Dyżury Władz Wydziału

Dziekan prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

Dyżur: poniedziałek 13.00-14.00 i wtorek 11.30-12.30 (sala 215)

 

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki

Dyrektor dr hab. Kinga Ceynowa

Dyżur: piątek 12.15-13.15 (pokój 115)

Zastępca Dyrektora dr Małgorzata Pawłowska

Dyżur: poniedziałek 12.30-13.30 (pokój 115)

 

Instytut Dyrygentury

Dyrektor prof. dr hab. Marek Gandecki

Dyżur: wtorek 12.30-13.30 (pokój 115)

 

Instytut Wokalistyki

Dyrektor dr hab. Szymon Musioł

Dyżur: wtorek 11.00-12.00 (sala 209)

Zastępca dyrektora dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska

Dyżur: wtorek 14.00-15.00 (sala 209)

 

Instytut Edukacji Artystycznej

Dyrektor prof. dr hab. Przemysław Pałka

Dyżur: czwartek 13.15-14.15 (pokój 113)

Zastępca Dyrektora mgr Magdalena Andrys

Dyżur: poniedziałek 11.30-12.30 (pokój 113)