Wprowadzenie

Historia uczelni sięga roku 1920 – wówczas rozpoczęła działalność Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna, przemianowana w 1922 roku na Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Od roku 1947 funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, zaś od 1981 – jako Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od początku działalności aż do dziś szczycimy się kadrą pedagogiczną, którą tworzyły i tworzą znakomite postaci polskiego środowiska muzycznego. Od września 2020 roku Akademia pracuje pod kierunkiem rektor prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej.

Akademia kształci studentów na dwóch wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej oraz Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej. Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, jedyną w kraju, która prowadzi studia na kierunku historyczne praktyki wykonawcze oraz specjalność lutnictwo artystyczne.

Od momentu, w którym Akademia zyskała własną salę koncertową – Aulę Nova (2006), w sposób nadzwyczajny rozwinęła się jej działalność artystyczna. Obok pracy dydaktycznej zaczęła ona pełnić rolę instytucji kultury i w chwili obecnej jest jednym z najistotniejszych punktów na muzycznej mapie Poznania. Aula Nova daje młodym wykonawcom szerokie możliwości artystycznych prezentacji – poznańscy melomani mogą wybierać różnorodne koncerty z bogatej oferty programowej, w której znajdują się: koncerty symfoniczne, kameralne, chóralne, kompozytorskie, wokalne oraz recitale. Od wielu lat niezmiennie wielkim zainteresowaniem cieszą się cykle koncertowe: Poniedziałki w Akademii, Wtorki wokalne, Środy organowe, Czwartki z muzyką dawną, Smyczki w Akademii, Arcydzieła kameralistyki, Pedagodzy i ich chóry, Studenci – studentom, Kreaspiracje, Muzyka z prądem, Letnie Koncerty Ratuszowe i inne.

Ambicją pedagogów Akademii jest prowadzenie dydaktyki na najwyższym poziomie, realizowanie atrakcyjnych przedsięwzięć muzycznych, promocja i rozwijanie potencjału artystycznego, którym dysponuje uczelnia, jak również inspirowanie innych instytucji do kreatywnych działań – harmonijnie i efektywnie współpracujemy m.in. z Filharmonią Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego, Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego, Towarzystwem im. Feliksa Nowowiejskiego, Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki, Teatrem Muzycznym, Teatrem Polskim, Centrum Kultury ZAMEK oraz Estradą Poznańską. Dzięki podpisanym porozumieniom Akademia brała udział w organizacji wielu znaczących festiwali takich jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Nostalgia Festival, Malta Festival, Made in Chicago, Poznań Baroque. 

Ważnym elementem aktywności Akademii jest współpraca z zagranicą – w ramach programu Erasmus rozwijamy kontakty z prestiżowymi uczelniami w 83 miastach Europy, ponadto podpisaliśmy porozumienia z uczelniami w Armenii, Gruzji, Rosji oraz USA.

Wierzymy, że kolejne lata funkcjonowania poznańskiej Akademii Muzycznej będą umacniać jej wizerunek jako uczelni o europejskim poziomie kształcenia, gdzie z pasją i zaangażowaniem realizowana jest szeroko pojęta misja edukacji muzycznej – uczelni, która jest idealnym miejscem do rozwijania talentu i kreatywnego samodoskonalenia naszych studentów.

 

 

Skip to content