Komponent II

logotyp

 

KOMPONENT II – mobilność w szkolnictwie wyższym

20 grudnia 2017 roku zostały podpisane umowy międzynarodowe (Memorandum of Understanding) pozwalające na uruchomienie trzeciej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021. Jednym z wdrażanych programów jest Edukacja (MF EOG). Będzie to kolejny program, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią, w obszarze edukacji. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ramach Programu Edukacja i wyniku wygranych konkursów grantowych Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu korzysta z dofinansowania w wysokości: 34 420 euro (w ramach Komponentu nr II), otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

 

O PROJEKCIE:

1 lipca 2022 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu rozpoczęła realizację projektu w ramach Komponentu II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, realizowanego we współpracy z instytucjami z Norwegii oraz Islandii.

Działania projektowe obejmują: organizację międzynarodowych mobilności Pedagogów i Studentów w Polsce, Islandii i Norwegii, a także działania upowszechniające – m.in. koncerty i wykłady.

 


W marcu 2023 Pedagodzy naszej Akademii odbyli w Norwegii wizytę mobilnościową w ramach Komponentu II, której uzupełnieniem był wykład oraz koncert:

Plakat - relacja z pobytu pedagogów w Norwegii

 

UiA welcomes Polish colleagues – Universitetet i Agder (UiA website)

 


W poniedziałek 27 marca 2023 r. o godz. 11.00 zapraszamy do Sali Marszałkowskiej na konferencję prasową.

Plakat może zachęcać do przyjścia na konferencję

Konferencja będzie poświęcona międzynarodowej działalności uczelni, przedstawionej na przykładzie projektów realizowanych w ramach Komponentu II Programu Edukacja Komponent II — mobilność w szkolnictwie wyższym.

Moderator: prof. AMP dr hab. Mikołaj Rykowski

 

Wstęp WOLNY

 


 

Realizacja mobilności w Norwegii przez pedagogów Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz wydarzenia upowszechniające — koncert oraz wykład:

Afisz związany z projektem w ramach programu Komponent II

 

Thursday, 23rd March, 2023
University of Agder, hall 1, 15:15

 

Maria Gromińska — flute
Paweł Kroczek — clarinet
Hanna Lizinkiewicz — piano
Yang Xu-Czaja — piano

 


W sierpniu 2022 dwie Studentki Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, w ramach projektu, rozpoczęły naukę na Uniwersytecie Agder w  Kristiansand (Norwegia). We wrześniu studentka z Norwegii przyjechała z kolei na wymianę międzynarodową do Poznania.

W styczniu 2023 polscy uczestnicy projektu wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Uniwersytet Agder, zatytułowanej: International Day! Relacja z wydarzenia tutaj:

https://m.facebook.com/profile.php?id=100057188721136&eav=Afb8mFYA5hYq88yV7P3whPwlL3qUwMzTV-uOsLTKM8BiBZjA64A0RRxWigAfCzUbtsY&ref=page_internal&locale=pt_BR&paipv=0&_rdr

zdjęcie z International Day i afisz informacyjny


W dniu 23 października 2022 odbyło się kolejne działanie promocyjne projektu zorganizowane w Norwegii:

 

Granatowy plakat z informacjami o wydarzeniu edukacyjnym

Strona internetowa programu Edukacja: www.education.org.pl.

 


Archiwum — Komponent II.

Skip to content