Katedra Kompozycji

Katedra Kompozycji jest jednostką merytoryczną, która prowadzi kształcenie młodych twórców i wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu kompozytora we współczesnym świecie. Dzięki interesującym przedmiotom związanym ze studiowanym kierunkiem oraz poprzez kursy, warsztaty i koncerty studenci mogą realizować swe zainteresowania twórcze i rozwijać osobowość artystyczną. Katedra Kompozycji skupia znakomitych twórców – pedagogów, którzy aktywnie działają jako kompozytorzy w Polsce i za granicą oraz prowadzą szeroką działalność naukową i organizacyjną. 

Katedra realizuje zadania w następujących obszarach:

  • organizacja koncertów kompozytorskich pedagogów i studentów
  • organizacja innych wydarzeń: konkursy kompozytorskie, wykłady otwarte, warsztaty, kursy mistrzowskie
  • organizacja Międzynarodowego Forum Kompozytorów w Poznaniu
  • pielęgnowanie tradycji i dorobku artystycznego poprzednich pokoleń kompozytorów związanych z poznańską uczelnią
  • upowszechnianie i promocja muzyki współczesnej
  • współpraca z uczelniami i instytucjami w Polsce i za granicą w celu kreowania wydarzeń artystycznych
  • monitorowanie pracy dydaktycznej Katedry z uwzględnieniem aspektów tradycji inowoczesności, klasyki muzyki XX wieku i twórczości najnowszej
  • inicjowanie prac badawczych
  • opieka merytoryczna nad badaniami własnymi pedagogów
  • współpraca ze Związkiem Kompozytorów Polskich Oddział w Poznaniu orazMiędzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”.

Katedra powstała na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, ale już od początku istnienia poznańskiej uczelni kompozycja była wykładana jako przedmiot i dyscyplina artystyczna. Prace Katedry Kompozycji zawsze skupiały się wokół szeroko pojętej działalności artystycznej i naukowej oraz organizowania życia muzycznego, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów związanych z Akademią Muzyczną. Jednostka prowadziła także ożywioną współpracę z uczelniami i instytucjami w Polsce i za granicą. 

W długoletniej historii Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu kierownikami Katedry Kompozycji byli: prof. Tadeusz Szeligowski, prof. Stefan Bolesław Poradowski, prof. Florian Dąbrowski, prof. Andrzej Koszewski, prof. Mirosław Bukowski, prof. Jan Astriab, prof. Zbigniew Kozub. 

 

Członkowie Katedry Kompozycji:

prof. AMP dr hab. Artur Kroschel – kierownik
prof. dr hab. Zbigniew Kozub
prof. dr hab. Janusz Stalmierski
prof. dr hab. Lidia Zielińska
prof. AMP dr hab. Monika Kędziora
prof. AMP dr hab. Rafał Zapała
dr hab. Barbara Kaszuba
dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska
dr Ewa Fabiańska-Jelińska
dr Michał Garstecki
dr Michał Janocha
dr Alina Kubik 
dr Radosław Mateja
mgr Wojciech Kaszuba

 


Współczesna miniatura kameralna w czasach pandemii. Prawykonania (2020)

Skip to content