Dyżury Władz Wydziału

dziekan
Wydziału Kompozycji, Dyrygentury,
Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
dr hab. Kinga Ceynowa
dyżur:

dyrektor
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr hab. Monika Kędziora
dyżur:

zastępca dyrektora
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
dr Małgorzata Pawłowska
dyżur:

dyrektor
Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz
dyżur:

zastępca dyrektora
Instytutu Dyrygentury
dr hab. Marianna Majchrzak
dyżur:

dyrektor
Instytutu Wokalistyki
dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska
dyżur:

zastępca dyrektora
Instytutu Wokalistyki
dr Paulina Zarębska
dyżur:

dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
prof. dr hab. Przemysław Pałka
dyżur:

zastępca dyrektora
Instytutu Edukacji Artystycznej
mgr Magdalena Andrys
dyżur: