Dyżury Władz Wydziału

pokój 113-115, pierwsze piętro

Dziekan
Wydziału Kompozycji, Dyrygentury,
Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
dr hab. Kinga Ceynowa

dyżur:
kceynowa@amuz.edu.pl

 

Dyrektor
Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
prof. AMP dr hab. Monika Kędziora

dyżur:
mkedziora@amuz.edu.pl

Zastępca dyrektora
dr Małgorzata Pawłowska

dyżur:
mpawlowska@amuz.edu.pl

 

Dyrektor
Instytutu Dyrygentury
prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

dyżur:
mwdowicka@amuz.edu.pl

Zastępca dyrektora
dr hab. Marianna Majchrzak

dyżur:
mmajchrzak@amuz.edu.pl

 

Dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
dr hab. Paweł Łuczak

dyżur:
pluczak@amuz.edu.pl

Zastępca dyrektora
mgr Magdalena Andrys

dyżur:
mandrys@amuz.edu.pl

 

pokój 215, pierwsze piętro

Dyrektor
Instytutu Wokalistyki
dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska

dyżur:
mwoltmannzebrowska@amuz.edu.pl

Zastępca dyrektora
dr Paulina Zarębska

dyżur:
pzarebska@amuz.edu.pl

 

 

Skip to content