Studium Języków Obcych

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej w Poznaniu prowadzi zajęcia z języka angielskiego (Wydziały: I, II, IV, V), niemieckiego (Wydziały: I, II, IV, V), włoskiego (Wydział III) i polskiego (studenci z Chin).
Siedziba Studium mieści się w budynku Akademii Muzycznej na ul. Wronieckiej 19/20 pokój DS 29.
Wszystkie zajęcia językowe na studiach stacjonarnych odbywają na ul. Wronieckiej w salach oznaczonych następującymi symbolami: DS5, DS17, DS18, DS19.

Kierownik SJO:
st. wykładowca Donata Żukowska
(język niemiecki)
dzukowska@amuz.edu.pl

Pracownicy SJO:

Język angielski:
st. wykładowca Iwona Elbanowska
ielbanowska@amuz.edu.pl

st. wykładowca Monika Marcinkowska
mmarcinkowska@amuz.edu.pl

wykładowca Elwira Fójcik
efojcik@amuz.edu.pl

Język włoski:
st. wykładowca Agnieszka Brojek
abrojek@amuz.edu.pl

Język polski:
mgr Ewa Staniewska
sosnowska.ewka@gmail.com

mgr Joanna Suska
jsuska@amuz.edu.pl

Joanna Maj
jmaj@amuz.edu.pl

LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO – INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 

– student jest zobligowany do posiadania własnego podręcznika lub materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie e-learningowej moodle.amuz.edu.pl;

– przepisywania ocen z innych uczelni/certyfikatów dokonuje Kierownik SJO Donata Żukowska (dyżur: wtorek 11.00-12.00 sala DS29);

– oceny z poszczególnych semestrów są składową oceny końcowej egzaminacyjnej (studia I stopnia);

– każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę, egzamin odbywa się:

  • po IV semestrze dla studiów I stopnia,
  • po II semestrze dla studiów II stopnia,
  • po I semestrze konwersatorium dla studiów III stopnia;

– niezgłoszenie się w ustalonym terminie na zaliczenie lub egzamin bez usprawiedliwienia jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej;

OGŁOSZENIA

PLANY ZAJĘĆ

DYŻURY WYKŁADOWCÓW

POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ

ZALICZENIE

EGZAMINY KOŃCOWE

ZWOLNIENIA Z LEKTORATU

ERASMUS+

SESJA POPRAWKOWA 2017/2018