu prowadzone są prace dyplomowe obejmujące zakres zagadnień związanych z emisją głosu.

Członkowie Zakładu:

  1. dr hab. Paweł Łuczak – kierownik
  2. prof. dr hab. Elżbieta Stengert
  3. dr Aleksandra Rykowska
  4. dr Maciej Bolewski
  5. mgr Magdalena Andrys
  6. mgr Marcin Bednarek
  7. mgr Przemysław Czekała
  8. mgr Aleksandra Pałka
  9. mgr Izabela Zalewska