Katedra Muzyki Kościelnej

Kształcenie muzyków kościelnych w Poznaniu ma swój początek w 1920 roku w Instytucie Wyższym Muzyki Kościelnej, którego założycielami byli prof. Feliks Nowowiejski oraz ks. prof. dr Wacław Gieburowski. Reaktywowanie tej działalności w Poznańskiej Akademii Muzycznej wiązało się z utworzeniem w 1998 roku Zakładu Muzyki Kościelnej, którego pracami kierowała prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak.

Obecnie Katedra Muzyki Kościelnej czuwa nad kształceniem studentów realizujących studia licencjackie oraz magisterskie w specjalności muzyka kościelna. Program kształcenia obejmuje śpiew liturgiczny w tym gregoriański, grę liturgiczną, improwizację organową oraz dyrygowanie. Obok nadzoru dydaktycznego Katedra organizuje comiesięczne liturgie, cykliczne koncerty związane także z okresami roku liturgicznego (papieski, towarzyszący sympozjum naukowemu, adwentowy, pasyjny), sympozja naukowe (w ramach cyklu Convenium Musicæ Sacræ dedicatum) oraz publikuje serię wydawniczą „Musica in ecclesia” (nr 1(2008), nr 2(2016)). Absolwenci specjalności podejmują obowiązki jako organiści, dyrygenci oraz kantorzy w parafiach oraz ośrodkach duszpasterskich.

W realizacji celów Katedra współpracuje z innymi jednostkami naszej Uczelni oraz kościołami miasta Poznania, Archidiecezji Poznańskiej oraz Gnieźnieńskiej. Czuwa nad działalnością Koła naukowego Studentów specjalności muzyka kościelna oraz wspiera aktywność absolwentów.

Członkowie katedry:

prof. dr hab. Marek Gandecki
prof. dr hab. Sławomir Kamiński
prof. dr hab. Elżbieta Karolak
ks. dr hab. prof. AMP Mariusz Białkowski – kierownik
dr hab. Waldemar Gawiejnowicz
dr hab. Marianna Lewicka
dr Maciej Grosz
ks. mgr Szymon Bajon
mgr Dominik Kaczmarek

Skip to content