Studium Języków Obcych

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej w Poznaniu prowadzi zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego (Instytut Wokalistyki) i polskiego (studenci z Chin).

Siedziba Studium mieści się w budynku Akademii Muzycznej na ul. Wronieckiej 19/20 pokój DS 29.

Wszystkie zajęcia językowe na studiach stacjonarnych odbywają na ul. Wronieckiej w salach oznaczonych następującymi symbolami: DS5, DS17, DS18, DS19 i DS30.

 


 

Ogłoszenia

I licencjat j. niemiecki – przydział do grupy 2021/2022

I magister j. angielski – przydział do grupy 2021/2022

I magister j. niemiecki – przydział do grupy 2021/2022

I licencjat j. angielski – przydział do grupy 2021/2022

II licencjat j. angielski – nowa numeracja

 

Informacja dotycząca przepisania zaliczeń, ocen

Komunikat dotyczący języków I rok, studia I i II stopnia

 


Dyżury wykładowców
Plany zajęć
Zaliczenie
Egzaminy końcowe
Poziomy biegłości językowej
Zwolnienia z lektoratu
Erasmus+

 

Lektorat języka obcego– informacje praktyczne

– student jest zobligowany do posiadania własnego podręcznika lub materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie e-learningowej: elearning.amuz.edu.pl;

– przepisywania ocen z innych uczelni/ certyfikatów dokonuje Kierownik SJO Donata Żukowska (dyżur: wtorek 11.00-12.30 sala DS29);

– oceny z poszczególnych semestrów są składową oceny końcowej egzaminacyjnej (studia I stopnia);

– każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę, egzamin odbywa się:

  • po IV semestrze dla studiów I stopnia,
  • po II semestrze dla studiów II stopnia,
  • po I semestrze konwersatorium dla studiów III stopnia;

– niezgłoszenie się w ustalonym terminie na zaliczenie lub egzamin bez usprawiedliwienia jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 


Koordynator SJO
mgr Donata Żukowska
(język niemiecki)

dzukowska@amuz.edu.pl

Pracownicy SJO

Język angielski:
mgr Monika Marcinkowska
mmarcinkowska@amuz.edu.pl

mgr Elwira Fójcik
efojcik@amuz.edu.pl

mgr Anna Antkowiak
aantkowiak@amuz.edu.pl

Język włoski:
dr Agnieszka Brojek
abrojek@amuz.edu.pl

Język polski:
mgr Ewa Staniewska
estaniewska@amuz.edu.pl

mgr Joanna Suska
jsuska@amuz.edu.pl

Joanna Maj
jmaj@amuz.edu.pl

Skip to content