Mikołaj Rykowski


me_zmniejszacz-pl_581158

Mikołaj Rykowski

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
historia

Specjalność
muzykologia

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Działalność artystyczna:

Koncert na 53. Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Jambes-Namur w Belgii, 18. 08.2012. Godzina 20.00. Folklor z terenu Spisza i Podhala.
Kierownik kapeli instrumentalnej i klarnecista.

Koncert na 53. Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Jambes-Namur w Belgii, 19. 08.2012. Godzina 20:30. Suita rzeszowska oraz polskie tańce narodowe. Kierownik kapeli instrumentalnej i klarnecista.

Koncert finałowy poprzedzony występem w kościele na 53. Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Jambes-Namur w Belgii, 19. 08.2012. Godzina 19:00. Folklor Spisza i Suita Lubelska. Kierownik kapeli instrumentalnej i klarnecista.

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”, Dwudziestolecie międzywojenne, Targi Poznańskie. 5.I. 2013. Kierownik kapeli i klarnecista.

Koncert noworoczny. Colegium F. Teatr Wielki. II klarnet. 6 styczeń. 2013.

Koncert Retro trio. „Było, ale nie minęło…”. Kawiarnia artystyczna Poema. Klarnet, słowo o historii i muzyce. 25 styczeń 2013.

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”. Tańce i piosenki dwudziestolecia międzywojennego. Kierownik kapeli, klarnet. Sala Ziemi. 7 kwiecień 2013.

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” na Dożynkach Prezydenckich w Spale. 15 wrzesień 2013. Kierownik kapeli i klarnecista.

Koncerty „Strauss i przyjaciele”, orkiestra Colegium F pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego,

* Poznań, Sala Ziemi, 4 stycznia, 17.00 i 20.00, II. Klarnecista

* 10 stycznia Hala Orbita Wrocław

* 2 lutego, Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Inne:

Choreografia tańca – układy tangowe
III Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. „Dawnych wspomnień czar”. (24.11.2012)

Prowadzenie koncertów:

Jej portret – Koncert dyplomowy słuchaczy Niepublicznego Policealnego Studium Musicalowego (12.06. 2012) – scenariusz, reżyseria i prowadzenie (słowo o muzyce)

Bo piosenka teatrem jest…- koncert słuchaczy Niepublicznego Policealnego Studium Musicalowego w Poznaniu, 3.06.2012. scenariusz, reżyseria i prowadzenie (słowo o muzyce).

Czeski film – koncert słuchaczy Niepublicznego Policealnego Studium Musicalowego w Poznaniu, 19.06.2012. słowo o muzyce.

Recitalu greckiego klarnecisty Spyrosa Mourikisa i Atheny Capodistry, 21 kwietnia 2012 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu
Słowo o muzyce.

Projekt Orkiestra – Koncert w Kolegiacie. koncert laureatów konkursu oraz uczestników kursu wiolonczelowego (7 07. 2012), który zwieńczył III Międzynarodowy Festiwal im. Philippa i Xavera Scharwenków, VIII Warsztaty wiolonczelowe – „Masterclass”, oraz II Konkurs Wiolonczelowy (30.06-8.07.2012, Szamotuły).

Koncert inauguracyjny Kursu Wokalnego we Włoszakowicach. Pałac Sułkowskich, 4 VIII. Słowo o muzyce.

Koncert finałowy kursu wokalnego we Włoszakowicach. Pałac Sułkowskich, 11 VIII 2013. Słowo o muzyce.

Ach, te tańce, orkiestra sinfonietta, dyr. Monika Stefaniak, Aula Nova, Akademia Muzyczna, 8 grudzień, 9 XII 2013. słowo o muzyce.

Koncert laureatów Koncertu Roku 2013. Nagroda JM Rektor prof. AM dr Haliny Lorkowskiej. Aula Akademii Muzycznej w Poznaniu. 15 październik 2013. Słowo o muzyce.

