Katedra Muzyki Kościelnej

Kształcenie muzyków kościelnych w poznańskim ośrodku ma swój początek w 1920 roku w Instytucie Wyższym Muzyki Kościelnej, którego założycielami byli Feliks Nowowiejski oraz ks. Wacław Gieburowski. Z reaktywowaniem tej działalności wiązało się utworzenie w 1998 roku Zakładu Muzyki Kościelnej, którego pracami kierowała prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak. 

Obecnie Katedra Muzyki Kościelnej czuwa nad kształceniem studentów realizujących studia w specjalności muzyka kościelna. Program kształcenia obejmuje grę liturgiczną, improwizację organową, śpiew liturgiczny, w tym gregoriański, oraz dyrygowanie. Obok nadzoru dydaktycznego Katedra organizuje liturgie, cykliczne koncerty związane z okresami roku liturgicznego oraz sympozja naukowe. Absolwenci specjalności podejmują obowiązki jako organiści, dyrygenci oraz kantorzy w parafiach oraz ośrodkach duszpasterskich.

Członkowie katedry:

prof. dr hab. Marek Gandecki
prof. dr hab. Sławomir Kamiński
prof. dr hab. Elżbieta Karolak
ks. dr hab. Mariusz Białkowski – kierownik
dr hab. Waldemar Gawiejnowicz
dr hab. Marianna Majchrzak
dr Maciej Grosz
ks. mgr Szymon Bajon 

Skip to content