Katedra Muzyki Kościelnej

Katedra Muzyki Kościelnej

kierownik: ks. dr hab. Mariusz Białkowski

Kształcenie muzyków kościelnych w Poznańskim ośrodku ma swój początek w 1920 r. w Instytucie Wyższym Muzyki Kościelnej, którego założycielami byli Feliks Nowowiejski oraz ks. Wacław Gieburowski. Reaktywowaniem tej działalności było utworzenie w 1998 r. Zakładu Muzyki Kościelnej, którego pracami kierowała prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak. Obecnie Katedra Muzyki Kościelnej czuwa nad kształceniem studentów w specjalności Muzyka kościelna. Program kształcenia obejmuje grę liturgiczną, improwizacje organową, śpiew liturgiczny w tym gregoriański oraz dyrygowanie. Obok nadzoru dydaktycznego Katedra organizuje liturgie, cykliczne koncerty związane z okresami roku liturgicznego oraz okazjonalnie, coroczne sympozja naukowe. Istniejące przy Katedrze Koło Naukowe Studentów specjalności Muzyka Kościelna w spotkaniach prezentuje i pogłębia rozumienie wyznaczonych problemów, które korespondują z zaplanowaną tematyką roku pracy. Absolwenci specjalności podejmują obowiązki jako organiści, dyrygenci oraz kantorzy w parafiach oraz ośrodkach duszpasterskich.

Członkowie katedry:

  1. dr hab. Mariusz Białkowski – kierownik
  2. prof. dr hab. Sławomir Kamiński
  3. prof. dr hab. Elżbieta Karolak
  4. prof. dr hab. Marek Gandecki
  5. dr hab. Waldemar Gawiejnowicz
  6. dr hab. Marianna Majchrzak
  7. dr Maciej Grosz
  8. mgr Szymon Bajon
  9. mgr Beata Sibrecht