Charakterystyka i struktura Wydziału

Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu powstał z połączenia dwóch wydziałów: Wydziału Instrumentalnego, prowadzącego nauczanie na dwóch kierunkach: instrumentalistyce oraz jazzie i muzyce estradowej, oraz Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa Artystycznego, prowadzącego nauczanie na kierunku instrumentalistyka.
W obecnym składzie to największy wydział poznańskiej Akademii Muzycznej, prowadzący nauczanie w 53 specjalnościach obejmujących pełen zakres wykonawstwa artystycznego: od gry na instrumentach historycznych, poprzez wszystkie instrumenty klasyczne, aż do wykonawstwa jazzowego łącznie z wokalistyką jazzową oraz kompozycją i aranżacją. Tak szerokie spektrum eksploracji artystycznych daje Wydziałowi niepowtarzalną okazję do prezentowania różnorodnych koncertów i prowadzenia wielopłaszczyznowych badań naukowych, a studentom szansę na uczestnictwo w wielowymiarowych przedsięwzięciach artystycznych.

W ramach Wydziału funkcjonują trzy Instytuty skupiające jednostki merytoryczne: Katedry i Laboratoria:

 

INSTYTUT INSTRUMENTALISTYKI:

Instytut prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia na kierunku instrumentalistyka w 26 specjalnościach:

 • fortepian
 • organy
 • akordeon
 • perkusja
 • flet
 • obój
 • klarnet
 • fagot
 • saksofon
 • eufonium
 • róg
 • trąbka
 • puzon
 • tuba
 • klawesyn
 • klawikord
 • flet traverso
 • flet prosty
 • obój historyczny
 • fagot historyczny
 • lutnia
 • skrzypce historyczne
 • altówka historyczna
 • wiolonczela historyczna
 • viola da gamba
 • violone
 • trąbka naturalna
 • róg naturalny
 • kontrabas wiedeński
 • klarnet historyczny

 

INSTYTUT INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH:

Instytut prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia na kierunku instrumentalistyka w 7 specjalnościach:

 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • kontrabas
 • harfa
 • gitara
 • lutnictwo artystyczne

 

INSTYTUT JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ:

 • Katedra Instrumentalistyki i Wokalistyki Jazzowej – kierownik prof. dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant

Instytut prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia na kierunku jazzu i muzyki w 11 specjalnościach:

 • Fortepian jazzowy
 • Trąbka jazzowa
 • Perkusja jazzowa
 • Gitara jazzowa
 • Gitara basowa
 • Saksofon jazzowy
 • Kontrabas jazzowy
 • Puzon jazzowy
 • Klarnet jazzowy
 • Wokalistyka jazzowa
 • Kompozycja z aranżacją