Katedra Kompozycji

Katedra Kompozycji jest jednostką merytoryczną, która prowadzi kształcenie młodych twórców i wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu kompozytora we współczesnym świecie. Dzięki interesującym przedmiotom związanym ze studiowanym kierunkiem oraz poprzez kursy, warsztaty i koncerty studenci mogą realizować swe zainteresowania twórcze i rozwijać osobowość artystyczną. Katedra Kompozycji skupia znakomitych twórców – pedagogów, którzy aktywnie działają jako kompozytorzy w Polsce i za granicą oraz prowadzą szeroką działalność naukową i organizacyjną. 

Katedra realizuje zadania w następujących obszarach:

• organizacja koncertów kompozytorskich pedagogów i studentów,
• organizacja innych wydarzeń: konkursy kompozytorskie, wykłady otwarte, warsztaty, kursy mistrzowskie,
• organizacja Międzynarodowego Forum Kompozytorów w Poznaniu,
• pielęgnowanie tradycji i dorobku artystycznego poprzednich pokoleń kompozytorów związanych z poznańską uczelnią,
• upowszechnianie i promocja muzyki współczesnej,
• współpraca z uczelniami i instytucjami w Polsce i za granicą w celu kreowania wydarzeń artystycznych,
• monitorowanie pracy dydaktycznej Katedry z uwzględnieniem aspektów tradycji i nowoczesności, klasyki muzyki XX wieku i twórczości najnowszej,
• inicjowanie prac badawczych,
• opieka merytoryczna nad badaniami własnymi pedagogów,
• współpraca ze Związkiem Kompozytorów Polskich Oddział w Poznaniu oraz Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”.

Katedra powstała na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, ale już od początku istnienia poznańskiej uczelni kompozycja była wykładana jako przedmiot i dyscyplina artystyczna. Prace Katedry Kompozycji zawsze skupiały się wokół szeroko pojętej działalności artystycznej i naukowej oraz organizowania życia muzycznego, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów związanych z Akademią Muzyczną. Jednostka prowadziła także ożywioną współpracę z uczelniami i instytucjami w Polsce i za granicą. 

W długoletniej historii Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu kierownikami Katedry Kompozycji byli: prof. Tadeusz Szeligowski, prof. Stefan Bolesław Poradowski, prof. Florian Dąbrowski, prof. Andrzej Koszewski, prof. Mirosław Bukowski, prof. Jan Astriab i prof. Zbigniew Kozub. 

 

Członkowie Katedry Kompozycji:

prof. AMP dr hab. Artur Kroschel – kierownik
kontakt: akroschel@amuz.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew Kozub
prof. dr hab. Janusz Stalmierski
prof. dr hab. Rafał Zapała
prof. dr hab. Lidia Zielińska
prof. AMP dr hab. Monika Kędziora
dr hab. Ewa Fabiańska-Jelińska
dr hab. Barbara Kaszuba
dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska
dr Michał Garstecki
dr Michał Janocha
dr Wojciech Kaszuba
dr Alina Kubik 
dr Radosław Mateja
dr Artur Żuchowski

 


Współczesna miniatura kameralna w czasach pandemii. Prawykonania (2020)

Skip to content