Koncert Stanisław Moniuszko in memoriam, 8.I 2014. Aula Akademii muzycznej w Poznaniu, słowo o muzyce.

Koncert w ramach przewodu doktorskiego Anny Kokocińskiej w dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec. Wprowadzenie słowne do koncertu. 29. I. 2014.

Koncert finałowy V Międzynarodowego Festiwalu Fletowego. Akademia Muzyczna, słowo o muzyce, 22 II 2014.

Koncert na zakończenie karnawału, Aula Akademii Muzycznej w Poznaniu, orkiestra, międzywydziałowy chór uczelniany, zespół Rytmiki, słowo o muzyce. 3 III 2014.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Działalność naukowa i publikacje

W roku 2011 Mikołaj Rykowski obronił pracę doktorską (27 luty) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznań. („Harmoniemusik – społeczny i artystyczny fenomen kultury muzycznej Europy Środkowej w XVIII i I połowie XIX wieku”). Praca doktorska została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Daniela Golianka. Ukończona rozprawa stała się kanwą referatów przygotowywanych w roku akademickim 2011/2012. I tak, podczas konferencji: „Kultura muzyczna w perspektywie badań źródłoznawczych” (Poznań, 22-23 września 2011) przedstawiona została część badań nad Harmoniemusik dotyczących archiwum klasztoru na Jasnej Górze (tytuł referatu: Recepcja europejskiej tradycji Harmoniemusik w praktyce muzycznej kapeli jasnogórskiej). Owoc pracy doktorskiej – a ściślej jej główne tezy – zostały zreferowane na 46th International Musicological Colloquium w Brnie (Czechy). [Temat konferencji: Central European Musical Culture between the Thirty Years War and the Congress: Forms and changes in musical institutions and performance, 1618-1815. Publikacja: Art or Craft – Significance of the Sociological Background in the Artistic Development of the ‘Harmoniemusik’. (W:) “Musicologica Brunensia”, no. 47, 2012, Masarykova Univerzta, Brno 2012. p. 179-187.
W roku 2012, na marginesie głównych zainteresowań badawczych, w ramach poznańskiego festiwalu „Nauka i sztuka” wygłoszony został referat „Tango argentyńskie – od afektowanej taneczności do autonomicznej sztuki muzycznej”.
Jako członek Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik (IGEB) dr Mikołaj Rykowski przygotował referat na konferencję tej organizacji zatytułowaną On the Border: Bridging the Path Between Tradition and Art (tytuł wystąpienia: Harmoniemusik In Polish Musical Tradition – Sociological and Aesthetical Insights). Konferencja odbyła się w Coimbra w Portugalii w dniach 12-17 lipca 2012.
W roku 2013 Mikołaj Rykowski wspólnie z dr hab. Ewą Murawską przygotował publikację pt. Kadencje i ornamentacje w koncertach fletowych XVIII i XIX wieku w refleksji artystów polskich i norweskich (Akademia Muzyczna, Poznań 2013). W tym opracowaniu znalazł się także artykuł dra Rykowskiego pt. Koncert fletowy w XVIII wieku – od ekspresji wirtuozerii po syntezę stylów narodowych, s. 17-25.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Nagroda specjalna na III Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim w 1999 roku. Kategoria: Muzyka kameralna. Kwartet klarnetowy w składzie: Tomasz Chełpiński, Piotr Michałowski, Tomasz Goliński, Mikołaj Rykowski. Repertuar: Alexandre Rydin, Bucolique, Eliot Carter, Canonic Suite, Henri Tomasi, Trois Divertissements.

Wykonanie koncertu klarnetowego A-dur w W. A. Mozarta z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego (2002).

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty, Wydział
Historia muzyki z literaturą – wydział II i V
Historia muzyki z literaturą wokalną – wydział III
Historia muzyki i Literatura muzyczna – wydział I
Etnomuzykologia – wydział I
Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej

Kontakt: 
rykus@wp.pl