Charakterystyka i struktura Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

 

Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu powstał z połączenia dwóch wydziałów: Wydziału Instrumentalnego, prowadzącego nauczanie na dwóch kierunkach: instrumentalistyce oraz jazzie i muzyce estradowej, oraz Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa Artystycznego, prowadzącego nauczanie na kierunku instrumentalistyka.
W obecnym składzie to największy wydział poznańskiej Akademii Muzycznej, prowadzący nauczanie w 53 specjalnościach obejmujących pełen zakres wykonawstwa artystycznego: od gry na instrumentach historycznych, poprzez wszystkie instrumenty klasyczne, aż do wykonawstwa jazzowego łącznie z wokalistyką jazzową oraz kompozycją i aranżacją. Tak szerokie spektrum eksploracji artystycznych daje Wydziałowi niepowtarzalną okazję do prezentowania różnorodnych koncertów i prowadzenia wielopłaszczyznowych badań naukowych, a studentom szansę na uczestnictwo w wielowymiarowych przedsięwzięciach artystycznych.

W ramach Wydziału funkcjonują trzy Instytuty skupiające jednostki merytoryczne – katedry, zakłady i pracownie:

 

INSTYTUT INSTRUMENTALISTYKI:

Instytut prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia na kierunkach instrumentalistyka oraz historyczne praktyki wykonawcze w 30 specjalnościach:

 • fortepian
 • organy
 • akordeon
 • perkusja
 • flet
 • obój
 • klarnet
 • fagot
 • saksofon
 • eufonium
 • róg
 • trąbka
 • puzon
 • tuba
 • klawesyn
 • klawikord
 • flet traverso
 • flet prosty
 • obój historyczny
 • fagot historyczny
 • lutnia
 • skrzypce historyczne
 • altówka historyczna
 • wiolonczela historyczna
 • viola da gamba
 • violone
 • trąbka naturalna
 • róg naturalny
 • kontrabas wiedeński
 • klarnet historyczny
 • gitara historyczna

 

INSTYTUT INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH:

Instytut prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia na kierunku instrumentalistyka w 7 specjalnościach:

 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • kontrabas
 • harfa
 • gitara
 • lutnictwo artystyczne

 

INSTYTUT JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ:

Instytut prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia na kierunku jazzu i muzyki estradowej w 11 specjalnościach:

 • fortepian jazzowy
 • trąbka jazzowa
 • perkusja jazzowa
 • gitara jazzowa
 • gitara basowa
 • saksofon jazzowy
 • kontrabas jazzowy
 • puzon jazzowy
 • klarnet jazzowy
 • wokalistyka jazzowa
 • kompozycja z aranżacją
Skip to content